Наду при Президентові України Кафедра економічної політики
Скачать 201.65 Kb.
НазваниеНаду при Президентові України Кафедра економічної політики
Дата конвертации11.04.2013
Размер201.65 Kb.
ТипДокументы

НАДУ при Президентові України


Кафедра економічної політики


к.117, вул. Ежена Потьє, 20, м. Київ, Україна 03057

тел. (380 44) 456 93 57


презентаційні матеріали


Кафедра економічної політики


Перша кафедра економічного профілю - "Економіки і фінансів" (завідувач Іван Розпутенко) - була створена в Інституті державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті міністрів України в 1992 році (на базі якого у 1995 р. було створено Українську (з 2003 р. - Національну) академію державного управління при Президентові України) для забезпечення потреб державного сектору у фахівцях - магістрах державного управління, які займатимуться питаннями управління економікою, бюджетного процесу на центральному і місцевому рівнях, розробленням і впровадженням різних напрямків економічної політики.

У травні 1999 р. у зв'язку із створенням ще однієї кафедри економічного профілю назва кафедри змінена - на кафедру економічної політики.

Кафедра відповідає за підготовку фахівців за спеціалізацією „Економічна політика" та за спеціалізацію „Аналіз державної політики" (разом із кафедрою політології).

Кафедра забезпечує викладання нормативних дисциплін і модулів на двох магістерських програмах (“Державне управління” та “Управління суспільним розвитком”):

Статистичні методи в державному управлінні”,

Державне управління в економічній сфері”,

Державна політика: аналіз та механізми впровадження”,

Мікроекономіка для аналізу державної політики”,

Макроекономічна політика”,

Публічні фінанси”,


а також трьох дисциплін вибіркової частини програми та двох факультативних дисциплін, зокрема,

Макроекономічна політика та аналіз її ефективності”,

Мікроекономіка і державна політика”,

Конкурентна політика”,

Податкова політика”,

Торговельна політика”,


Викладачами кафедри розроблено шість курсів для системи дистанційного навчання:

Спеціальність “Управління суспільним розвитком”:

"Мікроекономіка для аналізу державної політики" (доц. О.Кілієвич),

"Державні фінанси і бюджетний процес" (проф. Ю.Ковбасюк),

"Макроекономічна політика" (доц. О.Романюк).

Спеціальність “Державне управління”:

Державне управління в економічній сфері” (проф. І.Розпутенко, доц. кафедри Л.Ільченко-Сюйва),

Статистичні методи в державному управлінні” (доц. кафедри Л.Ільченко-Сюйва),

Державна політика: аналіз та механізми впровадження” (доц. О.Кілієвич),


Склад кафедри

Розпутенко Іван Васильович, д.н.д.у., проф. - зав. кафедри;

Кілієвич Олександр Іванович, доц. - заст. зав. кафедри;

Романюк Ольга Панасівна, к.е.н., доц.;

Ільченко-Сюйва Леся Василівна, к.н.д.у., доц. кафедри;

Малиш Наталія Андріївна, к.е.н., доцент;

Щербина Сергій Володимирович, к.с.-г.н., доцент;

Юрчишин Василь Володимирович, д.н.д.у., проф.(0,5 ст.);

Ковбасюк Юрій Васильович, д.н.д.у., проф. (0,5 ст.);

Гайдуцький Павло Іванович, д.е.н., проф. (0,25 ставки);

Мунтіян Валерій Іванович, д.е.н., проф. (0,25 ставки);

Штатні викладачі кафедри


Завідувач кафедри економічної політики -

Розпутенко Іван Васильович, д.н.д.у. (1999), проф. (2000).

У 1992-1999 pp. - зав. кафедри економіки і фінансів (до 1995 - Інституту державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті міністрів України, з 1995 - НАДУ при Президентові України). Був керівником міжнародних проектів Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Канадської агенції міжнародного розвитку (CIDA) у галузі економічної політики та економічного навчання державних службовців. Автор понад 200 наукових праць, зокрема, навчальних посібників, монографій. Сфера наукових інтересів: державні фінанси, ефективність управлінських рішень в контексті політичного процесу.


Кілієвич Олександр Іванович, доц. - заст. зав. кафедри.

Автор понад 180 наукових праць, зокрема, двох підручників з грифом МОН України, навч. посібників, монографій. Був радником першого заст. Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України (2003-2005). Керівник або експерт багатьох проектів Світового банку, МВФ, CIDA, USAID, TACIS у галузях аналізу державної політики, конкурентної політики, економічного навчання державних службовців. Сфера наукових інтересів: методологія аналізу державної політики, конкурентна та регуляторна політика.


Романюк Ольга Панасівна, к.е.н., доц.

Президент Всеукраїнської благодійної організації „Інститут місцевого розвитку" (за сумісництвом). Експерт проектів, що впроваджуються за фінансової підтримки МБРР, ОЕСР, ЄС, USAID, CIDA. Автор понад 50 наукових праць, навчальних посібників, підручників, колективних монографій. Сфери наукових інтересів: соціально-економічна статистика, соціально-економічний розвиток житлово-комунального господарства, економічна інтеграція України до ЄС.


Ільченко-Сюйва Леся Василівна, к.н.д.у., доц. кафедри.

Була експертом міжнародних проектів ЄС, CIDA, NISPAcee, TACIS, UNDP, USAID. Сфера наукових інтересів: державні фінанси, грошово-кредитна політика, розвиток фінансових ринків.


Малиш Наталія Андріївна, к.е.н., доц.

Проводила наукову роботу у рамках державної науково-технічної програми: “Національна програма з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за темами: Розробка методів та моделей формування ефективної структури сільськогосподарського виробництва в умовах ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС”; “Комплексна інформаційно-експертуюча система екологічного зонування території України з врахуванням довготермінових наслідків аварії на ЧАЕС”; “Аналіз та оптимізація соціально-економічного ризику”

Наукові інтереси з проблем: “Моделі економічного розвитку України”, “Еколого-економічні проблеми в Україні”, “Регуляторна політика щодо обмеження дії негативних екстерналій (забруднення довкілля)”.

Має більше 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.


Щербина Сергій Володимирович, к.с.-г.н., доц.


Викладачі-сумісники кафедри

Юрчишин Василь Володимирович, д.н.д.у., проф.

Директор економічних програм Центру ім. Разумкова. Був радником Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України (2003), директором з досліджень Агентства гуманітарних технологій (1999-2002) та Агенції соціального проектування (2002-2004). Керівник української групи проекту DFID (Велика Британія, 2001-2002), експерт багатьох проектів CIDA, TACIS та ін. Автор понад 180 наукових статей та трьох монографій. Сфера наукових інтересів: макроекономічна політика, валютні та фінансові виклики в епоху глобалізації.


Ковбасюк Юрій Васильович, д.н.д.у., проф., заст. Голови Київської облдержадміністрації з питань економіки, фінансів та зовнішніх зносин (з 03.2005).

Має більше 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, монографії.

Сфери наук, інтересів: державні фінанси, державний кредит, державний борг, бюджетна система.


Гайдуцький Павло Іванович, д.е.н., проф., академік УААН.

Працював Заст. Глави Адміністрації Президента України (07.1997-05.2005), кер. Гол. Управління з питань економічної політики (01.2000 -02.2005), Міністром сільського господарства і продовольства України (08.1995-06.1996). Лауреат премії ім. Туган -Барановського (1994), Засл. діяч науки і техніки України (1998). Автор понад 300 наук, праць, зокрема понад 30 монографій, навч. посібників і книг.

Мунтіян Валерій Іванович, д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України, ген.-лейтенант.

Заст. міністра економіки. Працював заст. Міністра оборони України (12.2003-11.2004). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), Автор понад 150 наук, праць, зокрема, понад 20 монографій і навч. посібників. Сфери наук. інтересів: розвиток системи національної безпеки України, стратегічні напрями забезпечення економічного розвитку, інформаціологічна політика.


Науково-дослідна робота кафедри

У 2007 р. науково-дослідна робота кафедри здійснювалась за такими основними напрямками:

 1. Виконання науково-дослідної роботи “Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України” за Комплексним науковим проектом Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування”.

 2. Керівництво науково-дослідною роботою слухачів.

 3. Керівництво по виконанню програм стажування слухачів.

 4. Керівництво науково-дослідною роботою аспірантів, докторантів.

 5. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів, прикріплених до кафедри.

 6. Участь викладачів кафедри в роботі наукових конференцій, семінарів.

 7. Рецензування, опонування кандидатських та докторських дисертацій.

 8. Надання рецензій на статті, підручники, навчальні посібники.

 9. Надання відзивів на дисертаційні дослідження.

 10. Надання відзивів на автореферати дисертацій.

 11. Підтримка наукових зв’язків з установами України.

 12. Надання консультативної допомоги державним органам влади, управлінням місцевого самоврядування та комунальним підприємствам України.

 13. Здійснення науково-організаційної та науково-експертної роботи.

 14. Інші форми роботи.


Основні розробки та результати наукової роботи.

Науково-дослідна робота, що проводиться на кафедрі, відповідає як головним завданням Академії, так і пріоритетним напрямкам розвитку економічної науки; спрямована на підтримку процесів соціально-економічного розвитку держави і забезпечення програм підготовки кадрів вищої кваліфікації для системи державного управління.

Творчим колективом науково-дослідної роботи “Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України” було досліджено економічну теорію соціальної політики та методи її аналізу. Проаналізовано економічні підстави для соціальної і гуманітарної політики. Проведено вивчення та здійснено порівняльний аналіз здійснення соціальної політики в умовах нерівності розподілу доходів.

Здійснено загальну оцінку програм гуманітарного розвитку у сфері освіти, науки, культури, кінематографу і телебачення, музейної справи, книговидавництва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту.

Досліджені особливості бюджетних видатків у гуманітарній сфері, фінансування видатків на здійснення гуманітарної політики, розкрито вплив податкової політики на гуманітарну сферу

Гіпотетично запропоновані шляхи оптимізації бюджетних видатків на гуманітарну сферу.

Моделі розвитку соціальної політики, цілі і методи впливу держави на соціальну політику, проблеми фінансування соціальної сфери, моніторинг фінансових показників видатків на соціальну сферу, оптимізація бюджетних видатків на розвиток соціальної сфери, вплив податкової політики на розвиток соціальної сфери, соціальні пільги, фінансові підстави розвитку соціальної політики, методи фінансування соціальної політики, бюджетне планування розвитку соціальної політики, - все це склало загальну характеристику програм соціального розвитку.

Дослідники теми обґрунтовують появу таких явищ як „гуманітарний тероризм” та „соціальний тероризм” і вводять їх в науковий обіг.

Проаналізовано тенденції й особливості управління соціальними та гуманітарними процесами в контексті утвердження Української держави й становлення громадянського суспільства в Україні.

Обґрунтовано теоретичні засади економічного аналізу соціально-гуманітарної політики в руслі європейських стандартів.

Досліджено механізми державного регулювання ринку фінансових послуг України. Проведено порівняльний аналіз ринку фінансових послуг України із аналогічним ринком ЄС. Проаналізовано функції банківських і небанківських фінансових установ в Україні, особливу увагу приділено соціальній функції небанківських фінансових посередників: пенсійні, страхові, іпотечні фонди.

Визначено і проаналізовано вплив монетарного та податкового механізму на розвиток небанківських фінансових посередників в Україні. На підставі порівняння з досвідом країн ЄС виявлено можливі напрямки розвитку згадуваного сектору та підвищення його ролі у виконанні соціальних програм.

Апробація результатів наукових досліджень за темою “Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України” здійснювалася за такими напрямками:

 • підготовлено 77 публікацій (підручники, навчальні посібники – 5; методичні рекомендації – 3; статті – 59; доповіді, тези доповідей – 10);

 • підготовлено рукопис монографії;

 • зроблено аналіз соціальних наслідків ринкових перетворень у сфері ЖКГ. З метою оцінки соціальних наслідків ринкових перетворень у сфері ЖКГ було виконано наступні види робіт:

а) досліджено поняття та методологічні аспекти економічної доступності житлово-комунальних послуг населенню (як в цілому, так і окремих його складових – платоспроможності споживачів та їх готовності платити більше за послуги кращої якості);

б) узагальнено міжнародний досвід оцінки платоспроможності споживачів житлово-комунальних послуг як на макро-, так і на мікрорівні (країни-члени ЄС, країни-члени ОЕСР, Вірменія, інші країни СНД);

в) досліджено практику оцінки платоспроможності споживачів послуг водо-, теплопостачання та водовідведення в Україні, визначено основні проблеми та перешкоди на шляху оцінки платоспроможності споживачів житлово-комунальних послуг в нашій країні;

г) взято участь у Міжнародній конференції “Реформування сфери послуг теплопостачання в країнах Європи та Азії: досвід та перспективи” (березень 27-28, 2007, Київ, за організаційної та фінансової підтримки USAID та “Alliance to Save Energy”) та підготовлено виступ на секції “Економічна доступність послуг теплопостачання”.


Основні напрями наукових досліджень кафедри

 • проблеми ефективності державного управління в країнах з перехідною економікою в контексті політичного процесу,

 • методологія економічного аналізу державної політики,

 • теоретичні і прикладні аспекти вироблення державної політики в сферах

- конкуренції,

- інтеграції України у світовий економічний простір,

- економічної безпеки,

- бюджетної і податкової політики,

- регуляторної політики,

- торговельної політики.

Отримані наукові результати впроваджені в навчальних програмах Академії та інших навчальних закладів, в нормативно-правових актах, у практиці діяльності органів державного управління і місцевого самоврядування.


Видавнича діяльність кафедри

За останні 10 років за участю викладачів кафедри видано

24 монографії (в Україні, США та Канаді), 90 підручників і навчальних посібників, значна частина яких вийшла у світ за підтримки Канадської агенції міжнародної допомоги, зокрема:

Колективні монографії (за заг. ред. Івана Розпутенка)

 • "Ефективність державного управління" (2002),

 • "Проблеми ефективності підвищення кваліфікації керівних кадрів" (2003),

 • "Розвиток суспільства" (2004),

 • "Роль інформації у формуванні ринкової економіки"(2004),

 • "Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах" (2004);

Монографії

 • “Податкова політика і економічні реформи” (І. Розпутенко, 1996),

 • “Державні фінанси: формування і використання на місцевому рівні” (І.Розпутенко, І.Федів, 1997),

 • "Державні видатки в перехідних економіках" (І.Розпутенко, 1998),

 • "Макроекономічна стабілізація в Україні: факти, тенденції, проблеми" (В.Юрчишин, 1999),

 • "Економічна безпека України (В.Мунтіян, 1999),

 • “Валютні кризи” (В.Юрчишин, 2000),

 • “Economic issues: theory and application with reference to Ukraine (O.Romanyuk, O. Kilievych, V. Yurchyshyn. Edited by Barry Lesser and Ivan Rozputenko. – Halifax, Canada. – 2002),

 • “Європейський банк реконструкції і розвитку: аспекти діяльності” (Ю.Ковбасюк, 2002),

 • “Трансформація моделі державного управління рекламною діяльністю у перехідних умовах” (Є.Ромат, 2003),

 • "Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України" (З.Борисенко, 2004),

 • "Основи теорії інформаціогенної моделі економіки" (В.Мунтіян, 2004),

 • "Україна: формування основи для стабільного зростання: Меморандум про економічний розвиток" (дослідження Світового банку, у двох томах, 2004; О.Кілієвич - автор розділу "Звіт про конкуренцію і конкурентні політику в Україні"),

 • “Проблеми національної безпеки в процесах державотворення” (зб. праць у 3-х томах, В.Мунтіян, 2004).

Довідникові видання, словники


 • “Англо-українсько-російський словник економічних термінів: мікроекономіка” (О.Кілієвич, В.П’ятницький, В.Антощук, 1996),

 • “Джерела Internet. Довідник” (Л. Ільченко-Сюйва , Л. Пильгун, А.Скіп, 2002),

 • "Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки" (О.Кілієвич, 2003),

 • “Джерела Internet. Європейський Союз” (Л. Ільченко-Сюйва, Л. Пильгун, 2003)

 • Павло Матвієнко, Іван Розпутенко. Українська інтерпретація фінансово-банківських англомовних термінів. – К.: Наук. думка, 2007. – 208 с.

 • Кілієвич О.І. Українсько-англійський словник термінів у сфері політики ЄС та регіонального розвитку / Формування політики регіонального розвитку: досвід країн Центральної та Східної Європи в контексті вступу до ЄС”. – Будапешт-Братислава-Варшава-Київ: Вид-во “К.І.С.”, 2007. – 166 с. (Кілієвич О.І. – наукове редагування перекладу).

Підручники (з грифом Міністерства освіти і науки України)

 • "Мікро- і макроекономіка” (С.Будаговська, О.Кілієвич, О.Романюк та ін., чотири видання у 1998, 2001, 2003, 2007 pp.),

 • "Основи конкурентної політики" (З.Борисенко, 2004),

 • "Мікроекономіка для аналізу державної політики” (О.Кілієвич, О.Мертенс, 2005).

Серії навчальних посібників – практикумів


 • "Економічний розвиток і державна політика" (12 випусків, 2001-2002 рр. за заг. ред. І.Розпутенка):

вип.1: Економічна політика в сфері промисловості, паливно-енергетичного, транспортного комплексів та зв’язку (2001)

вип.2: Економічні аспекти міського будівництва і житлової політики (2001)

вип.3: Економіка культури і мистецтва (2001)

вип.4: Економіка освіти і науки (2001)

вип.5: Доходно-витратний аналіз (2001)

вип.6: Міжнародна економіка, торговельна політика (2001)

вип.7: Аграрна політика в сучасних умовах (2001)

вип.8: Соціальна політика (2002)

вип.9: Фінансовий менеджмент у системі державного управління (2002)

вип.10: Ринок праці в умовах перехідної економіки (2002)

вип.11: Державна політика та економіка охорони здоров'я в Україні (2002)

вип.12: Регіональний розвиток та підприємництво (2002)

 • "Ефективність державного управління" (4 випуски, 2002-2003 рр., за заг. ред. І.Розпутенка):

вип.1: Ефективність європейського вибору (2002)

вип.2: Конкурента політика (2003)

вип.2: Економіка природних ресурсів і довкілля (2003)

вип.3: Досвід країн – членів СОТ у сфері державного управління (2003)


Навчальні посібники:

 • “Економічна теорія і державний сектор” (Е.Дербін, О.Кілієвич, 1996),

 • “Бюджетний процес” (І.Розпутенко, 1997),

 • “Методи економіко-статистичного аналізу” (О.Романюк, 1997),

 • “Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві (О.Романюк, О.Кілієвич, В.Юрчишин, О.Мертенс, за наук. ред. І.Розпутенка, 1998),

 • “Сучасна економічна теорія і державні фінанси” (О.Кілієвич, І.Розпутенко, О.Романюк, В.Юрчишин, 1999),

 • “Монетарні та валютні ризики країн з перехідною економікою” (В.Юрчишин, 2000),

 • "Економічний розвиток і державна політика" (кол. авторів за заг. ред. Юрія Єханурова та Івана Розпутенка, 2001),

 • “Економічне зростання в Україні: проблеми і здобутки” (І.Розпутенко, 2001),

 • “Валютна політика країн з перехідною економікою” (В.Юрчишин, 2001),

 • “Економічні аспекти розширення НАТО” (за заг. ред. І.Розпутенка і Б.Лесера, 2002),

 • “Європейська інтеграція та Україна” (І.Розпутенко, Б.Лессер, О,Романюк, В.П’ятницькій, 2002),

 • “Аналіз інвестиційного та зовнішньоекономічного чинників зростання” (В.Юрчишин, 2002),

 • “СОТ: проблеми членства україни та його наслідки” (за заг. ред. І.Розпутенка і Б.Лесера, 2003),

 • “Транскордонне співробітництво (укр. та англ. мовами; за заг. ред. І.Розпутенка і Б.Лесера, 2003),

 • “Фінансова глобалізація” (В.Юрчишин, 2003),

 • “Інвестиційна політика в Україні” (І.Бондарчук, 2003),

 • “Парламентсько-президентська форма правління: Україна та німецький досвід (Г. Міхельс, С. Телешун, І. Грицяк та ін. За наук. ред. І. Розпутенка, 2003),

 • “Макроекономічна політика: Опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни” (О.Романюк, О.Сніжко, 2003),

 • “How to be a Better Policy Advisor? Manual for Trainers.” (L.Il’chenko-Syuyva, Ed. by Ieva Lazareviciute, 2003),

 • “Мікроекономіка для аналізу державної політики: Опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни” (О.Кілієвич, О.Мертенс, 2003),

 • “Вплив глобалізації на прийняття державних рішень у сфері економіки” (В.Юрчишин, 2004),

 • “Державні фінанси та бюджетний процес. Опорний конспект дистанційного курсу” (Ю.Ковбасюк, 2004),

 • “Реформування сфери послуг водопостачання та водовідведення: узагальнений досвід, проблеми та перспективи” (О.Романюк, 2004),

 • "Економічна теорія і державна політика України в перехідній економіці" (у двох книгах, кол. авторів за заг. ред. І.Розпутенка і Б.Лесера, 2004),

 • “Державні цільові фонди” (Ю.Ковбасюк, 2004),

 • “Державний кредит” (Ю.Ковбасюк, 2004).

 • Економічні виклики для України в умовах глобалізації. (В.Юрчишин, 2005).

 • Макроекономічні передумови реалізації плану дій Україна-ЄС. (В.Юрчишин, 2006).

 • „Аналіз державної політики” – компонент програми урядового стажування.

Вироблення державної політики: рекомендації для України в контексті євро інтеграційного досвіду країн Балтії та Польщі. (О.Кілієвич, В.Терличка, 2006).

 • Ковбасюк Ю.В. Державні фінанси: теоретико-організаційні аспекти: Навч. посіб. - К.: Вид-во «КИЙ», 2007. – 260 с.

 • Статистичні методи в державному управлінні: Мультимедійний навчальний посібник для вивчення дисципліни “Статистичні методи в державному управлінні” / Ільченко-Сюйва Л.В., Дехтяр А.О., Ковальчук К.Ф. та ін. – К.: Центр дистанційного навчання НАДУ. – 2007. -90 с.

 • Ільченко-Сюйва Л.В., Ковбасюк Ю.В., Розпутенко І.В. Державне управління в економічній сфері: Мультимедійний навчальний посібник для вивчення дисципліни “Державне управління в економічній сфері”. – К.: Центр дистанційного навчання НАДУ. – 2007. - 210 с.

 • Управління комунальним підприємством: навчальний посібник: Серія навчальних програм для працівників місцевого самоврядування / Романюк О., Бабак А., Лисенко Н., Святоцька В. / За заг. ред. М.Пітцика. – К.: АМУ, 2007. – 194 с.

 • О.Романюк, А.Бабак, А.Кучеренко. Совершенствование тарифной политики в водоканализационном хозяйстве Республики Армения // Реализация национальной стратегии для ВКХ Армении // Том 3. – ОЭСР, Париж, 2007. – 92с.

 • O.Romaniuk, A.Babak. Implementation of a National Finance Strategy for the Water Supply and Sanitation Sector in Armenia. - OECD, Paris. - 2007 – 79 p.

 • Огієнко В.Г., Щербина С.В “Маркетингова політика розподілення”. Посібник для самостійної роботи студентів. - К.: Вид-во КРОК, 2007. –56с.


За 2007 рік вийшло 97 публікацій викладачів, аспірантів, здобувачів кафедри (підручники – 3, навчальні посібники – 7, методичні рекомендації – 9, статті – 65, доповіді, тези доповідей – 13).


На кафедрі підготовлено 6 докторів і 22 кандидати наук, підготовлено до захисту 2 докторські дисертації.

Захищені докторські дисертації

 1. Розпутенко І.В. Управління державними видатками (1999).

 2. Осауленко О.Г. Державне управління та моделювання сталого розвитку (1999).

 3. Юрчишин В.В. Стабілізаційна політика в Україні в епоху глобалізації (2003).

 4. Ромат Є.В. Державне управління рекламною діяльністю в Україні: теоретико-методологічний аспект (2004).

 5. Борисенко З.М. Конкурентна політика як фактор економічного розвитку (2004).

 6. Ковбасюк Ю.В. Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями (2005).Захищені кандидатські дисертації

 1. Франчук І.Ф. Спеціальна економічна зона: ефективність прийняття управлінських рішень (1999, наук. кер. Розпутенко І.В.).

 2. Бондарчук І.В. Формування механізму реалізації інвестиційної політики в Україні. (2000, наук. кер. Розпутенко І.В.).

 3. Василишин Р.Н. Економічна політика в управлінні державним боргом України (2000, наук. кер. Парфенцева Н.О.).

 4. Кузьмин М.П. Формування стабілізаційної макроекономічної політики в Україні (2001, наук. кер. Юрчишин В.В.).

 5. Костерін В.О. Управління економічним комплексом великого міста (2002, наук. кер. Дзюбик С.Д.).

 6. Федів І.О. Економічна і фінансова основа місцевого і регіонального самоврядування (2002, наук. кер. Розпутенко І.В.).

 7. Романюк О.І. Оздоровлення державних фінансів у період ринкової трансформації економіки України (2002, наук. кер. Романюк О.П.).

 8. Савков А.П. Механізми реформування районного АПК в умовах перехідної економіки (2003, наук. кер. Топчієв О.Г.).

 9. Донченко Л.О. Державне регулювання банківської системи України (2003, наук. кер. Розпутенко І.В.).

 10. Дубовик С.Ф. Особливості управління вугільною промисловістю України в перехідних умовах (наук. кер. Дзюбик С.Д.).

 11. Белінська О.Г. Державне управління видатками Пенсійного фонду України (2003, наук. кер. Єхануров Ю.І.).

 12. Мірошниченко В.І. Коригування монетарної та бюджетно-податкової політики в перехідний період України (2003 , наук. кер. Парфенцева Н.О.).

 13. Дмитренко Г.В. Державне управління процесами адаптації податкової системи України до вимог Європейського Союзу (2004, наук. кер. Романюк О.П.).

 14. Жадан І.О. Теоретико-методологічні засади формування системи управління державними корпоративними правами в Україні (2004, наук. кер. Чечетов М.В.).

 15. Ляхович Г.І. Економіко-фінансові умови здійснення державної соціальної політики в перехідних умовах (2004, наук. кер. Розпутенко І.В.).

 16. Підгайна О.О. Управління інвестиційним процесом у вугільній промисловості України (2004, наук. кер. Романюк О.П.).

 17. Ставицька О.В. Регулятивна роль державного управління в контексті розвитку енергетична політика України (2005, наук. кер. Степанкова Т.М.).

 18. Толуб`як В.С. Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні (2005, наук. кер. Юрчишин В.В.).

 19. Ільченко-Сюйва Л.В. Державний механізм монетарної політики України контексті європейської інтеграції (2005, наук. кер. Гайдуцький П.І.).

 20. Кузнєцов К.В. Підвищення ефективності механізмів державного управління в контексті міжнародних податкових договорів України (2006, наук. кер. Юрчишин В.В.).

 21. Монаєнко А.О. Фінансово-бюджетний контроль в механізмі державного регулювання територіального розвитку (2006, наук. кер. Розпутенко І.В.).

 22. Кушніренко О.М. Державна підтримка розвитку транскордонного співробітництва (2007, наук. кер. Розпутенко І.В.).Науково-експертна робота

Доктор наук з державного управління, професор І.В.Розпутенко є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Національної академії та спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії. Доктор наук з державного управління, професор В.В.Юрчишин є членом 2-х спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій Національної академії.

Доктор наук з державного управління, професор І.В.Розпутенко є членом науково-методичної ради та науково-експертної ради Національної академії державного управління при Президентові України.


Участь кафедри в законотворчій діяльності,

співробітництво з органами влади

Викладачі кафедри брали і беруть активну участь у розробленні законодавчих нормативно-правових актів у галузі

  • бюджетної політики (Закони України про державний бюджет України, бюджетні резолюції),

  • конкурентної політики (Закон України "Про захист економічної конкуренції" та ін., відповідні Укази Президента України),

  • зовнішньоекономічної політики (з питань інтеграції України в Європейський економічний простір, вступу України до Світової організації торгівлі),

  • політики у сфері економічної безпеки та оборони,

  • політики реформування сфери житлово-комунальних послуг,

  • у розробленні програм діяльності урядів.


Члени кафедри залучаються до нормотворчої діяльності органів влади в якості позаштатних радників членів Уряду, експертів. Сумісники кафедри безпосередньо займають керівні посади в органах державної влади, що реалізують економічну політику Уряду.


Міжнародне співробітництво кафедри

Кафедра економічної політики брала активну участь в реалізації


 • Канадсько-української балтійської програми економічного навчання (2000-2004),

 • проекту Канадського бюро з міжнародної освіти "Створення потенціалу для розробки й аналізу напрямків державної політики" (1999-2003),

 • навчальних програм з економічної освіти державних службовців країн колишнього соціалістичного табору (1993-2004), які підтримувались

   • Світовим банком,

   • Міжнародним валютним фондом,

   • Європейським Союзом,

   • Об'єднаним Віденським інститутом


Усі штатні викладачі кафедри навчались або пройшли стажування в провідних університетах США, Канади, Великої Британії, Інституті Світового Банку (Вашингтон), JVI (Відень).

Члени кафедри залучаються в якості експертів міжнародних програм


 • Світового банку та Міжнародного валютного фонду,

 • Європейського банку реконструкції та розвитку,

 • Європейської комісії,

 • Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),

 • Канадської агенції міжнародного розвитку (CIDA),

 • Програми сприяння ООН (UNDP),

 • Організації Економічного Співробітництва та Розвитку,

 • Міжнародного фонду "Відродження".

 • Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, м. Київ.

 • Молодіжна громадська організація "Молодіжний гуманітарний центр".

 • PAUCI (Польсько-українська фундація співпраці).

 • Національний центр підготовки банківських працівників України.

 • Університет банківської справи Національного банку України.

 • Інститут місцевого розвитку, м. Київ.

 • Програма наукових обмінів ім. Фулбрайта в Україні.


Грудень 2007 р.


Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Наду при Президентові України Кафедра економічної політики iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Наду при Президентові України Кафедра економічної політики iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Наду при Президентові України Кафедра економічної політики iconБюлетень нових надходжень
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. – К. Наду, 2009. – 292 с

Наду при Президентові України Кафедра економічної політики icon«Законотворча та нормотворча діяльність»
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Наду при Президентові України Кафедра економічної політики iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Наду при Президентові України Кафедра економічної політики iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Наду при Президентові України Кафедра економічної політики iconУпорядник Н. Г. Синицина
Основні вимоги до написання, оформлення магістерської роботи та процедури її захисту / Упорядник Н. Г. Синицина. – К.: Наду при Президентові...

Наду при Президентові України Кафедра економічної політики iconНаціональна академія державного управління
...

Наду при Президентові України Кафедра економічної політики iconНаціональна академія державного управління
...

Наду при Президентові України Кафедра економічної політики iconНаціональна академія державного управління
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница