Donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник
НазваниеDonetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник
страница1/18
Дата конвертации06.11.2012
Размер2.09 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY
ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА


ІСТОРІЯ


т. 8


Донецьк

Східний видавничий дім

2005

Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.8 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с.160


У т. 8 вісника вміщені матеріали секції історії березневої 2005 року наукової сесії Донецького відділення Наукового товариства ім. Шевченка. Секція конференції працювала у Донецьку та Краснодарі.


Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

д.і.н., проф. В.Пірко (головний редактор);

к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор).


Члени редакційної колегії:

д.і.н., проф. П.Тригуб;

д.і.н., проф. С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський;

д.і.н., проф. В. Кравченко, к.і.н., доц. В.Футулуйчук.


© Донецьке відділення НТШ, 2005
Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.8)
Набір та комп’ютерна верстка І. Кучук, Г. Педик

Коректори Л. Болонова, Т. Плахтій,

Г. Сімченко


ЗА ПІДТРИМКИ “ЦЕНТРУ МОЛОДІЖНИХ ТВОРЧИХ ІНІЦІАТИВ”


Підп. до друку 10.04.2005. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 9,3

Обл.-вид. арк. 7,8. Тираж 200 прим. Зам. 1-05.


«Східний видавничий дім»

Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготовників та розповсюджувачів видавничої продукції № 697 від 30.11.2001 р.

м. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45

ЗМІСТ


Василь Пірко

ПРО СТАН ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ДОНЕЧЧИНІ


У XVII–XVIII СТ.

Олена Отземко

Документи НКДПУ у фонді Донецького

губвиконкому Донецького держархіву

Надія Темірова

Україністичні архівні центри за кордоном

Вадим Задунайський

Особливості відродження козацьких

військово-лицарських традицій

на Донеччині і на Дону

Дмитро Білий, Марина Ігнатова

Взаємодії між державними органами УРСР

та РРФСР ЩОДО здійсненнЯ національної

політики на Кубані в 20-х рр. ХХ ст.

Наталя Никифоренко

ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ

XVIII СТ. ОЧИМА Й.А. ҐІЛЬДЕНШТЕДТА

Володимир Кравченко, Юрій Красноносов

Наступність державотворчих процесів

як провідний чинник формування

сучасної української нації

Віктор Чумаченко

Кубань в житті І творчості СИМОНА ПетлюрИ

Анатолій Авраменко

Iсторія Кубанi в сучасних

українських атласах

Аркадій Слуцький

СУДЬБА БИБЛИОТЕКИ МЕЖИГОРСКОГО

МОНАСТЫРЯ НА КУБАНИ

Тетяна Федіна

К истории портрета Т. Г. Шевченко работы

Ф.С.Красицкого (из собрания Екатеринодарской

картинной галереи им. Ф. А. Коваленко)

Алла Дечева

М.Заньковецкая в Екатеринодаре

(По материалам театральных рубрик

дореволюционной региональной прессы)

Борис Фролов

Национальный состав Черноморского

казачьего войска (1787-1860 гг.)

Наталія Корсакова

Кубанцы-конвойцы в эмиграции

Микола Алфьоров

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ В ДОНБАС У 1943 – 1951 рр.

Повідомлення

Василь Терещенко

За що боровся Микита Шаповал

Тетяна Болбат

ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

СХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1980-ТІ РОКИ

Лариса Мазитова

СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ СРСР І РОЗВИТОК БЮРОКРАТИЗАЦІЇ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ У II ПОЛОВИНІ 50-х - НА ПОЧАТКУ

60-х РОКІВ XX ст. В УКРАЇНІ
ББК 63.3 (4 Укр-4 Дон)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник iconDonetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 5 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – с

Donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник iconDonetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 7 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 264

Donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник iconDonetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с

Donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник iconDonetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 15 Донецьк: Східний видавничий дім, Український культурологічний центр....

Donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник iconНаукове видання донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка (Т. 24)
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 24 – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім....

Donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник iconЗбірник статей донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка (Т. 19)
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 19 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 132 с

Donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник iconЗакономірності сполучуваності прийменників
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 16 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 240 с

Donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник iconScientific society affiliations

Donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник iconУкраїнський культурологічний центр, 2007
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 17 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 280 с

Donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник iconУкраїнський культурологічний центр, 2007
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення нтш – 2007....


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница