Obavezni IV
Скачать 23.49 Kb.
НазваниеObavezni IV
Дата конвертации26.10.2012
Размер23.49 Kb.
ТипДокументы

Naziv predmeta:

Arhitektura računarskih sistema

Šifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

Obavezni

IV


4

2P+1V

Studijski programi za koje se organizuje:Akademske osnovne studije PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA, studijski program C (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.

Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama na kojima počivaju savremeni računarski sistemi: sa osnovama logičkog odlučivanja računara, obrade i čuvanja podataka u računaru, sa osnovnim funkcionalnim jedinicama računarskog sistema, kao i sa osnovama dizajniranja računara.

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Doc. dr Veselin N. IVANOVIĆ - nastavnk, Mr Millutin RADONJIĆ - saradnik

Metod nastave i savladanja gradiva:

Predavanja, računske vježbe. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.

Sadržaj predmeta:


Pripremna nedjelja

I nedjelja

II nedjelja

III nedjelja

IV nedjelja

V nedjelja

VI nedjelja

VII nedjelja

VIII nedjelja

IX nedjelja

X nedjelja

XI nedjelja

XII nedjelja

XIII nedjelja

XIV nedjelja

XV nedjelja

XVI nedjelja

Završna nedjelja

XVIII-XXI nedjelja

Priprema i upis semestra

Uvodno predavanje. Organizacija računara, Razvoj i istorijat računarske tehnike;
Tehnologija integrisanih digitalnih kola. Ciljkevi projektovanja digitalnih sistema;
Boolova algebra i logička kola; Projektovanje kombinacionih kola;
Sekvencijalna kola. Vremensko vođenje, Leč;
Prekidačke funkcije, Prekidačke mreže;
I kolokvijum
SLOBODNA NEDJELJA
Minimizacija prekidačkih funkcija, Karnoove mape;
Osnovni digitalni sistemi različitog nivoa složenosti. MSI komponente;
Memorije, Čuvanje instrukcija i podataka u računarima, LSI komponente, RAM i ROM memorije;
Memorije velikog kapaciteta, Hijerarhija memorije; Programabilna logička kola;
II kolokvijum
Centralna procesorska jedinica;
Kontrola procesorske jedinice, Primjeri mikroprograma;
Primjer prostog računara;

Završni ispit

Ovjera semestra i upis ocjena

Dopunska nastava i poravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedjeljno

4 x 40/30 = 5 sati i 20 minuta

Struktura:

2 sata predavanja

1 sat vježbi

1 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije

u semestru

Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x16 = 48 sati

Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 3 sata x 2 nedjeljno = 6 sati

Ukupno opterećenje za predmet : 6x30=180

Dopunski rad:68 sata

Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 16sati (administrat priprema) + 68sati (dopunska nastava)

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke, odrade laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma

Literatura:M.M. Mano, Logic and computer design fundamentals, Prentice Hall, 2004.M. Balch, Complete digital design, A comprehensive guide to digital electronics and computer system architecture, McGraw-Hill 2003.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:5 domaćih zadataka se ocjenjuju sa ukupno 5 poena (1 poen za svaki domaći zadatak), Aktivnost za vrijeme izvodjenja nastave i prisustvo do 5 poena, Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

Posebnu naznaku za predmet:

Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 60 studenata. Nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Veselin N. IVANOVIĆ
Napomena: -

Добавить в свой блог или на сайт

Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница