Роботи
НазваниеРоботи
страница1/12
Дата конвертации22.02.2013
Размер1.08 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Факультет безперервної освіти

Кафедра фінансів


ДИПЛОМНА РОБОТА

за ОКР спеціаліста


«Прогнозування фінансових показників діяльності підприємства»Виконавець

студент гр. ЕФ–05–2В Самарський А. С.

“___” червня 2009 р.


Наукові керівники

ст. викладач кафедри фінансів Ізюмська В. А.

“___” червня 2009 р.


канд. техн. наук, доц. кафедри фінансів Котлова Л. М.

“___” червня 2009 р.


Робота перевірена і допущена до захисту

Зав. каф. фінансів

канд. економ. наук, проф. Буряковський В. В.

“___” червня 2009 р.


м. Дніпропетровськ

2009 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет

Кафедра фінансів

Напрям підготовки 6.050104 “Фінанси”

Завдання на дипломну роботу студента (ки)

______________________________________________________________

групи

Тема роботи: „__________________________________________________

_______________________________________________________________ _”

Термін здачі студентом закінченої роботи _______________________________

Постановка задачі (вихідні дані до роботи): ___________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік запропонованих до розгляду питань):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата видачі завдання: ______________ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ “____”____________________200_ р.

Зав. кафедри фінансів / /

Наукові керівники / /

/ /

Нормоконтроль / /

Завдання прийняв(ла) до виконання / /


Факультет безперервної освіти

Кафедра фінансів


ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Виконавець: студент гр. ЕФ–05–1В Самарський А.С.

Керівник: Ізюмська В. А.


Дипломна робота складається з 72 с., 11 рис., 15 табл., 50 джерел, 3 додатків.

Об’єктом дослідження є практичне застосування економіко-математичних методів прогнозування показників фінансового стану підприємства.

Мета роботи: проаналізуванти та спрогнозувати значення показників фінансового стану підприємства, визначити шляхи його покращення.

Одержані висновки та їх новизна: проаналізувавши поточний фінансовий стан підприємства за останні 5 років, було складено динаміку розвитку підприємства, розроблено його модель розвитку.

Результати досліджень можуть бути застосовані при складанні плану розвитку підприємства.

Перелік ключових слів: фінансовий стан підприємства, економіко-математичне моделювання, прогнозування.


RESUME

on diploma work

ENTERPRISE PREDICTION OF FINANCIAL STATES INDICATORS

The diploma works present the student of five–year training for bachelor's degree. The work is done in DNU, Faculty of Economics, Department of Finance.

The work contains 50 sources, 11 illustration, 15 tables, composed on 72 pages.

The work is dealing with aspects of enterprise financial analysis, enterprise scientific prognostication methods research and ways of improving the general financial state. The principal directions of the improvement of the enterprise state have been developed in this diploma work. The enterprise progress model was developed in work.

Keywords: ENTERPRISE FINANCIAL STATE, ECONOMETRIC MODEL, PROGNOSTICATION
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Роботи iconВимоги до оформлення контрольної роботи
Таблиці, графіки, схеми — в окремому додатку наприкінці роботи (у визначений обсяг роботи не входять)

Роботи iconНавчально-тематичний план курсів заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Проблема. Використання управлінських та виховних технологій у практиці роботи заступника директора з виховної роботи загальноосвітнього...

Роботи iconI. загальні положення
Теоретична соціологія”,„Теорії та методи соціальної роботи”, „Вступ до практичної соціальної роботи”, „Соціальна політика в Україні”,...

Роботи iconРоботи
Тема роботи: Планування маркетингу на підприємстві (на матеріалах сільськогосподарського підприємства «Маслівське»)

Роботи iconРоботи
Тема роботи: Розробка маркетингової програми підприємства на ринку органічної продукції (на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське...

Роботи iconНавчально-методичний посібник Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики Протокол № від р. Чернігів 2003 Економетрія
Він містить: навчальну програму дисципліни та список літератури; плани завдання та методичні рекомендації для практичних занять та...

Роботи iconПлан роботи кафедри педагогіки І психології
...

Роботи iconКодекс спеціалістів із соціальної роботи україни
Всеукраїнська громадська організація Ліга соціальних працівників України; Благо­дійна організація Фонд соціальної роботи; Християнський...

Роботи iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи,...

Роботи iconТарасенко І. О., Шестопаль О. О. Ципко В. В. Організація праці менеджера. Навчально-методичний посібник
Особлива увага приділяється окремим ланкам роботи менеджера, прийняттю І реалізації управлінських рішень, особливостям роботи з підлеглими...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница