1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент”
Название1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент”
страница6/15
Дата конвертации21.01.2013
Размер1 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Таким чином, найбільше уваги слід приділити якості нового товару, оскільки вона є його найбільш важливою ознакою.

3. Навчальна карта самостійної роботи студентів

У відповідності до „Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ”, затвердженого Вченою радою КНЕУ 01.12.05, робоча навчальна програма з дисципліни „Менеджмент” включає Карти самостійної роботи студентів (Карта СРС). Вони регламентують організацію СРС і відображають перелік форм самостійної роботи, які має виконати студент відповідно до робочої навчальної програми з відповідної дисципліни.

Всі завдання карти СРС поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які студенти мають виконувати обов’язково впродовж вивчення даної дисципліни. Вибіркові включають альтернативні завдання, серед яких студент на власний розсуд обирає конкретні завдання з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

Карта СРС розробляється окремо за кожною формою навчання (денна, вечірня, заочна) та для різних форм підсумкового контролю знань – іспиту (нормативна дисципліна) або поточного модульного контролю (ПМК, вибіркова дисципліна). Карти СРС з дисципліни „Менеджмент” наведені нижче.

На початку семестру до відома студентів викладач доводить інформація про всі обов’язкові та вибіркові завдання з дисципліни та максимальну кількість балів, які можливо набрати за їх виконання.

Кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС із „Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, розміщених на сайті КНЕУ, визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов’язкові та вибіркові завдання та відповідно до вказаних термінів звітує викладачу про їх виконання.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів СРС, фіксуються викладачем в журналі обліку поточної успішності студентів.

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС та підведення результатів з певних видів робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи (ІКР). Конкретні види та форми ІКР визначаються кафедрою та включаються до графіка проведення індивідуально-консультативної роботи, який наводиться нижче.


При підсумковому контролі у формі іспиту

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „Менеджмент” для студентів спеціальностей

6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6201/2

5 або 6 семестр

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю

та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

Денна форма навчання

I. Обов’язкові

За систематичність та активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1. Підготовка до семінарських і практичних занять

За розкладом семінарських та практичних занять

Оцінка відповідей на семінарських і практичних заняттях, експрес - опитування

10

За виконання модульних контрольних завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних завдань

1 МК – 7-8 тиждень;

2 МК – 13-14 тиждень

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

10 за МК

10*2=20

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни

За розкладом семінарських та практичних занять

Розгляд підготовлених тестів під час семінарських занять

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

35

II. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

5

2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за однією з тем дисципліни

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

5

2.3. Підготовка доповідей на наукових студентських конференціях

За терміном проведення конференцій

Доповідь на наукових студентських конференціях

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

40
1

2

3

4

Вечірня форма навчання

I. Обов’язкові

За систематичність та активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1. Підготовка до семінарських і практичних занять

За розкладом семінарських та практичних занять

Оцінка відповідей на семінарських і практичних заняттях, експрес - опитування

10

За виконання модульних контрольних завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних завдань

1 МК – 7-8 тиждень;

2 МК – 13-14 тиждень

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

10 за МК

10*2=20

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни

За розкладом семінарських та практичних занять

Розгляд підготовлених тестів під час семінарських занять

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

35

II. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

5

2.2. Висвітлення практичних аспектів застосування теоретичних положень менеджменту на вітчизняних підприємствах

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

5

2.3. Підготовка доповідей на наукових студентських конференціях

За терміном проведення конференцій

Доповідь на наукових студентських конференціях

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

40
1

2

3

4

Заочна форма навчання

I. Обов’язкові

За виконання модульних контрольних завдань

1.1. Підготовка до модульних контрольних завдань

За розкладом сесії

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

20

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.2. Виконання домашньої письмової роботи

За розкладом семінарських та практичних занять

Перевірка правильності виконання домашньої письмової роботи

15

Разом балів за обов’язкові види СРС

35

II. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

5

2.2. Висвітлення практичних аспектів застосування теоретичних положень менеджменту на вітчизняних підприємствах

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

40При підсумковому контролі у формі поточного модульного контролю (ПМК)

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „Менеджмент”

для студентів спеціальності 6601

5 або 6 семестр

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю

та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

Денна форма навчання

I. Обов’язкові

За систематичність та активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1. Підготовка до семінарських і практичних занять

За розкладом семінарських та практичних занять

Оцінка відповідей на семінарських і практичних заняттях, експрес - опитування

30

За виконання модульних контрольних завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних завдань

1 МК – 7-8 тиждень;

2 МК – 13-14 тиждень

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

20 за МК

20*2=40

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни

За розкладом семінарських та практичних занять

Розгляд підготовлених тестів під час семінарських занять

10

Разом балів за обов’язкові види СРС

80

II. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

20

2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за однією з тем дисципліни

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

20

2.3. Підготовка доповідей на наукових студентських конференціях

За терміном проведення конференцій

Доповідь на наукових студентських конференціях

20

Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС

100
1

2

3

4

Вечірня форма навчання

I. Обов’язкові

За систематичність та активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1. Підготовка до семінарських і практичних занять

За розкладом семінарських та практичних занять

Оцінка відповідей на семінарських і практичних заняттях, експрес - опитування

30

За виконання модульних контрольних завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних завдань

1 МК – 7-8 тиждень;

2 МК – 13-14 тиждень

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

20 за МК

20*2=40

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни

За розкладом семінарських та практичних занять

Розгляд підготовлених тестів під час семінарських занять

10

Разом балів за обов’язкові види СРС

80

II. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

20

2.2. Висвітлення практичних аспектів застосування теоретичних положень менеджменту на вітчизняних підприємствах

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

20

2.3. Підготовка доповідей на наукових студентських конференціях

За терміном проведення конференцій

Доповідь на наукових студентських конференціях

20

Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС

100
1

2

3

4

Заочна форма навчання

I. Обов’язкові

За виконання модульних контрольних завдань

1.1. Підготовка до модульних контрольних завдань

За розкладом сесії

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

60

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.2. Виконання домашньої письмової роботи

За розкладом семінарських та практичних занять

Перевірка правильності виконання домашньої письмової роботи

20

Разом балів за обов’язкові види СРС

80

II. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

20

2.2. Висвітлення практичних аспектів застосування теоретичних положень менеджменту на вітчизняних підприємствах

За графіком ІКР

Оцінка результатів роботи під час ІКР

20

Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС

100Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР) з дисципліни „Менеджмент” на 2006/2007 навчальний рік *)Форми індивідуально-консультативної

роботи

Навчальні тижні проведення ІКР

Кількість

годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Денна форма навчання

1.

Індивідуальні заняття

2

2

4

2.

Консультації
22222

10

3.

Перевірка виконання завдань СРС2


2

26

Разом20

Вечірня форма навчання

1.

Індивідуальні заняття

2

2

4

2.

Консультації
22222

10

3.

Перевірка виконання завдань СРС2


2

26

Разом20

Заочна форма навчання

1.

Індивідуальні заняття

2

2

4

2.

Консультації
22222

10

3.

Перевірка виконання завдань СРС2


2

26

Разом20

*) Конкретна дата, час, місце може бути визначена за наявності розкладу занять.


4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни „Менеджмент”

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 40-баловою системою у діапазоні від 0 до 40 балів.

4.1. Поточний контроль знань студентів денної та вечірньої форм навчання.

Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

 • систематичність та активність роботи на семінарських і практичних заняттях (максимальна оцінка - 10 балів);

 • виконання модульних контрольних завдань (максимальна оцінка - 20 балів);

 • виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання (максимальна оцінка – 5 балів);

 • виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання (максимальна оцінка – 5 балів).

1. Контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять. Шкала оцінювання становить: 0; 5; 10 балів.

Критерії оцінювання: активність студентів в обговоренні питань семінарів вимірюється середнім значенням одержаних впродовж семестру оцінок:

 • за середньої оцінки нижче 2,5 студент отримує 0 балів;

 • за середньої оцінки в інтервалі 2,6 - 3,9 студент отримує 5 балів;

 • за середньої оцінки вище 4,0 студент отримує 10 балів.

2. Виконання модульних завдань передбачає проведення 2-х тестувань за темами дисципліни (20 тестових запитань у кожному), терміни складання яких визначені картою самостійної роботи студента.

Перше модульне завдання складається з тестових запитань за темами 1-3 програми курсу.

Друге модульне завдання складається з тестових запитань за темами 4-6 програми курсу.

Оцінювання знань студентів за кожним модулем здійснюється за шкалою 0; 5 та 10 балів.

Критерії оцінювання: виконання студентами кожного модульного завдання вимірюється за кількістю наданих правильних відповідей на тестові запитання:

 • відмінний рівень (10 балів) – від 15 до 20 правильних відповідей;

 • задовільний рівень (5 балів) – від 7 до 14 правильних відповідей;

 • незадовільний рівень (0 балів) – від 0 до 6 правильних відповідей.

3. Різновиди завдань для самостійного опрацювання наведені в карті самостійної роботи студента. Тематика обов’язкових і вибіркових завдань та терміни їх виконання визначаються лектором потоку та викладачами, що проводять семінарські і практичні заняття.

В разі невиконання поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.

4.2. Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання.

Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

 • виконання модульного контрольного завдання (максимальна оцінка - 20 балів);

 • виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання - домашньої письмової роботи (максимальна оцінка – 15 балів);

 • виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання (максимальна оцінка – 5 балів).

1. Виконання модульного контрольного завдання передбачає проведення тестування за 1 - 6 темами дисципліни (20 тестових запитань), термін складання якого визначений картою самостійної роботи студента.

Оцінювання знань студентів за модулем здійснюється за шкалою 0; 5, 10, 15 та 20 балів.

Критерії оцінювання: виконання студентами модульного завдання вимірюється за кількістю наданих правильних відповідей на тестові запитання:

 • 20 балів – від 18 до 20 правильних відповідей;

 • 15 балів – від 15 до 17 правильних відповідей;

 • 10 балів – від 11 до 14 правильних відповідей;

 • 5 балів – від 7 до 10 правильних відповідей;

 • 0 балів – від 0 до 6 правильних відповідей.

2. Виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання передбачає написання домашньої письмової роботи, яка складається на основі затвердженої програми дисципліни “Менеджмент”. Структурно домашня письмова робота складається з 2 завдань, які включають:

 1. одне теоретичне запитання за програмою курсу;

 2. одна розрахункова задача.

Студенти непарних груп обирають теоретичне запитання із блоку А згідно їх номера за списком групи, а студенти парних груп вибирають одне теоретичне запитання із блоку Б згідно їх номеру за списком групи. Номер варіанта другого завдання визначається згідно останньої цифри номеру залікової книжки студента.
Перелік теоретичних запитань за програмою дисципліни

Блок А

 1. Організація, цілі її діяльності та критерії успіху. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

 2. Менеджери в організації: ознаки діяльності менеджера, сфери менеджменту, рівні менеджменту, ролі менеджера в організації, якості менеджера.

 3. Характеристика основних етапів розвитку науки управління (від класичної теорії до сучасних напрямків).

 4. Сутнісна характеристика класичної теорії менеджменту: школа наукового управління й адміністративна школа (напрямки і цілі досліджень, основні досягнення, недоліки).

 5. Сутнісна характеристика поведінкової теорії менеджменту (напрямки і цілі досліджень, внесок у розвиток науки управління, недоліки).

 6. Основні етапи й сучасні напрямки розвитку науки управління.

 7. Порівняльна характеристика інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень (сутність, основні переваги та недоліки, сфери застосування).

 8. Характеристика методів творчого пошуку альтернативних варіантів.

 9. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень за критерієм ступеня невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення.

 10. Сутність планування як функції управління (визначення функції планування, основні етапи). Класифікація планів організації за критеріями: широти охоплюваної сфери; часового горизонту планування; ступенем конкретизації.

 11. Зміст поняття “мета” в управлінні й основні вимоги до правильно сформульованих цілей. Класифікація цілей організації.

 12. Сутність концепції управління за цілями (МВО). Змістовна характеристика та послідовність етапів процесу управління за цілями. Переваги і недоліки процесу управління за цілями.

 13. Визначення поняття “стратегія”. Характеристика основних елементів стратегії та рівні стратегій організацій. Піраміда стратегій.

 14. Логіка процесу формування стратегії організації. Змістовна характеристика основних етапів процесу формування стратегії.

 15. Характеристика зовнішнього і внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії (цілі аналізу; фактори, що оцінюються; основні результати; SWOT- аналіз).

 16. Типи загальнокорпоративної стратегії. Варіанти загальнокорпоративної стратегії росту.

 17. Сутність методу “пакетного менеджменту” як інструмента вибору загальнокорпоративної стратегії. Принципи матричної техніки з використанням критеріїв “темпи зростання ринку” – “частка продукції фірми в ринку”.

 18. Вибір стратегії бізнесу (типові стратегії М. Портера).

 19. Класифікація, склад і характеристика основних типів і форм планів впровадження стратегії. Ситуаційне планування. Фактори, що впливають на ефективність планування в організації.

 20. Сутність прогнозування. Кількісні і якісні методи прогнозування.

 21. Платіжна матриця та дерево рішень: сутність та цілі застосування.

 22. Сутність функції “організація” та її місце в системі управління. Цілі організаційної діяльності.

 23. Сутнісна характеристика класичної теорії організації.

 24. Підхід в теорії організації з точки зору поведінки керівника.

 25. Основні результати досліджень впливу технології та розмірів організації на її структуру.

 26. Змістовна характеристика процесу проектування робіт в організації (сутність; зміст процесів аналізу робіт і проектування робіт).

 27. Характеристика основних методів перепроектування робіт в організації.

 28. Основні принципи групування робіт і видів діяльності в окремі підрозділи організації (базові схеми департаменталізації).

 29. Характеристика делегування повноважень як складової організаційного процесу (сутність, основні елементи, лінійні, штабні і функціональні повноваження).

 30. Норма керованості. Загальні характеристики високої та плоскої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).


Блок Б

 1. Характеристика процесів координації робіт як складової організаційної діяльності (сутність, різновиди, механізми вертикальної і горизонтальної координації).

 2. Порівняльна характеристика базових типів організаційних структур управління.

 3. Поняття організаційних змін. Змістовна характеристика процесу організаційних змін.

 4. Поняття організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Методи подолання опору змінам.

 5. Зміст поняття “мотивація”. Модель процесу мотивації. Внутрішнє і зовнішнє винагородження як інструменти мотивації.

 6. Порівняльна характеристика змістовних теорій мотивації.

 7. Порівняльна характеристика процесних теорій мотивації.

 8. Основні методи мотивації робітників в організації.

 9. Природа груп та їх типи. Фактори, що впливають на формування груп в організації.

 10. Визначення поняття “лідерство”. Співвідношення категорій “вплив”, “влада”, “повноваження”, “лідерство”.

 11. Характеристика основних форм влади та впливу, їх переваги та недоліки як інструментів лідерства.

 12. Порівняльна характеристика основних підходів у теорії лідерства.

 13. Основні положення “теорії Х” і “теорії Y” Д. МакГрегора (система уявлень про мотиви виробничої діяльності людей; основні характеристики автократичного та демократичного стилів керування).

 14. Визначення стилів керування за Р. Блейком та Дж. Моутон. Сутнісна характеристика додаткових стилів керування за Р. Блейком та Дж. Моутон.

 15. Основні положення ситуаційної моделі керування Ф.Фідлера (основна ідея моделі; перелік ситуаційних факторів; основні висновки).

 16. Характеристика теорії “життєвого циклу” П. Херсі та К. Бланшара (основна ідея моделі; поняття “ступінь зрілості виконавця”; графічна інтерпретація моделі; основні висновки).

 17. Визначення поняття “контроль”. Модель процесу контролю.

 18. Характеристика процедури вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації.

 19. Види управлінського контролю за критерієм часу здійснення контрольних операцій: сутність, переваги та недоліки.

 20. Сутнісна характеристика основних інструментів фінансового контролю.

 21. Сутнісна характеристика основних інструментів операційного контролю.

 22. Сутнісна характеристика основних інструментів контролю поведінки робітників.

 23. Параметри ефективної системи контролю. Зміст поняття “дисфункціональний ефект системи контролю”.

 24. Визначення поняття “комунікації” в управлінні. Необхідні умови для комунікації. Модель процесу комунікації.

 25. Характеристика етапів процесу комунікації. Фактори, що забезпечують їх ефективну реалізацію.

 26. Змістовна характеристика методів міжособистісних комунікацій, їх переваги та недоліки.

 27. Класифікація типів організаційних комунікацій за критеріями статусу комунікацій та їх спрямованості.

 28. Базові типи комунікаційних мереж в організації. Ефективність використання відповідних мереж за критеріями швидкості передавання і точності повідомлення.

 29. Методи підвищення ефективності комунікацій.

 30. Поняття ефективності управління. Підходи до визначення ефективності управління.

Перелік варіантів розрахункових задач
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” icon1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Менеджмент природоохоронних територій Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Геоекологічні проблеми Західного регіону України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” icon1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
К. г н., асистент кафедри ґрунтознавства І географії ґрунтів Наконечний Юрій Ігорович

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconУкраїнська мова професійного спілкування
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconРоботи
Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік запропонованих до розгляду питань)

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Менеджмент” iconПроекту (роботи)
Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница