Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Скачать 138.36 Kb.
НазваниеПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Дата конвертации26.02.2013
Размер138.36 Kb.
ТипДокументы


Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Електричні станції»


Електрична частина електричних станцій та підстанцій, ч. 1

Електрична частина електричних станцій та підстанцій, ч. 2

Електромагнітні перехідні процеси

Електротехнічні матеріали

Гідроелектростанції та гідротехнічні споруди

Математичне моделювання в електроенергетиці

Техніка та електрофізика високих напруг

Електропостачання власних потреб електричних станцій


Програми дисциплін


Електрична частина електричних станцій та підстанцій, ч. 1


Термічна стійкість апаратів

Класифікація електричних апаратів. Основи теорії електричних апаратів. Нагрівання електричних апаратів. Термічна стійкість апаратів.

Динамічна стійкість апаратів

Електродинамічні зусилля в електричних апаратах. Динамічна стійкість апаратів. Електричні контакти.

Електрична дуга

Основи теорії горіння та гашення електричної дуги. Способи та пристрої гашення електричної дуги.

Електромагніти

Електромагніти постійного та змінного струму. Електромагнітні механізми апаратів.

Апарати керування електроприймачами

Апарати керування. Резистори та реостати. Електромагнітні контактори та магнітні пускачі.

Реле та давачі

Типи реле, їх конструкція та застосування. Давачі неелектричних величин, їх типи, конструкція та застосування.

Апарати на напругу до 1000 В

Вимикачі автоматичні, рубильники та перемикачі. Запобіжники.

Апарати на напругу вище 1000 В

Вимикачі високої напруги, типи, конструкція. Роз’єднувачі, відокремлювачі, короткозамикачі та вимикачі навантаження.

Захисні електричні апарати

Реактори та конденсаторні батареї. Розрядники, обмежувачі перенапруг, високочастотні загороджувачі.

Вимірювальні трансформатори

Вимірювальні трансформатори струму та напруги. Типи, параметри. Схеми включення ТА й ТV.

Компонування електричних апаратів

Принципи та способи розміщення електричних апаратів на електростанціях та підстанціях. Сучасні тенденції та перспективи розвитку електричних апаратів.


Література

1. Чунихин А.А. Электрические аппараты / А.А. Чунихин. – М. : Энергоатомиздат, 1988.

2. Родинштейн А.А. Электрические апараты / А.А. Родинштейн. – Л. : Энергоатомиздат, 1984.

3. Электрическая часть станций и подстанций : учеб. для вузов / под ред. А.А. Васильева. – М. : Энергоатомиздат, 1990.

Електрична частина електричних станцій та підстанцій, ч. 2


Загальні поняття про ЕС та ПС

Загальні поняття про ЕС та ПС. Енергетика України. Основні типи ЕС та ПС, технологічні схеми. Основне електрообладнання ЕС та ПС, класифікація, режими роботи. Графіки навантаження ЕС та ПС. Режими роботи нейтралі в електричних мережах.

Синхронні генератори та компенсатори

Синхронні генератори та компенсатори: їх типи, системи охолодження, збудження, схеми та пристрої гасіння поля. Включення синхронних генераторів на паралельну роботу і режими роботи синхронних машин.

Силові трансформатори і автотрансформатори

Силові трансформатори і автотрансформатори: їх типи, елементи конструкції, схеми та групи з’єднання, системи охолодження, навантажна здатність. Регулювання напруги за допомогою трансформаторів і автотрансформаторів, режими роботи автотрансформаторів

Нагрівання провідників і апаратів,

електродинамічна дія струмів короткого замикання (КЗ)

Шинні конструкції та їх призначення, нагрівання шин та кабелів в нормальних умовах. Термічна дія струмів КЗ, динамічна дія струмів КЗ, термічна та електродинамічна дія струмів КЗ. Гнучкі та жорсткі шинні конструкції розподільчих пристроїв високої напруги. Вибір та перевірка гнучких та жорстких шинних конструкцій, кабелів, ізоляторів.

Електричні схеми електричних станцій (ЕС)

та підстанцій (ПС)

Класифікація схем ЕС і ПС. Вимоги до головних схем. Структурні схеми ЕС і ПС. Вибір потужності трансформаторів ЕС і ПС. Розподільчі пристрої ЕС і ПС. Головні схеми електричних з’єднань ЕС і ПС різних типів. Обмеження струмів КЗ.

Власні потреби електричних станцій та підстанцій

Власні потреби електростанцій та ПС. Склад споживачів власних потреб. Джерела живлення та схеми електропостачання ВП. Самозапуск двигунів ВП електростанцій.

Системи керування, постійний струм ЕС та ПС

Системи оперативного струму на ЕС і ПС. Джерела постійного оперативного струму. Схеми з’єднання і режими роботи акумуляторних батарей класифікація і призначення вторинних кіл ЕС і ПС. Принцип роботи систем керування контролю та сигналізації на ЕС і ПС.

Розподільчі пристрої ЕС та ПС

Конструкції розподільчих злагод. Основи компоновки ЕС і ПС. Заземлювальні пристрої.


Література

1. Электрическая часть станций и подстанций / В.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшкова, М.Н.Околович. –М. : Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.

2. Усов С.В. Электрическая часть электростанций / С.В. Усов. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 616 с.

3. Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций / Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин. – М: Энергоатомиздат, 1987.- 648 с.


Електромагнітні перехідні процеси


Перехідний процес трифазного КЗ

в активно-індуктивному колі

Загальні відомості про електромагнітний перехідний процес. Причини та наслідки перехідних процесів. Основні поняття та визначення. Складання схем заміщення. Визначення параметрів розрахункових схем основних елементів електричної станції, підстанції, ліній електропересилання в іменованих та відносних одиницях. Електромагнітний перехідний процес у трифазних лінійних колах з зосередженими параметрами, що живиться від джерела синусоїдальної напруги постійної частоти і амплітуди. Вимушені та вільні складові параметрів процесу. Ударний струм КЗ. Найбільше діюче значення струму КЗ. Електромагнітний перехідний процес в магнітопов’язаних колах.

Перехідний процес трифазного КЗ в системах,

які містять синхронні генератори

Початковий момент перехідного процесу. Розрахунок початкового значення періодичної складової струму КЗ, струму несинхронного вмикання СГ та струму асинхронного пуску двигуна. Усталений режим трифазного короткого замикання. Вплив та врахування автоматичного регулювання збудження.

Практичні методи розрахунку струмів трифазного КЗ

Практичні методи розрахунку струмів трифазного КЗ. Розрахунок струму КЗ з врахуванням особливих умов.

Несиметричні короткі замикання

Перехідний процес в несиметричних трифазних колах. Електромагнітний перехідний процес під час несиметричних КЗ із заземленими нейтралями трансформаторів. Перехідний процес під час замикання на землю в мережах з ізольованими та компенсованими нейтралями трансформаторів. Правило еквівалентності прямої послідовності. Комплексні розрахункові схеми. Розподіл та трансформація складових струмів та напруг. Порівняння різних видів КЗ. Практичні методи розрахунку несиметричних КЗ.

Одноразова поздовжня несиметрія.

Складні види пошкоджень

Одноразова поздовжня несиметрія. Рівні струмів КЗ та їх координація.


Література:

1. Букович Н.В. Розрахунок струмів короткого замикання електроенергетичних систем / Н.В. Букович. – К. : Вища шк., 1988. – 247 с.

2. Куликов Ю.А. Переходные процессы в электрических системах : учеб. пособие / Ю.А. Куликов. – Новосибирск : изд-во НГТУ, 2002. – 283 с.

3. Букович Н.В. Розрахунок струмів короткого замикання / Н.В. Букович, Г.Н. Міркевич. – К., 1991. – 221 с.


Електротехнічні матеріали


Фізичні процеси в діелектриках

Основні поняття та класифікація електротехнічних матеріалів. Поляризація діелектриків.

Електропровідність та втрати в діелектриках

Струм зміщення та електропровідність діелектриків. Діелектричні втрати.

Електрична міцність

та термічні властивості діелектриків

Пробій діелектриків. Фізико-хімічні та механічні властивості діелектриків.

Фізичні процеси в газових та рідких діелектриках

Газоподібні діелектрики. Рідкі діелектрики.

Основні види твердих діелектриків та їх властивості

Органічні діелектрики. Неорганічні діелектрики. Ізоляційні матеріали в конструкціях енергетичного обладнання.

Провідникові матеріали

Фізичні процеси в провідникових матеріалах та їх властивості. Класифікація провідникових матеріалів. Метали високої провідності та сплави високого опору.

Напівпровідникові матеріали

Фізичні процеси в напівпровідникових матеріалах. Класифікація напівпровідників.

Магнітні матеріали

Фізичні процеси в магнітних матеріалах. Магнітотверді та магнітом’які матеріали, їх основні параметри і характеристики.


Література

1. Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы : учеб. для вузов / Н.П. Богородицкий, Е.М. Тареев. – 7-е изд. – Л. : Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

2. Справочник по электротехническим материалам: в 3 т. / под ред. Ю.В. Корицкого и др. – М. : Энергоатомиздат, 1988, 1989.

3. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Електротехнічні матеріали». – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008.


Гідроелектростанції та гідротехнічні споруди


Гідравлічна енергія та способи її використання

Енергетичні особливості гідростанцій. Загальні принципи використання гідростанцій в енергосистемах. Енергія і потужність, що виробляється гідростанцією. Напір. Гідроенергетичний кадастр.

Схеми використання водяної енергії

Принципові схеми гідростанцій. Каскад гідростанцій. Поняття про водогосподарський комплекс. Основні вимоги до гідростанцій і до електропостачання. Фактори проектування і експлуатації ГЕС.


Склад споруд і компоновка гідроелектростанцій

Основні конструктивні і гідравлічні характеристики схем використання гідроенергії. Типи гідроенергетичних установок.

Гідроенергопотенціал та його оцінка в сучасних умовах

Гідрологічні характеристики джерела гідроенергії. Регулювання стоку і потужності. Вибір потужності гідростанції.

Види регулювання річкового стоку водосховищами ГЕС

Використання гідроелектростанцій в енергосистемі. Добове і тижневе регулювання. Резерви енергосистеми.

Вибір встановленої потужності гідростанцій

Техніко-економічне обґрунтування встановленої потужності гідростанцій.

Вибір агрегатів ГЕС

Вибір розрахункового напору турбіни і потужності генератора.

Водопровідні будови ГЕС

Дериваційні канали, тунелі, напірні басейни, трубопроводи гідроелектростанцій.

Особливості компоновки гідровузлів насосотурбінного,

гідротехнічного та електромеханічного обладнання

Склад обладнання гідровузлів.

Малі та мікро ГЕС

Стан та перспективи розвитку малих та мікро ГЕС.


Література

1. Гидроенергетические установки / под ред. Д.С. Щавелева. – Л. : Енергия, 1972. – 392 с.

2. Держко М.В. Особенности гидросиловой и электрической частей гидроаккумулирующих электростанций : учеб. пособие / М.В. Держко, П.В. Каминский. – Львов : изд-во Львов. политехн. ин-та, 1978.

3. Околович М.Н. Сборник задач по курсу «Электрическая часть электростанций» : учеб. пособие / М.Н. Околович, И.В.Полевая. – М. : изд-во энерг. ин-та.


Математичне моделювання в електроенергетиці


Основи теорії подібності в задачах електроенергетики

Основні теореми подібності

Елементи теорії множин та графів

Матриці інциденцій, перетинів та коефіцієнтів розподілу дерева

Формалізовані методи аналізу електричних кіл

Аналіз електричного кола на підставі законів Ома та Кірхгофа. Метод контурних струмів. Метод вузлових напруг. Метод міжвузлових напруг. Метод координат віток. Метод визначальних координат. Матриці вхідних і взаємних адмітансів, коефіцієнтів розподілу вузлових і умовно-вузлових імпедансів.

Спеціальні обчислювальні методи

Обчислення функцій. Похибки. Інтерполяційна формула Лагранжа. Інтерполяційна формула Ньютона. Апроксимація функції. Наближене диференціювання функцій. Наближене інтегрування функцій.

Числові методи розв’язання алгебраїчних

і трансцендентних рівнянь однієї змінної

Метод хорд. Метод простої ітерації. Метод Ньютона-Рафсона.

Методи розв’язання системи

скінченних лінійних рівнянь

Аналітичні методи розв’язання системи лінійних рівнянь. Ітераційні методи розв’язання системи лінійних рівнянь. Власні значення та власні вектори матриці. Норми матриці та вектора.


Числові методи розв’язання систем

системних лінійних рівнянь

Метод простої ітерації. Метод ітерації Зайделя. Метод найшвидшого спуску.

Числові методи розв’язання системи

скінченних нелінійних рівнянь

Метод простої ітерації. Метод ітерації Зайделя. Метод найшвидшого спуску. Метод Ньютона-Рафсона.


Математичні основи аналізу усталених режимів

електроенергетичних систем

Математичні основи аналізу усталених режимів ЕЕС у методі вузлових напруг. Математичні основи аналізу усталених режимів ЕЕС у методі контурних струмів.

Методи розв’язання систем диференційних рівнянь

Метод змінних стану. Числові методи розв’язання систем диференційних рівнянь. Метод Ейлера. Метод Ейлера-Коші. Метод Ейлера-Коші з ітераціями. Метод Рунге-Кутта. Метод Кутта-Мерсона. Однокрокові неявні методи. Багатокрокові неявні методи.


Література

1. Математичне моделювання в електроенергетиці : підруч. / О.В. Кириленко, М.С. Сегеда, О.Ф. Буткевич, Т.А. Мазур. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 608 с.;

2. Сегеда М.С. Математичне моделювання в електроенергетиці : навч. посіб. / М.С. Сегеда. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка»; 2002. – 300 с.

3. Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики / В.С. Перхач. – 3-є вид., перероб. і доп. – Львів. Вища шк. : вид-во при ЛНУ, 1989. – 464с.


Техніка та електрофізика високих напруг


Вступ

Предмет та задачі курсу, короткий історичний нарис розвитку техніки високих напруг у світі та в Україні. Основні терміни, поняття, номінальні напруги.

Фізичні процеси при електричних розрядах в газах

Електричні розряди в газах.

Загальна характеристика ізоляційних конструкцій

Електричні поля в неоднорідній ізоляції. Роль ізоляції в електроустановках. Вплив характеристик ізоляції на техніко-економічні показники електрообладнання.

Електрична міцність повітряних проміжків

ізоляційних конструкцій

Фізичні процеси в іонізованих газах.

Розряди в однорідному та неоднорідному полях

Розвиток розряду та початкові напруги газорозрядних проміжків.

Характеристики розряду в повітряних проміжках

під час дії змінної, постійної та імпульсної напруги

Розряди в довгих повітряних проміжках.

Розряди по чистій, забрудненій

та зволоженій поверхні ізоляційних конструкцій

Напруги перекриття ізоляторів при різних атмосферних умовах.

Електрофізичні процеси у матеріалах

внутрішньої ізоляції

Основні види та електричні характеристики внутрішньої ізоляції електроустановок. Фізичні умови розвитку розрядів в рідких, твердих та комбінованих діелектриках.

Профілактичні випробування ізоляції

Фізичні основи контролю внутрішньої ізоляції. Використання явищ міграційної поляризації, контроль по куту діелектричних втрат, по інтенсивності часткових розрядів. Контроль ізоляції підвищеною напругою.

Випробні установки високої напруги

та вимірювання при високих напругах

Методи та установки для одержання високих змінних, постійних та імпульсних напруг і струмів. Вимірювання високих напруг.

Координація ізоляції ліній електропередач та підстанцій

Загальні принципи координації ізоляції.

Високовольтні ізоляційні конструкції

Ізоляція кабелів. Ізоляція трансформаторів. Ізоляція електричних машин.

Грозові перенапруги в електроустановках

Загальна характеристика перенапруг. Зовнішні перенапруги. Блискавка та її дія. Характеристика грозової діяльності.


Грозозахист електричних установок

Блискавковідводи. Заземлювачі.

Розрядники та обмежувачі перенапруг

Захисні апарати та пристрої.

Грозозахист ліній електропередавання та підстанцій

Ізоляція повітряних ліній.

Грозозахист електричних машин

Захист електричних машин від набіжних хвиль.

Внутрішні перенапруги в електроустановках

Загальна характеристика внутрішніх перенапруг. Комутаційні перенапруги.


Література

1. Кучинський Г.С. Техника высоких напряжений / Г.С.Кучинський. – СПб. : изд-во Петербургского энерг. ин-та, 1998. – 692 с.

2. Степанчук К.Ф. Техника высоких напряжений / К.Ф. Степанчук, Н.А. Тиняков. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 367 с.

3.Ларионов В.П. Техника высоких напряжений / В.П. Ларионов, В.В. Базуткин, Ю.С. Пинталь. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 464 с.


Електропостачання власних потреб

електричних станцій


Уведення. Робочі машини систем власних потреб

та їх характеристики

Класифікація механізмів власних потреб. Витрати електроенергії на власні потреби. Шляхи та заходи зі зменшення витрат електроенергії на власні потреби. Основні механізми власних потреб електростанцій та їх характеристики. Характеристики насосів та вентиляторів відцентрового та осьового типів. Електродвигуни механізмів власних потреб та вибір їх потужності. Способи регулювання продуктивності механізмів власних потреб. Вибір оптимального способу регулювання.

Принципи побудови та особливості електричних схем

систем власних потреб електростанцій

Джерела живлення та вимоги до електропостачальної системи власних потреб. Схеми електропостачальних систем власних потреб КЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС. Схеми електропостачальної системи власних потреб підстанцій.

Джерела резервного живлення системи власних потреб

Призначення та будова акумуляторних установок. Характеристики процесів заряду та розряду акумуляторів. Режими роботи акумуляторних установок. Будова та характеристики дизель-генераторів.

Синтез схем електропостачальної системи власних потреб

Визначення розрахункових навантажень системи власних потреб. Вибір потужності трансформаторів власних потреб. Принципи вибору апаратів та струмопровідних частин в мережах власних потреб середньої та низької напруги.

Режими електропостачальних систем власних потреб

Аналіз режиму напруг системи власних потреб. Способи забезпечення необхідного рівня напруг у вузлах ЕПС власних потреб. Особливості розрахунку струмів КЗ в електромережах власних потреб. Статична та динамічна стійкість вузла навантаження системи власних потреб. Пуск та самозапуск електродвигунів власних потреб. Підвищення надійності роботи системи власних

потреб.


Література

1. Собственные нужды тепловых электростанций / Э.М. Абасова, Ю.М. Голоднов, В.А. Зильберман, А.Г. Мурзаков. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 270 с.

2. Черновец А.К. Электрическая часть АЭС : Переходные процессы в системах электроснабжения :

учеб. пособие / А.К. Черновец. – Л. : ЛПИ, 1980. – 79 с.

3. Электротехнический справочник : в 3 т. Т. 3, кн. 1 : Производство, передача и распределение электрической энергии / В.Г. Герасимов, П.Г. Грудинский, Л.А. Жуков и др. – 6-е изд., попр. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1982. – 656 с.Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Основні фізичні величини електромагнітного поля. Електричні та магнітні кола. Основні поняття теорії кіл

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Предмет та зміст курсу. Сучасний стан І розвиток парових турбін. Турбіна, як основний двигун. Принцип дії турбіни. Класифікація парових...

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Основні поняття: регістри, шини, арифметико-логічний пристрій. Поняття пам’яті, стеку, роботи з програмою. Характеристики мікропроцесора...

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Значення «Технічної механіки рідини І газу» у народному господарстві. Визначення рідин І газів. Реальні та ідеальні рідини. Основні...

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Загальна характеристика палива. Класифікація твердих, рідких, газоподібних палив. Склад палива. Визначення елементарного складу твердого...

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПрограма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: доц....

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПрограми підготовк и освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії
Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconМіністерство освіти І науки України
Водні ресурси” (спеціальність „Водопостачання І водовідведення” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава: ПолтНТ, 2006....

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconМіністерство освіти І науки України
Архітектура” (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). –Полтава. Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 144 с


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница