Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им.
НазваниеУказатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им.
страница1/24
Дата конвертации22.02.2013
Размер3.26 Mb.
ТипУказатель
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетті

Ғылыми кітапхана

Бейбітшілік пен жасампаздықтың

20 жылы


Библиографиялық көрсеткіш
20 лет

мира и созидания


Библиографический указатель
Қарағанды 2011


Оқырмандарға


Сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының Егемендігінің 20 жылдығына арналған әдебиеттердің библиографиялық көрсеткішін ұсынамыз.

Көрсеткіш Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ ғылыми кітапханасының қорында бар және 2001-ші жылдан бастап 2011-ші жыл аралығында жарық көрген кітаптар мен журналдық жарияланымдар туралы мәліметтерден тұрады. Барлық материал бойынша топтасқан мағлұматтар үш бөлімнен тұрады: «Қазақстан Республикасының саяси және конституциялық негізі»; «Қазақстан Республикасының әлеуметтік- экономикалық дамуы»; «Мәдениет. Ғылым. Білім». Ақпарат әр бөлімнің ішінде басылым жылдары бойынша алдымен қазақ тілінде, сонан соң орыс тілдерінде хронологиялық кері жүйемен берілген. Кітаптар туралы ақпараттан соң журналдағы жарияланымдар туралы мәліметтер бар. Әрбір бөлімшенің шегінде (тіл және жыл) деректер жайында ақпарат әліпбилік ретпен авторлары мен тақырыптары көрсетілген. Жазулардың нөмірі әрбір бөлімнің соңында. Көрсеткіш үшін басылымдарды іріктеу 2011 жылдың 15-ші қазанында аяқталды.

Ақпараттарды іздеудегі қолайлылық үшін библиографиялық құрал авторлар көрсеткішімен жетістірілген.

Библиографиялық көрсеткіш Қазіргі Қазақстан тарихы жайлы қызығушылық танытқан оқытушылар, студенттер, магистранттар, оқу дәрісіне дайындалушыларға, курстық, дипломдық және басқа ғылыми жұмыстар жазуға, сонымен қатар әр түрлі саладағы оқырмандар қауымына арналған.


К читателям


Вашему вниманию предлагается библиографический указатель литературы, посвященный 20-летию Независимости Республики Казахстан.

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг. и имеющихся в фондах научной библиотеки КарГУ им. Е.А. Букетова. Весь материал сгруппирован по трем разделам: «Политические и конституционные основы Республики Казахстан», «Социально-экономическое развитие Республики Казахстан»; «Культура. Наука. Образование». Внутри каждого раздела информация представлена по годам издания, сначала на казахском языке, затем на русском в порядке обратной хронологии. После информации о книгах даны сведения о журнальных публикациях. В пределах каждого подраздела (год и язык) информация об источниках представлена в алфавите авторов и заглавий. Нумерация записей – в пределах каждого раздела. Отбор изданий для указателя закончен 15 октября 2011г.

Для удобства поиска информации библиографическое пособие снабжено именным указателем.

Библиографический указатель предназначен преподавателям, студентам, магистрантам для подготовки к учебным занятиям, написанию курсовых, дипломных и других научных работ, а также другим категориям читателей, интересующихся современной историей Казахстана.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЯСИ ЖӘНЕ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗІ


ПОЛИТИЧЕСКИЕ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


Для правильного роста народа,

прежде всего, необходимы

свобода и знание.


Ч. Валиханов

Кітаптар

Сыртқы саясат саласындағы терминдер және олардың қолданылуы : сыртқы саясат саласындағы терминдерге арналған дөңгелек үстел материалдары / Ш.Шаяхметов атын. тілдерді дамытудың респ. үйлестіру-әдістемелік орталығы ; жауап. ред. Ш. Құрманбайұлы ; құраст.: Сәлемов С., Г. Азанбаева, М. Мамбетов. - Астана, 2011. - 71 б.
Бисембаев А.А.

Қазақстан Республикасындағы саяси жобалаудың негізгі элементтері : қазақстандық реформаның әдіснамасы / А. А. Бисембаев, Ғ. Т. Қойшыбаев. - Астана : Баспа-полиграфиялық орталығы, 2010. - 183 б. - Библиогр.: 177-182 б.

Кемеңгер: Н.Ә.Назарбаев әлем назарында = Кемеңгер: Н.А.Назарбаев: феномен лидерства : ғылыми басылым. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 318 б. : сурет.

Қазақ жерінің зиялы азаматтары : ғылыми басылым / құраст. Ж. А. Уралбаев. - Алматы : Дәуір, 2010. - 678 б. : фото. - (Ғұмырнамалық жинақтар сериясы ; 10-ші кітап: Қазақстан Республикасы бойынша)

Перевод заглавия: Почитаемые люди земли Казахстанской

Қазақстанның үздік адамдары : энциклопедия / рук. проекта А. В. Бруй. - Алматы : ТОО "Редакция энциклопедии "Лучшие люди Казахстана". - 2010

2-ші басылым. - 2010. - 557 б. : фото.цв.

Қарағанды мемлекеттік ун-ті . Ғылыми қолжазбалар: Конституциялық реформа және казіргі таңдағы заңнаманың дамуы : ғылыми басылым / Қарағанды мемлекеттік ун-ті . - Қарағанды : Арқа және К. - 2010

1-ші басылым. - 2010. - 171 б.

Перевод заглавия: Ученые записки: Конституционная реформа и развитие современного законодательства

Қарағанды мемлекеттік ун-ті .

Қазақстан Респуликасында құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы және қалыптасуы = Становление и развитие гражданского общества и правового государства в Республике Казахстан : ғылыми еңбектер жинағы / Қарағанды мемлекеттік ун-ті . - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2010. - 122 б.

Нұрсұлтан Назарбаев - Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті : ретроспективтік библиографиялық көрсеткіш / құраст.: М. Әбілова,

А. Нұрсейітова, А. Өтебаева. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2010.

1-ші т. - 2010. - 735 б.

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы : ғылыми басылым / бас. ред. Б. Ө. Жақып. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 224 б. : сурет.

Президент және жастар : фотоальбом. - Астана : Шаңырақ - Медиа, 2010. - 50 л. : цв.ил.

Перевод заглавия: Президент и молодежь

Тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихы : оқиғалар жылнамасы / құраст. Ш. Әмірбеков [ж.б.]. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 462 б.

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы : ғылыми басылым / жобаның

авт. М. Жолдасбеков ; ғылыми кеңесші М. Қасымбеков. - Астана : Күлтегін. - 2009. –

2-ші т. : 1992 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар. - 2009. - 271 б.

3-ші т. : 1992 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар. - 2009. - 303 б.
Қозыбаев М.

Киелі тәуелсіздік : ғылыми басылым / М. Қозыбаев. - Алматы : Баспалар үйі, 2009. - 445 б. - (Сана)
Назарбаев Н. Елмен сырласу : ғылыми басылым / Н. Назарбаев. - Астана : Күлтегін

2-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 254 б.

3-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 335 б.

4-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 327 б.

5-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 286 б.

6-шы т. - 2009. - 206 б.

Тәуелсіздік шежіресі : ғылыми басылым / жобаның авт. М. Жолдасбеков ; ғылыми кеңесші М. Қасымбеков. - Астана : Күлтегін. – 2009

2-ші т. : 2001-2005 жж. - 2009. - 237 б. - Библиогр.: 236 б.

3-ші т. : 2006-2008 жж. - 2009. - 199 б. - Библиогр.: 198 б.

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы : 1991 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар / құраст. Г. Тәңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін. - 2008

1-ші т. - 2008. - 326 б
1986 жылғы желтоқсан оқиғасы: саясат, билік, тағдырлар: республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары = Декабрьские события 1986 года: политика, власть, судьбы: материалы научно-практ. конференции : ғылыми басылым / Қазақ ұлттық ун-ті ; ред. Л. М. Иватова. - Алматы : Қазақ университеті, 2008. - 166 б

Елбасы жолдады - елі қолдады : ғылыми басылым / құраст. Г. Тәңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін. - 2008

1-ші т. - 2008. - 309 б.

Есмағамбетов К.Тарих таңдақтары : ғылыми басылым / К. Есмағамбетов. - Алматы : Арыс. - 2008. - ISBN 9965-17-548-9

1-ші кітап. - 2008. - 414 б.

Қазақстан Республикасы: саяси жаңғыру : ғылыми бас. / ред.: А. С. Сағынғали, Б. М. Каипова. - Алматы : Таймас, 2008. - 191 б

Перевод заглавия: Республика Казахстан: политическая модернизация

Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихы = История становления независимости Казахстана : ғылыми басылым / ред.: А. С. Сағынғали, Б. М. Каипова. - Алматы : Таймас баспа үйі, 2008. - 262 б.

Қазақстан этностарына діни ұйымдардың әсері : халықаралық ғылыми - практикалық конференциясының материалдар жинағы = Влияние религиозных организаций на этносы Казахстана : сб. материалов междунар. науч. - практ. конф. / РМК "Достық үйі- ҰҚПЗО", РГП "Дом Дружбы - Центр по исследованию проблем межэтнических отношений". - Алматы : Эверо, 2008. - 279 б.

Қазақстанның демографиялық жағдайының қалыптасуындағы әр түрлі ұлттардың көші - қонының рөлі = Роль миграции различных национальностей в формировании демографической ситуации Казахстана : ғылыми басылым / РМК "Достық үйі - ЭҚПЗО", РГП "Дом Дружбы - Центр по исследованию проблем межэтнических отношений". - Алматы : Эверо, 2008. - 178 б.

Назарбаев Н. Елмен сырласу : сөздер, сұхбаттар / Н. Назарбаев ; құраст. Г. Тәңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін. - 2008

1-ші т. - 2008. - 279 б

Тәуелсіздік шежіресі : 1991- 2000 жж. / құраст. Г. Теңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін. - 2008

1-ші т. - 2008. - 423 б. - Библиогр.: 421-422 б.

Тоқаев Қ.-Ж.

Беласу : ғылыми басылым / Қ. -Ж. Тоқаев. - Алматы : Дәуір, 2008. - 551 б. : сурет

Тоқаев Қ. - Ж.

Нұр мен көлеңке : ғылыми басылым / Қ. Ж. Тоқаев. - Алматы : Дәуір, 2008. - 575 б. : сурет.
Атабаев Қ.

Ұлт және тарих : (таңдамалы мақалалар жинағы) / Қ. Атабаев. - Алматы : Қазақ энцикл., 2007. - 230 б. : сурет
Елбасы мәртебесі - ел мәртебесі = Награда Президенту - признательность народу : ғылыми басылым / құраст.: М. Б. Қасымбеков, А. М. Молдағаринов, Ә. С. Әлібеков. - Толық. 2-ші рет басылуы. - Алматы : Өнер, 2007. - 120 б. : сурет.
Қазақстан және әлем елдері : кітап - альбом / құраст.: Н. Б. Ермекбаев, Г. Т. Қойшыбаев, К. К. Лама Шариф. - Алматы : Өнер, 2007. - 303 б. : сурет.

Қазақстан : ұлттық энциклопедия / бас.ред.Б.Аяған. - Алматы : Қазақ энциклопедиясының . - ISBN 9965-9389-8-9

9-шы т. - 2007. - 686 б. : сур. - Есімдер көрсеткіші : 672- 684 б.

10-шы т.-2007.-701 б.:сур.-Есімдіктер көрсеткіші:693-701 б.
Kazakhstan : Encyclopedic Reference Book / ed. B. Ayagan. - Almaty : Kazakh Encyclopedia, 2007. - 463 p. : il. - (Cultural Heritage = Культурное наследие)

Перевод заглавия: Казахстан: энциклопедический справочник

Назарбаев Н.А.

Қазақстан жолы : ғылыми басылым / Нұрсұлтан Назарбаев. - Астана : [Арко], 2007. - 370 б.

Абдулпаттаев С.

Халықаралық қатынастар және Қазақстанның сыртқы саясаты : научное издание / С. Абдулпаттаев. - Алматы : Қарасай, 2006. - 212 б.

Назарбаев Н. Ә.

Ой бөлістім халқыммен : научное издание / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы : Мектеп, 2006. - 246 б.

Н. Назарбаев - этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісінің негізін қалаушы : научное издание. - Алматы : Жеті жарғы, 2006. - 211 б.

Сейдін Н. Б.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы: қалыптасуы, мәселелері және айқындалу барысы : научное издание / Н. Б. Сейдін. - Алматы : ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, 2006. - 171 б. - Библиогр.: 155-165 б.

Табеев Қ. Т.

Қазақтың Желтоқсаны : (деректі хикаяттар мен мақалалар) / Қайым - Мұнар Табеев. - Алматы : Дайк - Пресс, 2006. - 326 б.

Шахай Ш.

Тәуелсіздік: қас-қағым сәт : Егемен Қазақстанның фотошежіресі : кітап-альбом / Ш. Шахай. - Астана : Атамұра корпорациясы, 2006. - 382 б. : сур.

1990 жылдан бастап 2004 жыл аралығындағы кезеңде Қазақстан Республикасының Парламенті бекіткен және күшін жойған халықаралық шарттар тізбесі = Перечень международных договоров ратифицированных и денонсированных Парламентом Республики Казахстан за период с 1990 по 2004 годы : ғылыми басылым / құраст. Қ. З. Ыдырысов [ж.б.]. - Астана : АкПол, 2005. - 301 б.

ХХІ ғасыр: Әлем саясаткерлері, руханият жетекшілері, зияткерлері мен кәсіпшілері Н. Ә. Назарбаев туралы : научное издание / ред. Ә. Пірманов. - Астана : Атамұра, 2005. - 288 б. : сур.

Қазақстан Республикасында балалар құқықтарының сақталуы туралы : Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл баяндамасы. - Астана : Астана полиграфия, 2005. - 195 б. : сур

Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл : заң актілерінің жинағы = 10 лет Конституции Республики Казахстан : сб. законодат.актов / құраст. Ғ. Сапарғалиев. - Алматы : Жеті жарғы, 2005. - 374 б.

Қарағанды мемлекеттік ун-ті.

Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуындағы конституцияның ролі : ҚР Конституциясынын 10 жылд. арн. халықаралық ғылыми-практ. конф. матер. = Роль Конституции в становлении и развитии независимой государственности в Казахстане : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Конституции РК / Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2005. - 385 б.

Назарбаев Н. Ә.

Еуразия жүрегінде : научное издание / Н. Назарбаев. - Астана : Атамұра, 2005. - 192 б. : ил.

Назарбаев Н. А.

Қазақстан халықтарының ассамблеясы : 10 жыл = Ассамблея народов Казахстана : 10 лет / Н. Назарбаев. - Астана : Елорда, 2005. - 439 б.
Сарыарқа – достықтың мекені : Қазақстан халықтары Ассамблеясына 10 жыл = Сарыарка-колыбель дружбы : 10 лет Ассамблее народов Казахстана. - Павлодар : ЭКО, 2005. - 201 б. : сур.
Бәкір Ә.

Қазақстан Республикасы кәсіби Парламентінің қалыптасуы : научное издание / Ә. Бәкір. - Астана : Елорда, 2004. - 284 б.

Қазақстан : ұлттық энциклопедия. - Алматы : Қазақ энцикл.

6-шы т. : Қ-Н / бас ред. Б. Аяған. - 2004. - 695 б. : сур.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им. iconНаучная библиотека научно-библиографический отдел Конфликтология Ч. 4 Библиографический
Настоящий указатель составлен в помощь студентам, изучающим курс «Конфликтология». Указатель является четвертой частью одноименных...

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им. icon«Мир русского слова», подготовленный ко Дню русского языка
Настоящий рекомендательный библиографический список включает в себя информацию об имеющихся в фондах ккунб им. А. С. Пушкина публикациях...

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им. iconНовые поступления в Научную библиотеку пвгус в 2012 г. Вып. 5 (май-июнь)
Настоящий список включает библиографические описания печатных и электронных изданий, имеющихся в фондах Научной библиотеки пвгус,...

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им. iconМедицинская литература
Библиографический указатель включает сведения о поступивших в эти библиотеки новых книгах, сборниках, трудах институтов, методических...

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им. iconМедицинская литература
Библиографический указатель включает сведения о поступивших в эти библиотеки новых книгах, сборниках, трудах институтов, методических...

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им. iconМеждународные отношения
Справочно-библиографического и информационного обслуживания научной библиотеки мгимо(У). Он содержит библиографические записи об...

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им. iconБиблиографический указатель декабря 2006 г декабрь 2007 г
Справочно-библиографическим отделом научной библиотеки мгимо (У). Он содержит библиографическое описание законодательных материалов,...

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им. iconБиблиографический указатель декабрь 2005 г декабрь 2006 г
Справочно-библиографическим отделом научной библиотеки мгимо (У). Он содержит библиографическое описание законодательных материалов,...

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им. iconИздания, поступившие в фонд библиотеки в сентябре 2011 года
Бюллетень «Новые поступления» предназначен для текущего информирования о книгах и брошюрах, аудио-, видеокассетах, cd-romах на всех...

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг и имеющихся в фондах научной библиотеки Каргу им. iconЛитература систематизирована по предметным рубрикам, внутри рубрик по алфавиту, частично аннотирована. Указатель составлен в соответствии с гост 1 2003 «Межгосударственный стандарт.
В указатель вошла литература, рассматривающая различные аспекты рекламной деятельности, роль рекламы в бизнесе, библиотечном деле,...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница