Навчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах
НазваниеНавчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах
страница9/16
Дата конвертации06.11.2012
Размер3.51 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

НОРМАТИВНА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА“АГРОХІМІЯ” – 162 год


Тестові завдання підготували: професор Г.М. Господаренко (Уманський НУС); доцент С.М. Кравченко (Науково-методичний центр аграрної освіти); професор В.І. Філон (Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва); доцент А.І. Денисенко (Луганський НАУ)


Рецензенти: професор П.Г. Копитко (Уманський НУС); доцент О.Л. Тонха (Національний університет біоресурсів і природокористування України)


Надіслали пропозиції до тестів: доцент В.Н. Рибіна, старший викладач Н.М. Румянцева (Луганський НАУ)


1. Найбільш повне і правильне з наведених визначення науки "Агрохімія":

наука про визначення доз, норм добрив, про строки, способи і прийоми їх внесення;

наука про живлення рослин і застосування добрив та інших засобів хімізації;

наука про взаємодію добрив, ґрунту, рослин і клімату, кругообіг речовин у землеробстві і раціональне застосування добрив;

наука про взаємодію добрив, пестицидів, грунту, рослин і клімату, кругообіг води, мінеральних речовин і пестицидів у землеробстві та раціональне використання агрохімікатів.

2. Головною задачею агрохімії є:

управління кругообігом і балансом хімічних елементів у системі грунт – рослина;

розподіл добрив, визначення способів і норм їх внесення;

управління кругообігом і балансом води і мінеральних речовин в грунті;

збереження та підвищення родючості грунтів.

3. Хто з українських учених найбільше акцентував увагу на використання мікродобрив?

С.С. Рубін.

П.А. Власюк.

П.Д. Попович.

О.М. Грінченко.

А.В. Манорик.

4. Учені, які розробили теорію азотного живлення рослин, надавши першочергового значення в землеробстві азоту?

В.Г. Минеєв, А.Т. Болотов.

А.П. Пошин, Ю. Лібіх.

Ж.Б. Буссенго, Д.М. Прянишников.

К.А. Тимирязєв.

5. Який внесок у теорію живлення рослин і розвиток агрохімії зробив Ю. Лібіх?

Розробив теоретичні основи природи колоїдної частини грунту.

Запропонував "гумусову теорію живлення " рослин.

Розробив теорію азотного живлення рослин.

Запропонував теорію мінерального живлення рослин, що ґрунтується на повному поверненні елементів живлення у грунт у формі мінеральних добрив.

6. Вчені, які першими почали досліджувати, чим живляться рослини?

В.М. Клечковський, П.Г. Найдін.

Н.Т. Соссюр, Ж.Б. Буссенго, А.Т. Болотов, І.М. Комов.

А.В. Соколов, С.І. Вольфович.

Я.В. Пейве, О.В. Петербурзький.

7. Який внесок у розвиток агрохімії зробив Д.М. Прянишников?

Створив школу фізіологів у Києві.

Автор численних праць з ґрунтознавства та багатьох ґрунтових карт.

Обґрунтував теорію амонійного та нітратного живлення рослин. Розробив рекомендації щодо виробництва і застосування амонійних та аміачних добрив, а також теоретичні і практичні питання ефективного використання азотних, фосфорних і калійних.

Обґрунтував теорію і практику застосування мікроелементів у сільському господарстві.

8. Першим запропонував рядкове внесення фосфорних добрив:

П.П. Вавилов;

С.С. Рубін;

А.Є. Зайкевич;

Д.М. Прянишников.

9. Який метод використовують для дослідження міграції і трансформації поживних речовин у ґрунті ?

Вегетаційний дослід.

Фотометрія.

Лізиметричний дослід.

Дрібноділянковий дослід.

Дослідження у фітотронах.

10. Що таке елементи живлення рослин?

Елементи (N, Р, К, Са, Мg, S), які містяться в рослинах і ґрунтах від кількох цілих до сотих часток відсотка, в перерахунку на суху речовину.

Елементи ( В, Мn, Cu, Zn, Co та ін.), які містяться в рослинах і ґрунтах не більше тисячних часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи рослин, що входять до складу їх золи.

Елементи (С, О, Н, N), які входять до складу органічних речовин рослин і втрачаються під час їх озолення.

Елементи (N, Р, К), які мають основне значення в живленні рослин.

Це елементи необхідні для росту і розвитку рослин.

11. Що таке біологічний винос елементів живлення?

Винос елементів живлення врожаєм, який збирається з поля з основною і нетоварною частиною врожаю.

Це елементи живлення, що споживаються рослинами для формування біологічної маси врожаю (зерно + солома + пожнивно-кореневі залишки).

Різниця між надходженням і біологічним поглинанням елементів живлення у ґрунті за певний проміжок часу.

Винос елементів живлення врожаєм, що збирається з поля основною господарсько цінною частиною біологічного врожаю.

12. Що таке мікроелементи ?

Елементи (N, Р, К, Са, Мg, S), які містяться в рослинах і ґрунтах від кількох цілих до сотих часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи ( В, Мn, Cu, Zn, Co та ін.), які містяться в рослинах і ґрунтах не більше тисячних часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи рослин, що входять до складу їх золи.

Елементи (С, О, Н, N), які входять до складу органічних речовин рослин і втрачаються під час їх озолення.

Елементи (N, Р, К), які мають головне значення в живленні рослин.

Це необхідні (20 елементів) і умовно необхідні (12 елементів) елементи.

13. Яка масова частка води під час вегетації у більшості сільськогосподарських культур (у середньому), %:

5...20;

20...50;

50...70;

80...95.

14. Яка масова частка золи (в середньому) в сухій речовині рослин, %:

3–5.

15–20.

20–25.

25–30.

15. Що таке "реутилізація"?

Закріплення елементів живлення в окремих органах рослин.

Виділення кореневими системами рослин елементів живлення в грунт.

Повторне використання елементів живлення рослинами для синтезу нових органічних речовин.

Перехід малорозчинних сполук у розчинні.

16. Що таке макроелементи?

Елементи (N, Р, К, Са, Мg, S), які містяться в рослинах і ґрунтах від кількох цілих до сотих часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи ( В, Мn, Cu, Zn, Co та ін.), які містяться в рослинах і ґрунтах не більше тисячних часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи рослин, що входять до складу їх золи.

Елементи (С, О, Н, N), які входять до складу органічних речовин рослин і втрачаються під час їх озолення.

Елементи (N, Р, К), які мають головне значення в живленні рослин.

Це необхідні (20 елементів) і умовно необхідні (12 елементів) елементи.

17. Що таке зольні елементи?

Елементи (N, Р, К, Са, Мg, S), які містяться в рослинах і ґрунтах від кількох цілих до сотих часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи ( В, Мn, Cu, Zn, Co та ін.), які містяться в рослинах і ґрунтах не більше тисячних часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи рослин, що входять до складу їх золи.

Елементи (С, О, Н, N), які входять до складу органічних речовин рослин.

і втрачаються під час їх озолення.

Елементи (N, Р, К), які мають головне значення в живленні рослин.

18. Що таке господарський винос елементів живлення?

Це частина біологічного виносу елементів живлення врожаєм, який збирається з поля з основною і нетоварною частиною врожаю.

Витрати елементів живлення не лише на формування врожаю, але і на пожнивні і кореневі залишки.

Різниця між надходженням і витратами елементів живлення у ґрунті за певний проміжок часу.

Винос елементів живлення нетоварною частиною врожаю.

19. Скільки кг азоту виноситься 1 т основної продукції з відповідною кількістю нетоварної частини врожаю пшениці озимої?

30.

10.

50.

80.

20. Який калій найлегше засвоюється рослинами?

Обмінний.

Водорозчинний.

Адсорбційний.

Калій, що входить до складу безводних силікатів.

Калій, що входить до польового шпату.

21. Нестача якого макроелемента в ранній період росту призводить до небажаних явищ у всіх наступних фазах росту і розвитку рослин?

Калію.

Фосфору.

Кальцію.

Марганцю.

Цинку.

22. Як називається біологічний синтез органічних сполук із простих мінеральних речовин СО2 і Н2О з використанням сонячної енергії?

Піноцитоз.

Фотосинтез.

Асиміляція.

Екзоосмос.

Адсорбція.

23. Для якої із зазначених груп сільськогосподарських культур характерний найменший термін поглинання елементів живлення?

Зернових (кукурудза).

Бобових.

Ярих (ячмінь).

Озимих злаків.

Буряку цукрового.

24. В який період росту рослин пшениці озимої надходження елементів живлення найінтенсивніше?

У фазу трубкування – початок цвітіння

Під час старіння рослин

Під час проростання зерна

У період росту проростків

До початку кущіння

25. Культура здатна завдяки симбіозу з мікроорганізмами використовувати азот атмосфери:

кукурудза;

горох;

пшениця озима;

ячмінь;

буряк цукровий.

26. Яка із зазначених культур найбільше потребує калію для живлення ?

Ячмінь.

Горох.

Овес.

Картопля.

Жито.

27. У багатосольовому розчині кожний іон взаємно перешкоджає надлишковому надходженню іншого іона в клітини кореня. Як це називається?

Синергізм іонів.

Антогонізм іонів.

Піноцитоз.

Іммобілізація.

Асиміляція іонів.

28. В яких рослинах найбільший вміст білка?

У злакових культурах.

У бобових рослинах.

В овочах.

У бульбах.

У коренеплодах.

29. Як називається здатність рослин використовувати і накопичувати одні речовини у великій кількості, а інші в меншій?

Піноцитоз.

Антагонізм.

Синергізм.

Вибіркова здатність.

Асиміляція.

30. В якій із зазначених рослин найбільший вміст сахарози?

У моркві.

У цибулі.

У буряку цукровому.

У сливах.

У пшениці.

31. У насінні яких із зазначених культур найбільший вміст жиру?

У соняшнику.

У коноплі.

У гірчиці.

У сої.

У льоні.

32. Який вміст води (%) в плодах помідора і огірка?

12 – 15

50 – 60

94 – 96

70 – 81

20 – 30

33. Який хімічний елемент відносять до макроелементів?

Цинк.

Йод.

Мідь.

Молібден.

Азот.

34. Хімічний елемент, що міститься в рослинах і ґрунті в незначній кількості?

Цинк.

Азот.

Сірка.

Вуглець.

Кисень.

35. Як називається період найбільшого засвоєння елементів живлення?

Критичний період.

Період максимального поглинання.

Вегетаційний.

Період дозрівання.

Період пророщення.

36. Як називається період, за якого різка нестача, порушення співвідношення чи надлишок елементів живлення призводять до небажаних явищ у всіх наступних фазах росту і розвитку рослини?

Критичний період.

Період максимального поглинання.

Період дозрівання.

Вегетаційний.

Період росту.

37. Як засвоюють рослини основну кількість азоту, води і зольних елементів?

Через листя.

Позакореневим живленням із водних розчинів.

Через кореневу систему.

Через стебла.

За фотосинтезу із атмосфери.

38. Що таке органогенні елементи?

Елементи (N, Р, К, Са, Мg, S), які містяться в рослинах і ґрунтах від кількох цілих до сотих часток відсотків перерахунку на суху речовину.

Елементи ( В, Мn, Cu, Zn, Co та ін.), які містяться в рослинах і ґрунтах не більше тисячних часток відсотка в перерахунку на суху речовину.

Елементи рослин, що входять до складу їх золи.

Елементи (С, О, Н, N), які входять до складу органічних речовин рослин і втрачаються під час озолення.

Елементи (N, Р, К), які мають головне значення в живленні рослин.

Це необхідні (20 елементів) і умовно необхідні (12 елементів) елементи.

39. Вміст води у рослинах під час їх вегетації (в середньому), %:

1-10;

10-30;

35-60;

60-80;

80-95.

40. Які із вказаних хімічних елементів відносять до необхідних елементів живлення?

Hg.

As.

P.

Pb.

41. Які із вказаних хімічних елементів відносять до необхідних елементів живлення?

Ru.

Po.

K.

Hg.

42. Скільки хімічних елементів вважається необхідними елементами живлення?

5.

7.

20.

45.

43. Елемент, що концентрують бобові:

хлор;

йод;

молібден;

цинк.

44. Елемент, що концентрують бобові:

золото;

срібло;

сірка;

ртуть.

45. Елемент, що концентрує буряк цукровий:

бор;

срібло;

золото;

йод.

46. Нестача якого хімічного елемента проявляється переважно у плодово-ягідних культур у вигляді хлорозу листя ?

Кальцію.

Молібдену.

Калію.

Заліза.

Фосфору

47. Склад фізичного стану ґрунту:

грунт складається з трьох фаз: твердої, рідкої, газоподібної фази;

грунт складається з мікробіологічної частини і первинних мінералів;

грунт складається з галоїдних сполук і магматичних порід;

грунт складається з гумусу та мінеральної частини.

48. Що ви розумієте під поняттям тверда фаза ґрунту?

Тверда фаза ґрунту складається з мінеральної частини (на яку припадає 90-99 % маси твердої фази) і органічної (на яку припадає 1-10 % маси твердої фази).

Це сукупність усіх мінералів і часточок різних за розміром.

Тверда фаза ґрунту складається тільки з мінеральної частини, на яку припадає 90-99 % маси грунту.

Це сукупність усіх колоїдів грунту.

49. Що передбачає агровиробниче групування ґрунтів?

Об’єднання за агрономічними властивостями.

Земельний кадастр.

Земельний кодекс.

Агрохімічний аналіз грунту.

50. Які катіони переважають у ґрунтовому розчині?

Са2+, Mg2+, Nа+, NH4+, K+, H+.

NO3-, Са2+, Mg2+, AL3-.

St-, Cd3-, AL3- .

Са2+, Mg2+, Cd3-, AL3-.

51. Склад гумусових речовин?

Гумусові речовини складаються з органічних кислот та азоту.

Гумусові речовини складаються з гумінових кислот та бітумів.

Гумусові речовини складаються тільки з лігнину і дубильних речовин.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Похожие:

Навчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах iconНавчально-методичний посібник з контрольними завданнями для студентів-заочників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
Навчально-методичний посібник з контрольними завданнями для студентів-заочників

Навчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах iconНавчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади
Коваленко Л. В., Андронік Л. Й., Третьякова Л. Ю. Репетитор з російської мови та літератури. Навчально-методичний посібник для підготовки...

Навчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах iconНавчально-методичний посібник частина 2
Основи підготовки студентів в провідних видах спорту нтуу “кпі”. Частина /Під загал ред доц., к п н. Скибицького І. Г./: Навчально-методичний...

Навчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах iconСоціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...

Навчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах iconП. С. Дудик Комунікативно- стилістичні якості мовлення
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах iconАртемова Л. В. Педагогіка І методика вищої школи: Навчально-методичний посібник. Інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін
Артемова Л. В. Педагогіка І методика вищої школи: Навчально-методичний посібник. Інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін....

Навчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Фінанси І кредит», 030508 «Фінанси І кредит» (зі скороченим терміном підготовки)

Навчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
Концепції сучасного документознавства : навч метод посіб для студ вищ навч закладів напряму 020105 “Документознавство та інформ діяльність”...

Навчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах iconВнедрение инновационных методов в процесс обучения математике в высших учебных заведениях
Стаття присвячена проблемі впровадження інноваційних методів в процес навчання математиці у вищих навчальних закладах. Запропонований...

Навчально-методичний посібник для контролю якості підготовки фахівців окр “бакалавр” у вищих навчальних закладах iconТема заняття
Ладоня В. О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница