Україна національна академія державного управління
НазваниеУкраїна національна академія державного управління
страница3/8
Дата конвертации26.04.2013
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

Козубенко Любові Дьєрдівни, тема дисертаційної роботи: “Товарна інноваційна політика в умовах модернізації економіки та розвитку внутрішнього ринку України”

 1. Товар як об’єкт інноваційної діяльності.

 2. Ознаки та властивості інновацій.

 3. Сучасні концепції формування та реалізації товарної інноваційної політики.

 4. Інноваційні процеси як об’єкт державного регулювання товарної політики.

 5. Особливості формування товарної інноваційної політики в трансформаційній економіці.

 6. Механізми регулювання товарної інноваційної політики.

 7. Пріоритетні напрями товарної інноваційної політики в контексті реалізації модернізаційної парадигми розвитку України.

 8. Завдання товарної інноваційної політики в умовах структурної перебудови національної економіки.

 9. Бренд як інструмент підвищення ефективності товарної політики в умовах модернізації економіки України.

 10. Державне забезпечення інноваційної діяльності.

Програма розроблена кафедрою управління національним господарством Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 27 березня 2012 року № 5/145-12).


Крейденка Володимира Вікторовича, тема дисертаційної роботи: “Організація влади та розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України”

 1. Роль Президента України у реалізації реформ в Україні.

 2. Удосконалення системи організації влади в умовах трансформації та реформування українського суспільства.

 3. Оптимальна структурно-функціональна форма апарату Президента України.

 4. Основні концепції та моделі реформування виконавчої гілки влади у світі.

 5. Забезпечення ефективного розподілу управлінських функцій в системі виконавчої гілки влади при президентсько-парламентській формі правління.

 6. Нормативні засади діяльності Президента України як органу влади зі спеціальним конституційним статусом.

 7. Здійснення публічної влади в Австрії та Німеччині як зразок держав з парламентсько-президентською формою правління.

 8. Механізми інституційної взаємодії між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті конституційної реформи.

 9. Протиріччя у впровадженні механізмів регламентації інституційних взаємовідносин між Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

 10. Моделювання та прогнозування наслідків реформування та оптимізації у системі виконавчої гілки влади в Україні.

Програма розроблена кафедрою політичної аналітики і прогнозування Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії
(витяг з протоколу засідання кафедри від 6 квітня 2012 року № 16).


Маслової Людмили Анатоліївни, тема дисертаційної роботи: “Механізми державного регулювання в системі забезпечення духовної безпеки суспільства”

 1. Духовна складова системи національної безпеки України.

 2. Рівні духовної безпеки.

 3. Основні загрози духовній безпеці суспільства, їх ідентифікація та моніторинг.

 4. Інституціональні засади впровадження політики забезпечення духовної безпеки українського суспільства.

 5. Роль недержавних інститутів в системі забезпечення духовної безпеки суспільства.

 6. Основні принципи системи забезпечення духовної безпеки суспільства.

 7. Основні рівні побудови системи забезпечення духовної безпеки.

 8. Роль духовних чинників в контексті забезпечення духовної безпеки суспільства.

 9. Релігійний фактор в системі забезпечення духовної безпеки українського суспільства.

 10. Міжнародний досвід державного регулювання духовної безпеки та можливості його застосування в Україні.

Програма розроблена кафедрою національної безпеки Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії
(витяг з протоколу засідання кафедри від 13 березня 2012 року № 15).


Надоші Олега Володимировича, тема дисертаційної роботи: “Механізми оптимізації державного управління в умовах сталого розвитку”

 1. Сутність державного управління.

 2. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.

 3. Управлінський зміст виконавчої влади та місце інституту президента в її реалізації.

 4. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи.

 5. Організація апарату державного управління.

 6. Кабінет Міністрів України - вищий орган в системі органів виконавчої влади.

 7. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень.

 8. Законодавче регулювання державної служби.

 9. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні.

 10. Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок державної влади в Україні.

Програма розроблена кафедрою державної політики та управління політичними процесами Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 24 січня 2012 року
№ 12).


Подобєд Наталії Володимирівни, тема дисертаційної роботи: “Удосконалення державної молодіжної політики: соціальний аспект”

 1. Сутність державної молодіжної політики.

 2. Принципи державної молодіжної політики.

 3. Молодь як об’єкт - суб’єкт державної молодіжної політики.

 4. Міжнародний досвід вирішення проблем молоді.

 5. Проблеми формування здорового способу життя молоді в Україні.

 6. Проблеми працевлаштування молоді та шляхи їх вирішення.

 7. Шляхи вирішення проблем зайнятості молоді в Україні.

 8. Забезпечення молоді житлом як пріоритет державної молодіжної політики.

 9. Сучасний стан та перспективи розвитку державного кредитування освіти в Україні.

 10. Сучасні реалії та основні проблеми молодих сімей в Україні.

Програма розроблена кафедрою соціальної і гуманітарної політики Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії
(витяг з протоколу засідання кафедри від 15 березня 2012 року № 15).


Пугач Анни Олександрівни, тема дисертаційної роботи: “Інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації державної політики в Україні”

 1. Державна інформаційна політика України.

 2. Центральні органи державної виконавчої влади України в інформаційній сфері.

 3. Зміст та сутність понять інформація, інформаційне суспільство, інформаційно-аналітичне забезпечення.

 4. Сутність електронного уряду та принципи його організації.

 5. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної виконавчої влади України.

 6. Сутність і сучасний стан розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної політики України.

 7. Нормативно-правове регулювання інформаційної сфери України.

 8. Взаємодія ЗМІ і влади в контексті реалізації державної інформаційної політики.

 9. Інформатизація державного управління.

 10. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в державному управлінні.

Програма розроблена кафедрою державної політики та управління політичними процесами Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 10 квітня 2012 року
№ 14).


Рой Ірини Віталіївни, тема дисертаційної роботи: “Державне регулювання демографічної безпеки України”

 1. Визначення поняття демографічної безпеки.

 2. Демографічні загрози.

 3. Показники визначення демографічних загроз.

 4. Фактори формування демографічних загроз.

 5. Складові демографічної політики.

 6. Сучасний стан демографічної безпеки України.

 7. Основні напрямки демографічного розвитку.

 8. Державні пріоритети демографічної політики України.

 9. Інституціональні чинники демографічного вибору суспільства.

 10. Світові демографічні процеси.

Програма розроблена кафедрою національної безпеки Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії
(витяг з протоколу засідання кафедри від 4 квітня 2012 року № 17).

Струка Володимира Олексійовича, тема дисертаційної роботи: “Державна політика у сфері енергоефективності на рівні регіону”

 1. Основні положення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

 2. Основні принципи державної політики енергозбереження та енергоефективності.

 3. Економічні заходи для забезпечення енергозбереження та енергоефективності.

 4. Об’єкти та суб’єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження.

 5. Енергетичний аудит.

 6. Державний контроль у сфері енергозбереження в Україні.

 7. Система державного управління енергоефективністю в Україні.

 8. Основні напрями модернізації державної політики у сфері енергоефективності на рівні регіону.

 9. Нормативно-правова база забезпечення державної політики у сфері енергоефективності в Україні.

 10. Досвід Європейського Союзу у сфері підвищення енергоефективності.

Програма розроблена кафедрою регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 4 квітня 2012 року № 18).


Таращанської Ольги Борисівни, тема дисертаційної роботи: “Формування державних механізмів протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України”

 1. Сутність рейдерства, його види і небезпеки для розвитку корпоративного сектора та інвестиційної привабливості національної економіки.

 2. Причини виникнення і поширення рейдерства в Україні.

 3. Конституційні основи функціонування інституту приватної власності та приватного сектора в національній економіці.

 4. Інституціональні механізми приватизаційного процесу в Україні.

 5. Нормативно-правове регулювання діяльності підприємств в українській моделі корпоративного управління.

 6. Передумови створення державної антирейдерської системи захисту організацій.

 7. Механізми державного регулювання облікової системи ринку корпоративних цінних паперів та їх роль у протидії рейдерству.

 8. Державне регулювання процесів злиття і поглинання підприємств в національній економіці та ризики виникнення рейдерства.

 9. Взаємодія органів державної влади і громадських організацій у сфері антирейдерського захисту підприємництва.

 10. Ефективні механізми державного управління щодо протидії рейдерству: досвід провідних країн світу.

 11. Культура корпоративного управління як чинник протидії рейдерству.

 12. Інституціональні механізми протидії рейдерству в Україні.

Програма розроблена кафедрою управління національним господарством Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 27 березня 2012 року № 5/145-12).


Тінькова Андрія Леонідовича, тема дисертаційної роботи: “Протидія і запобігання політичній корупції в системі державного управління України”

 1. Публічна політика як особливий соціальний та політичний феномен.

 2. Засоби та методи дослідження публічної політики.

 3. Сучасні концепції бюрократії та теорія організаційного розвитку.

 4. Взаємодія держави і громадянського суспільства в реалізації політичних прав і свобод людини.

 5. Політика і управління: закономірності взаємодії та рівень взаємної інтеграції.

 6. Механізми виявлення та погодження інтересів.

 7. Форми та механізми взаємодії груп інтересів та держави.

 8. Конфлікти в суспільстві, політиці та управлінні.

 9. Теоретико-методологічні підходи до проблеми походження та природи корупції.

 10. Механізми запобігання та протидії корупції.

Програма розроблена кафедрою політичної аналітики і прогнозування Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 6 квітня 2012 року № 16).


Унгуряна Павла Якимовича, тема дисертаційної роботи: “Інформаційна складова стратегії сталого розвитку України”

 1. Механізм державного управління сталим розвитком України.

 2. Співвідношення та взаємообумовленість понять “сталий розвиток”, “безперервний розвиток”, “гармонійний розвиток”.

 3. Зміст і сутність стратегії сталого розвитку держави.

 4. Характеристика основних складових концепції сталого розвитку України.

 5. Механізм досягнення збалансованості в державному управлінні.

 6. Європейська модель екосоціальної ринкової економіки.

 7. Стратегічні орієнтири сталого розвитку України.

 8. Інституційне забезпечення реалізації стратегії сталого розвитку держави.

 9. Механізм розроблення системи нормативно-правового забезпечення сталого розвитку.

 10. Інформація та її роль у процесі формування та реалізації стратегії сталого розвитку.

Програма розроблена кафедрою інформаційної політики та технологій Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 10 квітня 2012 року № 11).

Фесянова Петра Олексійовича, тема дисертаційної роботи: “Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону”

 1. Конституція України про забезпечення екологічної безпеки.

 2. Екологічна безпека як складова національної безпеки України.

 3. Сутність стратегії забезпечення екологічної безпеки.

 4. Державне регулювання забезпечення екологічної безпеки України.

 5. Загрози національним інтересам в екологічній сфері.

 6. Органи загального державного управління в екологічній сфері.

 7. Загрози суспільству і людині в екологічній сфері згідно нормативних документів.

 8. Пріоритети національних інтересів в екологічної сфері згідно закону “Про основи національної безпеки Україні”.

 9. Спеціально уповноважені органи державного управління в екологічній сфері.

 10. Безпечні умови життєдіяльності населення в екологічній сфері згідно нормативних документів.

 11. Сутність та зміст механізму державного регулювання забезпечення екологічної безпеки.

 12. Принципи державного регулювання забезпечення екологічної безпеки.

 13. Функції державного регулювання забезпечення екологічної безпеки.

 14. Методи державного регулювання забезпечення екологічної безпеки.

 15. Форми державного регулювання забезпечення екологічної безпеки.

Програма розроблена кафедрою національної безпеки Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 3 квітня 2012 року № 16).


Ярошук Марини Вікторівни, тема дисертаційної роботи: “Ефективність діяльності органу публічної влади: методи та алгоритми дослідження”

 1. Ефективність діяльності органу державної влади як соціально-економічна та політична категорія.

 2. Співвідношення понять “ефективність діяльності органу державної влади” та “результативність”.

 3. Підходи щодо визначення ефективності діяльності органу державної влади.

 4. Сутність поняття “оцінювання ефективності діяльності органу державної влади”.

 5. Характеристика елементів оцінювання ефективності діяльності органу державної влади як системи.

 6. Основні моделі та підходи щодо оцінювання ефективності діяльності органів державної влади.

 7. Історія розвитку оцінювання діяльності владних інститутів.

 8. Практика визначення ефективності діяльності органів публічної влади міжнародними організаціями.

 9. Нормативно-правове забезпечення оцінювання діяльності районних державних адміністрацій.

 10. Основні фактори підвищення ефективності діяльності органу державної влади.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 6 квітня 2012 року № 20).

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconУкраїна національна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница