Рабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год
НазваниеРабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год
страница5/7
Дата конвертации08.05.2013
Размер0.59 Mb.
ТипРабочая программа
1   2   3   4   5   6   7

29

14
Квадрат тамырның якынча кыйммәтен табу
Лекция

Диктант №5 Х2 =а тигезләмәсе


30

15
У= √х функциясе һәм графигы

үзлекләре

Лекция

Таблица У= √х функциясе һәм аның үзлекләре, линейка, карандаш


31

15
У= √х функциясе һәм графигы
Семинар

Диктант №6 У= √х функциясе , линейка, карандаш


32

16,17
Тапкырчыгыш, вакланма, дәрәҗәдән квадрат тамыр

формулалар

Лекция

Таблица


33

16,17
Тапкырчыгыш, вакланма, дәрәҗәдән квадрат тамыр
Семинар

Перфокарта


34

16,17
Тапкырчыгыш, вакланма, дәрәҗәдән квадрат тамыр
Практикум

Диктант №7 Тапкырчыгыш, вакланма, дәрәҗәдән квадрат тамыр


35К.эш №3 Квадрат тамырлар
Контроль

Контроль эш биремнәре


36

18
Тапкырлаучыны тамыр тамгасы тышына чыгару

Тапкырлаучыны тамыр тамгасы тышына чыгару

Лекция

Карточка Тамыр тамгасы тышына чыгару


37

18
Тапкырлаучыны тамыр тамгасы астына кертү

Тапкырлаучыны тамыр тамгасы астына кертү

Семинар

Карточка Тамыр тамгасы астына кертү


38

19
Квадрат тамырны эченә алган аңлатмаларның рәвешен үзгәртү
Лекция

Сигнал такталар


39

19
Квадрат тамырны эченә алган аңлатмаларның рәвешен үзгәртү
Үзлектән эш

Үзлектән эш биремнәре


40К.эш №4 Квадрат тамырлар
Контроль

Контроль эш биремнәре


41

21

Квадрат тигезл-ләр

Квадрат тигезләмәләрнең билгеләмәсе. Тулы булмаган квадрат тигезләмәләр

Квадрат тигезләмәләр

Лекция

Сигнал такталар


42

21
Квадрат тигезләмәләрнең билгеләмәсе. Тулы булмаган квадрат тигезләмәләр
Семинар

Диктант №8 Квадрат тигезләмәләр


43

22
Квадрат тигезләмәне формула кулланып чишү

Китерелгән кв.тигезләм-р

Лекция

Таблица


44

22
Квадрат тигезләмәне формула кулланып чишү

дискриминант

Лекция

Сигнал такталар


45

22
Квадрат тигезләмәне формула кулланып чишү
Семинар

Перфокарта


46

22
Квадрат тигезләмәне формула кулланып чишү
Үзлектән эш

Үзлектән эш биремнәре


47

23
Квадрат тигезләмә ярдәмендә мәсьәлә чишү
Лекция

48

23
Квадрат тигезләмә ярдәмендә мәсьәлә чишү
Үзлектән эш

Үзлектән эш биремнәре


49

24
Виет теоремасы

формула

Лекция

Таблица


50

24
Виет теоремасы
Семинар

Диктант №9 Виет теоремасы


51К.эш №5 Квадрат тигезләмәләр
Контроль

Контроль эш биремнәре


52

25
Вакланмалы тигезләмәне чишү
Лекция

Таблица Вакланмалы тигезләмәне чишү тәртибе


53

25
Вакланмалы тигезләмәне чишү

Вакланмалы тигезләмә

Семинар

Сигнал такталар


54

25
Вакланмалы тигезләмәне чишү
Практикум

Карточка


55

25
Вакланмалы тигезләмәне чишү
Үзлектән эш

Үзлектән эш биремнәре


56

26
Рациональ тигезләмәләр ярдәмендә мәсьәлә чишү
Лекция

Перфокарта


57

26
Рациональ тигезләмәләр ярдәмендә мәсьәлә чишү
Семинар

Карточка


58

26
Рациональ тигезләмәләр ярдәмендә мәсьәлә чишү
Практикум

59

26
Рациональ тигезләмәләр ярдәмендә мәсьәлә чишү
Үзлектән эш

Үзлектән эш биремнәре


60

27
Параметрлы тигезләмәләр

График ысул

Лекция

Линейка, карандаш


61

27
Параметрлы тигезләмәләр
Практикум

Карточка


62К. Эш №6 Квадрат тигезләмәләр
Контроль

Контроль эш биремнәре


63

28,29

Тигезсез-лекләр

Санлы тигезсезлекләрнең үзлекләре

Санлы тигезсезлекләр

Лекция

Таблица Тигезсезлекләр


64

28,29
Санлы тигезсезлекләрнең үзлекләре

Теорема1,2,3,4.

Семинар

Диктант №10 Санлы тигезсезлекләрнең үзлекләре


65

28,29
Санлы тигезсезлекләрнең үзлекләре
Практикум

Сигнал такталар


66

28.29
Санлы тигезсезлекләрнең үзлекләре
Практикум

Перфокарта


67

30
Санлы тигезсезлекләрне кушу һәм тапк-лау

Теорема 4,5.

Лекция

Сызым


68

30
Санлы тигезсезлекләрне кушу һәм тапк-лау
Семинар

Карточка Санлы тигезсезлекләр


69

30
Санлы тигезсезлекләрне кушу һәм тапк-лау
Үзлектән эш

Үзлектән эш биремнәре


70К.эш №7 Санлы тигезсезлекләр
Контроль

Контроль эш биремнәре


71

32,33
Санлы аралар

аралык

Лекция

Таблица Санлы аралар .Линейка, карандаш


72

32,33
Санлы аралар
Семинар

Линейка, карандаш


73

32,33
Санлы аралар

Тигезсезлекнең чишелеше

Практикум

Перфокарта


74

34
Бер үзгәрешлеле тигезсезлекләрне чишү

Тигезсезлекнең чишелеше

Семинар

Диктант №11 Тигезсезлекләрне чишү


75

34
Бер үзгәрешлеле тигезсезлекләрне чишү
Практикум

Перфокарта


76

34
Бер үзгәрешлеле тигезсезлекләрне чишү
Үзлектән эш

Үзлектән эш биремнәре


77

35
Бер үзгәрешлеле тигезсезлекләр системаларын чишү

Системаның чишелеше

Лекция

Таблица Бер үзгәрешлеле тигезсезлекләр системаларын чишү


78

35
Бер үзгәрешлеле тигезсезлекләр системаларын чишү
Семинар

Диктант №12 Тигезсезлекләр системасын чишү


79

35
Бер үзгәрешлеле тигезсезлекләр системаларын чишү
Үзлектән эш

Үзлектән эш биремнәре


80К. Эш №8 Тигезсезлекләр
Контроль

Контроль эш биремнәре


81

37

Бөтен күрсәт-кечле дәрәҗә

Бөтен тискәре күрсәткечле дәрәҗәнең билгеләмәсе

формула

Лекция

Таблица Бөтен күрсәткечле дәрәҗә


82

37
Бөтен тискәре күрсәткечле дәрәҗәнең билгеләмәсе
Семинар

Сигнал такталар


83

37
Бөтен күрсәткечле дәрәҗәнең билгеләмәсе84

38
Бөтен күрсәткечле дәрәҗәнең үзлекләре

формулалар

Лекция

Таблица


85

38
Бөтен күрсәткечле дәрәҗәнең үзлекләре
Семинар

Диктант №13 Бөтен күрсәткечле дәрәҗәнең үзлекләре


86

38
Бөтен күрсәткечле дәрәҗәнең үзлекләре87

39
Санның стандарт рәвеше

Станд. рәвеш, санның тәртиб

Лекция

Таблица


88

39
Санның стандарт рәвеше
Практикум

Карточка Бөтен күрсәткечле дәрәҗә


89

37-39
Бөтен тискәре күрсәткечле дәрәҗә
Үзлектән эш

Дид. материаллар


90К.эш №9 Бөтен күрсәтк-ле дәрәҗә
Контроль

Контроль эш биремнәре


91
Статистика элементлары

Сбор игруппировка статистических данных

Генеральная совокупность
92Сбор игруппировка статистических данных

Выборочная совокупность
93Сбор игруппировка статистических данных

Репрезентативная выборка
94Наглядное представление статистической информации

Полигон
95Наглядное представление статистической информации

Круговые диаграммы
96Наглядное представление статистической информации

гистограммы
97Кабатлау. Рациональ вакланмалар
тест

Тест биремнәре


98Кабатлау. Квадрат тамырлар
тест

Тест биремнәре


99Кабатлау. Квадрат тигезләмәләр
тест

Тест биремнәре


100Кабатлау. Тигезсезлекләр
тест

Тест биремнәре


101Кабатлау. Бөтен күрсәткечле дәрәҗә
тест

Тест биремнәре


102Йомгаклау контроль эше №10
контроль

Контроль эш биремнәре


103-105Резерв

IV. Требования к математической подготовке

Алгебра

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Рабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год iconРабочая программа по геометрии для 7 «Б» класса к учебнику Атанасяна Л. С. на 2010 -2011 учебный год
Рабочая программа предназначена для работы в 7 классе общеобразовательной школы

Рабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год iconРабочая программа По музыке в 1 классе На основе примерной программы На 2010-2011 учебный год Мухаметзяновой Гульназ Касимовны
Охватывает все времена

Рабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год iconРабочая программа по предмету «Физическая культура» в 1 классе на 2010-2011 учебный год
Москва «Просвещение», 2010г.); авторской программы В. И. Ляха «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы» (издательство:...

Рабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год iconРабочая учебная программа по предмету «Математика» для 5 а класса на 2010-2011 учебный год
Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2010-11...

Рабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год iconРабочая программа по предмету «Физическая культура» в 1 классе на 2011-2012 учебный год
В. И. Ляха «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы» (издательство: Москва «Просвещение», 2010 год), с использованием...

Рабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год iconДоклад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Программа развития образовательного учреждения на 2011-2016 учебный год, а также образовательная программа на 2010-2011 учебный год....

Рабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год iconРабочая программа по литературе в 9 классе на 2011 2012 учебный год (102 часа) Учитель Пригарина Т. В
Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы:...

Рабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год iconАнализ работы школы за 2010-2011 учебный год
Школа завершила 2010 2011 учебный год. Руководствуясь законом Р. Ф. «Об образовании», Уставом школы, «Планом учебно-воспитательной...

Рабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год iconГодовой план работы государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №323 на 2010 – 2011 учебный год с анализом работы школы за 2009 – 2010 учебный год москва 2010 Анализ работы школы за 2009 – 2010 учебный год и план работ на 2010 – 2011 учебный год
«Школа полного дня». Исходя из основных идей, которые закладываются в школе полного дня, мы предлагаем выстроить свой анализ работы...

Рабочая программа по математике в 8 классе на 2010-2011 учебный год iconПубличный отчет 2010- 2011 учебный год
На основании анализа работы школы за 2009/2010 учебный год коллектив школы выдвинул на 2010/2011 учебный год следующие образовательные...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница