1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент”
Название1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент”
страница2/15
Дата конвертации21.01.2013
Размер1 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Тематичний план дисципліни “Менеджмент”

Теми курсу

Кількість годин

Денна

форма навчання

Вечірня

форма навчання

Заочна

форма навчання

лекції

С,П,Л

ІКР

СРС

лекції

С,П,Л

ІКР

СРС

лекції

С,П,Л

ІКР

СРС

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

2

2

1

4

2

2
4

14

Тема 2. Розвиток науки управління
1

8
814

Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень

2

2

1

6

2

2

6

2
6

Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень

2

1

4

2

6
4

8

Тема 5. Планування в організації

2

2

1

4

2

2

6

2
8

Тема 6. Організація як функція управління

4

2

2

4

4

2

6

2
14

Тема 7. Мотивація

2

2

1

4

2

2

6

1
6

Тема 8. Управлінський контроль

2

2

1

8

2

2

8

1
8

Тема 9. Лідерство

2

2

1

6

2

2

6

2
8

Тема 10. Комунікації в управлінні
2

1

8
2

810

Тема 11. Ефективність управління

2

1

4

2

6

1
6

Разом

20

16

12

60

20

16
72

12

4
92


Плани семінарських (практичних) занять з дисципліни “Менеджмент”

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

Тема 2. Розвиток науки управління (2 год.)

1. Орієнтовний перелік питань:

 • поняття організації та загальні риси всіх організацій;

 • сутність категорій “результативність” та “ефективність”;

 • поняття менеджменту (у вузькому та широкому розумінні);

 • ознаки діяльності менеджера;

 • характеристика основних сфер та рівнів менеджменту.

 • сутність ідей представників школи наукового управління;

 • внесок в науку управління адміністративної школи, обмеженість класичної теорії менеджменту;

 • внесок в теорію та практику менеджменту поведінкових шкіл;

 • вплив кількісної школи на розвиток управлінської думки;

 • причини виникнення інтегрованих підходів до управління, сутність процесного підходу до управління;

 • основні положення системного підходу до управління;

 • риси ситуаційного підходу до управління.

 • характеристика сучасних напрямків розвитку науки управління.

2. Розгляд кейсів з:

 • характеристик середовища організації, рівнів та сфер менеджменту;

 • ознак діяльності менеджера.

3. Розгляд ситуаційних вправ з:

 • розподілу функцій менеджерів різних рівнів;

 • навичок, необхідних менеджерам різних рівнів.

4. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

5. Рольова гра розгляду підходів до менеджменту з позицій різних шкіл.

6. Тестове опитування за матеріалами 1-2 тем.

Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень

Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень (2 год.)

1. Орієнтовний перелік питань:

 • сутність процесу прийняття рішень в теорії управління;

 • характеристика поведінкової та класичної моделі прийняття рішень;

 • сутність та сфери застосування ірраціональної моделі прийняття рішень;

 • основні етапи раціональної технології прийняття рішення та їх зміст;

 • послідовність здійснення процесу оцінки альтернативних варіантів;

 • характеристика методів творчого пошуку альтернативних варіантів.

 • класифікація методів обґрунтування управлінських рішень;

 • сутність та умови доцільного використання: аналітичних методів; статистичних методів; методів математичного програмування; теоретико-ігрових методів; експертних методів;

 • механізм використання методу “дерево рішень”;

 • основні критерії для розв’язання задач в теорії статистичних рішень;

 • характеристика задач теорії ігор;

 • характеристика експертних методів.

2. Розгляд ситуаційної вправи з моделей прийняття управлінських рішень.

3. Розв’язок задач з:

 • використання аналітичних методів прийняття управлінських рішень;

 • використання методів (критеріїв) теорії статистичних рішень;

 • використання методу платіжної матриці;

 • теорії ігор (парні ігри з нульовою ставкою);

 • експертних оцінок (простого ранжування та вагових коефіцієнтів).

4. Обговорення конспектів наукових текстів.

5. Тестове опитування за матеріалами 3-4 тем.

Тема 5. Планування в організації (2 год.)

1. Орієнтовний перелік питань:

 • сутність планування як функції управління;

 • послідовність здійснення процесу планування;

 • вимоги до вірно сформульованих цілей;

 • сутність процесу управління за цілями, характеристика його етапів;

 • переваги та недоліки методу управління за цілями;

 • поняття, основні елементи та рівні стратегії;

 • послідовність здійснення процесу формулювання стратегії;

 • визначення місії організації;

 • класифікація загальнокорпоративних стратегій;

 • сутність методів вибору загальнокорпоративної стратегії;

 • характеристика стратегій бізнесу.

2. Розгляд кейсів з:

 • формулювання місії організації;

 • вибору стратегії бізнесу.

3. Розгляд ситуаційних вправ з:

 • необхідності управлінського планування;

 • вимог до правильного формулювання цілей.

4. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

5. Обговорення конспектів наукових текстів.

6. Тестове опитування за матеріалами 5 теми.

Тема 6. Організація як функція управління (2 год.)

1. Орієнтовний перелік питань:

 • сутність функції організації та взаємозв`язок категорій “організація”, “організаційна діяльність”, “організаційна структура”;

 • характеристики основних підходів у теорії організації;

 • етапи процесу проектування робіт в організації;

 • характеристика методів перепроектування робіт;

 • вплив ситуаційних факторів на параметри організаційної структури;

 • основні способи групування організаційних одиниць;

 • загальна характеристика типів повноважень;

 • визначення діапазону контролю;

 • переваги, недоліки, сфера застосування високої та пласкої структури;

 • характеристика механізмів координації в організації;

 • загальна характеристика базових типів організаційних структур управління;

 • сутність методів вибору типу організаційної структури управління.

2. Розгляд кейсів з:

 • використання поведінкового і ситуаційного підходів в теорії організації;

 • використання методів перепроектування робіт;

 • делегування повноважень;

 • визначення типу організаційних структур управління.

3. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

4. Обговорення конспектів наукових текстів.

5. Тестове опитування за матеріалами 6 теми.

Тема 7. Мотивація (2 год.)

1. Орієнтовний перелік питань:

 • взаємозв`язок потреб, спонукань, цілей і дій працівника в моделі процесу мотивації;

 • сутність змістовного підходу до мотивації;

 • базові положення теорії “ієрархії потреб” А. Маслоу;

 • базові положення теорії “мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга;

 • зміст методу “збагачення праці”;

 • сутність теорії потреб Д. МакКлеланда;

 • сутність процесного підходу до мотивації;

 • базові положення “теорії сподівань” В. Врума;

 • сутність “теорії справедливості” С. Адамса;

 • взаємозв’язок елементів мотивації у моделі Портера - Лоулера.

2. Розгляд кейсів з:

 • сутності змістовних теорій мотивації;

 • використання змістовних та процесних теорій мотивації.

3. Розгляд ситуаційних вправ з:

 • методів збагачення праці Ф. Герцберга;

 • шляхів задоволення потреб вищих рівнів.

4. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

5. Обговорення конспектів наукових текстів.

6. Тестове опитування за матеріалами 7 теми.

Тема 8. Управлінський контроль (2 год.)

1. Орієнтовний перелік питань:

 • поняття “контроль” та його місце в системі управління;

 • змістовна характеристика моделі та етапів процесу контролю;

 • класифікація процесів контролю в організації, їх цілі, переваги та недоліки;

 • основні вимоги до ефективної системи контролю;

 • сутність дисфункціонального ефекту системи контролю;

 • основні інструменти управлінського контролю в організації;

 • переваги та недоліки бюджетування як інструменту фінансового контролю;

 • характеристика інструментів прямого і непрямого управлінського контролю поведінки робітників.

2. Розгляд кейсу з визначення ефективності контролю в організації та практичних завдань.

3. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

4. Обговорення конспектів наукових текстів.

5. Тестове опитування за матеріалами 8 теми.


Тема 9. Лідерство (2 год.)

1. Орієнтовний перелік питань:

 • співвідношення категорій “вплив”, “влада”, “повноваження”, “лідерство”;

 • характеристика основних форм влади та впливу;

 • сутність основних підходів до лідерства;

 • поняття “стиль керування” за теорією Д. МакГрегора;

 • концепція лідерства Р. Лайкерта;

 • двомірне трактування типів управління Р. Блейка та Дж. Моутон;

 • сутність патерналізму, опортунізму та фасадизму, як стилів керування;

 • ідея ситуаційної моделі керування Ф. Фідлера;

 • практичні висновки теорії “життєвого циклу” П. Херсі та К. Бланшара;

 • основні результати досліджень ситуаційних концепцій лідерства.

2. Розгляд кейсів з:

 • сутності понять „влада” і „повноваження”;

 • поведінкової та ситуаційної теорій лідерства.

3. Розгляд ситуаційної вправи з визначення стилю керування.

4. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

5. Обговорення конспектів наукових текстів.

6. Обговорення перекладів іноземних текстів.

7. Тестове опитування за матеріалами 9 теми.

Тема 10. Комунікації в управлінні

Тема 11. Ефективність управління (2 год.)

1. Орієнтовний перелік питань:

 • поняття “комунікація”, її роль у системі управління та умови здійснення;

 • сутність та взаємозв’язок етапів процесу комунікації, фактори, що впливають на ефективність реалізації кожного етапу процесу комунікації;

 • переваги та недоліки основних методів комунікації;

 • сутність та роль неформальних комунікацій організації;

 • сутність та класифікація комунікаційних мереж в організації;

 • переваги та недоліки різних типів комунікаційних мереж в організації;

 • характеристика факторів, що перешкоджають ефективній комунікації та методи їх подолання;

 • стратегії підвищення ефективності комунікації;

 • сутність поняття “організаційна ефективність”;

 • характеристика критеріїв ефективності організаційної діяльності;

 • основні підходи до оцінки організаційної ефективності;

 • сутність поняття “ефективність управління”;

 • характеристика підходів до визначення ефективності управління;

 • ключові елементи системи оцінки ефективності управлінської діяльності.

4. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

5. Обговорення конспектів наукових текстів.

6. Обговорення перекладів іноземних текстів.


2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

1. Типова задача на використання методу платіжної матриці

Організація має 3 альтернативи інвестування своїх коштів:

 1. у фірму по виробництву товарів для відпочинку;

 2. в енергетичну компанію;

 3. у фірму по виробництву продуктів харчування.

При реалізації кожної з альтернатив можливе виникнення двох ситуацій:

 1. високі темпи інфляції;

 2. низькі темпи інфляції.

Імовірності виникнення зазначених ситуацій складають відповідно 0,3 і 0,7. Розраховані ефекти від реалізації кожної альтернативи наведені в таблиці:

Альтернативи інвестування коштів

Можливий рівень інфляції

Високий (р=0,3)

Низький (р=0,7)

1) виробництво товарів для відпочинку

-10000

+50000

2) енергетична компанія

+90000

-15000

3) виробництво продуктів харчування

+30000

+25000
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” icon1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Менеджмент природоохоронних територій Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Геоекологічні проблеми Західного регіону України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” icon1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
К. г н., асистент кафедри ґрунтознавства І географії ґрунтів Наконечний Юрій Ігорович

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconУкраїнська мова професійного спілкування
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconРоботи
Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік запропонованих до розгляду питань)

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconПроекту (роботи)
Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница