Протокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми
Скачать 351.05 Kb.
НазваниеПротокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми
страница1/3
Дата конвертации09.05.2013
Размер351.05 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

- -

ПРОТОКОЛ № 7

від 25.09. 2012 року

Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)


№ залп

Назва теми

Прізвище автора та установа, де затверджена тема

1

2

3
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

1.

Тенденції розвитку медіаосвіти у США й Канаді

(13.00.01)

Н. консультант: д.п.н., професор

Стариков І.М.

ГОЛОВЧЕНКО Г. О.


(Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України)

2.

Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

(13.00.01)

Н. консультант: д.п.н., професор Березівська Л.Д.

ГАВРИЛЕНКО Т. Л.


(Чернігівський нац. пед. ун-т імені

Т.Г. Шевченка)

3.

Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половині ХХ століття

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н, професор Баханов К.О.

ВЄНЦЕВА Н. О.


(Бердянський держ. пед. ун-т)

4.

Становлення та розвиток шкільної природничої освіти в Україні

(1786-1917 рр.)

(13.00.01)

Н. консультант: д.п.н., професор

Аносов І.П.

КОРОБЧЕНКО А. А.


(Мелітопольський держ. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького)

5.

Теоретико-методологічні засади реалізації андрагогічної моделі цілісного освітнього процесу Англії, Канади Австралії (13.00.01)

Н. консультант: д.п.н., професор Біда О.А.

ТКАЧЕНКО Л.М.


(Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького)

6.

Педагогіка виховання господарської культури учнів та дорослих у Західній Україні (друга половина ХІХ – середина 40-х рр. ХХ )

(13.00.01)

Н. консультант: д.п.н., професор Завгородня Т.К.

БІЛАВИЧ Г.В.


(Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника)


13.00.02 – теорія та методика навчання (з галузей знань)

1.

Теоретичні і методичні засади формування предметних компетентностей з хімії в учнів основної школи

(13.00.02 – теорія і методика навчання хімії)

Н. консультант: д.п.н., професор

Величко Л.П.

САВЧИН М. М.


(Ін-т педагогіки НАПН України)

2.

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основ дизайну в загальноосвітніх навчальних закладах (13.00.02 – теорія і методика навчання технологій)

Н. консультант: член-кор. НАПН України Бутенко В.Г.

САВЕНКО І. В.


(Полтавський нац. пед. ун-т імені

В.Г. Короленка)

3.

Теоретико-методичні засади акмеологічного розвитку майбутніх учителів музики у педагогічному університеті

(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання)

Н. консультант: д. п н., професор

Козир А.В.

Федоришин В.І.


(НПУ імені М.П.Драгоманова)13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

1.

Система підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до громадсько-державного управління

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Калініна Л.М.

ОНАЦЬ О. М.


(Ін-т педагогіки НАПН України)

2.

Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи

(13.00.04)

Н. консультант: член-кор.

Побірченко Н.С.

МУКОВІЗ О. П.


(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)
3.

Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в Україні (ХХ – початок ХХІ століття)

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор Козловська І.М.

ШАРГУН Т. О.


(Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти)

5.

Система формування професійної мобільності майбутніх інженерів машинобудівної галузі

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Петрук В.А.

ХОМЮК І.В.


(Вінницький нац. техн.. ун-т)

6.

Теоретичні і методичні засади культурологічної освіти студентів негуманітарних спеціальностей

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор Васильєва М.П.

ЯКУБОВСЬКА М.С.


(Українська інженерно-педагогічна академія)
13.00.05 – соціальна педагогіка

1.

Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх (13.00.05)

Н. консультант: д.п.н., професор

Харченко С.Я.

ЧУНОСОВ М. О.


(Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» м. Ялта)
13.00.07 – теорія і методика виховання

1.

Теоретико-методичні основи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи

(13.00.07)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Бех І.Д.

ДОВГАНЬ Н. Ю.


(Ін-т проблем виховання НАПН України)
13.00.09 – теорія навчання

2.

Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів

(13.00.09)

Н. консультант: д.п.н., професор

Гриньова М.В.

КОНОНЕЦ Н. В.


(Полтавський нац. пед. ун-т імені

В.Г. Короленка)


Теми докторських дисертаційних досліджень (психологія)


№ залп

Назва теми

Прізвище автора та установа, де затверджена тема

1

2

3
19.00.01 – загальна психологія, історія психології

1.

Психологія смислової регуляції екологічно релевантної поведінки

(19.00.01)


КРЯЖ І. В.


(Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна)
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

1.

Психологічні закономірності міфотворення в сучасній культурі (19.00.05)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Чепелєва Н.В.

ГУЦОЛ С. Ю.


(Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України
19.00.06 – юридична психологія

1.

Психологія жіночої злочинності в Україні (19.00.06)

Н. консультант: д. юридичних н., професор Бандурко О.М.

ШЕВЧЕНКО Л. О.


(Харківський нац. ун-т внутрішніх справ)
19.00.07– вікова та педагогічна психологія

1.

Психологія формування у молоді міжнаціональної толерантності

(19.00.07)

Н. консультант: д.психол.н., професор Пасічник І.Д.

КОРОЛЬ Л.Д.


(Нац. ун-т «Острозька академія»)
19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія

1.

Психологічні основи розвитку підприємницької активності персоналу організацій

(19.00.10)

Н. консультант: член-кор. НАПН України Карамушка Л.М.

КРЕДЕНЦЕР О. В.


(Ін-т психології НАПН України)

2.

Психологія входження молодих педагогів в освітню організацію

(19.00.10)

Н. консультант: член-кор. НАПН України Карамушка Л.М.

МОСКАЛЬОВ М. В.


(УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖЕНТУ ОСВІТИ НАПН України)


Теми кандидатських дисертаційних досліджень (педагогіка)


№ залп

Назва теми

Прізвище автора та установа, де затверджена тема

1

2

3
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

1.

Організаційно-дидактичне забезпечення якості освіти в загальноосвітніх середніх школах Фінляндії

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Першукова О.О.

БУТОВА В.О.


(Ін-т педагогіки НАПН України)

2.

Педагогічні ідеї та просвітницько-благодійна діяльність Івана (Іова) Борецького

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Ільченко О.Ю.

ТВЕРДОХЛІБ А.І.


(Полтавський нац. педагогічний ун-т імені В.Г. Короленка)

3.

Науково-методичне забезпечення змісту дошкільної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (13.00.01)

Н. кер.: д.п.н. Професор Лисенко Н.В.

ФРОЛЕНКОВА Н.О.


(Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника)

4.

Педагогічна і науково-методична діяльність Л.П. Деполович

(1869 – 1943 рр.)

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., доцент Давиденко А.А.

ХАЛІМОН Н.М.


(Чернігівський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти)

4.

Ідеї дитиноцентризму у навчально-виховних концепціях вітчизняних педагогів

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., професор Гавриш Н.В.

ЯРОСЛАВЦЕВА Л.А.


(Державний заклад «Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка»)

5.

Розвиток білінгвальної освіти у Канаді (13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., доцент Мукан Н.В.

ШИЙКА Ю.І.


(Нац. ун-т «Львівська політехніка»)

6.

Проблеми християнської етики у педагогічній спадщині діячів Києво-Могилянської академії (ХУІІ – ХУІІІ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., доцент Москальова Л.Ю.

ЯКОВЕНКО І.О.


(Мелітопольський держ. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького)
  1   2   3

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Протокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми iconПротокол №3 від 27. 03. 2012 року Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)
Розвиток ідей гербартіанської педагогіки в теорії І практиці німецькомовних країн (друга половина ХІХ – ХХ століття)

Протокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми iconПротокол №5 від 29. 05. 2012 року Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)
...

Протокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми iconЗаконом України від 5 липня 2012 року n 5076-vi
З 1 січня 2013 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 18 вересня 2012 року n 5288-vi

Протокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми iconУкраїна йорданештська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, наказ управління освіти Глибоцької рда №766 від 05. 12. 2011 року, розглянувши...

Протокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми iconДвнз «ужгородський національний університет» фізичний факультет затверджено
Мон україни щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти та згідно рекомендацій, затверджених наказами Міністерства...

Протокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми iconАпн україни Глухівський державний педагогічний університет Олена Семеног Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника Київ-Глухів рвв гдпу 2003
Рекомендовано до друку Вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол №2 від 7 листопада 2002 року) та...

Протокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми icon«Літературно-мовна освіта школярів у системі профільного навчання» Мелітополь 2012
Апн україни (протокол №6 від 05. 06. 2003 р.) І затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти І науки України №10/2-2 від 25....

Протокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми iconПротокол №10 від 26 травня 2003 року) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-2496 від 20 червня 2003 року). Нетрадиційні релігійні та містичні культи України
Нетрадиційні релігійні та містичні культи України: Навчальний посібник / В. М. Петрик, С. В. Сьомін та ін. За заг ред. В. В. Остроухова...

Протокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми iconКорсунь – шевченківської районної
Корсунь Шевченківської рда від 29. 04. 2011 року №120, наказу директора гімназії №73 від 04. 04. 2011 року, з метою створення сприятливих...

Протокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми iconН 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол №2 від 24 вересня 2009 року. Друкується згідно з Постановою вак україни від 09. 99 р. №01 – 05/9 Редколегія випуску
Зміст збірника тор- кається багатьох питань загального та спеціального характеру


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница