Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia
НазваниеIstilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia
страница114/114
Дата конвертации02.02.2013
Размер4.29 Mb.
ТипДокументы
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   114

weir method:metode halang

welder:pengelas

welding generator:generator pengelasan

welding transformer:transformator pengelasan

welfare technology:teknologi kesejahteraan

well pump:pompa sumur

wet cell:sel basah

wet contact:kontak basah

wet flashover voltage:voltase lewat-dengan basah

wet type air cell:sel air tipe basah

wetting:pembasahan

what phase:fase apa

What-You-See-Is-What-I-See (WYSIWIS):Apa-Anda-Lihat-Saya-Lihat

What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG):Apa-Anda-Lihat-Itu-Anda-Dapat:

what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG)::1

wheel:roda:

wheel base:alas jentera:

wheel printer:pencetak wheel:

where:di mana:

WHERE:mana:1

WHERE:WHERE:DELETE

whetstone::

Whetstone benchmark::

whip antenna:antena pecut:

white box reuse ::

white box testing ::

white metal:logam putih:

white noise:desah putih:

white pages:halaman putih:

white point:titik putih:

white-box testing:pengujian kotak putih:1

white-box testing:pengujian kotak-putih:

who can use:siapa dapat menggunakan:

WHOIS:WHOIS:

whois :whois:

whole tone:nada semua:

Wide Area Information Servers (WAIS):WAIS:

wide area network:jaringan luas:

wide area network:jaringan luas:

wide area network (WAN):jaringan area lebar (WAN):1

wide area network (WAN):jaringan area luas:

wide area network (WAN):jaringan area luas:

wide area network (WAN):jaringan area luas:

wide area network (WAN):jaringan area metropolitan:1

wide area networks (WANs):jaringan area luas:

Wide Area Telecommunications/Telephone Service (WATS):WATS:

wide area telephone service:pelayanan telepon daerah luas:

wide area telephone service:servis telepon area lebar:

wideband:jalur lebar:1

wideband:pita lebar:

wide-band:pita lebar:

wideband amplifier:penguat pita lebar:

wideband antenna:antena pita-lebar:

wideband channels:kanal pita lebar:

wideband frequency modulation:modulasi frekuensi pita lebar:

wideband radio relay system:sistem relai radio pita lebar:

widening::

widening of gage:pelebaran alat:

widening of gauge:pelebaran alat:

width:keluasan:

Wiener filtering:tapis Wiener:

wild failure::

WILDCARD::

Wildcard :FOLDER:PELIPAT

willful intercept:pintas sengaja:

William tube memory (H)::

Williams tube:tabung/tube Williams:

WIMP:WIMP:

WIMP:WIMP:

winch:derek:

winchester disk:cakram/piringan Winchester:

Winchester disk::

Winchester type magnetic disk unit:unit cakram magnmetik tipe winchester:

wind load:beban:

wind pressure:tekanan udara:

winding:gulungan:

winding factor:faktor lilit:

winding pitch:buaian melingkar:

window:jendela:1

Window:jendela:

window:jendela:

window:jendela:

WINDOW CLEAR:bersih jendela:1

WINDOW CLEAR:WINDOW CLEAR:DELETE

WINDOW CLOSE:tutup jendela:1

WINDOW CLOSE:WINDOW CLOSE:DELETE

window environment:lingkungan jendela:1

window environment:lingkungan jendela:1

window environment:lingkungan jendela:

window environment:lingkungan jendela:

window environment:lingkungan jendela:

window intercept:pintasan jendela:

WINDOW LOAD:muat jendela:1

WINDOW LOAD:WINDOW LOAD:DELETE

window manager ::

Window managers:manajer window:

WINDOW MOVE:gerak jendela:1

WINDOW MOVE:WINDOW MOVE:DELETE

WINDOW OPEN:buka jendela:1

WINDOW OPEN:WINDOW OPEN:DELETE

WINDOW READ:baca jendela:1

WINDOW READ:WINDOW READ:DELETE

WINDOW READ parameters:parameter baca jendela:1

WINDOW READ parameters:parameter WINDOW READ:DELETE

window size:ukuran jendela:

window/viewport transformation:transformasi jendela:

Windowing systems:sistem window:

Windows:jendela:1

Windows:window:DELETE

windows:window:

windows 98 :window 98:

windows NT:jendela NT:1

windows NT:window NT:DELETE

WINS :WINS:

wiper:pemunah:

wiper cord:tali penyeka:

wiping cloth:lap penyeka:

wire:kawat:

wire bonding:ikatan dawai:

wire brush:sikat kawat:

wire chief desk:bangku utama dawai:

wire frame representation:representasi kerangka kabel:

wire fuse:sekering dawai:

wire gauge:tolok kawat:

wire jointing:tambahan dawai:

wire memory:memori kawat

wire printer:pencetak kawat

wire splicing:penyambungan dawai

wire tapping:penyadapan kawat

wire telegraphy:telegrafi dawai

wire telephone:telepon dawai

wire wound resistor:tahan lingkar dawai

wire wrap:membengkokkan kawat

wired AND:berkawat AND

wired building:bangunan terkait kabel

wired logic:logika berkawat

wired OR:OR berkawat

wired OR:OR berkawat

wired radar:radar dawaian

wired waveguide:pandu gelombang dawaian

wireless:nirkawat

Wireless Application Protocol:Protokol Aplikasi Nirkabel:1

WIRELESS APPLICATION PROTOCOL:PROTOKOL APLIKASI NIRKABEL:

wireless application protokol:protokol aplikasi nirkabel:1

wireless cable:kabel nirkawat:

Wireless Communication:komunikasi nir kabel:

wireless communication:komunikasi nirkabel:1

wireless computing:komputasi nirkabel:1

wireless computing:komputasi nirkawat:

wireless electronic mail:surat elektronik nirkabel:

wireless internet software:perangkat lunak internet nirkabel:1

wireless LAN:JAL nirkabel:1

wireless LAN:JAL nirkabel:

wireless LAN:LAN nirkabel:1

wireless modem:modem nirkabel:1

wireless modem:modem nirkabel:

wireless telegraphy:telegrafi nirkabel:

wireless transmission:transmisi nirkabel:1

wireless transmission:transmisi nirkawat:1

wireless transmission:transmisi nirkawat:

wireless transmission:transmisi nirkawat:

wireless transmission:transmisi nirkawat:

wireless transmission media:media transmisi nirkabel:1

wiring:pemasangan kawat:

wiring board:papan pemasangan kawat:

wiring diagram:diagram kawat:

wiring diagram:diagram perkabelan:

within class variation:variasi dalam kelas:

withstand voltage test:uji voltase bertahan:

wooden pole:tiang kayu:

wooden raceway:jalan-pacu tiang:

woofer:penyalak:

word:kata:1

word:kata

word address:alamat kata

word area:area kata

word boundary:batas kata

word boundary:sempadan kata

word buffer:penyangga kata

word intelligibility:kejelasan kata

word lattice:kisi kata

word length:panjang kata

word line:

word machine:mesin kata

word mark:tanda kata

word organized storage:penyimpan terorganisasi kata

word oriented:berorientasi kata

word per minute:kata per menit

word processing:pemroses kata

word processing:pemrosesan kata:1

word processing:pemrosesan kata:

word processing:pemrosesan kata:

word processing software:perangkat lunak pemroses kata:1

word processing software:perangkat pemroses kata:

word processor:pemroses kata:1

word processor:pemroses kata:

word processor:pemroses kata:

word processor:pemroses kata:

word size:nomor kata:

word time:waktu kata:

word warp:pembungkus kata:

word wrap:pembungkus kata:

WordPerfect:WordPerfect:1

WordPerfect:WordPerfect:DELETE

wordprocessors:pemroses kata:

words per minute:kata per menit:

work area:area kerja:

work area:area kerja:

work bench ::

work measurement:pengukuran kerja:

work simplication:penyederhanaan kerja:

work study in the office::DELETE

work tape:pita kerja:

workcell organization::

workcell planning::

workflow ::

workflow management:manajemen alir kerja:1

workflow management:manajemen alir kerja:

"workflow management, WFM "::

workflow system:sistem alir kerja:1

workflow system:sistem alir kerja:

workgroup computing:komputasi kelompok kerja:1

workgroup hacker:penggodam kelompok kerja:1

workgroup software and telecommunication:perangkat lunak dan telekomunikasi grup kerja:1

workgroup software and telecommunication:perangkat lunak grup kerja dan telekomunikasi:

workgroup software and telecommunication:perangkat lunak workgroup dan telekomunikasi:DELETE

working set::

working-set policy::

workload ::

workpackage ::

workstation: stasiun kerja:1

workstation:stasiun kerja:1

workstation:stasiun kerja:

workstation:stasiun kerja:

workstations:stasiun kerja:

world wide web (WWW):waring wera wanua (WWW):1

world wide web (WWW):wire wiri wae; waring wera wanua; jaring jagad jembar:

world wide web (WWW):wire wiri wae; waring wera wanua; jaring jagad jembar:

world wide web (WWW/3W):waring wera wanua (WWW):1

world wide web (WWW/3W):wire wiri wae; waring wera wanua; jaring jagad jembar:

world wide web (WWW/3W):wire wiri wae; waring wera wanua; jaring jagad jembar:

world wide web (WWW/3W):wire wiri wae; waring wera wanua; jaring jagad jembar:

WorldWideWeb (WWW):wire wiri wae; waring wera wanua; jaring jagad jembar:

worldwideweb browsers:penelusur WWW:

worldwideweb home pages:beranda muka WWW:

worldwideweb HTML:HTML WWW:

WorldWideWeb public telnet clients::

worldwideweb URL:URL WWW:

worm:cacing:1

WORM:WORM:1

WORM:WORM:

WORM:WORM:

WORM:WORM:

WORM:WORM

WORM optical disk:cakram optik WORM

worms:worms

worms:worms

worst-case analysis:analisa kondisi terburuk

worst-case analysis:analisa kondisi terburuk

worst-case analysis:analisa kondisi terburuk

wraparound:

wrapped:

wrapper :pembungkus

wrapper class:

writable control store:penyimpan kontrol tertulis

write:tulis

write allocate:

write broadcast:

write buffer:

write check:cek penulisan:

write cycle time:waktu siklus tulis:

write instruction::

write invalidate::

Write Once read Many:tulis sekali baca banyak:

write once read many (WORM):tulis sekali baca banyak:

write once read many (WORM):tulis sekali baca banyak:

write permit ring (WPR):cicin dengan ijin menulis:

write phase:ruang kerja:

write policy::

write protect:proteksi penulisan:

write protect ring:cincin lindung tulis:

write protection:proteksi penulisan:1

write protection:proteksi penulisan:

write protection:proteksi penulisan:

write through::

write-after-read hazard::

write-after-write hazard::

write-back cache::

write-in cache::

write-through cache::

writing tablet:meja kecil tempat menulis:

WWW:WWW:

WXTRN:WXTRN:

X position:posisi X:

X series recommendations:rekomendasi seri x:

X window:jendela X:1

X window:x window:

x window:x window:

X.12:x.12:

X.21:x.21:

X.21 protocol:protokol x.21:1

X.25:x.25:

x.25 networks:jaringan x.25:

X.28:x.28:

X.400:x.400:

x.500:x.500:

X.500:x.500:

X.509 :x.509:

XML :XML:

Xmodem:xmodem:

X-off:nyala-X:

X-on:mati-X:

XOR:XOR:

XOR gate:gerbang XOR:1

XOR gate:gerbang XOR:

XOR operation:operasi XOR:

X-punch:penebuk X-Y:

X-series:seri-X

xy chart:bagan xy

X-Y plotter:pengomplak X-Y

X-Y recorder:rerekam X-Y

xyz space:ruang xyz

Y2K:masalah komputer tahun 2000 (MKT-2000)

year 2000 problem (Y2K):masalah komputer tahun 2000 (MKT-2000)

"year 2000 problem, Y2K problem ":

yearly load curve:kurva beban tahunan

yearly load factor:faktor beban tahunan

yellow page:lembatang kuning

yield:luluh

y-intercept:pintasan-y

ymodem:ymodem

yoke:pikulan

zap:hapus

zero divide::

zero flag::

zero-address instruction::

zip: zip:1

zip:zip:

zip:zip:

zmodem:zmodem:1

zmodem:zmodem:

zombie proccess:proses mati suri:

zone recording::

zoom:fokus:

zoom in:fokus ke dalam:

zoom out:fokus ke luar:

zooming:peningkatan:

FALSE:salah:

TRUE:benar:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   114

Похожие:

Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia icon2 1 Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2 Pengajar Jurusan Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Abstrak

Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia iconAlih bahasa Jusuf, A. A. dan Ta

Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia iconUniversiti Teknologi Malaysia

Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia iconInstitut teknologi dan sains bandung

Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia iconSarjana Muda Sains (Teknologi Makanan) dengan Kepujian

Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia iconEconomic Growth and Decolonization in Indonesia

Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia iconBenchmarking the beef supply chain in eastern Indonesia

Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia iconJakarta post (Indonesia): More than half of ri's biodiversity `unrecorded'

Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia icon0. Memartabatkan bahasa Melayu dalam segala kegiatan dan urusan sains matematik di negaranya sendiri dan seterusnya di arena antarabangsa

Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia iconPotret persoalan lingkungan hidup di Indonesia: realitas pertambangan


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница