Україна національна академія державного управління
НазваниеУкраїна національна академія державного управління
страница2/8
Дата конвертации26.04.2013
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

25.00.02 – механізми державного управління


Ананко Людмили Володимирівни, тема дисертаційної роботи: “Інноваційні механізми регулювання ризиків зовнішньої міграції в Україні за умов глобалізації”

 1. Соціально-економічна природа міграції в Україні.

 2. Нормативно-правова база регулювання міграційних процесів в Україні.

 3. Поняття, класифікація міграції фізичних осіб та мігрантів.

 4. Сутність, принципи і функції державної міграційної політики України.

 5. Концептуальні основи державної міграційної політики України та механізми їх реалізації.

 6. Органи державної влади України з питань формування державної міграційної політики.

 7. Сучасна практика дослідження міжнародної міграції та державні механізми їх регулювання.

 8. Ризики зовнішньої міграції для України та механізми їх регулювання.

 9. Сутність кількісної оцінки нелегальної міграції.

 10. Юридична відповідальність іноземців та осіб без громадянства за правопорушення законодавства України.

Програма розроблена кафедрою політичної аналітики і прогнозування Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 6 квітня 2012 року № 16).


Білоус Ірини Вадимівни, тема дисертаційної роботи: “Державне регулювання системи безпечного материнства на місцевому рівні (на прикладі Черкаської області)”

 1. Організаційно-правові засади державного регулювання та понятійно-категоріальний апарат щодо безпечного материнства в Україні.

 2. Особливості державного регулювання системи безпечного материнства в Україні на місцевому рівні.

 3. Основні етапи розвитку державного регулювання системи безпечного материнства в Україні та світі.

 4. Структурно-організаційні особливості безпечного материнства на місцевому рівні.

 5. Державне регулювання структурної реорганізації системи безпечного материнства на місцевому рівні.

 6. Роль дорадчих органів та вивчення громадської думки в державному регулюванні сфери охорони здоров’я.

 7. Програмні підходи до державного регулювання щодо безпечного материнства.

 8. Роль співпраці з міжнародними та неурядовими організаціями у сфері безпечного материнства на місцевому рівні.

 9. Сутність механізмів державного регулювання у сфері охорони здоров’я.

 10. Критерії оцінки ефективності та індикатори якості щодо безпечного материнства.

Програма розроблена кафедрою управління охороною суспільного здоров’я Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 20 березня 2012 року № 30).


Булковського Тараса Олеговича, тема дисертаційної роботи: “Запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в центральних органах виконавчої влади (на прикладі МВС України)”

 1. Поняття і сутність системи управління якістю.

 2. Принципи системи управління якістю в діяльності органів державної влади.

 3. Передумови впровадження системи управління якістю в діяльність органів державної влади.

 4. Роль кадрових служб у запровадженні системи управління якістю.

 5. Складові елементи системи управління якістю.

 6. Стандарти як база для створення та функціонування системи управління якістю

 7. Визначення характеристик якості послуг.

 8. Критерії оцінювання якості надання адміністративних послуг.

 9. Міжнародний досвід впровадження системи управління якістю в діяльність органів державної влади.

 10. Шляхи удосконалення системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України.

Програма розроблена Інститутом проблем державного управління та місцевого самоврядування (далі – Інститут) Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання Вченої ради Інституту від 30 березня 2012 року № 3/2012).


Васюка Юрія Миколайовича, тема дисертаційної роботи: “Організація податкового контролю в системі державного управління в Україні”

 1. Основи податкового контролю, як ключового елемента творення державної економічної політики.

 2. Роль і місце органів державної влади в організації податкового контролю.

 3. Врахування системи ризиків при здійсненні податкового контролю.

 4. Основні засади податкового законодавства України.

 5. Вплив та взаємодія інших органів влади на здійснення податкового контролю в Україні.

 6. Податковий контроль, як засіб державного управління.

 7. Податкова система. Суть, види та функції податків.

 8. Податковий контроль та його організаційні аспекти.

 9. Структура податкових органів України.

 10. Економічний зміст, характер та функціональна спрямованість податкової політики.

Програма розроблена кафедрою економічної політики Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 3 квітня 2012 року № 9).


Видолоба Дмитра Вікторовича, тема дисертаційної роботи: “Вдосконалення системи державного регулювання видобутку, виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в Україні”

 1. Соціально-економічні передумови створення системи державного регулювання видобутку, виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні.

 2. Нормативно-правові засади державного регулювання видобутку, виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та їх співвідношення з основними принципами державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності.

 3. Функції та повноваження Міністерства фінансів України, Національного банку України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати у здійсненні регуляторних функцій в сфері видобутку, виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 4. Формування і використання Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, оперативного резерву золота, Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, золотого запасу України.

 5. Особливості залучення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

 6. Особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні.

 7. Особливості стандартизації та сертифікації дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них.

 8. Ліцензування та ліцензійні умови як регуляторний механізм в сфері видобутку, виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 9. Види державного нагляду та контролю у сфері видобутку, виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 10. Функції та повноваження центральних органів виконавчої влади та державного управління у здійсненні державного нагляду та контролю у сфері видобутку, виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 11. Особливості державного контролю за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них в Україні.

 12. Матеріально-технічне забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю) у сфері видобутку, виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 13. Порівняльний аналіз систем державного регулювання видобутку, виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні, Російській Федерації та окремих країнах Європейського Союзу.

 14. Значення приєднання України до Кімберлійського процесу та вступу до Всесвітньої конфедерації ювелірів (CIBJO).

 15. Вплив національних галузевих асоціацій на розвиток державного регулювання видобутку, виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 4 квітня 2012 року № 19).


Висоцької Світлани Григорівни, тема дисертаційної роботи: “Державне забезпечення економічної безпеки України”

 1. Основні поняття та принципи забезпечення економічної безпеки в Україні.

 2. Основні складові економічної безпеки України.

 3. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України.

 4. Правова база, що регламентує забезпечення економічної безпеки України.

 5. Сутність системи економічної безпеки держави та особливості забезпечення її функціонування.

 6. Цілі, завдання та функції органів державної влади в системі забезпечення економічної безпеки.

 7. Механізм державного забезпечення системи економічної безпеки України.

 8. Організаційно-правове забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави.

 9. Критерії, показники й індикатори стану системи економічної безпеки країни та оцінка ефективності її функціонування.

 10. Основні напрями підвищення ефективності державного забезпечення економічної безпеки України.

Програма розроблена кафедрою національної безпеки Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії
(витяг з протоколу засідання кафедри від 13 березня 2012 року № 15).


Віленського Андрія Борисовича, тема дисертаційної роботи: “Державне регулювання медичного забезпечення дітей в Україні: організаційні та правові аспекти”

 1. Поняття державного управління у сфері охорони здоров’я.

 2. Система державного управління охорони здоров’я.

 3. Механізми державного управління у сфері охорони здоров’я.

 4. Система органів виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

 5. Законодавче забезпечення, що визначає правове становище органів, установ і посадових осіб у сфері охорони здоров’я.

 6. Законодавче забезпечення повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.

 7. Засади здійснення місцевого самоврядування в Україні.

 8. Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні охорони здоров’я територіальної громади.

 9. Принципи компетенції місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування.

 10. Сутність повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.

 11. Види повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.

Програма розроблена кафедрою управління охороною суспільного здоров’я Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 20 березня 2012 року № 30).


Генералюка Віктора Вікторовича, тема дисертаційної роботи: “Механізми реформування виборчої системи України в контексті європейського досвіду”

 1. Характеристика виборчої системи України.

 2. Основні напрями реформування виборчої системи України.

 3. Нормативно-правова база забезпечення виборчого процесу.

 4. Основні механізми реформування виборчої системи України.

 5. Національна специфіка ставлення до виборчого процесу.

 6. Інформаційний механізм реформування виборчої системи України.

 7. Правовий механізм реформування виборчої системи України.

 8. Адміністративний механізм реформування виборчої системи України.

 9. Фінансовий механізм реформування виборчої системи України.

 10. Правова освіта виборців як механізм європеїзації виборчих процесу і системи.

Програма розроблена кафедрою державної політики та управління політичними процесами Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 28 березня 2012 року
№ 13).


Дудки Володимира Володимировича, тема дисертаційної роботи: “Розвиток державного управління охороною громадського здоров’я як складової людського потенціалу на місцевому рівні”

 1. Поняття державного управління у сфері охорони здоров’я.

 2. Система державного управління охорони здоров’я

 3. Система органів виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

 4. Законодавче забезпечення, що визначає правове становище органів, установ і посадових осіб у сфері охорони здоров’я.

 5. Засади здійснення місцевого самоврядування в Україні.

 6. Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні охорони здоров’я територіальної громади.

 7. Значимість показників людського потенціалу у формуванні державної політики у сфері охорони здоров’я.

 8. Проблеми та перспективи розвитку людського капіталу у сфері охорони громадського здоров’я на місцевому рівні.

 9. Людський капітал як складова інтелектуального капіталу.

 10. Основні напрями розвитку державного управління охороною здоров’я на місцевому рівні.

Програма розроблена кафедрою управління охороною суспільного здоров’я Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 3 квітня 2012 року № 31).


Кисельової Лесі Анатоліївни, тема дисертаційної роботи: “Формування та реалізація державної політики в сфері забезпечення збереженості Національного архівного фонду”

 1. Складові законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 2. Державна політика у сфері архівної справи і діловодства: зміст, повноваження органів державної влади у формуванні та реалізації.

 3. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

 4. Статус центральних державних архівів.

 5. Повноваження місцевих державних архівних установ.

 6. Забезпечення збереженості Національного архівного фонду.

 7. Відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 8. Права користувачів документами Національного архівного фонду.

 9. Поняття Національного архівного фонду.

 10. Система архівних установ України.

Програма розроблена кафедрою інформаційної політики та технологій Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії
(витяг з протоколу засідання кафедри від 27 березня 2012 року № 10).


Козир Сніжани Миколаївни, тема дисертаційної роботи: “Формування механізмів державного управління аграрним сектором у нових геоекономічних умовах”

 1. Механізми та інструменти державного управління аграрним сектором.

 2. Організаційна система державного управління АПК.

 3. Теоретичні засади аграрної економічної політики в контексті геоекономічних змін.

 4. Результативність та ефективність діяльності органів державного управління аграрним сектором.

 5. Форми і методи державного управління аграрним сектором.

 6. Світовий досвід державної підтримки сільгоспвиробників.

 7. Вдосконалення системи державної підтримки аграрного сектору України на сучасному етапі.

 8. Зовнішньоторговельна політика України на світовому ринку агропродовольчої продукції в контексті державного управління.

 9. Вплив державної аграрної політики на соціально-економічний розвиток сільських громад.

 10. Вплив геоекономічних змін на застосування окремих економічних важелів державної підтримки аграрного сектору.

Програма розроблена кафедрою економічної політики Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії
(витяг з протоколу засідання кафедри від 3 квітня 2012 року № 9).

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconУкраїна національна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница