Україна національна академія державного управління
НазваниеУкраїна національна академія державного управління
страница8/8
Дата конвертации26.04.2013
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ


від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-7

Про рекомендацію до друку рукописів навчальних,

наукових і науково-інформаційних видань

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) А.П.Рачинського про рекомендацію до друку рукописів навчальних, наукових і науково-інформаційних видань,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку монографію Т. А. Крушельницької “Управління податковою системою України в умовах міжнародної економічної інтеграції”. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2012. – 433 с.

 2. Рекомендувати до друку монографію “Вдосконалення державно-управлінських відносин в умовах трансформації українського суспільства” /
  Е. А. Афонін, О. Л. Валевський, В. В. Голубь. – К. : Вид-во НАДУ, 2012. –
  294 с. (за планом).

 3. Рекомендувати до друку монографію Л. М. Юрчук “Теоретико-методологічні засади та механізми державно-громадського управління регіональною системою освіти”. – Вінниця : Вид-во ТОВ “Фірма Планер”, 2012. – 402 с.

 4. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Публічне управління – системне суспільне явище” / О. Ю. Оболенський, С. О. Борисевич, С. М. Коник та ін. – К : Вид-во НАДУ, 2012. – 331 с.

 5. Рекомендувати до друку наукову доповідь “Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку” / за заг. ред. д.держ.упр., проф.
  Ю. В. Ковбасюка, д.політ.н., проф. К. О. Ващенка, д.соц.н., проф. Ю. П. Сурміна (керівник проекту). – К : Вид-во НАДУ, 2012. – 123 с.

 6. Рекомендувати до друку матеріали наукової конференції “Наука як ресурс модернізаційної стратегії держави”, Київ, 16 травня 2012 р. : у 2 т. / за заг. ред.
  Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка. – К : Вид-во НАДУ, 2012. – 30,78 обл.-вид. арк.

 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на віце-президента Національної академії В.Б.Малащенка.Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк


Вчений секретар А.П.Рачинський
УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИРІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-8


Про присвоєння вчених звань


Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) А.П.Рачинського про присвоєння вчених звань,


Вчена рада УХВАЛИЛА:


 1. На підставі результатів таємного голосування (“за” – 28, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” – немає) вважати, що Дубенко Світлані Дмитрівні, завідувачу кафедри права і законотворчого процесу Національної академії, кандидату юридичних наук, доценту, присвоєно вчене звання професора.

 2. На підставі результатів таємного голосування (“за” – 28, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” – немає) вважати, що Матвіїшину Євгену Григоровичу, професору кафедри економічної політики та економіки праці Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії, кандидату економічних наук, доценту, присвоєно вчене звання професора.

 3. На підставі результатів таємного голосування (“за” – 28, “проти” – немає, “недійсних бюлетенів” – немає) вважати, що Рачинському Анатолію Петровичу, професору кафедри державного управління і менеджменту Національної академії, доктору наук з державного управління, доценту, присвоєно вчене звання професора.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на вченого секретаря Національної академії А.П.Рачинського.Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк


Вчений секретар А.П.Рачинський

УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИРІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-9


Про зміни обсягів прийому слухачів до Національної академії
державного управління при Президентові України у 2012 роціЗаслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу прийому слухачів та розподілу випускників Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) Н.П.Керного про зміни обсягів прийому слухачів до Національної академії у 2012 році, Вчена рада відмічає, що запропоновані зміни обсягів прийому слухачів до Національної академії у 2012 році відповідають ліцензійним вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Вчена рада УХВАЛИЛА:

 1. Погодити зміни обсягів прийому слухачів до Національної академії у 2012 році (додаток).

 2. Начальнику управління планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітності – головному бухгалтеру В.М.Гаврилюку внести відповідні корективи до бюджетного плану Національної академії в частині обсягів прийому слухачів до Національної академії у 2012 році.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на президента Національної академії Ю.В.Ковбасюка.Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк


Вчений секретар А.П.Рачинський

УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИРІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-10


Про призначення кандидата економічних наук, доцента
Є.Г.Матвіїшина науковим керівникомЗаслухавши та обговоривши інформацію начальника управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) В.О.Чмиги про призначення кандидата економічних наук, доцента Є.Г.Матвіїшина науковим керівником,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

 1. Відповідно до пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (зі змінами), рішення Вченої ради Національної академії від 4 липня 2007 року, протокол № 136/7-12, та на підставі подання т.в.о. директора Львівського регіонального інституту державного управління (далі – регіональний інститут) Національної академії О.Г.Кучабського від 25 квітня 2012 року № 218/09 рекомендувати призначити, як виняток, Матвіїшина Євгена Григоровича, кандидата економічних наук, доцента, науковим керівником аспіранта третього року навчання без відриву від виробництва за договором на умовах контракту Веремчука Андрія Валерійовича.

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
  віце-президента Національної академії К.О.Ващенка.Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк


Вчений секретар А.П.Рачинський

УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИРІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-11


Про нагородження Почесною грамотою Національної академії


Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) А.П.Рачинського про нагородження Почесною грамотою Національної академії,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

 1. За успіхи у науковій і викладацькій діяльності та з нагоди Дня науки нагородити Почесною грамотою Національної академії вчених Національної академії:

 • Бронікову Світлану Анатоліївну, доктора наук з державного управління, професора кафедри україністики;

 • Кравченка Сергія Олександровича, доктора наук з державного управління, доцента, професора кафедри управління суспільним розвитком;

 • Макаренка Едуарда Миколайовича, кандидата філософських наук, доцента, доцента кафедри управління суспільним розвитком;

 • Петроє Ольгу Михайлівну, кандидата наук з державного управління, доцента, доцента кафедри соціальної і гуманітарної політики;

 • Паращенко Людмилу Іванівну, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри управління освітою;

 • Гавінську Олену Іванівну, аспіранта кафедри україністики.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на президента Національної академії Ю.В.Ковбасюка.Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк


Вчений секретар А.П.Рачинський
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconУкраїна національна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница