Конспект лекцій 8
Скачать 69.19 Kb.
НазваниеКонспект лекцій 8
Дата конвертации24.01.2013
Размер69.19 Kb.
ТипКонспект
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА


Вінницький державний аграрний університет ЗАТВЕРДЖУЮ

Факультет Технології виробництва і переробки зав. кафедрою __________В.М.Костенко

продуктів тваринництва (підпис, прізвище, ініціали)

Кафедра Годівлі тварин, технології кормів і рибництво Протокол засідання кафедри №

Спеціальність Технологія виробництва і переробки 30 серпня 2007 року

продуктів тваринництва


ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА РИБИ на 2007- 2008 навч. рік


(назва навчальної дисципліни)

Форма навчання денна Всього годин 72

Семестр 10 в т.ч. аудиторні 60

Кількість тижнів 13 з них:

лекції 24

Вивчення курсу закінчується: екзаменом лабораторні

(курсова робота (проект), залік, екзамен) практичні36

семінарські____

Самостійна робота студентів 12 годин№ п/п

Лекції

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття

Самостійна робота студентів

Форма рубіжного контролю знань

Назва теми та її план

Методичне забезпечення

Обсяг, годин

Назва теми та її план

Методичне забезпечення

Обсяг, годин

Перелік тем і питань, винесених на самостій не опрацювання

Рекомендо-

вана література

Обсяг, годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль І

1

Вступ. Зміст дисципліни та

її основні завдання


Конспект лекцій 8


2

Закономірності формування та визначення рибо-продуктивності штучних і природ-них іхтіоцинозів

13,14

2

Закономірності росту риб залежно від їх чисельності, біомаси, розмірів забезпечення їжею, старіння, тощо.

8,13,14,16

1
2

Формування рибо про-дуктивності водойм штучного та при-роднього іхтіоцинозу

Конспект лекцій 2,4

2

Акліматизація, визначення ефективності

6

4

1

Усне опиту-вання

3

Можливості реалізації потенції росту риб

Конспект лекцій 5,6,7

2

Еколого-фізіологічні особливості біотех-ніки запліднення та інкубації

1,8,10

2

Анатомічні та фізіологічні аспекти живлення і годівлі риб, їх значення і використання у рибництві

6,7

1
4

Закономірності формування статі та статевих продуктів

Конспект лекцій 6,9,14

2

Формування ста-тевих залоз, дина-міка плодючості та якість статевих продуктів

2,4,12

4

1

Опитування на початку занять

5

Еколого-фізіологічні основи природного та штучного відтворення

Конспект лекцій 1,2,8

2

Екологічні методи витримування риб, запліднення ікри, вплив якості сперми на формування потомства

2,7

4

Механізми формування інтер’ерно-екстер’ерних показників плідників риб

6,8,10

1

Тестування

6

Теоретичні аспекти живлення та годівлі риб

Конспект лекцій 5,7,12,16

2

Формування розмірів риб та індекси

4,8

4

1

Захист модуля

ІІ модуль

7

Основи ефективного відтворення риб

Конспект лекцій 1,8

2

Стандарти маси культивованих видів риб в різних географічних зонах

4,8

2

Технологічні основи тепловодного рибництва

4,8,15

1
8

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу риб

Конспект лекцій 4,8

2

Особливості зимівлі риб в природних та штучних водоймах

3,4,9

4

1

Усне опиту-вання

9

Особливості оптимізації зимівлі риб

Конспект лекцій 6,8,14

2

Дво - і трилітній цикли вирощування риб

6,15

2

Технологічні основи холодноводного рибництва

4,8,12

1
10

Технологія виробництва товарної рибної продукції

Конспект лекцій 3,9,15

2

Щільність посадки риб та екологічний стан рибо-господарських водойм

13,15

4

1

Опитування на початку занять

11

Технологічні основи пасовищної аквакультури

Конспект лекцій 9,15

2

Розрахунок зариблення природних водойм за пасовищної аквакультури

3,4,8

2

Основи збереження здоров’я риб та запобігання їх масовим захворюванням

2,12,15,17

1

Тестування

12

Технологічні основи інтенсивної аквакультури

Конспект лекцій 2,13

2

Розрахунок зариблення штучних водойм за інтенсивної аквакультури

7,9,15

2

1

Захист модуляВсього:
243612

Технологічну карту склав Мушит Сергій Олександрович

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Конспект лекцій 8 iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....

Конспект лекцій 8 iconКонспект лекцій рекомендовано
України, правові засади банківської діяльності, грошового обігу, розрахунків та валютного регулювання. Конспект лекцій складений...

Конспект лекцій 8 iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....

Конспект лекцій 8 iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с

Конспект лекцій 8 iconКонспект лекцій
Реконструкція житлових І громадських будинків: конспект лекцій з курсу: (для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної форм за напрямком...

Конспект лекцій 8 iconКонспект лекцій ( опорний конспект лекцій) з дисципліни правознавство для студентів 2 курсу для спеціальності
Великого значення в цьому процесі набувають правове виховання та правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства...

Конспект лекцій 8 iconКонспект лекцій з курсу «менеджмент в міському господарстві» для студентів денної та заочної форм навчання
Карлова О. А. Менеджмент в міському господарстві: Конспект лекцій. Харків, хнамг, 2008. 71 с

Конспект лекцій 8 iconВ. В. Жван Конспект лекцій з курсу «ціноутворення у будівництві»
Конспект лекцій з курсу «Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної І заочної форм...

Конспект лекцій 8 iconКонспект лекцій з курсу «психологія»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...

Конспект лекцій 8 iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница