Україна національна академія державного управління
НазваниеУкраїна національна академія державного управління
страница1/8
Дата конвертации26.04.2013
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8

УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
26 квітня 2012 року № 192/4


РІШЕНня ВЧЕНОЇ РАДИ


КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

В Ч Е Н А Р А Д А
ЗМІСТ
Про навчальні плани, графіки навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань 1501 “Державне управління” для слухачів прийому
2012 року та графіки сесій слухачів Національної академії на 2012–2013 навчальний рік

1 – 56Про результати перевірки статутної діяльності Дніпропетровського та Харківського регіональних інститутів державного управління Національної академії

57Про затвердження додаткових програм кандидатських іспитів зі спеціальностей

58 – 74Про оновлення переліків питань та списків рекомендованої літератури до кандидатських іспитів зі спеціальностей

75 – 111Про прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління

112Про продовження та переривання підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії

113 – 114Про рекомендацію до друку рукописів навчальних, наукових і науково-інформаційних видань

115
Про присвоєння вчених звань

116
Про зміни обсягів прийому слухачів до
Національної академії державного управління
при Президентові України у 2012 році

117 – 118
Про призначення кандидата економічних наук, доцента Є.Г.Матвіїшина науковим керівником

119
Про нагородження Почесною грамотою Національної академії

120

УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИРІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ


від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-1


Про навчальні плани, графіки навчального процесу підготовки
магістрів за спеціальностями галузі знань 1501 “Державне управління”
для слухачів прийому 2012 року та графіки сесій слухачів
Національної академії на 2012–2013 навчальний рікЗаслухавши та обговоривши інформацію віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) М.М.Білинської про навчальні плани, графіки навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань 1501 “Державне управління” для слухачів прийому 2012 року та графіки сесій слухачів Національної академії на 2012–2013 навчальний рік, Вчена рада констатує, що проекти навчальних планів, графіки навчального процесу підготовки магістрів за вказаними спеціальностями та графіки сесій слухачів розглянуті й схвалені на науково-методичній раді Національної академії 10 квітня 2012 року (протокол № 31) та доопрацьовані за поданням кафедр Національної академії.


Вчена рада УХВАЛИЛА:


 1. Схвалити в цілому навчальні плани та графіки навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями:

 • 8.15010001 “Державне управління” (денної, вечірньої, заочної, заочно-дистанційної форм навчання);

 • 8.15010003 “Управління суспільним розвитком” (заочної, заочно-дистанційної форм навчання);

 • 8.15010004 “Державне управління у сфері національної безпеки” (вечірньої, заочної форм навчання);

 • 8.15010005 “Державне управління у сфері освіти” (денної, заочної форм навчання);

 • 8.15010006 “Державне управління у сфері охорони здоров’я” (заочної форми навчання);

 • 8.15010007 “Публічна політика і управління” (денної, заочної форм навчання);

 • 8.15010008 “Публічне адміністрування” (денної форми навчання);

 • 8.15010009 “Місцеве самоврядування” (денної, заочної форм навчання);

 • 8.15010010 “Регіональне управління” (денної, заочної форм навчання);

 • 8.15010011 “Електронне урядування” (денної, заочної форм навчання);

 • 8.15010012 “Парламентаризм та парламентська діяльність” (денної, заочної форм навчання) (додаток 1).

 1. Схвалити в цілому графіки сесій слухачів Національної академії на 2012–2013 навчальний рік (додаток 2).

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на віце-президента Національної академії М.М.Білинську.Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк


Вчений секретар А.П.Рачинський
УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИРІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-2


Про результати перевірки статутної діяльності Дніпропетровського
та Харківського регіональних інститутів державного управління Національної академіїЗаслухавши та обговоривши інформацію віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) А.А.Попка про результати перевірки статутної діяльності Дніпропетровського та Харківського регіональних інститутів державного управління Національної академії,


Вчена рада УХВАЛИЛА:


 1. Інформацію віце-президента Національної академії А.А.Попка про результати перевірки статутної діяльності Дніпропетровського та Харківського регіональних інститутів державного управління Національної академії взяти до відома.

 2. Директорам Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії С.М.Серьогіну та Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії В.А.Ландсману подати до Національної академії звіт про усунення виявлених перевіркою недоліків до 1 червня 2012 року.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на віце-президента Національної академії А.А.Попка.Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк


Вчений секретар А.П.Рачинський
УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИРІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-3


Про затвердження додаткових програм

кандидатських іспитів зі спеціальностей


Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) В.О.Чмиги про затвердження додаткових програм кандидатських іспитів зі спеціальностей,


Вчена рада УХВАЛИЛА:


 1. Затвердити розроблені кафедрами Національної академії додаткові програми кандидатських іспитів зі спеціальностей, які включають питання, пов’язані з напрямами досліджень здобувачів наукового ступеня кандидата наук, враховують останні досягнення у відповідній галузі науки та найновішу наукову літературу (додаток).

 2. Начальникові управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії В.О.Чмизі, головам комісій з приймання кандидатських іспитів зі спеціальностей Ю.В.Ковбасюку, К.О.Ващенку, М.М.Білинській, А.А.Попку забезпечити належну оцінку рівня теоретичної підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук та дотримання встановленого порядку проведення кандидатських іспитів.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого віце-президента Національної академії К.О.Ващенка.Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк


Вчений секретар А.П.Рачинський

Додаток

до рішення Вченої ради

Національної академії

від 26 квітня 2012 року,

протокол № 192/4-3


ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ

кандидатських іспитів зі спеціальностей


галузь науки “Державне управління”

25.00.01 – теорія та історія державного управління


Любченка Андрія Володимировича, тема дисертаційної роботи: “Політико-управлінські засади становлення інституту парламентаризму в сучасній Україні”

 1.  Поняття парламентаризму: дефініція, функції, особливості.

 2.  Історичні передумови становлення сучасного українського парламентаризму

 3.  Головні етапи розвитку світового парламентаризму.

 4.  Основні наукові підходи в дослідженні парламентаризму.

 5.  Ключові проблеми сучасного українського парламентаризму.

 6.  Взаємозв’язок парламентаризму і державного управління.

 7.  Перспективи та прогнози розвитку українського парламентаризму.

 8.  Шляхи вдосконалення українського парламентаризму.

 9. Імплементація стандартів європейського парламентаризму в систему державного управління в Україні.

 10. Політико-управлінські засади українського парламентаризму.

Програма розроблена кафедрою державної політики та управління політичними процесами Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 24 січня 2012 року
№ 12).


Мужилка Олександра Олексійовича, тема дисертаційної роботи: “Формування і впровадження державної політики сталого розвитку мегаполіса”

 1. Концепція сталого розвитку: сутність, історія розвитку, принципи.

 2. Економічна складова концепції сталого розвитку.

 3. Соціальна складова концепції сталого розвитку.

 4. Екологічна складова концепції сталого розвитку.

 5. Проблеми реалізації концепції сталого розвитку.

 6. Індикатори сталого розвитку.

 7. Шлях переходу України на принципи сталого розвитку.

 8. Парадигма сталого інноваційного розвитку України.

 9. Глобалізація і сталий розвиток країни.

 10. Зарубіжний досвід реалізації концепції сталого розвитку.

 11. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки.

 12. Значущість сталого розвитку мегаполісу для національної економіки.

Програма розроблена кафедрою управління національним господарством Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 27 березня 2012 року
№ 5/145-12).


Ткаченко Вікторії Іванівни, тема дисертаційної роботи: “Управління освітою в країнах Балтії: тенденції та особливості розвитку”

 1. Організаційно-правові форми захисту прав і свобод громадян у сфері
  державного управління.

 2. Правовий статус державного органу, державної посади.

 3. Управлінське рішення як соціальне явище. Види управлінських рішень.

 4. Поняття ресурсного забезпечення державного управління. Види ресурсів управління.

 5. Обласні та районні державні адміністрації, їх статус та повноваження.

 6. Взаємообумовленість свободи і відповідальності в державному управлінні.

 7. Державні органи як засіб здійснення державної влади. Ознаки органу державного управління.

 8. Цілі державної політики та взаємозалежність цілей і ресурсів політики.

 9. Організація взаємодії органів державного управління, політичних партій та громадських організацій.

 10. Інформаційне суспільство і відкритість влади.

Програма розроблена кафедрою управління освітою Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 11 квітня 2012 року № 11).


Шереметьєвої Лариси Анатоліївни, тема дисертаційної роботи: “Європеїзація державного управління України: теоретичні та прикладні аспекти”

 1. Поняття європеїзації; співвідношення понять “європейська інтеграція” та “європеїзація”.

 2. Запровадження управлінських стандартів ЄС в Україні як один з напрямів європеїзації державного управління.

 3. Нормативно-правова база європеїзації державного управління України.

 4. Рівень дослідження процесів європеїзації зарубіжними та вітчизняними науковцями.

 5. Програми технічної допомоги як шлях європеїзації державного управління в Україні.

 6. Етапи європеїзації.

 7. Джерела та чинники європеїзації.

 8. Досвід європеїзації державного управління нових держав-членів ЄС.

 9. Європеїзація державного управління України через вдосконалення державних послуг.

 10. Контент екологізації в процесі європеїзації державного управління України.

Програма розроблена кафедрою європейської інтеграції Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 10 квітня 2012 року № 8).


Щур Наталії Олегівни, тема дисертаційної роботи: “Вплив зовнішніх чинників на соціальну політику в Україні”

 1. Порівняльна характеристика класифікації моделей соціальної політики.

 2. Стратегії, цілі й пріоритети в соціальній політиці.

 3. Роль держави та її інститутів у розробці й реалізації соціальної політики.

 4. Соціальна політика в умовах глобалізації.

 5. Вплив світової фінансової кризи на соціальну сферу України.

 6. Соціальні видатки бюджету.

 7. Заохочення й розвиток соціальної відповідальності бізнесу.

 8. Основні орієнтири формування соціальної політики України.

 9. Становлення соціальної політики.

 10. Транзитивні процеси в суспільстві, що визначають соціальну політику України.

Програма розроблена кафедрою управління суспільним розвитком Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 10 квітня 2012 року № 5).

  1   2   3   4   5   6   7   8

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconУкраїна національна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница