Литература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6
Скачать 20.91 Kb.
НазваниеЛитература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6
Дата конвертации12.02.2013
Размер20.91 Kb.
ТипЛитература
Табела 5.2 Спецификација предмета


Студијски програм/студијски програми : Хемијске технологије

Врста и ниво студија: основне академске

Назив предмета: ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ

Наставник (Презиме, средње слово, име): Рашковић О. Предраг

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: нема

Циљ предмета

Упознавање са савременим концепцијама избора и пројектовања размењивача топлоте.

Исход предмета

Овладавање методама за прорачун, пројектовање и избор размењивача у оквиру хемијских постројења.

Садржај предмета

Теоријска настава

Типови и конструкције размењивача топлоте. Термохидраулични прорачун добошастих размењивача топлоте. CFD технологије за анализу параметара размењивача топлоте.

Практична настава:

Израда самосталног пројекта прорачуна добошастог размењивача топлоте.

Литература

1.T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, CRC Press. 2000. ISBN 0-8247-9787-6.

2.S. Walas, Chemical process equipment: selection and design, Butterworths, Boston, 1988, ISBN: ISBN 0-7506-9385-1 (predhodni ISBN 0-409-90131-8)

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

30

Вежбе:

30

Други облици наставе:


Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

• Теоријска настава

• Израда самосталног пројекта

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава
усмени испит

30

колоквијум-и
..........
семинар-и

30Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Литература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6 iconHeat Exchanger Design

Литература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6 iconMe 421 Steam Generator and Heat Exchanger Design

Литература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6 iconMathematical model of the optimum heat pipe heat exchanger

Литература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6 iconЛитература Yacoub M. D. Foundations of mobile radio engineering. Crc press.: Boca Raton, 1993. 481 p
Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра. Пер с англ./ Под ред. В. И. Журавлева – М.: Радио и связь,...

Литература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6 iconAnalysis of a Ground Coupled Heat Exchanger

Литература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6 iconCrc handbook of Modern Telecommunications

Литература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6 iconCrc handbook of Chemistry and Physics

Литература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6 iconChemical Engineering Laboratory Manual Double-Pipe Heat Exchanger

Литература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6 iconCentrifugal and Rotary Pumps- fundamentals with Applications – Nelik crc press, 1999, 95 mb

Литература T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook, 1st Edition, crc press. 2000. Isbn 0-8247-9787-6 iconOur second design challenge is a combination of two of the Design for Emerging Markets (dem) projects: “Filter Press” and “Put Wheels on Anything”. Our team


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница