Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
НазваниеМоделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
страница1/6
Дата конвертации26.02.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6


Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)


МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ


Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки спеціалістів

галузі знань 0501 "Економіка і підприємництво"

за напрямом 7.050106 "Облік і аудит"


Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!


ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті" підготовки спеціаліста галузі знань 0501 "Економіка і підприємництво" за напрямом 7.050106 "Облік і аудит".

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою обліку та аудиту, протокол №

від "____" ______________ 2010 р.

 1. УКЛАДАЧ: Лубенець С.В., к.т.н., доц. кафедри обліку та аудиту.

 2. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Мороз С.Г., зав. кафедри обліку та аудиту.- Харків: ХІНЕМ. - 2010. - 31 с.


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………

4

1

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи………………

4

2

Заліковий модуль І………………………………………………………………...

5
Завдання до контрольної роботи…………………………………………………

5

3

Заліковий модуль ІІ……………………………………………………………….

8
Завдання до контрольної роботи…………………………………………………

8

4

Методичні вказівки до розв'язання задач………………………………………..

10

5

Перелік питань для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни..

29
Інформаційно-методичне забезпечення…………………………………………

31ВСТУП

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті" визначено формування у студентів системи знань з побудови та аналізу економіко-математичних моделей для вирішення задач фінансового аналізу та аудиту, а також знань і вмінь з підготовки проектів та прийняття управлінських рішень.

Завдання дисципліни – вивчення основ теорії прийняття управлінських рішень та моделей і методів підготовки проектів рішень за напрямом управлінської діяльності.

Предметом вивчення дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті» є виробнича діяльність підприємства.


1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Текст контрольної роботи повинен містити:

 1. Теоретичне питання, яке розкривається за наступною схемою:

 • вступ (обґрунтування актуальності теми роботи; ступінь розробки теми роботи в літературі);

 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваної теми;

 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);

 • перелік літератури.

 1. Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:

 • умова задачі;

 • рішення задачі;

 • висновки до розв’язаної задачі.

За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними вказівками з написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Вимоги до оформлення контрольної роботи:

 • обов'язкова наявність змісту;

 • усі приведені в тексті малюнки, таблиці, схеми (діаграми) повинні бути пронумеровані та мати заголовок;

 • в разі цитування та використання цифрового матеріалу необхідно посилатися на джерело;

 • список літератури повинен бути оформлений в алфавітному порядку.

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформлення контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір варіанту завдань контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи по навчальному журналу.


Таблиця 1.1 – Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи з одного залікового модуля

Вид роботи

Кількість балів з контрольної роботи

- правильне рішення однієї задачі (всього 4 задачі)

10

Разом правильно виконана контрольна робота

40

Таким чином, бальна оцінка контрольної роботи може складати 40 балів (4 контрольних завдань по 10 балів).


2. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті в умовах визначеності

ТЕМА 1 Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень.

ТЕМА 2 Системний аналіз управлінських проблем.

ТЕМА 3 Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень.

ТЕМА 4 Програмно-цільове управління та управлінські рішення.

ТЕМА 5 Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень.

ТЕМА 6 Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності.

ТЕМА 7 Методи аналізу вигід і витрат.


ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


1. Задача 1

Варіанти чисельних значень матриці транспортних витрат, попиту на продукції і виробничих можливостей приведені в табл. 2.1. Зберігання на фабриці одиниці продукції, не поставленої в центр розподілу, обходиться в 0,75 грн. в день, а штраф за прострочене постачання одиниці продукції, яка замовлена споживачем в центрі розподілу, але там не знаходиться, рівний 2,5 грн. в день.

Розв’язати транспортну задачу, визначивши оптимальний план постачання продукції.

Зауваження. Зверніть увагу на те, що варіанти 1÷11 відповідають збалансованій моделі транспортної задачі, а варіанти 12÷15 – не збалансованій моделі.

Таблиця 2.1 – Варіанти чисельних значень матриці транспортних витрат, попиту і виробничих можливостей


варіанту

Матриця витрат, попиту і можливостей

варіанту

Матриця витрат, попиту і можливостей

варіанту

Матриця витрат, попиту і можливостей

1

1

2

3

4

5

230

6

5

4

3

2

1

85

11

3

1

2

5

4

85

6

7

85

85

10

150

1

2

3

4

5

165

10

9

8

7

6

230

10

9

8

7

6

280

6

7

8

9

10

195

1

2

3

4

5

300

5

4

3

2

1

220

10

9

8

7

6

210

6

7

8

9

10

185

70

150

200

150

310
115

165

145

90

140
160

110

95

220

215
2

10

9

8

7

6

130

7

8

5

7

9

10

250

12

9

5

10

8

7

115

6

7

2

9

10

240

5

4

3

2

1

345

3

1

2

5

4

230

5

4

3

2

1

210

10

9

8

7

6

290

6

7

9

10

8

175

1

2

3

4

5

200

6

7

9

10

8

195

10

9

8

7

6

150

100

170

220

50

240
210

155

250

195

270
110

85

75

250

190
3

2

1

6

3

4

115

8

4

5

1

2

3

215

13

5

4

2

1

3

100

7

6

5

8

9

195

9

10

6

8

8

175

10

9

7

6

8

85

9

10

4

8

7

235

7

6

10

3

8

185

6

7

9

10

8

145

4

5

1

3

2

290

2

1

5

8

3

210

1

2

4

5

3

200

110

180

215

230

100
90

155

215

165

160
100

115

70

115

150
4

3

6

4

2

1

215

9

9

3

5

7

2

410

14

3

2

9

5

7

320

8

10

9

7

6

75

7

8

10

4

7

330

8

8

7

10

9

290

8

5

7

9

10

310

4

8

6

8

9

295

8

3

4

6

2

245

3

1

2

4

5

150

2

3

1

6

4

115

3

8

2

1

4

180

100

150

145

250

105
345

220

190

200

195
300

110

200

150

245
5

7

6

6

3

9

110

10

6

7

3

6

2

115

15

2

3

7

6

6

250

9

5

10

8

7

95

10

9

8

5

8

75

8

8

9

10

5

270

2

4

5

8

4

75

5

2

8

4

3

85

3

8

2

5

4

195

4

1

1

3

2

210

1

4

3

1

8

145

8

3

4

1

1

240

75

90

110

120

95
80

100

65

95

80
155

190

215

200

155  1   2   3   4   5   6

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...

Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті icon1. Предмет, методи І завдання курсу (Місце и роль прийняття рішень в менеджменті персоналу. Фактори, які впливають на процес прийняття рішень в управлінні персоналом)
Мета курсу: навчити студентів основам логістичного І математичного моделювання в сфері управління персоналом, працею І заробітною...

Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті iconТіньова економіка як джерело спотворення інформації та прийняття економічних рішень вінничук І. С
Них показників діяльності суб’єктів господарювання та функціонування держави в цілому. Розглянуто систему взаємодії держави, органів...

Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет лабораторний практикум з модуля 2 " Методи І моделі статистичного дослідження рядів динаміки " навчальної дисципліни
Методи І моделі статистичного дослідження рядів динаміки навчальної дисципліни

Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті iconЗадача 1
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та...

Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті iconЗ в І т тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу
Овецьким Л. М. Верховною Радою України 19 лютого 2009 року було утворено Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань...

Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті iconИнформационные технологии 4 Диагностическая модель для задач выявления
Методологічні аспекти побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в

Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті iconПроцесне моделювання в задача
Секція моделі І методи ефективного стратегічного планування соціально-економічного розвитку

Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті iconЛабораторная работа №5
Критерій прийняття рішень це функція, що виражає вподобання особи, що приймає рішення, (опр) І визначає правило, за яким вибирається...

Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті icon2. Господарські правовідносини Господарські правовідносини: поняття, особливості, види, методи правового регулювання (владних приписів, автономних рішень, координації або узгодження, рекомендацій)
Бзюп україни Бюлетень законодавства та юридичної практики України ввас україни Вісник Вищого арбітражного суду України зрапвас україни...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница