Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Скачать 225.87 Kb.
НазваниеПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Дата конвертации26.02.2013
Размер225.87 Kb.
ТипДокументы
Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Енергетичний менеджмент»


Теоретичні основи електротехніки

Основи використання електричної енергії

Електричні системи та мережі

Промислова електроніка

Основи електропривода

Електричні апарати

Електричні вимірювання

Електропостачання

Споживачі електричної енергії

Управління функціонуванням систем енергозабезпечення


Програми дисциплін


Теоретичні основи електротехніки


Фізичні величини, структурні елементи й основні закони електричних кіл

Основні фізичні величини електромагнітного поля. Електричні та магнітні кола. Основні поняття теорії кіл.

Основи теорії лінійних електричних кіл постійного струму

Структурні елементи та фізичні величини електричного кола. Методи аналізу електричних кіл. Еквівалентні перетворення (трансфігурація) схем електричних кіл. Основні властивості (принципи) та теореми електричних кіл.

Основні властивості та методи аналізу

лінійних електричних кіл синусоїдного струму

Основи теорії лінійних електричних кіл синусоїдного струму. Символічний метод аналізу електричних кіл синусоїдного струму (метод комплексного числення). Аналіз електричних кіл символічним методом. Особливості електричних кіл з взаємоіндуктивним зв’язком. Електромагнітна енергія та її потужність. Резонансні режими в електричних колах.

Трифазні кола

Трифазні кола та системи. Розрахунок трифазних кіл. Метод симетричних складових (координат).

Електричні кола несинусоїдного струму

Розкладання періодичних функцій у ряд Фур’є. Розрахунок однофазних та симетричних трифазних кіл несинусоїдного струму.


Література

1. Перхач В.С. Теоретична електротехніка : підруч. / В.С. Перхач. – К. : Вища школа, 1992. – 440 с.

2. Шегедин О.І. Теоретичні основи електротехніки. Ч. 1 : навч. посіб. / О.І. Шегедин, В.С. Маляр. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 172 с.

3. Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : в 2 т. / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Л. : Энергоиздат, 1981.

4. Основы теории цепей : учеб. / Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов. – М. : Энергия, 1989. – 530 с.


Основи використання електричної енергії


Електрична енергія – енергія високого рівня перетворення

Виробництво електричної енергії. Правила користування електричною енергією. Класифікація приймачів електроенергії. Трифазне електричне коло та трифазні електроприймачі. Трансформатор як елемент системи електропостачання. Графіки електричного навантаження.

Використання електричної енергії

Використання електроенергії для промислових електротехнологій (резистивне нагрівання, сталеплавильні печі, індукційне нагрівання, електричне зварювання, електролізні установки). Використання електроенергії для приводу механізмів (електропривід асинхронним двигуном, електропривід синхронним двигуном, електропривід двигуном постійного струму). Використання електроенергії для електроосвітлення. Використання електроенергії у побутових електроприймачах (нагрівні прилади, електричне опалення). Використання електроенергії для охолодження та кондиціонування (основи термодинаміки, принцип дії холодильної машини, тепловий баланс холодильника, теплові помпи). Елементи автоматики побутових машин.

Електричні мережі напругою нижче 1000 В

Системи мереж низької напруги. Комутаційні та захисні апарати НН (вимикачі навантаження, силові запобіжники, автоматичні вимикачі, пристрої захисного вимкнення, магнітні пускачі та контактори). Обмеження струмів КЗ у мережах НН.

Розподіл електроенергії у житловому будинку

Види електропроводок та їх виконання. Розрахунок квартирної електропроводки. Виконання квартирної проводки. Облік електроенергії.

Енергозбереження у побуті та промисловості

Призначення дисципліни.


Література

1. Олійник М.Й. Основи використання електричної енергії : навч. посіб. / М.Й. Олійник, В.Г. Турковський.

2. Фомичев Е.П. Электротехнологические прмышленные установки / Е.П. Фомичев. – К. : Вища шк., 1979. – 264 с.

3. Болотов А.В. Электротехнологические установки / А.В. Болотов, Г.А. Шепель. – М.: Высш. шк., 1988. – 336 с.

4. Свенчанский А.В. Электрические промышленные печи : Ч. 1. Электрические печи сопротивления / А.В. Свенчанский. – М.: Энергия, 1975. – 384 с.

5. Миронов Ю.М. Электрооборудование и электроснабжение электротермических, плазменных и лучевых установок / Ю.М.Миронов, А.Н. Миронова. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 376 с.

6. Маліновський А.А. Основи електропостачання / А.А. Маліновський, Б.К. Хохулін. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 324 с.

7. Олійник М.Й. Основи використання електричної енергії : приклади розв’язування задач та завдання контрольної роботи / М.Й. Олійник.


Електричні системи та мережі


Основні поняття та визначення в електроенергетиці

Електричні установки: приймачі електричної енергії, споживачі електричної енергії, джерела живлення, електричні мережі, електроенергетична система, енергетика. Стан системи, показники стану, параметри системи, координати системи, процес, режим, квазіусталені режими електричної системи. Короткий огляд історії та перспектив розвитку електроенергетики; техніко-економічні переваги утворення електроенергетичних систем і їх об’єднань.

Особливості конструкції елементів електричних мереж

Повітряні лінії, опори та фундаменти повітряних ліній, проводи й фази, розміщення проводів і тросів на опорах, ізолятори та лінійна арматура. Кабельні лінії, їх прокладка, кабельні муфти, кінцеві розробки. Струмопроводи, шинопроводи та внутрішні проводки. Підстанції, трансформатори, реактори, конденсаторні батареї, комутаційні апарати; вимірні пристрої. Електричні мережі та їх класифікація.

Номінальні міжфазні напруги

електроустановок електричних систем

Поняття номінальних параметрів, номінальні міжфазні напруги приймачів електроенергії, джерел електроенергії, ліній електропередачі, трансформаторів і автотрансформаторів, поперечних компенсаційних елементів. Найбільші робочі напруги.

Схеми заміщення, параметри та режими

елементів електричних мереж

Лінії електропередачі повітряні та кабельні. Трансформатори та автотрансформатори; призначення, умовні позначення, паспортні дані, схеми заміщення, розрахунок параметрів двообмоткових трансформаторів, триобмоткових трансформаторів, автотрансформаторів, трансформаторів з розщепленими обмотками. Схеми заміщення джерел живлення та компенсаторів реактивної потужності. Споживачі електроенергії, способи представлення під час розрахунку усталених режимів. Графіки навантаження споживачів електроенергії та їх характеристики. Загальні положення аналізу режимів елементів електричних мереж в координатах фазні напруги – струми та лінійні напруги – потужності. Координати режиму елементів електричної мережі, повздовжній елемент, поперечний елемент. Втрати потужності в електричній мережі: у лініях, у двообмоткових трансформаторах, у триобмоткових трансформаторах і автотрансформаторах, у статичних компенсаторах, в електричній мережі; умовно постійні та умовно змінні втрати потужності. Втрати електроенергії в електричній мережі, час максимальних втрат і способи його визначення. Векторні діаграми елементів електричної мережі у системі фазні напруги – струми, у системі лінійні напруги – потужності; спад напруги та втрата напруги; аналіз режимів елементів електричної мережі за допомогою векторних діаграм.

Традиційні методи розрахунку

потокорозподілу електричної мережі

Задачі розрахунку усталених режимів електричної мережі на стадії проектування, на стадії експлуатації, традиційні методи розрахунку режимів. Схеми заміщення електричних мереж. Розрахункові навантаження підстанції та вузла електричної мережі. Традиційні методи розрахунку усталених режимів електричних мереж.

Основи проектування електричних мереж

Оцінка ефективності капіталовкладень на спорудження електричної мережі, приведені затрати, капіталовкладення на спорудження та щорічні витрати на експлуатацію; категорії електроприймачів.

Вибір можливих схем електричної мережі, номінальних напруг ліній електропередачі, конструкції фази лінії, вибір кількості та потужності трансформаторів на підстанціях, схем електричних з’єднань підстанцій; загальні положення про проектні експлуатаційні режими електричних мереж.


Література

1. Электрические системы и сети : учеб. для вузов / Н.В. Буслова, В.Н. Винославский, Г.И. Денисенко, В.С. Перхач; под ред. Г.И. Денисенко. – К. : Вища шк., 1986. – 584 с.

2. Идельчик В.И. Электрические системы и сети : учеб. для вузов / В.И. Идельчик. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

3. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: підруч. / М.С. Сегеда. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 488 с.

4. Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі : навч. посіб. / Ю.Ф. Романюк. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – 272 с.


Промислова електроніка


Вступ

Зміст предмета, роль електроніки у виробництві та розподілі електроенергії. Електровакуумні прилади: тріоди, електронно-променеві трубки чорно-білого та кольорового зображення.

Напівпровідникові компоненти електронних пристроїв

Провідники, діелектрики, напівпровідники. Власна та домішкова провідність напівпровідників. Електронно-дірковий p-n-перехід. Напівпровідникові прилади з одним p-n-переходом: діоди, стабілітрони. Послідовне та паралельне з’єднання напівпровідникових діодів. Біполярні, польові та МДП транзистори, їх будова принцип роботи та характеристики. Схеми ввімкнення транзисторів в пристроях промислової електроніки. Заступні схеми та параметри транзисторів. Багатошарові напівпровідникові прилади: динистори, тиристори, симистори, повністю керовані тиристори. Фотоелектронні прилади: фотоелементи з зовнішнім та внутрішнім фотоефектом, оптоелектронні прилади.

Електронні підсилювачі та генератори сигналів

Принцип роботи підсилювача, основні показники їх роботи. Схеми підсилювачів низької частоти на біполярних та уніполярних транзисторах. Амплітудні та амплітудно-частотні характеристики підсилювачів. Багатокаскадні підсилювачі. Підсилювачі постійного струму. Зворотні зв’язки в підсилювачах та генераторах сигналів. Ключовий режим роботи біполярного транзистора. Операційні підсилювачі та їх застосування. Компаратори та мультивібратори на базі операційних підсилювачів.

Основи алгебри логіки

Логічні елементи на транзисторах, що здійснюють логічні операції «ЧИ», «І», «НЕ», «І-НЕ», «ЧИ-НЕ». Елементи пам’яті імпульсної цифрової техніки, тригери типу R-S. Лічильники, регістри, дешифратори. Будова мікропроцесорів.

Джерела живлення споживачів постійного струму

Однофазні некеровані нульова та мостова схеми випрямлення. Трифазні некеровані схеми випрямлення. Вплив індуктивностей в колі вентилів та навантаження на режим роботи випрямлячів. Робота випрямлячів на проти-ЕРС. Аналіз роботи керованих однофазних і трифазних схем випростовування на активне та активно-індуктивне навантаження. Зовнішня та регулювальна характеристики випрямлячів. Вплив фільтрів на роботу випрямлячів.

Інвертори

Типи інверторів та їх застосування. Принцип роботи автономних та залежних інверторів. Зовнішня характеристика інвертора. Принцип роботи електропередачі постійного струму.

Тиристорні вимикачі та регулятори схеми,

принцип роботи тиристорних вимикачів змінної напруги

Компенсація реактивної потужності та фільтрокомпенсувальні пристрої. Фазові методи регулювання змінної напруги. Регулювальна характеристика регулятора. Ступеневий метод регулювання змінної напруги. Схеми однофазних та трифазних регуляторів змінної напруги.

Безпосередні перетворювачі частоти

Однофазні та трифазні перетворювачі частоти. Принцип дії. Суміщене та окреме керування тиристорних груп перетворювача частоти. Закони керування кутів відкривання тиристорів.


Література

1. Промышленная электроника / Г.Н. Горбачев и др. –М. : Энергоатомиздат, 1988. – 320 с.

2. Забродин Ю.С. Промышленная электроника : учеб. для вузов / Ю.С. Забродин. – М. : Высш. шк., 1982. – 496 с.

3. Руденко В.С. Приборы и устройства промышленной электроники / В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.В. Трифонюк. – К. : Техника, 1990. – 368 с.


Основи електропривода


Вступ

Визначення поняття «електропривід». Короткий нарис історії розвитку та сучасний стан електропривода. Класифікація електроприводів.

Механіка електропривода

Розрахункові схеми механічної частини електропривода. Зведення моментів опору рухові, зовнішніх гальмівних сил, моментів інерції та мас механізмів з обертальним та поступальним рухами до одного вала. Рівняння руху електропривода. Режими роботи електропривода. Поняття про механічні характеристики двигунів та робочих механізмів. Умови існування усталеного режиму.

Вибір потужності приводного двигуна

Поняття про вибір потужності. Втрати та нагрівання двигуна. Тахограма руху та навантажувальна діаграма двигуна. Попередній вибір електродвигуна. Типові режими роботи двигунів. Перевірка двигуна за нагріванням. Методи середніх втрат і еквівалентних величин.

Електропривід постійного струму

Механічна характеристика двигуна постійного струму (ДПС) незалежного збудження й її розрахунок. Гальмівні режими ДПС. Розрахунок пускових і гальмівних опорів. Регулювання швидкості двигуна в електроприводі. Способи регулювання швидкості ДПС: реостатний, ослабленням збудження, напругою якоря. Системи Г-Д, ТП-Д. Силові схеми тиристорних перетворювачів та їх показники. Механічні характеристики і регулювання швидкості електроприводів з двигунами постійного струму послідовного і змішаного збудження.

Системи автоматичного керування (САК)

електроприводами постійного струму

Автоматичне регулювання координат електропривода. Задачі формування механічних характеристик та перехідних процесів, типові структури САК електроприводами.

Асинхронний електропривод

Режими роботи і механічні характеристики асинхронних двигунів (АД). Регулювання швидкості АД: реостатне, у каскадних схемах, дросельне, зміною кількості пар полюсів. Частотне регулювання швидкості АД. Перетворювачі частоти: інвертори, широтно-імпульсні модулятори, циклоконвертори.

Синхронний електропривід

Особливості синхронного двигуна (СД). Нерегульований синхронний привід. Автоматизація процесу пуску і синхронізації СД. Регулювання швидкості СД. Автокерований СД (вентильний двигун), його принципові відмінності від звичайного СД. Особливості застосування перетворювачів частоти для живлення СД.


Література

1. Теорія електропривода / за ред. М.Г. Поповича. – К. : Вища шк., 1993. – 495 с.

2. Типовой электропривод промышленных установок / под ред. С.А. Волотковского. – К. : Вища шк., 1983. – 311 с.

3. Зимин Е.Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок / Е.Н. Зимин, В.И. Преображенский, И.И. Чувашов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 553 с.


Електричні апарати


Основи теорії електричних апаратів

Класифікація електричних апаратів. Нагрівання електричних апаратів. Термічна стійкість апаратів. Електродинамічні зусилля в електричних апаратах . Динамічна стійкість апаратів.

Основи теорії горіння та гашення електричної дуги

Електричні контакти та умови їх роботи в електричних апаратах. Способи та пристрої гашення електричної дуги.

Електромагніти постійного та змінного струму

Електромагнітні механізми апаратів.

Апарати керування

Електромагнітні реле. Типи реле, їх конструкція та застосування. Давачі неелектричних величин, їх типи, конструкція та застосування. Електромагнітні контактори та магнітні пускачі. Резистори та реостати.

Вимикачі автоматичні, рубильники та перемикачі, запобіжники

Основні характеристики – вимикачі автоматичні, рубильники та перемикачі, запобіжники.

Електричні апарати високої напруги

Вимикачі високої напруги, типи, конструкція. Роз’єднувачі, відокремлювачі, короткозамикачі та вимикачі навантаження. Реактори, конденсаторні батареї, високочастотні загороджувачі.

Вимірювальні трансформатори

Трансформатори струму. Типи, параметри, схеми ввімкнення. Трансформатори напруги. Типи, параметри, схеми ввімкнення.

Вибір електричних апаратів

Критерії вибору електричних апаратів. Принципи та способи розміщення електричних апаратів на електростанціях та підстанціях. Сучасні тенденції та перспективи розвитку електричних апаратів.


Література

1. Чунихин А.А. Электрические аппараты : общий курс : учеб. для вузов / А.А.Чунихин. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 720 с.

2. Электрическая часть станций и подстанций : учеб. для вузов / под. ред. А.А. Васильева. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.

3. Задачник по электрическим аппаратам : учеб. пособие для вузов / Г.В. Буткевич, В.Г. Дегтярь, А.Г. Сливинская. – М.: Высш. шк., 1987. – 232 с.


Електричні вимірювання


Вступ. Загальні питання метрології та вимірювальної техніки

Мета і задачі курсу. Роль вимірювань в енергетиці та автоматизації виробничих процесів. Вимірювальний процес, його структура та елементи. Метрологія, єдність вимірювань. Фізична величина, види фізичних величин. Істинне та дійсне значення фізичної величини. Поняття вимірювання. Види вимірювань. Характеристики вимірювань.

Засоби вимірювань (ЗВ)

Визначення та класифікація засобів вимірювань. Нормовні характеристики ЗВ (метрологічні характеристики). Робочі і зразкові ЗВ, еталони. Принцип дії, вимірювальне коло та види схем ЗВ. Основні структурні схеми ЗВ.

Похибки вимірювань (ПВ)

Загальні відомості, визначення та класифікація ПВ. Систематичні та випадкові ПВ і способи їх зменшення. Оцінювання основних та додаткових інструментальних похибок. Оцінювання методичних похибок.

Обробка результатів експериментів

Суть і етапи обробки результатів експериментів. Визначення і стандартизований запис результатів експериментів. Підсумовування похибок. Гранична похибка. Вірогідний інтервал і вірогідність, довірчі межі похибки. Обробка результатів вимірювань під час прямих одноразових і багаторазових вимірювань. Обробка результатів одноразових опосередкованих вимірювань.

Міри електричних і магнітних величин

Класифікація та основні метрологічні характеристики. Міри ЕРС. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні). Міри ємності. Міри індуктивності та взаємоіндуктивності. Міри магнітної індукції і магнітного потоку.

Перетворювачі електричних величин

Класифікація та основні метрологічні характеристики. Шунти. Додаткові резистори. Подільники напруги. Вимірювальні трансформатори струму (ВТС) і напруги (ВТН). Використання ВТС та ВТН у вимірювальних колах. Обробка результатів вимірювань під час використання ВТС та ВТН.

Аналогові та цифрові вимірювальні прилади

Загальні відомості і класифікація. Структурні схеми, метрологічні характеристики та області застосування ВП різних систем. Магнітоелектричні, електромагнітні, електродинамічні, феродинамічні, електростатичні та індукційні прилади. Аналогові електронні вольтметри та омметри. Основи побудови ЦВП. Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) як основні елементи ЦВП.

Електронно-променеві осцилографи

Принцип дії, внутрішня структурна схема, основні технічні характеристики. Типи осцилографів, сфери їх застосування. Вимірювання напруги, частоти, часових інтервалів з допомогою електронно-променевих осцилографів

Вимірювання сили струму і напруги постійного та змінного струму

Схеми вимірювання сили постійного струму, похибки вимірювання, вибір засобів вимірювання. Схеми вимірювання напруги постійного струму. Корекція методичної похибки. Компенсатори постійного струму. Складові похибки вимірювання. Вимірювання сили змінного струму та напруги у випадках складної форми сигналу. Оцінювання та корекція похибки від форми кривої сигналу. Частотна похибка.

Вимірювання електричного опору

Метод амперметра і вольтметра. Сфери використання методу. Мости постійного та змінного струму: схема, принцип дії, метрологічні характеристики. Аналіз похибок вимірювання. Оцінювання впливу з’єднувальних провідників на результат вимірювання. Схема моста змінного струму, принцип дії та основні метрологічні характеристики, аналіз похибок.

Вимірювання потужності постійного

та однофазного змінного струму

Вимірювання потужності постійного струму методом амперметра і вольтметра: схема, аналіз похибок вимірювання. Вимірювання потужності постійного та однофазного змінного струму за допомогою однофазного ватметра; схеми ввімкнення ватметра, аналіз похибок вимірювання. Використання ВТС та ВТН для розширення меж вимірювання ватметра. Аналіз похибок вимірювання. Однофазні варметри. Вимірювання реактивної потужності однофазних споживачів змінного струму. Загальні відомості. Вимірювання активної потужності за допомогою однофазних ватметрів. Вимірювання реактивної потужності за допомогою однофазних ватметрів. Вимірювання потужності за допомогою трифазних ватметрів.

Вимірювання електричної енергії в однофазних

і трифазних колах змінного струму

Однофазні лічильники електричної енергії(принцип дії, основні метрологічні характеристики та схема ввімкнення). Трифазні лічильники електричної енергії. Аналіз похибок вимірювання електричної енергії.

Вимірювання основних параметрів магнітного поля

Магнітні величини. Магнітне поле та електромагнітне поле. Основні теоретичні закони, що покладені в основу магнітних вимірювань. Веберметри. Схеми, аналіз похибок вимірювання. Перетворювачі Холла, тесламетри. Принцип дії, аналіз похибок вимірювання.

Визначення основних характеристик магнітних матеріалів

Основні характеристики феромагнітних матеріалів (ФМ). Статичні та динамічні характеристики ФМ. Індукційний метод визначення динамічних характеристик ФМ. Метод амперметра, вольтметра і ватметра. Схеми, аналіз похибок вимірювання.


Література

1. Основи метрології та вимірювальної техніки: підруч. у 2 т./ за ред. Б.І. Стадника. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – Т.1 : Основи метрології. – 532 с. Т.2 : Вимірювальна техніка. – 656 с.

2. Електричні вимірювання електричних і неелектричних величин / за ред. Є.С. Поліщука. – К.: Вища шк., 1978. – 352 с.


Електропостачання


Основні поняття про електроенергетичні

та електропостачальні системи

Основні поняття та визначення. Задача електропостачальних систем. Основні вимоги та проблеми електропостачання. Структура та функційні складові сучасних електропостачальних систем. Особливості ліній електропередачі та підстанцій. Принципові, розрахункові та заступні схеми. Векторна діаграма та електричні розрахунки ділянки електричної мережі.

Електричні навантаження

Структура електроспоживання. Класифікація приймачів електроенергії. Загальна характеристика приймачів електроенергії. Графіки електричного навантаження. Величини та коефіцієнти, що характеризують графіки навантажень. Методи визначення електричних навантажень. Класифікація методів. Метод технологічного графіка та метод коефіцієнта попиту. Методи питомих показників. Метод упорядкованих діаграм. Статистичний метод. Послідовність визначення електричних навантажень. Визначення пікових навантажень.

Реактивна потужність в електропостачальних системах

Поняття реактивної потужності. Споживання та генерування реактивної потужності. Реактивна потужність ділянки електричної мережі. Негативні явища, пов’язані з передачею реактивної потужності. Заходи щодо зменшення споживання реактивної потужності. Класифікація компенсувальних пристроїв. Синхронні компенсатори та двигуни, шунтові конденсаторні батареї та реактори. Статичні компенсатори прямого регулювання: зміною опору, струму напруги та частоти. Статичні компенсатори непрямого регулювання: з реакторами, керованими вентилями, з керованими реакторами, з параметричним регулюванням. Комбіновані компенсатори. Розподіл конденсаторів у радіальній магістральні мережах та мережі двох напруг. Використання синхронних двигунів для компенсації реактивної потужності. Баланс реактивної потужності. Схеми та обладнання конденсаторних установок СН та НН. Розряд конденсаторів.

Якість електричної енергії

Загальні засади. Показники якості згідно з ГОСТом 13109-97: відхилення напруги, коливання напруги (розмах коливань напруги та доза флікера), несинусоїдність напруги, несиметрія напруг, відхилення частоти, провал напруги, імпульсна напруга, тимчасова перенапруга. Норми показників якості електричної енергії. Способи розрахунку та методики визначення показників якості електроенергії. Вплив показників якості електроенергії на електроприймачі та елементи ЕПС. Нормалізація та регулювання показників якості: частоти, відхилень та коливань напруги, несинусоїдності та несиметрії.

Схеми та обладнання електропостачальних мереж

напругою понад 1000 В

Класифікація мереж ЕПС. Підстанції мереж ЕПС: ГПП, РП, ТП. Схеми мереж зовнішнього електропостачання: промислових підприємств, електрифікованих залізниць, міст та сільської місцевості. Схеми та обладнання внутрішніх розподільних мереж середньої напруги: радіальні, магістральні, комплексні.


Розподільні мережі напругою нижче 1000 В: системи мереж НН,

класифікація, схеми та конструктивне виконання

Комутаційні та захисні апарати НН: вимикачі навантаження, силові запобіжники, автоматичні вимикачі, пристрої захисного вимкнення, розрядники НН, контактори та магнітні пускач. Принципи вибору апаратів та струмовідних частин НН: за умовами нормального тривалого режиму, за умовами тимчасових режимів з перевантаженням, за умовами аварійних режимів(струмів КЗ), за умовами пуску. Вибір автоматичних вимикачів, запобіжників та контакторів. Розподільні пристрої НН.


Розрахунки мереж ЕПС

Мета та особливості електричних розрахунків мереж ЕПС. Принципи аналізу мереж за втратами напруги. Розрахунки втрат напруги та перерізів проводів в лініях постійного струму та двопровідних освітлювальних лініях змінного струму. Випадки розрахунку мереж НН: без врахування індуктивних опорів, з рівномірно розподіленим навантаженням, неповнофазних мереж, з рівномірно розподіленими однофазними навантаженнями. Аналіз трифазної мережі СН/НН з симетричним навантаженням. Визначення положень РПН трансформаторів.

Розрахунки струмів КЗ

Причини та наслідки КЗ. Види КЗ. Процес КЗ в колі з живленням від джерела необмеженої потужності. Розрахунок струмів КЗ в мережах ЕПС: спрощення та припущення, розрахункові та заступні схеми; визначення струмів КЗ в мережах зовнішнього та внутрішнього електропостачання. Вплив двигунів на струми КЗ. Струми КЗ в мережах НН. Дія струмів КЗ: електродинамічна, термічна та вплив на динамічну стійкість генераторів та вузлів навантажень. Обмеження струмів КЗ. Однофазні замикання в мережах з ізольованою нейтраллю.

Захисти та автоматика в електропостачальних системах

Струмові захисти: максимальні струмові захисти, диференційний захист, захист від замикань на землю в мережах з ізольованою нейтраллю. Газовий захист трансформаторів. Захисти в мережах до 1000 В. Автоматика та телемеханіка: види пристроїв автоматики, АВР, АПВ, АЧР та ЧАПВ. Телемеханізація та диспетчеризація. Захист від перенапруг: причини та види перенапруг, захист від прямих ударів блискавок, захист підстанцій розрядниками та обмежувачами перенапруг, пристрої захисту в мережах НН. Захист людей від уражень електричним струмом: атофізіологічні ефекти дії електричного струму на людину, види захисту від уражень електричним струмом, клас захисту електричного обладнання, принципи дії та побудови пристроїв захисного вимкнення, що реагують на струми спливу. Захист довкілля. Захист підземних споруд.


Література

1. Федоров А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий / А.А. Федоров, В.А.Каменев. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 472 с.

2. Князевский Б.А. Электроснабжение промышленных предприятий / Б.А. Князевский, Ю.О. Липкин. – М.: Высш. шк., 1986. – 440 с.


Споживачі електричної енергії


Електроспоживачі електричного нагрівання

Загальна характеристика електротермічних установок. Види теплопередавання (теплопровідність, конвекція, випромінювання).

Установки промислового електронагрівання

Конструкційне виконання промислових печей. Способи і засоби вимірювання та регулювання температури.

Матеріали, що застосовуються для побудови

електротермічних установок

Вогнетривкі, теплоізоляційні, матеріали для виготовлення нагрівників.

Розрахунок електротермічних установок

Тепловий розрахунок печі. Розрахунок втрат енергії через багатошарову стінку. Електричний розрахунок електротермічних установок. Розрахунок параметрів нагрівного елемента печі. Особливості вибору основних конструкційних матеріалів. Тепловий баланс та розрахунок втрат тепла.

Схеми живлення, параметри та характеристики обладнання систем і електропостачання резистивних печей

Основні характеристики схем живлення.

Електроспоживачі індукційного та діелектричного нагрівання

Фізичні основи індукційного нагрівання. Класифікація та конструкція установок індукційного нагрівання та основні розрахункові співвідношення. Установки діелектричного нагрівання, енергетичні характеристики та конструктивне виконання. Характеристики джерел живлення індукційних установок.

Установки електричного зварювання

Установки електроконтактного зварювання, конструкція, характеристики. Вплив на систему електропостачання. Електрична дуга. Установки електродугового зварювання. Джерела живлення електричної дуги. Розрахунок зовнішніх характеристик джерел живлення дуги змінного струму. Вплив на систему електропостачання.

Установки електродугового виплавлення металів

та їх характеристики

Тепловий баланс електродугових печей.


Література

1. Фомичев Е.П. Электротехнологические промышленные установки / Е.П. Фомичев. – К.: Вища шк., 1979. – 264 с.

2. Болотов А.В. Электротехнологические установки / А.В. Болотов, Г.А. Шепель. – М.: Высш. шк., 1988. – 336 с.

3. Свенчанский А.В. Электрические промышленные печи : Ч. 1. Электрические печи сопротивления / А.В. Свенчанский. – М.: Энергия, 1975. – 384 с.

4. Миронов Ю.М. Электрооборудование и электроснабжение электротермических, плазменных и лучевых установок / Ю.М. Миронов, А.Н. Миронова. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 376 с.


Управління функціонуванням систем енергозабезпечення


Схеми і характеристики основних систем енергозабезпечення

Уведення, загальні питання функціонування енергетичної галузі. Предмет, мета та завдання дисципліни. Основні енергетичні і техніко-економічні характеристики транспортування газу, нафти, електроенергії тощо. Схеми транспортування газу і нафти, розрахунок параметрів основних енергетичних агрегатів систем транспортування.

Розрахунок усталених аварійних режимів ЕПС

Особливості функціонування електроенергетичних систем. Електромагнітні процеси електропостачальних систем: розрахункові, заступні схеми, визначення параметрів заступних схем в абсолютних і відносних одиницях, визначення параметрів аварійних режимів. Спрощені методи розрахунків електромагнітних процесів. Перехідний процес трифазного КЗ в активно-індуктивному колі. Розрахунок усталеного режиму трифазного КЗ.

Перехідні режими ЕПС

Електромагнітний процес синхронного генератора. Початковий момент перехідного процесу. Усталений режим трифазного короткого замикання. Визначення струму КЗ для довільного моменту часу. Розрахунок режиму пуск асинхронного двигуна. Застосування методу симетричних складових для розрахунку несиметричних КЗ. Однофазне КЗ на землю. Двофазне КЗ.

Електромеханічні процеси в ЕПС

Особливості функціонування електроенергетичних систем з врахуванням електромеханічних перехідних процесів. Поняття статичної, динамічної та результуючої стійкості. Моделі елементів під час аналізу стійкості; представлення навантаження під час розрахунків стійкості систем електропостачання. Різкі зміни параметрів режиму у вузлах систем електропостачання, класифікація заходів з підвищення стійкості систем електропостачання.


Література

1. Ковалко М.П. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України / М.П. Ковалко, С.П. Денисюк. – К.: УЕЗ, 1998. – 506 с.

2. Маслов В.О. Развитие трубопроводного транспорта / В.О. Маслов, М.Д. Перова. – М.: Недра, 1981. – 132 с.

3. Букович Н.В. Розрахунок струмів короткого замикання електроенергетичних систем / Н.В. Букович. – К.: Вища шк., 1988. – 248 с.

4. Переходные процессы в системах электроснабжения / В.Н. Винославский и др. – К.: Вища шк., 1989. – 422 с.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Предмет та зміст курсу. Сучасний стан І розвиток парових турбін. Турбіна, як основний двигун. Принцип дії турбіни. Класифікація парових...

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
...

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Основні поняття: регістри, шини, арифметико-логічний пристрій. Поняття пам’яті, стеку, роботи з програмою. Характеристики мікропроцесора...

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Значення «Технічної механіки рідини І газу» у народному господарстві. Визначення рідин І газів. Реальні та ідеальні рідини. Основні...

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Загальна характеристика палива. Класифікація твердих, рідких, газоподібних палив. Склад палива. Визначення елементарного складу твердого...

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПрограма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: доц....

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconПрограми підготовк и освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії
Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconМіністерство освіти І науки України
Водні ресурси” (спеціальність „Водопостачання І водовідведення” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава: ПолтНТ, 2006....

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра iconМіністерство освіти І науки України
Архітектура” (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). –Полтава. Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 144 с


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница