Україна національна академія державного управління
НазваниеУкраїна національна академія державного управління
страница4/8
Дата конвертации26.04.2013
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

25.00.03 – державна служба


Гринчака Олександра Олександровича, тема дисертаційної роботи: “Корупційні прояви в державній службі України: механізми протидії”

 1. Походження поняття та сутність корупції.

 2. Основні причини існування та розвитку корупції в державній службі України.

 3. Нормативно-правова база протидії корупції в Україні.

 4. Політична корупція та небезпечні тенденції її поширення в Україні.

 5. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби з корупцією.

 6. Реалізація рекомендацій міжнародних організацій в антикорупційній політиці України.

 7. Надбання та прогалини Закону України “Про засади та запобігання протидії корупції”.

 8. Напрями та засоби ефективної протидії корупції в державній службі в Україні. Розмежування бізнесу та публічної влади, як шлях до протидії політичної корупції.

 9. Шляхи удосконалення та реформування законодавства щодо запобігання корупції.

 10. Антикорупційні заходи у судовій юстиції.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 6 квітня 2012 року № 20).


Кайданович Юлії Стефанівни, тема дисертаційної роботи: “Формування управлінської культури державних службовців у сфері освіти”

 1. Управлінська культура державного службовця.

 2. Формування управлінської культури державного службовця в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

 3. Нормативно-правове забезпечення проходження державної служби в Україні.

 4. Права та обов’язки державних службовців.

 5. Етика державного службовця.

 6. Стажування державних службовців.

 7. Конституційні принципи державної служби.

 8. Загальні вимоги до державних службовців.

 9. Обмеження та заборони,пов’язані з проходженням державної служби.

 10. Щорічне оцінювання державних службовців.

Програма розроблена кафедрою управління освітою Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 22 березня 2012 року № 10).


Побережної Віти Анатоліївни, тема дисертаційної роботи: “Співвідношення політичних та адміністративних підходів у формуванні кадрової політики”

 1. Поняття державних службовців.

 2. Вимоги до професійної підготовки службовця.

 3. Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців.

 4. Принципи державної служби: конституційні та організаційно-функціональні.

 5. Визначення понять “посада”, “посадові особи” державної служби.

 6. Визначення понять “посада”, “посадові особи” служби в органах місцевого самоврядування.

 7. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні.

 8. Основні напрями модернізації державної служби в Україні.

 9. Нормативно-правова база забезпечення проходження державної служби в Україні.

 10. Напрями та шляхи професіоналізації кадрового корпусу державних службовців в Україні.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 28 березня 2012 року № 18).


Побережного Володимира Володимировича, тема дисертаційної роботи: “Запобігання корупції в органах влади”

 1. Корупція:визначення поняття.

 2. Корупція і суспільство: історичний огляд.

 3. Види корупційних дій.

 4. Відповідальність за корупційні дії.

 5. Визначення понять “посада”, “посадові особи” державної служби.

 6. Визначення понять “посада”, “посадові особи” служби в органах місцевого самоврядування.

 7. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні.

 8. Відповідальність державного службовця, види відповідальності.

 9. Обмеження, пов’язані зі вступом на державну службу.

 10. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 28 березня 2012 року № 18).


Унгуряна Павла Якимовича, тема дисертаційної роботи: “Інформаційна складова стратегії сталого розвитку України”

 1. Технологія розроблення, прийняття та впровадження управлінських рішень з питань забезпечення сталості в державі.

 2. Цілі, завдання, принципи та функції органів державного управління щодо реалізації стратегії сталого розвитку в Україні.

 3. Надання управлінських послуг з питань забезпечення сталого (гармонійного) розвитку.

 4. Управління системою державної служби в аспекті переходу до сталого розвитку.

 5. Концепція створення Національної ради зі сталого розвитку при Президентові України.

 6. Формування персонального складу органів і установ, що здійснюють державне управління у сфері реалізації стратегії сталого розвитку держави.

 7. Інформаційно-аналітична діяльність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері сталого розвитку.

 8. Міжнародні стандарти моніторингу сталого розвитку.

 9. Основні підходи щодо розроблення національних показників (індикаторів) сталого розвитку.

 10. Соціально-інституціональні чинники інформаційної складової стратегії сталого розвитку України.

Програма розроблена кафедрою інформаційної політики та технологій Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 10 квітня 2012 року № 11).


галузь економічних наук

08.00.03 – економіка та управління національним господарством


Резніченка Андрія Вікторовича, тема дисертаційної роботи: “Організаційно-економічне забезпечення технологічної модернізації промислового комплексу регіону”

 1. Сутність та зміст технологічної модернізації промисловості України.

 2. Типологізація процесів модернізації.

 3. Основні теоретичні підходи до формування державної політики в сфері технологічної модернізації економіки.

 4. Етапи еволюції теорії модернізації.

 5. Періодизація технологічних укладів, характерних для економіки України.

 6. Інституційний базис державної політики з технологічної модернізації в Україні.

 7. Суб’єкти інноваційної діяльності організаційної компоненти інноваційної інфраструктури в Україні.

 8. Основні елементи структури державного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю в Україні.

 9. Особливості територіальної системи державного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю в Україні.

 10. Основні складові національної Інноваційної інфраструктури.

 11. Суттєві проблеми технологічної модернізації економіки України.

 12. Стратегічні завдання технологічної модернізації підприємств реального сектора національної економіки.

 13. Ключові елементи формування стратегії технологічної модернізації промисловості території.

 14. Основні підходи до розробки і здійснення стратегії технологічної модернізації промисловості території.

 15. Система цільового управління технологічною модернізацією промисловості території.

Програма розроблена кафедрою управління національним господарством Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 11 квітня 2012 року № 6/146-12).


Начальник управління підготовки

наукових та науково-педагогічних кадрів В.О.Чмига
УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-4


Про оновлення переліків питань та списків рекомендованої літератури
до кандидатських іспитів зі спеціальностейЗаслухавши та обговоривши інформацію начальника управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) В.О.Чмиги про оновлення переліків питань та списків рекомендованої літератури до кандидатських іспитів зі спеціальностей,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

 1. Схвалити переліки питань та списки рекомендованої літератури до кандидатських іспитів зі спеціальностей галузі науки “Державне управління” (додатки 1 – 4) та галузі економічних наук (додаток 5), розроблені кафедрами Національної академії.

 2. Завідувачам кафедр Національної академії розробити пропозиції щодо перегляду та удосконалення типових програм кандидатських іспитів зі спеціальностей галузі науки “Державне управління” і галузі економічних наук
  у 2012 році.

 3. Начальникові управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів В.О.Чмизі:

 • підготувати екзаменаційні білети для складання кандидатських іспитів зі спеціальностей та подати їх на затвердження головам відповідних комісій з приймання кандидатських іспитів;

 • узагальнити пропозиції кафедр Національної академії щодо перегляду та удосконалення типових програм кандидатських іспитів зі спеціальностей галузі науки “Державне управління” і галузі економічних наук та подати відповідні матеріали на затвердження до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого віце-президента Національної академії К.О.Ващенка.Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк


Вчений секретар А.П.Рачинський

Додаток 1

до рішення Вченої ради

Національної академії

від 26 квітня 2012 року,

протокол № 192/4-4


Перелік питань та список рекомендованої літератури
до кандидатського іспиту зі спеціальності


25.00.01 – теорія та історія державного управління

галузь науки “Державне управління”


(розроблено та рекомендовано для схвалення Вченою радою Національної академії
кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії,
протокол від 18 квітня 2012 року № 22)


Станом

Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності

 1. Державна влада як соціальне явище та інструмент узгодження суспільних інтересів.

 2. Поняття “виклик”, “загроза”, “небезпека” в державному управлінні: змістовні та інституційні співвідношення.

 3. Характеристика української державності у період національно-демократичної революції (1917-1920 pp.): проблеми, виклики та здобутки.

 4. Організація державного управління в УРСР (1919-1991 pp.): теорія та практика.

 5. Співвідношення понять: “публічне управління”, “соціальне управління” та “державне управління”.

 6. Зарубіжний та вітчизняний досвід запровадження стратегічного планування.

 7. Сучасні трансформації та перспективи розвитку пенсійної системи в Україні.

 8. Центральні органи виконавчої влади в Україні: поняття, ознаки, система.

 9. Суб’єкт і об’єкт державного управління: основна характеристика.

 10. Державне управління: поняття та основні характеристики.

 11. Цілі та функції державного управління: основна характеристика.

 12. Державна влада і державне управління: співвідношення та механізми взаємодії.

 13. Проблеми та суперечності інституціоналізації соціальної політики в Україні.

 14. Специфіка державного управління як предмета наукового дослідження.

 15. Соціальні критерії оцінювання ефективності державного управління.

 16. Соціальна самоорганізація і державне управління в сучасному суспільстві.

 17. Складові елементи адміністративної реформи в Україні.

 18. Цілі та основні напрями реформування державного управління.

 19. Євроінтеграційний вимір України: динаміка культурно-цивілізаційних та безпекових контекстів.

 20. Проблеми реформування державного устрою в контексті проведення адміністративної реформи в Україні.

 21. Особливості відповідальності суб’єктів державного управління.

 22. Технології прийняття та реалізації управлінських рішень.

 23. Методи державного управління: характеристика та класифікація.

 24. Поняття ресурсного забезпечення державного управління. Види ресурсів управління.

 25. Правляча еліта як суб’єкт державного управління: її соціальна сутність та природа.

 26. Природа і сутність державного управління.

 27. Земське управління на українських землях (1864-1918 рр.): основна характеристика.

 28. Елементи і властивості стилю державно-управлінської діяльності.

 29. Організація врядування в Українській козацькій республіці (середина XVII ст.): основна характеристика.

 30. Конституція УНР 29 квітня 1918 року: основні положення.

 31. Управління адміністративною реформою в Україні: сучасний стан та перспективи впровадження.

 32. Відтворення та збереження ресурсів державного управління.

 33. Оцінювання управлінської діяльності: види, суб’єкти, об’єкти, практика впровадження.

 34. Особливості взаємодії Кабінету Міністрів України з Президентом України, Верховною Радою України, органами місцевого самоврядування.

 35. Економічні ресурси у здійсненні державного управління.

 36. Принципи державного управління: класифікація та застосування.

 37. Стратегічне планування як найважливіша складова державного управління.

 38. Соціальна держава: зарубіжний досвід та українські реалії.

 39. Адміністративний кодекс УРСР 12 жовтня 1927 року: основні положення та його значення.

 40. Природа й сутність громадської думки, її вплив на розвиток суспільства.

 41. Україна в системі координат стратегії людського розвитку.

 42. Соціальні ресурси модернізації державного управління.

 43. Делегування повноважень в державному управлінні: поняття та їх характеристика.

 44. Прямі та зворотні зв’язки в системі державного управління: основна характеристика та прояви.

 45. Системні характеристики політики та управління у сучасному суспільстві.

 46. Тенденції розвитку держави як суб’єкта управління.

 47. Стиль керівника: авторитарний, демократичний, ліберальний, адаптивний.

 48. Сучасні підходи до характеристики управління: системний, ситуаційний, діяльнісний, процесний.
 1. Організація взаємодії органів державної влади, політичних партій та громадських організацій.

 2. Взаємодія та взаємовплив політики і державного управління.

 3. Нормативно-правові основи забезпечення національної безпеки України: напрями вдосконалення.

 4. Комунікативна політика в органах державної влади.

 5. Сутність принципу демократичного поділу державної влади.

 6. Врахування досвіду проведення адміністративних реформ у розвинених країнах Заходу, у країнах Східної Європи і в пострадянському просторі.

 7. Стратегічне планування як вид перспективного планування.

 8. Зв’язки з громадськістю в системі державного управління.

 9. Відкритість та прозорість як характеристики комунікації.

 10. Консультування з громадськістю у процесі прийняття державно-політичних рішень.

 11. Тріада “національні цінності” – “національні інтереси” – “національні цілі”: стан та перспективи розвитку.

 12. Методи оцінки ефективності державно-управлінських рішень.

 13. Основні закономірності та тенденції розвитку в державотворенні й державному управлінні.

 14. Національний компонент у державотворенні.

 15. Системний підхід у державному управлінні: функціональний, структурно-організаційний, інтегративний, комунікативний аспекти.

 16. Класифікація державних цільових програм.

 17. Конституція як основний правовий інструмент формування засад державного управління.

 18. Шляхи удосконалення правового регулювання діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

 19. Поняття реформ, їх принципи та етапи реалізації.

 20. Критерії класифікації ресурсів державного управління.

 21. Європейське управління: основні характеристики.

 22. Публічні аспекти державного управління в Україні: становлення та розвиток.

 23. Менеджмент: поняття, види та значення для теорії і практики державного управління.


Список рекомендованої літератури


 1. Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення : монографія / О. Г. Кучабський; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 316 с.

 2. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи : монографія / В. С. Куйбіда, В. П. Павленко,
  В. А. Яцюк [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Турчинова. – К. : Геопринт, 2009. –
  615 с.

 3. Акт проголошення незалежності України : прийнятий Верховною Радою України 24 серп. 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. –
  № 38.

 4. Аналіз державної політики: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності, галузь прикладних досліджень : зб. док. і матеріалів / уклад. : О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. – К. : К.І.С., 2004.

 5. Армстронг М. Менеджмент: методы и приемы / Майкл Армстронг; пер. с англ. с 3-го англ. изд. О. О. Чистякова. – К. : Знання-Прес, 2006. – 876 с. – (Європейський менеджмент).

 6. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) : учеб. пособие / Г. В. Атаманчук. – М. : ОАО “НПО “Экономика”, 2000. – 302 с.

 7. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – М. : Юрид. лит. 1997. – 400 с.

 8. Бакуменко В. Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній. – К. : Міленіум, 2003. – 256 с.

 9. Баштанник В. В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів : монографія / В. В. Баштанник. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 390 с.

 10. Богданович В. Ю. Геополітика і національна безпека /
  В. Ю. Богданович, М. Ф. Єжеєв. Основи геополітики : навч. посіб. : У 2 ч. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Ч. І. – 100 с.

 11. Брайсон Дж. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій / Дж. Брайтон; пер. з англ. А. Кам’янець. – Львів : Літопис, 2004.

 12. Виконавча влада в Україні : навч. посіб. / за заг. ред.
  Н. Р. Нижник. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 126 с.

 13. Гонюкова Л. В. Політичні партії як інститут державної
  політики та управління: теоретико-методологічний аналіз : монографія /
  Л. В. Гонюкова ; за наук. ред. Л. Є. Шкляра. – К. : НАДУ, 2009. – 390 с.

 14. Горбулін В. П. Засади національної безпеки України : підручник / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 272 с.

 15. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення /
  С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 с.

 16. Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади : монографія. – К. : Вид-во “К.І.С.”, 2006. – 398 с.

 17. Декларація про державний суверенітет України : прийнята Верховною Радою України 16 лип. 1990 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. –
  1990. – № 31.

 18. Державна політика, державне управління (1991–2004) : бібліогр. посіб. / уклад. : Е. А. Афонін, О. О. Погребна та ін. – К. : Вид-во НАДУ,
  2005. – 80 с.

 19. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІДС, 2007. – 768 с.

 20. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник,
  О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання,
  2009. – 583 с.

 21. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2002. – 352 с.

 22. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади / за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 186 с.

 23. Державне управління в Україні: реалії та перспективи : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 432 с.

 24. Державне управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції : навч. посіб. / В. В. Говоруха, В. Г. Бульба (кер. авт. кол.),
  А. Є. Тамм та ін. ; за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 197 с.

 25. Державне управління та державна служба : словник-довідник / уклад. О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.

 26. Мельтюхова Н. М. Державне управління як єдність діяльності та відносин : монографія / Н. М. Мельтюхова. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – 204 с.

 27. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право. – К. : Юстиніан, 2007. – 288 с.

 28. Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи. –
  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 393 с.

 29. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.

 30. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : монографія / за ред. В. М. Князєва. – К. : Міленіум, 2003. – 320 с.

 31. Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : постанова Кабінету Міністрів України
  № 1378 від 15 жовт. 2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 42.

 32. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
  Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко [та ін.] ; за ред.
  Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. –
  819 с.

 33. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні : монографія / за заг. ред. В. Д. Бакуменка, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 180 с.

 34. Історія держави і права України : навч. посіб. / П. П. Музиченко. – 5-те вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2006. – 438 с.

 35. Історія держави і права України : підручник / А. С. Чайковський (кер. авт. кол.), В. І. Батрименко, Л. О. Зайцев та ін. ; за ред. А. С. Чайковського; М-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 511 с.

 36. Історія держави і права України : академ. курс / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик – К. : Ін Юре, 2007. – 624 с.
 1. Історія державного управління України: термінологічний словник, збірник документів та матеріалів (ХІІ-ХХ ст.), таблиці, схеми та інтернет-довідник : навч. метод. вид. з навч. дисципліни “Теорія та історія держ. упр.” : посіб. для практ. занять та навч. / за заг. ред. Н. Р. Нижник;
  авт.-уклад. : С. М. Коник, Л. В. Покрова, Р. Б. Воробей, І. І. Тіщенко. –
  К. : Вид. дім “Максімус”, 2005. – 719 с.

 2. Історія державного управління : навч.-метод. вид. для семінарських занять та самостійної роботи : в 3 т. / авт. кол. : С. М. Коник,
  Р. Б. Воробей, В. А. Грабовський та ін. ; кер. авт. кол. С. М. Коник. – К. :
  Вид-во НАДУ, 2007. – Т. 1. – 104 с.; Т. 2. – 116 с.; Т. 3. – 128 с.

 3. Киричук В. Історія державного управління в Україні /
  В. Киричук, В. Тимцуник. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 242 с.

 4. Конституція України : закон України від 28 черв. 1996 р.
  № 254к/96-вр : за станом на 04 лют. 2011 р. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. – Назва з екрана.

 5. Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посіб. / Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський [та ін.] ; за заг. ред.
  В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2010. – 299 с.

 6. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. /
  В. В. Кравченко. – 4-те вид., випр. і допов. – К. : АТІКА, 2006. – 568 с.

 7. Куйбіда В. С. Генеза територіальної організації України: конституційно-правові аспекти : монографія / В. С. Куйбіда, І. Я. Заяць. – Х. : Книжк. Клуб “Клуб Сімейн. Дозвілля”, 2010. – 480 с.

 8. Литвин В. М. Історія України: Підручник. – К. : Наук. думка, 2006. – 728 с.

 9. Методологія державного управління : словник-довідник / Уклад. : В. Д. Бакуменко та ін. ; за ред. В. І. Лугового та ін. – К. : Вид-во НАДУ,
  2004. – 196 с.

 10. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку. – К. ; Івано-Франківськ : НІЧЛАВА, 2003. – 288 с.

 11. Основи публічної політики та управління: навч. посіб./
  С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович [та ін.] ; за заг. ред.
  С. О. Телешуна. – К. : НАДУ, 2011. – 312 с.

 12. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2007. – 676 с.

 13. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник /
  В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. – 2-ге вид., перероб. та доопрац. – К. : Прав. єдність, 2010. – 431 с.

 14. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика в Україні : навч. посіб. /
  Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – К. : Вид-во “Знання”, 2005. – 665 с.

 15. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади : монографія / Л. Л. Приходченко. – Одеса : Вид-во Оптимум, 2009. – 299 с.

 16. Про громадянство України: Закон України від 18 січ. 2001 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 30.03.2001. – № 13. – Ст. 65.

 17. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Указ Президента України від 15 верес. 2005 р. № 1276 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 38.

 18. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. № 950 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 5.

 19. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу : Указ Президента України від 11 черв. 1998 р. № 615 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 24.

 20. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовт. 2010 р. (зі змінами від 17 берез. 2011 р. № 3165-VI) // Офіц. вісн. України. – 2010. –
  № 79. – Ст. 2792.

 21. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. зі змін. та допов. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0&p=
  1309812614354490. – Назва з екрана.

 22. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09 квіт.
  1999 р. : за станом на 19 трав. 2011 р. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14&p=
  1307359376863318. – Назва з екрана.

 23. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу : Указ Президента України від 14 верес. 2000 р. № 1072 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 39.

 24. Про схвалення концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовт. 2006 р. № 504-р // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 40.

 25. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : монографія / В. М. Алексєєв, Л. С. Бровченко, І. А. Верещук [та ін.] ; за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Дніпропетровськ : Монолит, 2010. – 399 с.

 26. Рогожин А. Й. Історія держави і права України / А. Й. Рогожин. –
  К. : Вид. дім “Ін Юре”, 2003. – 578 с.

 27. Ситник Г. П. Державне управління національною безпекою України : монографія / Г. П. Ситник. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 404 с.

 28. Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України : навч. посіб. / Г. П. Ситник, В. І. Абрамов ; за заг. ред. Ситника Г. П. : у 3 ч. – Ч. 2 : Методологічні основи державного управління національною безпекою. – К. : НАДУ, 2009. – 242 с.

 29. Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки / Г. П. Ситник, В. І. Абрамов, Д. Я. Кучма : навч. посіб. – У 3 частинах. – Ч. 1. : Філософсько-методологічні та системні основи забезпечення національної безпеки. – К. : НАДУ, 2009. – 248 с.

 30. Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки / Г. П. Ситник : навч. посіб. – У 3 частинах. – Ч. 3. : Державна політика та стратегічне планування забезпечення національної безпеки. – К. : НАДУ, 2010. – 256 с.

 31. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / пер. з рос.
  С. О. Бураковський. – Х. : КОНСУМ, 2006. – 656 с.

 32. Скуратівський В. А. Гуманітарна політика в Україні : навч.
  посіб. / В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, С. А. Чукут. – К. : Вид-во УАДУ ; Вид-во “Міленіум”, 2002. – 262 с.

 33. Скуратівський В. А. Соціальна політика : навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і допов. / В. А. Скуратівський, О. М. Палій, Е. М. Лібанова. – К. : Вид-во УАДУ, 2003. – 379 с.

 34. Смолянюк В. Ф. Україна в сучасному геополітичному просторі /
  Н. Ю. Іванова, В. Ф. Смолянюк // Політологія : навч. посіб. – К. : КНЕУ,
  2011. – С. 300–347.

 35. Сучасні проблеми державного управління: дослідження, технології, методики / за заг ред. В. М. Князєва. – К. : Вид-во УАДУ, 1999. – 204 с.

 36. Руденко О. М. Теорія суспільної стабільності в державному управлінні : монографія / О. М. Руденко. – К. : НАКККіМ, 2010. – 303 с.

 37. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні /
  В. Тертичка. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 750 с.

 38. Черкашина Н. К. Історія України: від давніх часів до сьогодення : навч. посіб. – К. : ВД “Професіонал”, 2005. – 382 с.

 39. Шарий В. І. Основи державного управління : навч. посіб.
  для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Шарий. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – 516 с.Начальник управління підготовки

наукових та науково-педагогічних кадрів В.О.Чмига

Додаток 2 до рішення

Вченої ради Національної академії

від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-4

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconУкраїна національна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница