Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк
Скачать 28.64 Kb.
НазваниеПогорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк
Дата конвертации17.01.2013
Размер28.64 Kb.
ТипДокументы
ПЕРЕДМОВА

Посібник містить поурочні розробки уроків з геометрії для 9 класу відповідно до чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики (5—12 класи). Пропоновані матеріали структуровано за загальною схемою: зазначено дидак­тичну мету і тип уроку, наочність і обладнання, яке необхідне для його проведення, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, розкрито зміст матеріалу уроку, наведено різні форми роботи з класом.

У посібнику запропоновано різні форми перевірки домаш­нього завдання та актуалізації опорних знань (математичний диктант, перевірка розв'язування за зразком, фронтальне опиту­вання тощо); запропоновано систему вправ на осмислення ново­го матеріалу (завдання для колективної й індивідуальної роботи, математичні диктанти, роботи за готовими кресленнями, само­стійні роботи навчального характеру в тестовій формі). Завдання на закріплення вже вивченого передбачають поступове збільшен­ня складності (усні та письмові тренувальні вправи, вправи з ви­конанням рисунків і письмових пояснень).

Для перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу, воло­діння навичками будувати геометричні фігури і аналізувати їхні властивості, вміння виконувати допоміжні побудови, найпростіші побудови фігур за допомогою креслярських інструментів наведено самостійні роботи у двох варіантах і запропоновано самостійні ро­боти за посібником [14]. Конкретну мету таких робіт (навчальна, діагностична, контролююча) вчитель визначає, враховуючи рівень навчальних досягнень учнів. Доцільним є здійснювати перевірку самостійних робіт на тому ж уроці за розв'язаннями, виконани­ми на відкидних дошках учнями з високим рівнем підготовки. До всіх самостійних робіт наведено відповіді та розв'язання.

У посібнику наведено контрольні роботи у чотирьох варіантах за кожною темою, відповіді та розв'язання до них. Кожна робота містить завдання, що перевіряють уміння виконувати рисунок, знаходити елементи геометричної фігури, розв'язувати задачі на побудову, одно- і двокрокові задачі на обчислення тощо.

Пропонований матеріал є досить великим за обсягом і не за­вжди може бути використаний повністю за відведений час. Учитель на свій розсуд може вибрати те, що найбільше відповідає навчаль­ним можливостям класу, що вважає корисним і необхідним. По­сібник допоможе як досвідченому, так і молодому вчителеві зро­бити уроки математики ще більш результативними та цікавими.

Структура посібника й зміст завдань дозволяють використо­вувати його під час роботи за будь-яким чинним підручником з геометрії для 9 класу.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Матема­тика. 5-12 класи. — К.: Ірпінь, 2005.

 2. Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. серед, шк. — К.: Освіта, 2001.

 3. Титаренко А. М., Роганин А. Н. Планиметрия для учащихся и абитуриентов: Учеб. пособие. — Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 2002.

 4. Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов. — М.: Просвещение, 1991.

 5. Великина П. Я. Сборник задач по геометрии для 6-8 клас­сов. — М.: Просвещение, 1971.

 6. Темченко О. В. Геометрія. 8 клас: Плани-конспекти уроків. — X.: Світ дитинства, 2004.

 7. Роганін О. М. Геометрія. 9 клас: Плани-конспекти уроків. — X.: Світ дитинства, 2005.

 8. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і контрольних робіт з геометрії для 8 класу. — X.: Гімназія, 1999.

 9. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і контрольних робіт з геометрії для 9 класу. — X.: Гімназія, 1999.

 10. Возняк Г., Гап'юк Г. Уроки геометрії у 8 класі. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.

 11. Возняк Г. Уроки геометрії у 9 класі. — Тернопіль: Підручни­ки і посібники, 2004.

 12. Моргун О. О., Фурман М.,С, Сільвестрова І. А. Геометрія. 9 клас — X.: Видавнича група «Основа», 2006.

 13. Нелін Є. П. Комплект таблиць. Геометрія. 7-9 класи. — X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.

 14. Роганін О. М. Геометрія. 9 клас: Експрес-контроль. — X.: Вес­та: Видавництво «Ранок», 2009.

 15. Роганін О. М., Стадник Л. Г. Геометрія. 9 клас. Комплексний зошит для контролю знань. — X.: Видавництво «Ранок», 2009.


РоРоганін О.М. Геометрія 9клас: Розробки уроків

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк iconГеометрія навколо нас розвиток математичних здібностей у учнів 4х – 6х класів
Геометрія навколо нас. Розвиток математичних здібностей у учнів 4х – 6х класів: Навчально методичний посібник для вчителів та учнів...

Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Серед вчених тривають дискусії про основні риси, сфери поширення, періодизацію культури Відродження. Серед інших обговорюється, зокрема,...

Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк iconПісля 1930 року добровільно-примусове розміщення державних боргових паперів стало головним засобом реалізації державних облігацій. Державні боргові папери
Для залучення широкого кола учасників ринку державних позик уряд здійснював випуски спеціальних позик. Наприклад, «селянські позики»...

Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк iconПроблема формирования постматериалистической системы ценностей в украине: философско-социологический анализ
Україні на основі результатів соціологічного дослідження трансформації ціннісних орієнтацій молоді, проведеного серед студентів п’яти...

Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк iconЗаконність І правопорушення 29
Андрій Погорєлов: «Ужгородці вже зараз можуть порівняти, хто із керівників дійсно дбав про інтереси міста» 12

Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк iconВиконавець: зав сектором
В17 М97 Медведєв, М. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підруч для студ вищ навч закл. К. Ліра-К, 2008. 536 с. –...

Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк iconІ. О. Помазан історія зарубіжної літератури
Хх століття : підруч для студ ф-ту «Референт-перекладач» / І. О. Помазан; Нар укр акад., [каф українознав.]. – Х. Вид-во нуа, 2010....

Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк iconРобочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні "Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом"
Текст] : навч посібн. Кн. 1 : Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення...

Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк icon004 Комп'ютерна наука І технологія, застосування комп'ютера
Загадки давнини : Білі плями в історії цивілізації: Для серед. І стар шк віку / г є. Бурганський, Р. Фундуй. – К. Веселка, 1988....

Погорєлов О. В. Геометрія: Планіметрія: Підруч для 7-9 кл серед, шк iconНа засіданні кафедри Сільськогосподарських машин протокол №12 від
Сільськогосподарські та меліоратив ні машини: Підруч- ник /Д. Г. Войтюк, В. О. Дубровін,Т. Д.Іщенко та ін.; За ред. Д. Г. Войтюка....


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница