Encyclopedia stomatologii dentopolis org
НазваниеEncyclopedia stomatologii dentopolis org
страница237/524
Дата конвертации31.01.2013
Размер7.55 Mb.
ТипДокументы
1   ...   233   234   235   236   237   238   239   240   ...   524

Przyczyny


sztuczne karmienie /smoczek/,

makroglosja,

mikroglosja,

hipotonia mięśni języka,


adsdPomiędzy pracą języka i warg podczas ssania piersi i ssania przez smoczek występują istotne ró nice. Przy ssaniu piersi wargi szczelnie obejmują brodawkę, język cofa się, unosząc tylną cześć do podniebienia miękkiego (zamykając przepływ powietrza z nosa) i dziecko wykonuje naprzemienne ruchy uchwą: obni a ją i cofa, po czym podnosi i wysuwa ku przodowi (identyczne ruchy jak przy uciu). Pokarm z piersi jest wydobywany i przesuwany za pomocą ruchów ssących i ujących. Inny jest natomiast sposób ssania przez smoczek, poniewa obni enie ciśnienia w jamie ustnej następuje w wyniku opuszczenia, a następnie cofnięcia uchwy i języka, zaciśnięcia warg wokół smoczka oraz wciągania policzków. Są to tylko ruchy ssące. W przypadku karmienia przez smoczek dziecko kilkakrotnie przerywa ssanie, aby nabrać powietrza. Utrwala sobie nawykowe oddychanie przez usta, które wpływa ujemnie na rozwój mięśni twarzoczaszki oraz utrudnia późniejsze połykanie. uchwa nie przemieszcza się do przodu, wargi są zaciśnięte wokół smoczka, a policzki wciągnięte. Karmienie smoczkiem wyłącza z pracy czubek języka i wargi. Zaś karmienie ły eczką wymaga tylko odruchowego połykania przy zaanga owaniu tylnej części języka. U dziecka stale karmionego smoczkiem wiotczeją wargi, język le y na dole jamy ustnej, opóźnia się umiejętność ucia i utrwala oddychanie przez usta, które z kolei niekorzystnie wpływa na kształtowanie się szczęk i staje się przyczyną płaskiego układania języka (a tym samym sprzyja nieprawidłowemu połykaniu). Oparcie butelki na uchwie powoduje przesunięcie uchwy ku tyłowi, co prowadzi w późniejszym okresie do utrwalonej wady zgryzu. Dochodzi do tyłozgryzu, zwę enia dolnej szczęki oraz wysunięcia siekaczy górnych, a w następstwie tych zmian mo e dojść do zaburzonego rozwoju artykulacji głosek. Przednia część języka wsuwa się między rozchylone zęby i przechodzi do przedsionka jamy ustnej, tak e w czasie artykulacji głosek. W zale ności od rodzaju karmienia ró ny jest sposób oddychania dziecka. Dziecko karmione piersią nie przerywając ssania korzysta z naturalnego filtru powietrza i prawidłowo oddycha przez nos, natomiast przyjmując pokarm przez smoczek dziecko przerywa ssanie, aby nabrać powietrza przez usta, co powoduje częste zaka enia dróg oddechowych, deformacje zgryzu, wady artykulacyjne oraz nieprawidłowy sposób połykania. Dziecko karmione z butelki w wielu wypadkach przyzwyczaja się do oddychania tylko ustami i utrwala sobie ten nawyk. Aby zapobiec nieprawidłowemu oddychaniu przez usta, ju od samego początku trzeba wspomagać domknięcie ust dziecka czapeczką z zapięciem pod bródką, względnie zwiniętą pieluszką pod brodą z równoczesnym nieznacznym uniesieniem głowy poduszeczką. Zabiegać równie nale y o pełną dro ność nosa specjalną gruszką, nie wnikając poza przedsionek nosa. Nale y te pamiętać o odpowiednim układaniu dziecka, by nie dopuszczać do deformacji twarzoczaszki (główka dziecka nie mo e być zawsze odwrócona w jedną stronę). U niemowlęcia w połykaniu biorą udział wszystkie mięśnie twarzy, język jest wysunięty do przodu, mięsień okrę ny ust napięty (bez napinania mięśni ujących). Taki, niemowlęcy, typ połykania prawidłowy jest do czasu wyrośnięcia wszystkich zębów mlecznych (do 3-4 roku ycia), kiedy to powinna nastąpić zmiana na połykanie właściwe dorosłym – które wymaga podniesienia czubka języka ku dziąsłom górnym, napięcia mięśni ujących (bez napinania mięśnia okrę nego ust). Nawet znacznie spaczona czynność połykowa w wieku przedszkolnym rokuje lepiej od mniej nasilonego zaburzenia w wieku późniejszym. W miarę usprawniania aparatu artykulacyjnego podczas jedzenia, wokalizowania, gaworzenia i mówienia dziecko przyswaja sobie sposób wymawiania poszczególnych głosek (poszukuje form zbli onych do tych, które słyszy, stopniowo uczy się poprawnie je wymawiać). Jeśli jednak bodźce stymulujące pionizację języka były za słabe i został on w uło eniu płaskim podczas oddychania i połykania, a słaby mięsień okrę ny warg nie powoduje ich zamknięcia, obserwujemy: oddychanie przez usta, w czasie rozdrabniania i połykania pokarmów wypychanie języka ku przodowi i wywieranie du ego nacisku na zęby (powstają wady zgryzu, m.in. zgryzy otwarte). Podczas artykulacji język nie zmienia pozycji, a wynikiem tego jest wymowa międzyzębowa głosek przedniojęzykowo-zębowych (s, z, c, dz, t, d, n) oraz opóźnione przyswajanie głosek dziąsłowych (sz, , cz, d ), słabe zwarcie przy głoskach dwuwargowych (p, b, m), dziąsłowe l, r artykułowane jako y, natomiast sz, , cz, d jako s, z, c, dz lub grzbietowe, przy niskim uło eniu czubka języka. Rodzaj artykulacji pozostaje w ścisłym związku z rodzajem wady zgryzu. Dzieci Page 2 2 z obni oną sprawnością języka ślinią się, a wraz z wiekiem i wzrostem tempa mówienia defekt ten pogłębia się. Stwierdzenie, e wada artykulacyjna wynika z niewłaściwej funkcji języka podczas połykania, zobowiązuje do rozpoczęcia leczenia od nauki właściwego typu połykania. Instrukta u takich ćwiczeń mo e udzielić logopeda lub lekarz. Część dzieci odpowiednio prowadzona w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym przez matkę w domu nigdy nie będzie potrzebowała porady logopedycznej. Wiele jednak matek potrzebuje wsparcia, oczekuje, by ktoś odpowiednio wcześnie wskazał im problem i udzielił instrukta u, jak postępować z dzieckiem (szczególnie odnosi się to do dzieci z ryzyka cią owo-porodowego). W przypadku stwierdzenia u noworodków nieprawidłowości w zakresie odruchów z obszaru twarzy nale y zastosować ćwiczenia usprawniające i stymulujące rozwój funkcji aparatu artykulacyjnego, w postaci masa y przełyku, policzków, warg, dziąseł, języka i podniebienia – do czasu, kiedy dziecko w sposób prawidłowy zacznie ssać pierś matki. Pediatra badając dziecko w czasie pierwszej wizyty powinien sprawdzić warunki anatomiczne jamy ustnej (ruchomość języka, długość wędzidełka, itp.). Jest to bardzo wa ne dla prawidłowego oddychania i od ywiania, a w późniejszym okresie dla artykulacji. Lekarz pyta te o sposób karmienia. Jeśli karmienie sztuczne jest wynikiem małej aktywności dziecka, to z punktu widzenia logopedy nale y rozpocząć usprawnianie języka, warg i policzków. Skrócone wędzidełko podjęzykowe wymaga rozciągania poprzez masa języka, a słaby mięsień okrę ny warg (dziecko nie zwiera warg wokół smoczka) – masa u warg. Trudności w połykaniu i krztuszenie się wskazują na potrzebę zewnętrznego masa u okolic przełyku przed karmieniem dziecka. Masa powinien trwać 5-10 min. przed ka dym karmieniem. Powinien on być włączony w zakres codziennych czynności pielęgnacyjnych dziecka. Dziecko podczas masa y powinno oddychać przez nos. Delikatnymi ruchami masujemy policzki od nosa i warg w kierunku skroni. Kciukiem podtrzymujemy brodę dziecka tak, aby wargi były złączone. Zmieniamy nacisk i szybkość ruchów, początkowo powoli i delikatnie, następnie silniej i szybciej. Lekko obszczypujemy i oklepujemy masowaną okolicę i ponownie przechodzimy do masowania i głaskania. Masa warg wykonujemy poprzez rozciąganie i ściąganie ich, lekkie szczypanie i głaskanie. Kciuk masującego jest uło ony pod brodą, a palec wskazujący i środkowy masują złączone wargi. Szyję masujemy od dołu ku górze ruchem głaskającym pionowym. Masa wewnętrzny rozpoczynamy od grzbietowej powierzchni języka, przesuwając palec ruchami kolistymi (podłu nie lub poprzecznie), najpierw po jednej, a następnie po drugiej stronie nasady (a do wystąpienia odruchu wymiotnego). Następnie masujemy brzegi języka, zahaczając o powierzchnię dolną, kierując się od czubka ku tyłowi języka. Czubek języka chwytamy delikatnie w palce (przez gazę, aby się nie wyśliznął) i masujemy ruchem rozgniatającym. Język przesuwamy w płaszczyźnie poziomej pionowej. Dotykamy go energicznie krótkim ruchem pulsującym, aby sprowokować odruch cofania się. W przypadku skróconego wędzidełka podciągamy i energicznie wywijamy czubek języka ku górze. Pod wpływem ćwiczeń wędzidełko rozciąga się. Podniebienie twarde i miękkie masujemy w kierunku od wałka dziąsłowego ku tyłowi – najpierw po jednej, później po drugiej stronie linii środkowej. Następnie płynnym ruchem przechodzimy do masa u wewnętrznej strony policzków i warg. Dziąsła dolne masuje się w kierunku od góry do dołu, a dziąsła górne – od dołu ku górze. Szczegółowego instrukta u ćwiczeń powinien udzielić logopeda lub lekarz pediatra. Mowa artykułowana powstała na bazie czynności związanych z przyjmowaniem pokarmów. Karmienie w sposób naturalny jest podstawowe dla kształtowania ruchów artykulacyjnych. Wpływa stymulująco na sprawność aparatu artykulacyjnego, poniewa akt ssania rozwija wszystkie mięśnie twarzy, języka oraz warunkuje prawidłowy sposób oddychania przez nos, a te sprawności są podstawą dalszego rozwoju mowy
1   ...   233   234   235   236   237   238   239   240   ...   524

Похожие:

Encyclopedia stomatologii dentopolis org iconAlmeida, Dulce Filgueira de (org). Neri, Ana Amélia (org). Figueiredo, Pedro Osmar (org). Athayde, Pedro Fernando (org). Política, lazer e formação. Brasília

Encyclopedia stomatologii dentopolis org iconIptel org Sip express Router 10 Admin's Guide

Encyclopedia stomatologii dentopolis org iconEncyclopedia of Philosophy

Encyclopedia stomatologii dentopolis org iconПояснительная записка На тему: «Проектирование информационных ресурсов для европейского центра по качеству (на примере www eqc org ru )»
На тему: «Проектирование информационных ресурсов для европейского центра по качеству (на примере www eqc org ru )»

Encyclopedia stomatologii dentopolis org icon361 religious encyclopedia

Encyclopedia stomatologii dentopolis org icon361 religious encyclopedia

Encyclopedia stomatologii dentopolis org iconFrom Wikipedia, the free encyclopedia

Encyclopedia stomatologii dentopolis org icon201 religious encyclopedia

Encyclopedia stomatologii dentopolis org iconFrom Wikipedia, the free encyclopedia

Encyclopedia stomatologii dentopolis org iconBritannica Concise Encyclopedia


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница