Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “
НазваниеПрограма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “
страница14/15
Дата конвертации14.11.2012
Размер1.67 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Тема 1. Клінічна психологіїя: загальна характеристика галузі. Основні напрямки клінічної психології

1.Визначення клінічної психології у вітчизняній і зарубіжній науці.

2.Історія становлення клінічної психології. Персоналії.

3.Галузі та напрями клінічної психології.

4.Основні поняття: етіологія (аналіз умов виникнення), патогенез (аналіз механізмів походження і розвитку), класифікація, діагностика, епідеміологія, інтервенція (профілактика, психотерапія, реабілітація, охорона здоров'я).

Співвідношення клінічної психології та суміжних психологічних, медико-біологічних та гуманітарних дисциплін (поведінкова медицина – behavioral medicine, abnormal psychology, медична психологія, психологія здоров'я, суспільна охорона здоров'я, психіатрія).


Тема 2. Клініко-психологічне дослідження

1.Дослідження в клінічній психології..

2.Принципи клініко-психологічного дослідження

5.Методи дослідження , принципи вибору методів.

6.Клінічне інтерв'ю. Структура клінічного інтерв'ю.

7.Етапи діагностичного вислуховування.

8.Психологічний діагноз


Тема 3. Психологія життєвих ситуацій Внутрішня картина хвороби

1.Застосування ситуативного підходу в клінічній психології.

2.Поняття ситуацій в соціальній та клінічній психології.

3.Типологія ситуацій. Проблема критичної ситуації.

4.Біографічні методи дослідження в клінічній психології..

5.Методика “Психологічна автобіографія” Бурлачук, Коржової.

6.Внутрішня картина хвороби. Концепція ВКХ Лурія.

7.Методика дослідження ВКХ Личко. Типи ставлення до хвороби.

8.Психологічний аналіз типів ставлення до хвороби.

9.Вплив типу ставлення до хвороби на стан здоров'я.

10.Ятропатогенія: чинники виникнення, проблеми профілактики


Тема 4. Методологічні проблеми клінічної психології. Поняття норми і патології в клінічній психології.

1.Проблема норми і патології.

2.Принципи розмежування психологічних феноменів та психопатологічних симптомів:

нозос-патос; невротичне-психотичне; адаптація-дезадаптація; ендогенне-психогенне.

3.Індивідуальне і видове поняття норми. Социо-культурна детерміація уявлень про норму

4.Критерії психічного здоров’я.


Тема 5. Поняття норми і патології в клінічній психології.. МКХ-10: діагностичні критерії психічних та поведінкових розладів. Невротичні розлади

1.МКХ-10: діагностичні критерії психічних та поведінкових розладів.

2.Невротичні розлади.

3.Сучасна класифікація невротичних розладів

4.Невротичні розлади як соціально-економічна проблема

5.Етіологія, патогенез, епідеміологія невротичних розладів


Тема 6. Невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади

1.Диференційна психодіагностика невротичних розладів

2.Психологічні механізми неврозогенезу.

3.Методики дослідження неврозів

4.Особливості психологічного дослідження невротичних розладів


Тема 7. Розлади особистості

1.Історія досліджень розладів особистості.

2.Етіологія та патогенез розладів особистості

3.Ядерна психопатія

4.Сучасна класифікація розладів особистості МКХ-10


Тема 8. Специфічні розлади особистості

1.Психологічна діагностика розладів особистості

2.Диференційна діагностика розладів особистості

3.Рання діагностика розладів особистості

4.Профілактика розладів особистості


Тема 9. Розлади психологічного розвитку

1.Сучасна класифікація розладів психологічного розвитку (МКХ-10)

2.Розлади поведінки та емоцій, які починаються в дитячому та підлітковому віці.

3.Діагностика, рання діагностика . Етіологія та патогенез розладів психологічного розвитку.

4.Аутизм.


Тема 10. Стигма психічних розладів

1.Соціально-психологічний феномен стигми психічних розладів

2.Стигма як вияв стереотипів та упереджень

3.Психологічні чинники формування стигми психічних розладів.

4.Соціально-психологічні наслідки стигми психічних розладів.

Психологічні підходи до подолання стигматизації.


Тема 11. Психосоматичні розлади

1.Психосоматика: поняття та предмет дослідження. Психосоматичні розлади. Психосоматичні розлади як специфічні тілесні та душевні стани.

2.Основні концепції психосоматичних розладів. Хвороба як конфлікт – психоаналітична концепція психосоматики. Конверсійна модель. Теорія ре- та десоматизації Шура. Психосоматична концепція Енгель. Психосоматична концепція Мічерліх. Теорія специфічного для хвороби психодинамічного конфлікт Александер. Алекситимія та психосоматична структура.

3.Психофізіологічні підходи у психосоматиці.

4.Інтегративні моделі психосоматичної патології: інтегративна модель здоров’я, хвороби та хворобливого стану Вайнер; біопсихосоціальна модель Ікскюля; медична антропологія Вайцзеккера.

5.Епідеміологія психосоматичних розладів.

6.Механізми психологічного захисту і психосоматичні розлади

7.Теорія позитивної психотерапії в психосоматичній медицині. Модель конфлікту в позитивній терапії.


Тема 12. Психодіагностика та психотерапія в психосоматиці

1.Діагностична бесіда з хворим з психосоматичним розладами.

2.Анамнез життя як метод психосоматичної діагностики. Психологічні тести в психосоматичній практиці.

3.Позитивний підхід Пезешкіана у психосоматиці. Вісбаденський опитувальник до позитивної терапії психосоматичних розладів Пезешкіана.

4.Діагностика раціональності та антиемотивності Спілберегера. Інтерпретація шкал достовірності в психодіагностиці психосоматичних розладів. Потреба гармонії: діагностика та інтерпретація.

5.Діагностика самоефективності в психосоматиці.

6.Торонтська шкала алекситимії. Критерії діагностики поведінкового типу А.


Тема 13. Психологічні аспекти суїциду

1.Суїцидальна поведінка. Ставлення до самовбивства в різних культурах та релігіях. Актуальність проблеми суїциду  тенденції, статистика.

2.Теорії суїциду: психопатологічна концепція, анатомо-антропологіччна концепція, соціологічна т-я Дюркгейма; концепція С на основі клас уявлень Павлова, сучасна концепція

3.Предиктори суїцидальної поведінки. Фактори суїцидального ризику: соціальні (соціально-демографічні та соціально-економічні, природні, біологічні, біохімічні, генетичні, індивідуальні фактори.

4.Суїцид як наслідок дезадаптації особистості в умовах переживання мікросоціального конфлікту. Види Суїциду. 5.Суїцид як життєва криза — непатологічні ситуації в суїцидології: реакція емоційного дисбалансу, песимістична ситуативна реакція, реакція негативного балансу, - реакція демобілізації, реакція опозиції , реакція дезорганізації (Амбрумова).


Тема 14. Превенція суїцидальної поведінки

1.Криитерії суїцидального ризику.

2.Методики дослідження суїцидального ризику

3.Сонник Г.Т., Милявский В.М. Чувство страха при невротических расстройствах в условиях социально-економического кризиса. //Журн. психиатрии и медицинской психологии.-1996.-№1.-С.19-24.


Тема 15. Девіантна поведінка

1.Класифікації девіантної поведінки.

2.Психологічні механізми формування девіантної поведінки.

3.Адиктивна поведінка Психологічні теорії узалежнень, терапія та профілактика.

4.Розлади харчової поведінки.


Тема 16. Посттравматичні стресові розлади

1.Історія вивчення ПТСР.

2.Сучасна класифікація

3.Реакція на стрес та розлади адаптації.

4.Симптоми ПТСР.

5.Психодіагностика ПТСР.

6.Психопрофілактика та психотерапія ПТСР


Тема 17. Психологічні аспекти реабілітаційного підходу в медицині

1.Психологічні аспекти реабілітаційного підходу в медицині.

2.Особливості реабілітаційних заходів халежно від причини неповносправності

3.Психологічні проблеми сім’ї неповносправної дитини.

4.Реабілітація: ситації та їх особливості.

5.Основні принципи реабілітації

6.Реіабілітація неповносправних

7.Реабілітація психічно неповносправиних

8.Принципи псхіатр реабілітації

9.Види діяльності спеціаліста протягом процесу психіатр Р (діагностика+планування+втручання)


Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів

1.Алан Берман Суицид – общие теории и предотвращение.

2.Амбрумова А. Г., Бородин С. В. Предупреждение самоубийства.

3.Александровский Ю. А. Пограничные нервно-психические расстройства. Руководство для врачей. Москва, 1993. – 400 с.

4.Бройтигам В., Кристииан П., Рад М. Психосоматическая медицина. – М., 1999.

5.Бурлачук Л. Ф., Коржова Психология жизненних ситуаций. – М., 1998.

6.Гиндикин В. Я., Гурьева В. А. Личностная патология. – М.: Триада-Х, 1999. – 266 с.

7.Гуревич Клиническая психология. – М., 2001.

8.Гельдер М., Гєт Д., Мейо Р. Оксфордское руководство по психиатрии. – Т. 1. – К.: Сфера, 1998. – 299 с.

9.Гребенюк А. А. Психологическая зависимость от наркогенних веществ. – Симферополь, 1999.

10.Гордеев Методы исследования развития ребенка: качество жизни.

11.Губачев В. Д. Психо-физиологические основы психосоматических соотношений. – М., 1981.

12.Графическая методика исследования Мира-и-Лопеса.

13.Дворшенко Тест личностных акцентуаций.

14.Ерл Гроллман Суицид: превенция.

15.Захаржевский В. Б.Физиологические аспекты невротической и психосоматической патологии. – Л., 1990.

16.Карвасарский Б. Д. Неврозы. Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1990. – 576 с.

17.Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. – М., 1982.

18.Кокошкарова А. Психологические исследования в ранней диагностике неврозов и неврозоподобних состояний.

19.Корольчук Психологічне забезпечення психічного та фізичного здоров’я.

20.Краско Т. И. Оценка диагностической валидности рисуночной проекции (на материале нормы и пограничных психических расстройств). – Дисс.канд.психол.наук: 19.00.04. – Харьков, 1995. – 199 с.

21.Кемпински А. Психопатология неврозов / Пер. с польс. – Варшава, 1975. – 400 с.

22.Капутисна Многофакторная личностная методика Р. Кеттела.

23.Конечни Р. Психология в медицине. – Прага, 1983.

24.Лурия А. Р. Внутренняя картина болезни и иатрогенние заболевания. – М., 1986.

25.Лакосина Н. Д., Трунова М. М. Неврозы, невротическое развитие личности и психопотии : Клиника и лечение. – М.: Медицина, 1994. – 192 с.

26.Исаев Д. Н. Психопрофилактика в практике педиатра. – Л., 1984.

27.Исаев Д. Н. Психосоматические расстройства у детей. – СПб., 2000.

28.Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. – М., 1998. – 552 с.

29.Методы психологической диагностики и коррекции в клинике / Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. – Л.: Медицина, 1983. – С. 116-144.

30.Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров`я; 10-йперегляд. – Женева ВООЗ, 1998. – 685 с.

31.Менделевич В. Д. Клиническая и медиццинская психология. – М., 1998.

32.Менеделевич В. Д. Антипационные механизмы неврозогенеза // Психологический журнал. – 1996. – № 4. – С. 27-34.

33.Менеделевич В. Д. Значение некоторых личностных характеристик в развитии неврозов // Пограничные психические расстройства (социальный и клинический аспекты) / Под ред. проф. Александровского Ю. А. – М., 1988. – С. 52-58.

34.Мицкене В. Диагностика уровня невротичности с помощью психологических методик // Журн. невропаталогии и психиатрии им. Корсакова. – 1990. – № 12. – с. 57-59.

35.Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства. – М, 2000.

36.Марищук Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса.

37.Наталевич Э. С. Депрессии в начальных стадиях гипертонической болезни. – Минск, 1988.

38.Николаева В. В. Влияние хронической болезни на психику. – М., 1987.

39.Омелаєнко І. Б. Психологічний аналіз поведінки при різних типах невротичного конфлікту. – Дис..канд. психол. наук: 19.00.04. – К., 1998. – 252 с.

40.Парцернюк Клиническая психология. – СПб., 2000.

41.Перре М., Бауманн У. Клиническая психология. – СПб., 2003. – 1320 с.

42.Попов Ю. В., Вид В. Д. Современная клиническая психиатрия. – М, 1997. – 491 с.

43.Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная терапия. – М., 1996.

44.Психологическая диагностика отношения к болезни при нервнопсихических и соматических заболеваниях / Под ред. Вассермана Л. И. – Л., 1990.

45.Поліщук І. Дитина з лейкемією. – Л. – 1998.

46.Принципи и практика психофармакотерапии. К., 99

47.Психогенные реакции у онкологических больных. Л. 1983.

48.Ранняя диагностика психических заболеваний / Под ред. Блейхера В. М. – К.: Здоров`я, 1989. – 288 с.

49.Ратанова Методы изучения и психодиагностики личности.

50.Рибо Т. Болезни личности. Опыт исследования.

51.Сидоров Введение в клиническую психологию. – Екатеринбург, 2000.

52.Селье Г. Стресс без дисстресса. – М., 1979. – 376 с.

53.Собчик Л. Н. Введение в психологию индивидуальности. – М., 1998.

54.Старшенбаум Г.В. Форми и методи кризисной психотерапии

55.Сергеев И. И. Динамика и исходы неврозов // Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. – 1998. – № 11. – С. 57-60.

56.Сонник Г. Т., Милявский В. М. Чувство страха при невротических расстройствах в условиях социально-економического кризиса //Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 1996. – № 1. – С. 19-24.

57.Свядощ А. М. Неврозы. Руководство для врачей. – СПб.: Питер, 1997. – 448 с.

58.Страны для психического здоровья : программа в области психического здоровья нуждающихся в этом групп населения // Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. – 1997. – № 10. – С. 76.

59.Собчик Рисованый апперцептивный тест.

60.Собчик Стандартизированный метод исследования личности СМИЛ.

61.Солсо Когнитивная психология.

62.Тополянский В. Д. , Струковская М. В. Психосоматические расстройства. – М., 1986.

63.Ташликов В. А. Психология лечебного процесса. – Л., 1984.

64.Ташлыков В. А. Внутренняя картина болезни и ее значение для психологической диагностики при неврозах // Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. – 1989. – № 11. – С. 22-26.

65.Тревога и тревожность : хрестоматия. – СПб., 2001.

66.Ушаков Г. К. Пограничные нервно-психические расстройства. – М.: Медицина, 1987. – 304 с.

67.Хананишвили М. М. Информационные неврозы. – Л.: Медицина, 1978. – 144 с.

68.Харди Врач, сестра, больной. – Будапешт, 1981.

69.Чуркин А. А., Мартюшов А. Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатриии и наркологии.

70.Шнейдман Э. Душа самоубийцы.

71.Шнейдман Э. Десять общих черт самоубийств.

72.Яньшин П. В. Практикум в клинической психологии. – СПб., 2004. – 330 с.


Контрольні питання з курсу

 1. Клінічна психологія: предмет, задачі та галузь досліджень

 2. Проблема норми та патології в клінічній психології. Біопсихосоціальна концепція хвороби та здоров’я.

 3. Принципи розмежування психологічних феноменів та психопатологічних симптомів.

 4. Діагностичні принципи-альтернативи: нозос-патос; реакція-стан-розвиток, психотичне-непсихотичне; екзогенне-ендогенне-психогенне; дефект-одужання-хроніфікація; адаптація-дезадаптація; негативне-позитивне; компенсація-декомпенсація; тотальність-парціальність; типовість-атиповість; патогенне-патопластичне.

 5. Критерії психічного здоров’я.

 6. Психологія здоров’я як галузь психології.

 7. Задачі діагностики в клінічній психології.. Методи психологічних досліджень в клінічна психології. Клінічна бесіда: види, задачі, структура, загальні правила. Психологічний діагноз.

 8. Планування, організація та проведення клініко-психологічного дослідження з врахуванням нозологічної та вікової специфіки. Особливості психологічних досліджень та психологічного діагнозу залежно від клінічної спеціальності.

 9. МКХ-10, Розділ V: розлади психіки та поведінки. Загальна характеристика, принципи класифікація, основні розділи. Розвиток і характеристики класифікації психічних розладів МКХ-10. Багатоосьова класифікація психічних розладів.

 10. Особливості організації та проведення психологічних досліджень у геронтології.

 11. Особливості організації та проведення психологічних досліджень дітей із затримкою психічного розвитку.

 12. Дослідження особистості в клінічній психології. Біографічні методи дослідження в клінічній психології та психосоматиці. Проективні методи дослідження в клінічній психології. Принципи інтерпретації результатів клініко-психологічного дослідження.

 13. Аналіз неправдивих відповідей при тестуванні та інтерпретація шкал неправдивості \ соціальної бажаності.

 14. Концепція аутопластичної картини хвороби Лурія. Внутрішня картина хвороби. Дослідження внутрішньої картини хвороби. Типи ставлення до хвороби та їх діагностика.

 15. Агравація, симуляція і дисимуляція: їх вплив на здоров’я, психологічна інтерпретація.

 16. Ятропатогенія: джерела ятропатогеній, профілактика ятропатогеній.

 17. Психологія культу хвороби.

 18. Механізми психологічного захисту.

 19. Важкі ситуації та їх вплив на психічний стан людини. Психічна опірність. Психологія екстремальних та кризових ситуацій. ПТСР

 20. Сучасні підходи до розуміння неврозу. Сучасна класифікація невротичних розладів. Психологічна та диференційна різних форм невротичних розладів. Психологічні механізми невротизації. Методики психологічної діагностики неврозу. Особливості роботи з хворими із невротичними розладами.

 21. Розлади особистості Етіологія та патогенез розладів особистості Ядерна психопатія Сучасна класифікація розладів особистості МКХ-10 Психологічна діагностика розладів особистості Диференційна діагностика розладів особистості Рання діагностика розладів особистості Профілактика розладів особистості.

 22. Девіантна поведінка. Структура та механізми девіантної поведінки.

 23. Узалежнення: форми, психол механізми виникнення. Психол теорії алкоголізму.

 24. Розлади психологічного розвитку: класифікація, форми, клінічна симптоматика, психологічна діагностика, спрямованість терапії.

 25. Поняття стресу та копінгу в клінічній психології.

 26. Психологічні аспекти соматичної патології. Психосоматичні теорії та моделі. Теорія специфічного психодинамічного конфлікту Александер. Психофізіологічні підходи у психосоматиці. Інтегративні моделі психосоматичної

 27. Анамнез як метод діагностики у психосоматичній медицині.Алекситимія в психосоматичній структурі. Механізми психологічного захисту та психосоматичні розлади

 28. Позитивний підхід Пезешкіан у психосоматиці. Теорія позитивної психотерапії в психосоматичній медицині. Модель конфлікту в позитивній терапії.

 29. Психогенний псевдоревматизм. Психосоматичні аспекти гіпертонічної хвороби; Психосоматичні аспекти виразкової хвороби. Бронхіальна астма: психосоматичний підхід. Психогенні розлади діяльності шлунково-кишкового тракту. Психосоматичні аспекти виразкової хвороби шлунка

 30. Соціально-психологічні детермінанти серцево-судинних розладів. Критерії діагностики поведінкового типу А.

 31. Психічні та соматичні вияви депресії.

 32. Психосоматика онкопатології.Типи реакції на хворобу при онкологічній патології.

 33. Психосоматичні підходи до невиношування вагітності. Психологічні проблеми неплідної сім’ї.

 34. Психологічні проблеми спілкування з хворим.Психодинаміка стосунків Лікар-Хворий та її вплив на перебіг хвороби. Типи взаємодії Лікар-Пацієнт і Психолог-Клієнт.

 35. Поняття професійної деформації особистості в медицині. Емоційне вигорання

 36. Психологічні проблеми невиліковно хворих. Організація психологічної допомоги. Психологічні аспекти паліативної та супортивної медицини. Психологічні аспекти роботи Хоспісу. Психологічні та біоетичні проблеми евтаназії.Психологічні проблеми трансплантології.

 37. Теорії суїциду. Суїцид як життєва криза – непатологічні ситуації в суїцидології. Чинники суїцидального ризику. Психологічні аспекти профілактики суїцидального ризику. Проблеми превентивного виявлення осіб суїцидального ризику.

 38. Психологічні аспекти реабілітаційного підходу в медицині.

 39. Психологічний ефект плацебо.

 40. Соціально-психологічний феномен стигми психічних розладів.13 ПАТОПСИХОЛОГІЯ


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема1. Патопсихологія як галузь клінічної психології.

Тема 2. Принципи і методи патопсихологічного дослідження. Патопсихологічні синдроми.

Тема 3. Патопсихологічне дослідження особистісної сфери.

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Патопсихологія сенсомоторної сфери та уваги.

Тема 5. Патопсихологія мнестичної сфери.

Тема 6. Патопсихологічна діагностика аналітико-синтетичної сфери.

Тема 7. Рання патопсихологічна діагностика психічних захворювань.

Теми та зміст лекційних занять

1.Патопсихологія як галузь клінічної психології.

Визначення понять, об'єкту і предмету патопсихології, задач, напрямків розвитку.


2.Принципи і методи патопсихологічного дослідження. Патопсихологічні синдроми.

Метод експерименту в патопсихології. Застосування психометричних методів у патопсихологічному дослідженні. Спостереження та бесіда як метод патопсихології. Організація патопсихологічного дослідження.

Клініко-етіологічна класифікація патопсихологічних синдромів .


3.Патопсихологічне дослідження особистісної сфери.


Структурне інтерв’ю за О.Кернбергом. Патопсихологічне дослідження самооцінки та мотивації.

Патопсихологічна діагностика невротичних розладів та розладів особистості.

4.Патопсихологія сенсомоторної сфери та уваги.

Дослідження зорово-моторної координації. Дослідження слухового сприйняття. Гностичні розлади сприймання (сприймання форми, символів, просторових відношень, та ін.). Розлади мотиваційного компоненту сприймання.

Патопсихологічне дослідження уваги. Розлади уваги у різних нозологічних групах.


5.Патопсихологія мнестичної сфери.

Безпосереднє запам’ятовування.

Опосередковане запам’ятовування.

Динаміка мнестичної діяльності.

Мотиваційний компонент пам`яті.

Методики патопсихологічного дослідження пам’яті.


6.Патопсихологічна діагностика аналітико-синтетичної сфери.

Порушення операційної сторони мислення: зниження рівня узагальнення, викривлення процесу узагальнення. Порушення особистісного компоненту мислення.

Порушення динаміки мисленнєвого процесу: лабільність мислення, інертність мислення.

Методики патопсихологічного дослідження мислення.


7.Рання патопсихологічна діагностика психічних захворювань.

Розмежування невротичних і неврозоподібних, психопатичних та психопатоподібних станів. Особливості ранньої патопсихологічної діагностики в дитячому і підлітковому віці.

Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів

Базова література

1.Блейхер В. М., Крук И. В., Боков С. Н. Клиническая патопсихология: Руководство для врачей и клинических психологов. — М.: Воронеж: МОДЭК, 2002. – С.57-142.

2.Зейгарник Б. В. Патопсихология. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. –
С. 128-518.

3.Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – С.33-163.

4.Блейхер В. М. Расстройства мышления. – Киев: Здоров’я, 1983. – 192 с.

Допоміжна

5.Айзенк Г. Ю. Интеллект: новый взгляд//Вопросы психологии. – 1995. – №1. –

С. 111-131.

6.Бежанишивили Б. И. Исследование эмоционально-волевой сферы психически больных методом “уровня притязаний”// Психологические методы исследования в клинике. – Л., 1967. – С. 214– 218.

7.Березин Ф. Б. Методика многостороннего исследования личности / Ф. Б. Березин, М. П. Мирошников, Р. В. Рожанец. – М.: Медицина, 1976. – 186 с.

8.Блейхер В. М. Психологическая диагностика интеллекта и личности / В. М. Блейхер, Л. Ф. Бурлачук. – Киев.: Вища шк.., 1978. – 141 с.

9.Зайцев В. П. Вариант психологического теста Мini-Мult // Психологический журнал. – 1981. – № 3. – С.118-123

10.Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1971. –99 с.

11.Иванов Н. Я., Личко А. Е. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков Методическое пособие Серия: Выпуск 10. М.: “Фолиум”, 1995. – 64 с.

12.Кернберг О. Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии. М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. – С. 43-74.

13.Корабельников К. В. Методики исследования интеллекта и мышления / К. В. Корабельников, Р. О. Серебрякова // Исследования личности в клинике иэкстремальных условиях. – Л., 1969. – С. 55– 68.

14.Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – 2-е изд. – Л.: Медицина, 1983. – 255 с.

15.Лонгинова С. В. Исследование мышления больных шизофренией методом “пиктограмм”// Проблемы патопсихологии: Тез. докл. конф. – М., 1972. – С. 54-74.

16.Мелешко Т. К. Особенности процесса сравнения у больных шизофренией // Журн. невропатол. и психиатр, им. С. С. Корсакова. — 1966. — №1. — С. 109-115.

17.Собчик Л. Н. Пособие по применению психологической методики ММР1.М., 1971. – 63 с.

18.Собчик Л. Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ – СПб.:Речь, 2003. – 219 с.

19.Тепеницына Т. К Анализ ошибок при исследовании внимания методом корректурной пробы // Вопр. психологии. – 1959. – № 5. – С. 145-153.

20.Херсонский Б. Г. “Пиктограмма” как метод изучения личности в норме и принекоторых нервно-психических заболеваниях: Метод, рекомендации. – Л., 1984. – 28 с.

21.Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. — 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.

22.Яньшин П. В. Исследование самооценки по Дембо-Рубинштейн с элементами клинической беседы / Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. – СПб.: Речь, 2007. – С. 29-54.

23.Яхин К. К., Менделевич Д. М. Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний / Клиническая и медицинская психология: Учебное пособие. Ред. В. Д. Менделевич. – М.: МЕДпресс, 2005. – С. 544-552.


10. Інформаційні ресурси

Базова та допоміжна література розміщена у електронній бібліотеці на Інтернет-ресурсі: www.psytopos.lviv.ua


Контрольні питання з курсу

 1. Розбіжність у визначенні поняття патопсихології (Погляди Б. В. Зейгарник, В. М. Бехтерева, А. В. Снєжнєвського)

 2. Спільність об’єкту патопсихології і психіатрії, відмінність предмету.

 3. Завдання патопсихології

 4. Метод експерименту в патопсихології (За Б. В. Зейгарник)).

 5. Специфіка патопсихологічного експерименту ( за С. Я. Рубінштейн)

 6. Застосування психометричних методів у патопсихологічному дослідженні.

 7. Спостереження та бесіда як метод патопсихології.

 8. Організація патопсихологічного дослідження.

 9. Принципи патопсихологічного дослідження.

 10. Система іерархії мозкових процесів за О. Р. Лурія.

 11. Клініко-етіологічна класифікація патопсихологічних синдромів.

 12. Класифікація методів дослідження особистості (В. М. Блейхер, Л. Ф. Бурлачук)

 13. Структурне інтерв’ю за О.Кернбергом.

 14. Дослідження рівня домагань.

 15. Експерименти Ф. Хопре, М. Юннат, Б. І. Бежанішвілі, А. Б. Холмогорова.

 16. Патопсихологічне дослідження самооцінки (Методика Дембо-Рубінштейн).

 17. Патопсихологічна діагностика невротичних розладів та розладів особистості.

 18. Дослідження зорово-моторної координації.

 19. Дослідження слухового сприйняття

 20. Гностичні розлади сприймання (сприймання форми, символів, просторових відношень, та ін.).

 21. Розлади мотиваційного компоненту сприймання.

 22. Розлади слухового сприймання.

 23. Розлади уваги у різних нозологічних групах.

 24. Патопсихологічне дослідження уваги (Рахунок за Крепеліним, відраховування за Крепеліним, коректурна проба, таблиці Шульте).

 25. Безпосереднє запам’ятовування.

 26. Опосередковане запам’ятовування.

 27. Динаміка мнестичної діяльності.

 28. Мотиваційний компонент пам`яті.

 29. Методики дослідження розладів пам’яті (Заучування 10 слів, опосередковане запам’ятовування, піктограми).

 30. Порушення операційної сторони мислення: зниження рівня узагальнення, викривлення процесу узагальнення.

 31. Порушення особистісного компоненту мислення.

 32. Порушення динаміки мисленнєвого процесу: лабільність мислення, інертність мислення.

 33. Методики патопсихологічного дослідження мислення (Класифікація, виключення слів, порівняння понять, співвідношення прислів’їв, метафор і фраз).СТРУКТУРА ТЕСТУ

Дисципліна

Кількість питань

1.

Загальна психологія

3

2.

Історія психології

3

3.

Соціальна психологія

3

4.

Експериментальна психологія

2

5.

Психодіагностика

3

6.

Статистичні методи і психології

1

7.

Психологія праці

2

8.

Психологія управління

2

9.

Психологія конфлікту

1

10.

Педагогічна психологія

3

11.

Вікова психологія

2

12.

Клінічна психологія

3

13.

Патопсихологія

2
Загальна кількість питань

301   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Похожие:

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” І “магістр”)
Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»
В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю „Економіка підприємства”
Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра: аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “Туризм” для кваліфікаційного рівня “Бакалавр” «Технології туристичної діяльності»
Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до гсвоу мону «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки»
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма та робоча програма
«Світлотехнічні матеріали» (для студентів 2,3 курсів денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница