Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “
НазваниеПрограма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “
страница15/15
Дата конвертации14.11.2012
Размер1.67 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Зразок фахового вступного випробування

Напрям «Психологія»


Вказівки: В дужках вкажіть номер правильної відповіді на запропоновані запитання. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається:


 1. (…)

Психологія в системі наук відноситься до:

  1. Природничих наук

  2. Соціальних наук

  3. Філософських наук

  4. Немає визначеної точки зору щодо цього питання


2. (…)

На вищому рівні сенсорної психіки живим організмам характерна:

 1. Наявність відчуттів.

 2. Примітивні елементи чутливості у поєднанні з погано розвиненою подразливістю.

 3. Наявність сприймань.

 4. Примітивні відчуття у поєднанні зі сприйманнями.

3. (…)

До пізнавальних психічних процесів не відноситься:

 1. Відчуття

 2. Мислення

 3. Емоції

 4. Сприймання

4. (…)

Хто вперше, узагальнивши знання медиків Сходу і Заходу, описав залежність життєдіяльності організму від нервової системи?

 1. Аристотель

 2. Гіппократ

 3. Гален

 4. Геракліт

5. (…)

Хто з українських психологів був ініціатором скликання першого конгресу психологів?

 1. Ю.Охорович

 2. І.Гізель

 3. С.Балей

 4. Г.Костюк

6. (…)

Розуміння свободи особистості, як пов’язаної з відповідальністю за результат діяльності та подолання внутрішніх опорів та зовнішніх перешкод, належить:

 1. Буддизму

 2. Гештальтпсихології

 3. Екзистенціалізму

 4. Психоаналізу

7. (…)

Хто з українських науковців перший опублікував (у 1959 р.) ”Вступ до соціальної психології”?

 1. Я.Ярема

 2. М.Шлемкевич

 3. С.Балей

8. (…)

Яка техніка самопрезентації ненайкраще сприймається в західній соціокультурі?

 1. конформізм

 2. негативна само презентація

 3. позитивна самопрезентація

9. (…)

Хто довів, що наша поведінкова роль змінює наші установки?

 1. Ф.Зімбардо

 2. Т. Гіґінс

 3. Р.Ла П’єр

10. (…)

Планування психологічного дослідження повинно враховувати таку умову:

 1. Наявність експериментальної і як мінімум двох контрольних груп

 2. Наявність експериментальної і як мінімум однієї контрольної групи

 3. Наявність експериментальної і жодної контрольної групи

 4. Наявність 1-ї експериментальної і як мінімум 3-ох контрольних груп

11. (…)

План Соломона це…

 1. Об’єднання двох планів (Фішера і «тест-вплив-ретест»)

 2. Удосконалений план Фішера

 3. Такого плану не існує

 4. План факторного дослідження

12. (…)

Стандартизованість тесту дозволяє:

 1. Порівняти показники одного досліджуваного, обстеженого в різний час

 2. Співвіднести показники досліджуваного з показниками генеральної сукупності

 3. Визначити, наскільки тест стійкий до погрішностей

13. (…)

Засновником наукового вимірювання індивідуальних відмінностей є:

 1. Ф.Гальтон

 2. Ф.Бессель

 3. Ж.Ескіроль

14. (…)

Якого типу проективних методик не існує?

 1. Рефрактивних

 2. Адиктивних

 3. Експресивних

 4. Імпресивних

15. (…)

Яка з трьох видів дисперсій виражає собою вплив неврахованих факторів на результативну ознаку?


 1. Внутрішньогрупова

 2. Загальна

 3. Міжгрупова

16. (…)

Психологія праці як наука почала формуватися під впливом робіт:

 1. Г.Мюнстенберга

 2. Р.Лагана

 3. І.Сєченова

 4. С.Балея

17. (…)

Якого виду працездатності не існує?

 1. Загальної

 2. Потенційної

 3. Фактичної

 4. Актуальної18. (…)

Команда – це:

 1. Згуртована мала група людей, об’єднана спільною метою

 2. Група людей, що підкоряються певним нормам і правилам

 3. Група людей, мета яких співпадає

 4. Група, що працює над спільним проектом


19. (…)

Який з факторів є обмежуючим при груповому розв’язанні проблеми:

 1. Група помиляється частіше за окремого індивіда

 2. Група потребує більше часу для прийняття рішення

 3. Індивіди частіше мають інсайти, ніж вони трапляються в групі

 4. Група не може сумувати інформацію


20. (…)

Коли в групі розвинувся діловий конфлікт між двома працівниками, рівними за соціальним статусом, оптимальною процедурою примирення буде:

 1. Переговори

 2. Посередництво

 3. Фасилітація

 4. Експертна порада


21. (…)

Однією з основних проблем педагогічної психології є проблема співвідношення:

 1. Навчання, виховання і розвитку

 2. Навчання, виховання та індивідуального підходу

 3. Розвитку та індивідуального підходу

 4. Інтелекту і сензитивних періодів розвитку


22. (…)

Готовність дозволяти іншим приймати за себе важливі рішення; готовність погоджуватись з іншими, щоб не бути відчуженим – це головні характеристики особистості:

 1. Девіанта

 2. Делінквента

 3. Адикта


23. (…)

Компетенція – це:

 1. Соціальна норма до навчальної підготовки учня, необхідна для його продуктивної діяльності у певній сфері

 2. Здібність учня

 3. Вияв компетентності учня

 4. Вияв компетентності учня у певній соціально бажаній сфері діяльності


24. (…)

З віком:

 1. Індивідуальні і вікові особливості психіки змінюються синхронно

 2. Індивідуальні особливості психіки залишаються незмінними, а вікові послаблюються

 3. Індивідуальні особливості психіки залишаються незмінними, а вікові посилюються

 4. Індивідуальні особливості психіки посилюються, а вікові послаблюються


25. (…)

Засновником педології є:

 1. С. Холл

 2. Л. Виготський

 3. Ж. Піаже

 4. В. Штерн


26. (…)

До поняття «нозос», на відміну від «патос» відносяться всі за винятком одного:

 1. Стійкі психопатологічні стани

 2. Психопатологічні психічні процеси

 3. Психопатологічні симптоми і синдроми з внутрішньою закономірністю симптомоутворення

 4. Психопатологічні розлади, що мають етіопатогенетичні механізми

 5. Психічні захворювання


27. (…)

Абулія відноситься до однієї з наступних груп психічних розладів;

 1. Позитивних розладів

 2. Негативних розладів

 3. Продуктивних розладів

 4. Непродуктивних розладів

 5. Дисфоричних розладів


28. (…)

Обсессії входять в структуру:

 1. Істеричного синдрому

 2. Неврастенічного синдрому

 3. Іпохондричного синдрому

 4. Ананкастного синдрому

 5. Депресивного синдрому


29. (…)

До якого типу синдромів належить справжня епілепсія?

 1. Афективно-ендогенного

 2. Екзогенно-органічного
  Психогенно-психотичного


 3. Ендогенно-органічного


30. (…)

При проведенні якої проби досліджуваному пропонується розмовляти по телефону, який попередньо відключений від мережі?

 1. При пробі Ашафенбург

 2. При пробі Рейхардта

 3. При пробі Ліпмана


Максимальна кількість отриманих балів – 60 б.

Правильні відповіді на кожне запитаня оцінюється в 2 бали.

Кількість тестових завдань в одному варіанті – 30.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Похожие:

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” І “магістр”)
Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»
В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю „Економіка підприємства”
Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра: аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “Туризм” для кваліфікаційного рівня “Бакалавр” «Технології туристичної діяльності»
Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до гсвоу мону «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки»
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма та робоча програма
«Світлотехнічні матеріали» (для студентів 2,3 курсів денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница