1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2
Скачать 160.12 Kb.
Название1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2
Дата конвертации17.11.2012
Размер160.12 Kb.
ТипДокументы


Список всех вопросов по предмету " Методика проведення психологічної експертизи"Всего вопросов: 118

1   Лангитюдний метод - це:
- форма контролю
- вид контролю
- метод поздовжнього зрізу
- метод поперечного зрізу
Правильный ответ: C

2   Структурний метод дослідження - це:
- метод контролю
- метод інтерпретації даних
- метод аналізу даних
- метод організації
Правильный ответ: B

3   Генетичний метод дослідження - це:
- метод контролю
- метод інтерпретації даних
- метод аналізу даних
- метод організації
Правильный ответ: B

4   Порівняльний метод дослідження - це:
- метод контролю
- метод інтерпретації даних
- метод аналізу даних
- метод організації
Правильный ответ: D

5   Принцип зв'язку у психології свідомості і діяльності висунув:
- С.Рубінштейн
- О.Леонтьєв
- Л.Виготський
- Б.Ананьєв
Правильный ответ: A

6   Принцип розвитку у психології висунув:
- С.Рубінштейн
- Д.Ельконін
- Л.Виготський
- М.Челпанов
Правильный ответ: A

7   Принцип детермінізму у психології висунув
- С.Рубінштейн
- Д.Ельконін
- Л.Виготський
- М.Челпанов
Правильный ответ: A

8   Психодіагностика як наука - це:
- галузь загальної психології
- наука і практика постановки психологічного діагнозу
- наука про постановку психіатричного діагнозу
- практика постановки психіатричного діагнозу
- практичний напрямок у психології
Правильный ответ: B

9   Психодіагностика використовується у таких сферах:
- розстановка кадрів, профдобір та профорієнтація
- оптимізація навчання та виховання
- консультативна та психотерапевтична допомога
- судова психологія
- усе перераховане
Правильный ответ: E

10   Хто з перерахованих дослідників розробив тест структури інтелекту:
- Л.Колберг
- Б.Зейгарнік
- Р.Кеттелл
- Д.Векслер
- С.Рубінштейн
Правильный ответ: C

11   Хто вперше запропонував тест "Малюнок людини":
- Ф. Гуденаф
- К. Маховер
- К.Кох
- Г.Мюррей
- Р.Мей
Правильный ответ: A

12   Який з термінів означає кількісні техніки, що базуються на об'єктив┐ному реєструванні дій піддослідного:
- психологічні тести
- поведінкові оцінки
- стандартне інтерв'ю
- вільне інтерв'ю
- перехресне інтерв'ю
Правильный ответ: B

13   Автором книги "Візуальна психодіагностика" є:
- Г.Щокін
- Г.Ложкін
- У.Кречмер
- Е.Шелдон
- М.Обозов
Правильный ответ: A

14   Хто запропонував методику вивчення креативності:
- Г.Роршах
- П.Торранс
- О.Шмельов
- А.Петровський
- Ч.Осгуд
Правильный ответ: B

15   Методику визначення "фрустраційних реакцій" запропонував:
- Г.Айзенк
- У.Кречмер
- С.Розенцвейг
- Я.Коломінський
- Я.Морено
Правильный ответ: C

16   Автором книжки "Акцентовані особистості" є:
- Е.Шелдон
- К.Леонгард
- У.Кречмер
- О.Лічко
- М.Обозов
Правильный ответ: A

17   Який з перерахованих тестів не є проективним:
- ТАТ
- тест Малюнок сім'ї
- тест Дж. Равена
- тест "снуюча тварина
- тест М. Люшера
Правильный ответ: C

18   Поняття "зона найближчого розвитку" було запропоноване:
- З.Фрейдом
- Л.Виготським
- А.3ахаровим
- Б.Зейгарнік
- Н.Коломінськім
Правильный ответ: B

19   Які шкали під час проведення обстеження за методикою ММРІ пока┐жуть, що іддослідний схильний до захисту, легковажності або зніяковінню під час роботи із завданнями:
- гіпоманії та психастенії
- шизофренії та депресії
- уся сукупність клінічних шкал
- шкали валідності:
- шкала депресії
Правильный ответ: A

20   Автори книги "Словарь-справочник по психодиагностике":
- Л.Бурлачук та В.Блейхер
- М.Обозов та Г.Щокін
- Р. Бендлер та Дж. Гріндер
- Л.Бурлачук та С.Морозов
- Ф.Перлз та Л.Перлз
Правильный ответ: A

21   Які фактори розкриває малюнковий тест фрустрації С. Розенцвейга:
- виявлення агресивних реакцій на стрес
- визначенні стійкості у стресових ситуація
- визначення типів та напрямів реагування
- діагностика кліничних типів агресивності
- визначення рівня самооцінки
Правильный ответ: C

22   Термін "психодіагностика" був запропонований:
- Г.Роршахом
- Л.Виготським
- С.Рубінштейном
- В.Скребцем
- Л.Бурлачуком
Правильный ответ: A

23   Основними вимогами до психолога, що займається психодіагности┐кою є:
- приємна зовнішність та хороші манери
- професіоналізм та конфіденційність
- хороша дикція
- вміння спілкуватись
- вміння ставити запитання
Правильный ответ: B

24   Автор патохаракгерологічного діагностичного опитувальника (ПДО):
- А.Лічко
- Г. Айзенк
- Х.Морган
- Г. Мюррей
- В. Мясіщев
Правильный ответ: A

25   Тест "Малюнок людини" належить до:
- об'єктивних методів
- суб'єтивних методів
- проективних методів
- еклектичних методів
- психофізіологічних методів
Правильный ответ: C

26   Тести, щд час проведення яких піддослідному пред'являють невизначені стимули та просять їх відповісти так, як вважає він сам, називаються:
- інтроспективні тести
- самозвітування
- поведінкові тести
- асоціативні тести
- суб'єктивні тести
Правильный ответ: D

27   За якою шкалою ММРІ піддослідний, що схильний до хвилювання у багатьох випадках, дасть високі показники:
- психастенії
- шизофренії
- гіпоманії
- параної
- депресії
Правильный ответ: A

28   У дорослому та дитячому варіантах тесту Д.Векслера найбільш куль┐турно-залежні результати субтестів
- недостаючі деталі
- арифметика
- лабіринт
- загальна освіченість
- кубики Коса
Правильный ответ: D

29   Х.Морган та Г.Мюррей запропонували:
- тематичної апперцепції тест (ТАТ)
- ММРІ
- тест інтелекту
- тест визначення темпераменту
- тест РСК
Правильный ответ: B

30   Який з перерахованих тестів є проективним:
- ММРІ
- тест Дж.Равена
- тест визначення темпераменту Г.Айзенка
- тест РСК
- тест М. Люшера
Правильный ответ: E

31   Поняття "сензетивні періоди у психічному розвитку дитини" було запропоноване:
- З.Фрейдом
- Л.Виготським
- А.3ахаровим
- Б.Зейгарнік
- Н.Коломінськім
Правильный ответ: B

32   Р.Кеттел запропонував тест-опитувальник для визначення:
- рівня тривоги
- екстраверсії-інтроверсії
- типу темпераменту
- інтелекту
- факторів особистості
Правильный ответ: E

33   Психологічні тести, які опосередковані мовною активністю піддослідного, називаються:
- психодинамічними
- еклектичними
- вербальними
- тотальними
- невербальними
Правильный ответ: C

34   Оскільки норми більшої частини тестів культурно-залежні, то вини┐кає необхідність визначення місцевих норм, яке встановлюється на основі:
- даних окремих субтестів
- випадкової виборки
- спеціальних формул перерахунку норм
- результатів репрезентативної групи піддослідних певної популяції
- встановлення середнього значення
Правильный ответ: A

35   В опитувальнику задоволеністю працею використовується шкала: 5- повністю задовольняє; 4 - задовольняє; 3 - важко сказати; 2 - не задоволь┐няє; 1 - зовсім не задовольняє. Ця шкала є прикладом:
- рахункових шкал
- сумарних рахункових шкал
- рівномірних інтервальних шкал
- умовних шкал
- профільних шкал
Правильный ответ: C

36   Патохарактерологічний діагностичний опитувальник (ПДО) А.Лічко розроблено для:
- підлітків та юнацтва
- дітей дошкільного віку
- дорослих
- дорослих та дітей
- людей похилого віку
Правильный ответ: A

37   Методику соціометрії вперше запропонував:
- Г.Айзенк
- Л.Виготський
- Л.Божович
- Я.Коломінський
- Я.Морено
Правильный ответ: E

38   Як називається шкала ММРІ, що вимірює стереотипи сексуально-рольових установок та поведінки:
- статевих ролей
- фемінності-маскулінності
- сексуальних ролей
- статевої ідентичності
- обраних ролей
Правильный ответ: C

39   Оцінка коефіцієнту інтелекту базується на співвідношенні:
- паспортного віку та рівня освіти
- розумового та емоційного віку
- інтелектуального та паспортного віку
- максимальних та мінімальних показників
- паспортного віку та середніх показників інтелекту
Правильный ответ: A

40   Я.Стреляу запропонував тест-опитувальник для визначення:
- рівня тривоги
- екстраверсії-інтроверсії
- типу темпераменту
- інтелекту
- загального рівня освіченості
Правильный ответ: C

41   Психологічні тести, які не опосередковані мовною активністю піддослідного і являють собою малюнки чи різноманітні фігурки, називаються:
- аналітичними
- еклектичними
- вербальними
- дитячими
- невербальними
Правильный ответ: A

42   Тести, щд час проведення яких піддослідному пред'являють невизначені стимули та просять їх відповісти так, як вважає він сам, називаються:
- інтроспективні тести
- самозвітування
- поведінкові тести
- проективні тести
- суб'єктивні тести
Правильный ответ: A

43   Термін "психодіагностика" був вперше вжитий:
- Г.Роршахом
- Р.Кетеллом
- Р.Мейлі
- Ю.Ханіним
- Л.Бурлачуком
Правильный ответ: A

44   Поняття "візуальна психодіагностика" було запропоновано:
- Г.Роршахом
- Г.Щокіним
- С.Морозовим
- Е.Кречмером
- У.Шелдоном
Правильный ответ: B

45   Яке з тверджень вірно описує призначення малюнкового тесту С.Розенцвейга:
- виявлення агресивних реакцій на стрес
- визначенні стійкості у стресових ситуаціях
- визначення типів реагування на фрустрацію
- діагностика кліничних типів агресивності
- визначення рівня самооцінки
Правильный ответ: C

46   Який з кольорів у тесті М. Люшера НЕ належить до основних:
- синій
- жовтий
- фіолетовий
- синьо-зелений
- червоний
Правильный ответ: C

47   Авторство у створенні методу ТАТ належить
- Б. Бурдону
- Х.Морган та Г. Мюррею
- Г. Келлі
- Г. Шмішеку
- А. Еткінду
Правильный ответ: B

48   Яке з тверджень найточніше описує, що таке коефіцієнт інтелекту:
- характеристика наявних пізнавальних здібностей
- характеристика вроджених здібностей
- міра набутих інтелектуальних навичок
- характеристика зони найближчого розвитку
- рівень освіченості
Правильный ответ: A

49   Як називається міра відповідності за певною характеристикою досліджуваного тій популяції, до якої він належить:
- валідність
- варіабельність
- репрезентативність
- надійність
- стабільність
Правильный ответ: C

50   Опитувальник Г. Шмішека спрямований на:
- виявлення та дослідження акцентуацій характеру
- оцінку рівня депресії
- дослідження учбової мотивації
- виявлення деперсоналізації
- оцінку рівня тривоги
Правильный ответ: A

51   Автором опитувальника особистості"MMPI" є:
- А.Анастазі
- Ч.Осгуд
- І.Мак┐кін┐лі, С.Ха┐теуей
- Г.Роршах
- Р.Р.Мак-Крей, Р.Т.Коста
Правильный ответ: A

52   Коли виникає необхідність порівняти частоту випадків підвищеної тривоги у двох різних групах населення то перевага віддається:
- методу вільного інтерв'ю
- методу структурованого інтерв'ю
- стандартному опитувальнику тривожності
- психофізіологічному методу
- методу спостереження
Правильный ответ: E

53   Який з перерахованих тестів є невербальним:
- тест К.Томаса
- особистісний опитувальник Г. Айзенка
- ММРІ
- матриці Дж. Равена
- Опитувальник Г.Шмішека
Правильный ответ: D

54   Візуальна психодіагностика - це:
- практичне застосування психодіагностики
- наука про зовнішній вигляд людини
- теоретичний розділ психодіагностики
- психологія сприйняття
- галузь психології кадрової роботи, що вивчає зовнішні характери┐стики поведінки та зовнішності людини
Правильный ответ: E

55   Так зване "коло Айзенка" побудовано на таких вісях:
- ригідності - гнучкості та нейротизма - стабільності
- нейротизма - стабільності та екстраверсії- інтроверсії
- екстернальності - інтернальності та песимізму - оптимізму
- пасивності -активності та ригідності- гнучкості
- песимізму - оптимізму та екстраверсії - інтроверсії
Правильный ответ: B

56   Методика малюнкової фрустрації була запропонована:
- М. Розенбергом
- Р. Кеттеллом
- А. Лічко
- С. Розенцвейгом
- А. Еткіндом
Правильный ответ: D

57   Хто запропонував методику "Семантичний диференціал":
- Г.Роршах
- Т.Яценко
- О.Шмельов
- А.Петровський
- Ч.Осгуд
Правильный ответ: A

58   Автором опитувальника особистості"Big five" є:
- А.Анастазі
- Ч.Осгуд
- І.Мак┐кін┐лі, С.Ха┐теуей
- Г.Роршах
- Р.Р.Мак-Крей, Р.Т.Коста
Правильный ответ: E

59   Хто запропонував технологію АСПН як метод психодіагностики та корекції:
- Г.Роршах
- Т.Яценко
- О.Шмельов
- А.Петровський
- Ч.Осгуд
Правильный ответ: B

60   Базові складові психолодіагностики:
- експериментальна психологія, тестологія, диференціальна психологія, прикладна психологія
- загальна психологія, тестологія, експериментальна психологія, прикладна психологія
- експериментальна психологія, тестологія, диференціальна психологія, загальна психологія
- тестологія, загальна психологія, експериментальна психологія, вікова психологія
- експериментальна психологія, тестологія, генетична психологія, прикладна психологія
Правильный ответ: A

61   Тести "Малюнок людини" К. Маховер, Г. Роршаха, ТАТ, ММРІ спрямовані для дослідження:
- інтелекту
- психопатологічних синдромів
- дібностей
- соціальних установок
- особистості
Правильный ответ: E

62   Який з наведених тестів має три шкали валідності та десять клінічних шкал:
- тест Д. Векслера
- тест ГАйзенка
- ММРІ
- тест Р.Кетелла
- ТАТ
Правильный ответ: C

63   Тест інтелекту Дж. Равена відрізняється від тесту Д. Векслера всіма перерахованими ознаками окрім:
- складається тільки з невербальних завдань
- менше враховує ефекти освіти та життєвого досвіду
- інтелектуальний рівень розраховується без поправки на вік
- досліджує, в основному, увагу, перцепцію та мислення
- складається із субтестів, що розташовані за принципом зростання складності
Правильный ответ: A

64   Яке із тверджень описує поняття валідності:
- здатність тесту визначати міру дефекту
- характеристика єдності засобів використання тесту
- показник того, що тест вимірює те, для вимірювання чого він створений
- міра ймовірності отримання помилкових результатів
- міра точності вимірювання
Правильный ответ: A

65   Автором вітчизняної адаптації зарубіжних тестів "MMPI""Колірного вибору М.Люшера" є:
- Т.Лірі
- ОЛурія
- Л.Собчик
- О.Лічко
- М.Обозов
Правильный ответ: C

66   Тест Ф. Гуденаф "Малюнок людини" було створено для:
- дослідження інтелектуального розвитку дітей
- проективного дослідження особистості у дітей
- виявлення внутрішніх конфліктів
- оцінки ефективності психотерапії
- оцінки просторового мислення дитини
Правильный ответ: B

67   Другий період у вітчизняній психодіагностиці розпочався:
- наприкінці XX сторіччя
- у 1938 році
- у 60-х роках XX сторіччя
- у 80-х роках XX сторіччя
- у 1991 році
Правильный ответ: E

68   Який з перерахованих тестів є вербальним:
- тест Коректурна проба
- тест "Вибору кольору" М.Люшера
- ММРІ
- графічний тест Дж. Равена
- кубики Коса
Правильный ответ: B

69   Оцінка психологічного стану клієнта за допомогою системі тестів називається:
- психодіагностика
- діагноз
- вимірювання
- психологічний експеримент
- аналіз
Правильный ответ: B

70   Методика діагностики рівню емоційного вигорання розроблена:
- Б.Зейгарнік
- А.Басса и А.Дарки
- Л.Колберг
- О.Шмельовим
- В.В.Бойко
Правильный ответ: E

71   Хто з перерахованих дослідників розробив 16-факторний особистісний опитувальник:
- Л.Колберг
- Б.Зейгарнік
- Р.Кеттелл
- Д.Векслер
- С.Рубінштейн
Правильный ответ: C

72   Як називається багатоваріантна методика, що дає змогу досліджувати системи суджень та міркувань, які використовуються індивідом для пояснення та прогнозування подій, поведінки інших людей та інтерпретації власного досвіду, під час застосування якого тісно переплітаються процеси діагностики та корекції:
- тест Г.Роршаха
- техніка репертуарних ґрат Келлі
- тест кольорових пірамід М.Пфістера
- ТАТ
- ММРІ
Правильный ответ: B

73   Яке з визначень надійності тесту вірне:
- здатність вимірювати те, що визначене для вимірювання
- відповідність правилам конструювання тестів
- відсутність у структурі тесту сугестивних факторів
- міра стабільності результатів тесту
- точність вимірювань
Правильный ответ: D

74   Хто запропонував методику "Репертуарний тест рольових конструктів":
- Дж.Келлі
- Т.Яценко
- О.Шмельов
- А.Петровський
- Ч.Осгуд
Правильный ответ: A

75   Тести здібностей показують:
- рівень попередньої підготовки
- ступінь внеску спадковості у здібності
- можливості успіху у тій чи іншій сфері
- загальний рівень розумових здібностей
- рівень освіченості
Правильный ответ: C

76   Тести:"чорнильних п'ятен" Г.Роршаха, ТАТ, тест малюнкової фрустрації С. Розенцвейга належать до:
- об'єктивних методів дослідження
- суб'єктивних методів
- проективних методів
- дескриптивних методів
- аддитивних методів
Правильный ответ: C

77   Хто запропонував поняття "Семантичний інтеграл":
- К.Абульханова
- Т.Яценко
- А.Анастазі
- А.Петровський
- Ч.Осгуд
Правильный ответ: A

78   Постанова ЦК ВКП(6), що припинила розвиток вітчизняної психодіагностики була прийнята у:
- 1937 році
- 1936 році
- 1927 році
- кінці 40-х років XX сторіччя
- 1952 році
Правильный ответ: B

79   Хто є автором фундаментальної праці"Психологічне тестування":
- Г.Роршах
- Т.Яценко
- О.Шмельов
- А.Анастазі
- Ч.Осгуд
Правильный ответ: D

80   1-й фактор "А" у 16-факторному опитувальнику особистості Р.Кетелла має назву:
- слабкість Я - сила Я
- шизотімія - афектотімія
- конформність - домінантність
- практичність - мрійність
- низький інтелект - високий інтелект
Правильный ответ: B

81   Автором (що вивчав закони пам'яті, використовуючи для цього набори безглуздих складів), що створив перший власно психологічний експериментальний метод, був:
- Дж.Кеттелл
- Г.Ебінгауз
- П.Блонський
- Л.Виготський
- Г.Роршах
Правильный ответ: A

82   Першим дослідником, що вжив у психологічній літературі(у статті"Інтелектуальні тести й виміри", опублікованої в 1890 р. у журналі"Mind") термін"інтелектуальний тест", був:
- Дж.Кеттелл
- Г.Ебінгауз
- П.Блонський
- Л.Виготський
- Г.Роршах
Правильный ответ: A

83   Перша шкала (серія тестів) для визначення інтелектуального рівня Бине-Симона з'явилася:
- у 1912 році
- у 1891 році
- у 1895 році
- у 1901 році
- у 1905 році
Правильный ответ: E

84   Коефіцієнт IQ був запропонований:
- Г.Айзенком
- А.Біне
- К.Маховер
- В Штерном
- Г.Шмішеком
Правильный ответ: E

85   До якого розряду дослідницького інструментарію належить методика Ф.Хоппе для вивчення рівня домагань
- психологічний експеримент
- тест
- клінічний експеримент
- лабораторна техніка
- спостереження
Правильный ответ: B

86   6-факторний опитувальник особистості Р.Кетелла (дорослий вар.) має:
- 270 питань
- 566 питань
- 186 питань
- 88 питань
- 57 питань
Правильный ответ: C

87   Який тип дослідження використовується при необхідності отримати від пацієнта інформацію про частоту у нього тої чи іншої поведінки:
- спостереження поведінки
- об'єктивні дослідження
- самозвітування клієнта
- поліграфічний метод
- експериментальний
Правильный ответ: A

88   Найбільш висока точність результатів дослідження забезпечується при:
- спостереженні
- методі аналізу продуктів діяльності
- експерименті
- контент-аналізі
- біографічному методі
Правильный ответ: C

89   Застосовуваний у віковій і педагогічній психології метод простежування змін психіки дитині в процесі активного впливу дослідника на випробуваного - це:
- пілотажний експеримент
- включене спостереження
- порівняльний метод
- генетичний експеримент
- констатуючий експеримент
Правильный ответ: D

90   Який з тестів дозволяє перевірити вербальні та невербальні здібності:
- тест Г. Роршаха
- тест Д. Векслера
- тест М. Люшера
- тест Р. Кеттелла
- ТАТ
Правильный ответ: B

91   Метод пізнання, що обмежується реєстрацією виявлених фактів у психолого-педагогічних дослідженнях, називається:
- спостереженням
- констатуючим експериментом
- квазіекспериментом
- формуючим експериментом
- пілотажним дослідженням
Правильный ответ: B

92   Опитувальник рівня суб'єктивного контролю (РСК) було створено:
- А. Біне
- Дж. Роттер
- Е. Амтхауер
- Б. Бурдон
- Б. Зейгарнік
Правильный ответ: B

93   Внутрішня узгодженість тесту є характеристикою його:
- валідності
- надійності
- багатомірності
- модальності
- репрезентативності
Правильный ответ: A

94   Опитувальники інтересів корисні для встановлення:
- рис особистості
- того, що людині подобається та не подобається
- ймовірність успіху у тій чи іншій сфері
- діагностики вроджених схильностей
- особливостей темпераменту
Правильный ответ: C

95   Методи візуальної психодіагностики використовуються у психо┐логічному дослідженні у якості:
- основних
- додаткових
- коригуючих
- необхідних
- паралельних
Правильный ответ: B

96   Лонгитюдний метод дослідження (за Б. Г. Ананьєвим) відноситься до:
- експериментальних методів
- емпіричних методів
- організаційних методів
- способів обробки даних
- інтерпретаційних методів
Правильный ответ: A

97   Яке висловлювання відповідає визначенню психодіагностики як науки. Психодіагностика - це:
- галузь загальної психології
- наука і практика постановки психологічного діагнозу
- наука про постановку психіатричного діагнозу
- практика постановки психіатричного діагнозу
- практичний напрямок у психології
Правильный ответ: B

98   Постанова ЦК ВКП (б), що призупинила розвиток вітчизняної психодіагностики називалась:
- Про психодіагностику
- Про педологію
- Про педологічні збочення у системі наркомпросів
- Про недоліки психодіагностики
- Політичні помилки у практиці психодіагностування
Правильный ответ: C

99   Яке з тверджень більш правильно визначає, що таке тести самозвітувания:
- способи оцінки динаміки стану пацієнта на різних етапах терапії
- вивчення індивідуальних випадків на основі письмових або усних повідомлень клієнта
- звіти про свій стан, в яких процедура проведення, форми звіту та параметри вимірів стандартні
- розповідь клієнта про свій стан
- детальний запис клієнта про свій актуальний стан
Правильный ответ: C

100   Методика незакінчених речень належить до:
- стандартних опитувальників
- проективних тестів
- вільних інтерв'ю
- психометричних тестів
- анкетних методів
Правильный ответ: B

101   Педологія була оголошена "лженаукою" і припинила існування в нашій країні:
- 1933 році
- 1915 році
- 1925 році
- 1936 році
- 1920 році
Правильный ответ: D

102   Багатофакторний опитувальник особистості MMPI має:
- 270 питань
- 566 питань
- 186 питань
- 88 питань
- 57 питань
Правильный ответ: B

103   Якому типу тестування особистості у психоаналітичній парадигмі віддається перевага:
- проективні тести
- опитувальники
- нейропсихологічне обстеження
- тести інтелекту
- тести спеціальних здібностей
Правильный ответ: A

104   Який з перерахованих тестів НЕ використовується для оцінки інтелекту:
- тест Стенфорда-Біне
- тест загальних здібностей
- тест Д.Векслера
- ТАТ
- тест Біне-Сімона
Правильный ответ: D

105   Дж.Роттер створив:
- тест рівня суб'єктивного контролю (РСК)
- тематичний аппарцептивний тест
- коректурну пробу
- ПДО
- ММРІ
Правильный ответ: A

106   Який з наведених типів шкал використовується у техніці семантично┐го диференціалу Ч.Осгуда:
- Сила 012345
- Сила 3210123 Слабкість
- Сила Так Ні
- Сила Велика Середня Мала
- Сила 123-3-2-1 Слабкість
Правильный ответ: B

107   Який з перерахованих проективних тестів включає у себе стимули у вигляді чорно-білих зображень ситуацій, що допускають неоднозначні інтерпретації:
- тест Г.Роршаха
- тест Малюнок сім'ї
- ТАТ
- тест М.Люшера
- тест Неіснуюча тварина
Правильный ответ: C

108   Тест "Намалюй людину" вперше запропонував:
- А.Захаров
- К.Маховер
- Ф.Гудинаф
- Р.Кеттелл
- М.Люшер
Правильный ответ: A

109   Поняття валідності психологічного тесту означає:
- здатність тесту визначати міру дефекту
- характеристику єдності засобів використання тесту
- показник того, що тест вимірює те, для вимірювання чого він створений
- міру ймовірності отримання помилкових результатів
- міру точності вимірювання
Правильный ответ: C

110   Термін "психодіагностика" було запропоновано:
- Ф.Гальтоном
- Г.Роршахом
- І.Коном
- Г.Щокінім
- А.Біне
Правильный ответ: B

111   Опитувальник особистості"Темперамент" Г.Айзенка (дорослий вар) має:
- 270 питань
- 566 питань
- 186 питань
- 88 питань
- 57 питань
Правильный ответ: A

112   Фактори першого та другого порядку, що визначаються за допомогою опитувальника Р. Кеттелла співвідносяться як:
- наслідуване та набуте
- темперамент та характер
- стабільність та змінюваність
- особистісні риси та типи особистості
- темперамент і характер
Правильный ответ: D

113   Тест малюнкової фрустрації С.Розенцвейга створено:
- для дітей дошкільного віку
- тільки для дорослих
- удвох варіантах - дорослий та дитячий
- для підлітків
- для людей похилого віку
Правильный ответ: C

114   Проективні тести найчастіше пов'язані з підходами, що зосереджені на:
- поведінці піддослідного
- неусвідомлених детермінантах поведінки
- порушенні пізнавальних процесів
- гуманістичних дослідженнях
- дослідженні інтелекту
Правильный ответ: B

115   Хто автор графічного тесту інтелекту:
- Дж.Роттер
- Дж.Равен
- Г.Россолімо
- Л.Сонді
- М.Пфістер
Правильный ответ: B

116   Тест "ШТУР" було запропоновано для:
- дітей дошкільного віку
- школярів
- дорослих
- людей похилого віку
- для всіх перерахованих категорій
Правильный ответ: B

117   Тест "Малюнок сім'ї" належить до:
- особистісних опитувальників
- проективних тестів
- вільних інтерв'ю
- перехресних інтерв'ю
- психометричних тестів
Правильный ответ: B

118   Тест "Коректурна проба" спрямовано на визначення:
- рівня концентрації уваги
- рівня розподілу уваги
- інтелектуального розвитку
- особливостей запам'ятовування
- рівня розвитку просторового мислення
Правильный ответ: B

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2 iconФизика, 11 класс Гаврилов Андрей Владимирович, двггу
При решении задач, в которых необходимо провести расчет электрической цепи, наиболее часто используются следующие методы: метод свертывания,...

1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2 iconКурс: 4 Тип: курсовая работа Прибыль и ее роль в рыночной экономике Содержание
Метод прямого счета, аналитический метод и метод совмещенного расчета

1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2 icon16. Численные методы решения систем конечных уравнений (метод итераций, метод Ньютона). Метод Ньютона (метод касательных или метод линеаризации)
Численные методы решения систем конечных уравнений (метод итераций, метод Ньютона)

1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2 iconМетод важнее открытия, ибо правильный метод исследования приведет к новым, еще более ценным открытиям
Не включало хроматографические методы анализа. Однако бурное использование этих методов в аналитической химии и особенно гигантский...

1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2 iconВопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Анализ финансовой отчетности»
Методологическая основа финансового анализа: метод абсолютных, относительных и средних величин, метод сравнения, вертикальный анализ,...

1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2 iconПлан Введение 2 Метод языкового анализа 9 Грамматический разбор как вид языкового анализа 12
Метод (буквально — “путь”) в его общем философском значении — это способ подхода к действительности, способ изучения, исследования...

1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2 iconЛекция 3 Образовательные технологии «Кейс-стади» и«Дебаты»
Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного...

1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2 iconЛабораторная работа №1 Экспериментальная проверка основных законов токопрохождения
Цель работы – изучение основных методов расчета сложной линейной цепи при постоянном токе: метод контурных токов (мкт), метод узловых...

1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2 iconР азвитие креативности мышления через метод проектной деятельности
Одним из ведущих среди, имеющихся в арсенале мировой и отечественной педагогической практики, является метод проекта, работа над...

1 Лангитюдний метод це: форма контролю вид контролю метод поздовжнього зрізу метод поперечного зрізу Правильный ответ: c 2 iconТ. В. Гурштейн "Материалистическая диалектика единственно правильный научный метод познания природы"
Материалистическая диалектика единственно правильный научный метод познания природы. 1


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница