1. Організація роботи дошкільного навчального закладу
Скачать 149.1 Kb.
Название1. Організація роботи дошкільного навчального закладу
Дата конвертации11.05.2013
Размер149.1 Kb.
ТипДокументы
ІННОВАЦІЇ В РОБОТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Рекомендаційний список літератури на допомогу завідуючим

та методистам дошкільних навчальних закладів


Зміст

1. Організація роботи дошкільного навчального закладу 1

2. Педагогічні працівники ДНЗ 6

3. Методична робота з педагогічними кадрами 8

4. Планування роботи дошкільного закладу 10


1. Організація роботи дошкільного навчального закладу


 1. Азбука керівника // Дитячий садок. Управління. - 2008. - N 1. - С. 25-26.

 2. Атестація дошкільного навчального закладу: Нормативно-правовий аспект та досвід роботи // Дошкільний навчальний заклад. - 2008. - N 8.

 3. Базова програма «Я у Світі»: групові та індивідуальні форми роботи в ДНЗ / Упоряд. О. Б. Полєвікова. - Х.: Вид. група «Основа», 2010. - 206 с.

 4. Базова програма «Я у Світі»: Методичні рекомендації для вихователів ДНЗ / Упоряд. О. Б. Полєвікова. - Х.: Вид. група «Основа», 2009. - 172 с.

 5. Бєлєнька, Г. Базова програма «Я у Світі» про трудове виховання дітей старшого дошкільного віку / Ганна Бєлєнька // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - № 12. - С. 20-27.

 6. Білецька, Л. Порядок виявлення та направлення дітей дошкільного віку з ДНЗ на психолого-медико-педагогічну комісію. Реорганізація ДНЗ. Комплектування навчально-виховного комплексу / Л. Білецька // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 2. - С. 64-66.

 7. Білецька, Л. Прийняття дітей до дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу / Л. Білецька // Практика управління закладом освіти. - 2010. - N 3. - С. 33-39.

 8. Бірюкова, О. Розмір батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ / О. Бірюкова // Практика управління закладом освіти. - 2008. - N 10. - С. 34-38.

 9. Буркіна, Н. На шляху до розв’язання проблем організації дошкільної освіти / Н. Буркіна, В. Черноморець // Дитячий садок. Управління. - 2008. - N 4. - С. 9-14.

 10. Взаємодія ВНЗ з органами освіти і науки в контексті формування професійної компетентності сучасного фахівця дошкільної освіти // Дитячий садок. - 2008. - N 21/24. - С. 50-58.

 11. Гавриш, Н. Заняття в педпроцесі: сучасний погляд / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 2010. - N 2.

 12. Гавриш, Н. Навчально-пізнавальна діяльність: сучасні підходи / Наталя Гавриш // Дошкільне виховання. - 2010. - N 11. - С. 2-5.

 13. Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 781 // Урядовий кур'єр. - 2010. - N 170. - С. 14.

 14. Долинна, О. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей у дошкільному закладі / О. Долинна, О. Низковська // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - N 7. - С. 14-26.

 15. Желтікова-Вострокнутова, Т. Організація гіпералергенних приміщень дошкільних закладів / Тетяна Желтікова-Вострокнутова // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 12. - С. 36-41.

 16. Заїка, Л. Санітарно-гігієнічні вимоги до використання дитячих іграшок та ігор у дошкільних навчальних закладах / Любов Заїка // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - N 5. - С. 37-39.

 17. Інструктаж з безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах: Лист МОН України від 26.02.2008 р. №1/9-101 // Дошкільне виховання. - 2008. - N 3. - С. 14.

 18. Каліцун, Н. Готуємо педагогів до роботи за Базовою програмою / Н. Каліцун // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 9. - С. 10-14.

 19. Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного закладу / Упоряд. Н. Майор, Ю. Манилюк, М. Марусинець, О. Тимофеєва. - Тернопіль: Мандрівець, 2007. - 168 с.

 20. Клименко, А. Державна атестація шкіл і дошкільних навчальних закладів / Антоніна Клименко // Практика управління закладом освіти. - 2010. - N 8. - С. 16-18.

 21. Книга керівника дошкільного навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.А.Копейкіна, Л.В.Гураш. - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. - 512 с.

 22. Коваленко, А. Експертиза якості освітнього процесу відповідно до Базової програми / Алла Коваленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - N 8. - С. 49-65.

 23. Кононко, О. Обов’язкова дошкільна освіта п’ятирічок: реалії, ризики, сподівання / Олена Кононко // Дошкільне виховання. - 2010. - N 8. - С. 4-9.

 24. Кононко, О. Про Базову програму розвитку дошкільника «Я у світі» / О. Кононко // Дошкільне виховання. - 2008. - N 1. - С. 3.

 25. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1721-р // Дошкільне виховання. - 2010. - N 9. - С. 3-4; Практика управління закладом освіти. - 2010. - N 9. - С. 17-20.

 26. Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 рр.: Проект // Дошкільне виховання. - 2010. - N 2. - С. 2-7.

 27. Крутій, К. Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти / К. Крутій // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 3. - С. 4-11; № 4. - С. 35-44.

 28. Крутій, К. Проектування освітнього простору дошкільного навчального закладу як умова розвитку здібностей дитини / К. Крутій // Дошкільна освіта. - 2010. - N 2. - С. 10-23.

 29. Кулькіна, Є.П. Керівництво сучасним дошкільним навчальним закладом / Євгенія Петрівна Кулькіна // Таврійський вісник освіти. - 2009. - N 1. - С. 81-86.

 30. Курочка, Н. Обов’язкова дошкільна освіта - з п’яти років / Ніна Курочка // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - N 8. - С. 4-8.

 31. Курочка, Н. Реорганізація дошкільного навчального закладу загального розвитку у дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (санаторний) / Н. Курочка // Практика управління закладом освіти. - 2010. - N 11. - С. 10-13.

 32. Ладивір, С. Педагогіка розвитку - стратегічна лінія модернізації дошкільної ланки освіти / С. Ладивір // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 1. - С. 4-8.

 33. Левенець, Н. Про створення умов для здобуття дошкільної освіти / Ніна Левенець // Джерела. - 2010. - N 17. - С. 3, 6.

 34. Ліпанова Є.І. Запровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес в умовах ДНЗ / Є. І. Ліпанова, С. О. Федорова, Л. А. Любецька // Дошкільний навчальний заклад. - 2009. - N 3. - С. 12-21.

 35. Манилюк, Ю. Реалізація гуманістичного підходу до управління в системі дошкільної освіти / Ю. Манилюк // Дитячий садок. - 2008. - N 21/24. - С. 72-77.

 36. Махиня, Т. Школа сучасного керівника / Т. Махиня // Дошкільне виховання. - 2009. - N 2. - С. 12-13.

 37. Наливайко, О. Практика впровадження Базової програми «Я у Світі» в дошкільному закладі / О. Наливайко, І. Деуля // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 1. - С. 9-19.

 38. Обличчям до дошкілля: Підсумкова колегія МОН України. // Дошкільне виховання. - 2010. - N 9. - С. 4-6.

 39. Омельяненко, Н. Обов’язкова освіта з 5 років - головна тема Колегії / Н. Омельяненко // Дошкільне виховання. - 2010. - N 9. - С. 6-7.

 40. Палець, С. Організація роботи груп короткотривалого перебування дошкільників / Світлана Палець // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - N 8. - С. 9-12.

 41. Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в ДНЗ: Додаток до листа МОН України від 18.07.2008 р. № 1/9-470 // Практика управління закладом освіти. - 2008. - N 9. - С. 99-111.

 42. Перелік навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі ДНЗ у 2010-2011 н.р. // Дошкільне виховання. - 2010. - N 10. - С. 26-27.

 43. Полєвікова, О. Базова програма «Я у Світі»: особливості структури, шляхи впровадження у практику роботи ДНЗ / О. Полєвікова // Джерела. - 2009. - N 11. - Вкладка. - С. 2-7.

 44. Положення про соціально-педагогічний патронат: Проект // Дитячий садок. - 2008. - N 47. - С. 11-12

 45. Положення про центр розвитку дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.09 р. № 1124 // Дошкільне виховання. - 2009. - N 11. - С. 2-4.

 46. Про використання приміщень ДНЗ: Лист МОН України від 13.05.2010 р. № 1/9-316 // Дошкільне виховання. - 2010. - N 6. - С. 3; Практика управління закладом освіти. - 2010. - № 8. - С. 96.

 47. Про внесення зміни до пункту 6 Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 768 // Практика управління закладом освіти. - 2010. - N 9. - С. 79.

 48. Про впровадження базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»: Наказ МОН України від 29.01.09 р. № 41 // Дошкільне виховання. - 2009. - N 2. - С. 6.

 49. Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»: Наказ МОН України від 23.11.2010 р. № 1111 // Практика управління закладом освіти. - 2010. - № 12. - С. 86; Палітра педагога. - 2010. - N 6. - С. 3.

 50. Про затвердження інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах: Наказ МОН України від 28.10.08 р. № 985 // Дитячий садок. Управління. - 2008. - N 4. - С. 3-5.

 51. Про затвердження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21.03.2008 р. протокол № 3/2-2 // Дошкільне виховання. - 2008. - N 4. - С. 6.

 52. Про організацію роботи ДНЗ з сезонним перебуванням дітей: Лист МОН України від 26.11.09 р. № 1/9-812 // Дошкільне виховання. - 2009. - N 12. - С. 2-3.

 53. Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010/2011 навчальному році: Лист МОН України від 18.08.2010 р. № 1/9-570 // Дошкільне виховання. - 2010. - N 9. - С. 8-9; Практика управління закладом освіти. - 2010. - № 9. - С. 102-103.

 54. Про призначення завідувача ДНЗ: Лист МОН України від 26.11.09 р. № 1/9-810 // Дошкільне виховання. - 2009. - N 12. - С. 3; Практика управління закладом освіти. - 2010. - № 2. - С. 104.

 55. Про присвоєння педагогічного звання: Лист МОН України від 26.11.2007р. № 1/9-706 // Дошкільне виховання. - 2007. - N 12. - С. 15.

 56. Про проведення І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти: Наказ МОН України від 20.08.2010 р. № 828 // Практика управління закладом освіти. - 2010. - N 9. - С. 87; Початкова освіта. - 2010. - N 42. - С. 2.

 57. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів: Лист МОН України від 27.11.07 р. № 1/9-711 // Дошкільне виховання. - 2008. - N 2. - С. 3.

 58. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади: Лист МОН України від 4 жовтня 2007 р. № 1/9-583 // Практика управління закладом освіти. - 2007. - N 12. - С. 93-104.

 59. Проблеми компетентності в системі дошкільної та початкової ланок освіти: Матеріали обласної науково-методичної конференції. 11 травня 2007 року / Упоряд. І.В. Воронюк. - Херсон: РІПО, 2007. - 98 с.

 60. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» // Палітра педагога. - 2010. - N 6. - С. 4-25.

 61. Професійна компетентність учителя початкових класів та педагогічного працівника дошкільного навчального закладу: Матеріали обласної науково-методичної конференції. 12 червня 2008 року / За заг. ред. І. В. Воронюк. - Херсон: РІПО, 2008. - 196 с.

 62. Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісно орієнтованого підходу в системі підвищення кваліфікації вчителів початкових класів та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів: Матеріали обласної науково-методичної конференції, м. Херсон, 14 травня 2010 року / За заг. ред. І. В. Воронюк. - Херсон: РІПО, 2010. - 348 с.

 63. Романюк, І. Плануємо вивчення стану організації життєдіяльності дітей / Ірина Романюк // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - N 5. - С. 56-61.

 64. Тищенко, В. Модель управлінської діяльності ДНЗ комбінованого типу / В. Тищенко // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 3. - С. 4-11.

 65. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу: Методичні рекомендації МОН України (Додаток до листа від 16.08.2010 р. № 1/9-563) // Дошкільне виховання. - 2010. - N 9. - С. 9-14.

 66. Широбокова, Г. Організація зимового саду у дошкільному навчальному закладі / Галина Широбокова, Олена Глухова // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - № 12. - С. 28-34.

 67. Щодо порядку розроблення програм для ДНЗ: Лист МОН України від 27.05.2010 р. № 1/9-369 // Дошкільне виховання. - 2010. - N 6. - С. 2-3; Практика управління закладом освіти. - 2010. - № 8. - С. 97-99.

 68. Якименко, Л. Базова програма в освітньому просторі українського дошкілля / Л. Якименко // Дошкільне виховання. - 2010. - N 7. - С. 2-5.2. Педагогічні працівники ДНЗ


 1. Білецька, Л. Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою, які працюють в ДНЗ / Л. Білецька // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 9. - С. 24-25.

 2. Білецька, Л. Атестація педагогічних працівників як аспект діяльності вихователя-методиста дошкільного закладу / Л. Білецька // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 9. - С. 15-25.

 3. Галяпа, М. Документальне оформлення атестації педагогічних працівників ДНЗ / М. Галяпа // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 9. - С. 12-23.

 4. Галяпа, М. Порядок заповнення атестаційних листів / М. Галяпа // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 9. - С. 31-38.

 5. Дробченко, О. Введення до штатних розписів ДНЗ штатних одиниць учителів-логопедів, учителів-дефектологів / Олена Дробченко // Практика управління дошкільним закладом. - 2011. - N 1. - С. 61-63.

 6. Жовнєр, С. Психолого-методичний супровід педагогів, які атестуються / Світлана Жовнєр, Ольга Бобро, Тетяна Погребняк // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - № 12. - С. 5-14.

 7. Клименко, А. Оплата праці медичних працівників ДНЗ: консультація експерта / Антоніна Клименко // Практика управління закладом освіти. - 2010. - N 9. - С. 61-63.

 8. Клименко, А. Оплата праці працівників відомчих дошкільних закладів / Антоніна Клименко // Практика управління закладом освіти. - 2010. - N 8. - С. 49-52.

 9. Клименко, А. Кастелянка ДНЗ // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 9. - С. 43-46.

 10. Клименко, А. Нарахування з/п вчителю-дефектологу, вчителю-логопеду ДНЗ, який заміщує тимчасово відсутнього вихователя / А. Клименко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 9. - С. 39-40.

 11. Клименко, А. Норми чисельності двірників у ДНЗ / Антоніна Клименко // Практика управління дошкільним закладом. - 2011. - N 1. - С. 57-58.

 12. Клименко, А. Оплата праці вихователів ДНЗ / Антоніна Клименко // Практика управління дошкільним закладом. - 2011. - N 1. - С. 55-56.

 13. Клименко, А. Порядок оплати тимчасового заступництва / А. Клименко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 3. - С. 20-21.

 14. Клименко, А. Штатний розпис ясел-садка компенсуючого типу / А. Клименко // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 9. - С. 39-43.

 15. Курочка, Н. Встановлення доплат працівникам ДНЗ / Ніна Курочка // Практика управління дошкільним закладом. - 2011. - N 1. - С. 59-60.

 16. Курочка, Н. Типові штатні нормативи для дошкільних навчальних закладів / Ніна Курочка // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - № 12. - С. 4.

 17. Нові штатні нормативи // Дошкільне виховання. - 2011. - N 1. - С. 3-6.

 18. Омельяненко, Н. Порядок проведення атестації педагогічних працівників ДНЗ / Н. Омельяненко // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 9. - С. 8-11.

 19. Омельяненко, Н. Права та обов’язки учасників атестаційного процесу / Н. Омельяненко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 9. - С. 26-30.

 20. Онопрієнко, О. Музичний керівник ДНЗ: кількість штатних одиниць, атестація, оплата праці / Оксана Онопрієнко, Ніна Омельяненко // Музичний керівник. - 2011. - N 1. - С. 59-63.

 21. Основні вимоги до формування штатного розкладу ДНЗ: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. № 1122 // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 11. - С. 83.

 22. Посадова інструкція вчителя-дефектолога ДНЗ // Практика управління закладом освіти. - 2008. - N 10. - С. 62-64.

 23. Посадова інструкція завідувача господарства // Практика управління закладом освіти. - 2010. - N 12. - С. 52-54.

 24. Посадова інструкція медичної сестри з дієтичного харчування навчального закладу // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 9. - С. 80-82.

 25. Посадова інструкція музичного керівника ДНЗ // Практика управління закладом освіти. - 2008. - N 10. - С. 59-61.

 26. Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури ДНЗ: Лист МОН України від 16.03.09 № 1/9-165 // Дошкільне виховання. - 2009. - N 3. - С. 2; Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 9. - С. 92.

 27. Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів: Наказ МОН України від 04.11.2010 р. № 1055 // Практика управління закладом освіти. - 2010. - № 12. - С. 7-12; Дошкільне виховання. - 2011. - N 1. - С. 3.

 28. Робоча інструкція каштеляна // Практика управління закладом освіти. - 2010. - N 12. - С. 55-56.

 29. Рунова, М. Яким має бути інструктор з фізичної культури / М. Рунова // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 2. - С. 35-37.

 30. Типове положення про атестацію педагогічних працівників: Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930 // Практика управління дошкільним закладом. - 2011. - N 1. - С. 8-19.

 31. Трудові відносини у навчальному закладі: Спецвипуск // Практика управління закладом освіти. - 2008. - N 7.

 32. Щодо посади помічника вихователя: Лист МОН України № 1/9-176 та 02-5/116 від 19.03.2009 р. // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 5. - С. 103.3. Методична робота з педагогічними кадрами


 1. Бойко А.П. Інтерактивні форми роботи з педколективом / А. П. Бойко // БВДС. - 2009. - N 10. - С. 106-112.

 2. Василенко, М. Організація роботи методичних об’єднань педагогів ДНЗ / Марина Василенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - N 2. - С. 10-16.

 3. Галяпа, М. Інформаційно-стендові технології у роботі методичної служби дошкільного навчального закладу / Марія Галяпа // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - N 9. - С. 33-37.

 4. Галяпа, М. Порядок ведення засідання педагогічної ради / М. Галяпа // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 7. - С. 59-61.

 5. Галяпа, М. Роль вихователя-методиста у професійній адаптації педагога-початківця / Марія Галяпа // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - № 10. - С. 8-10.

 6. Ганжа, Н. Індивідуальні форми методичної роботи з педагогами дошкільного навчального закладу / Наталія Ганжа // Дошкільна освіта. - 2010. - N 3. - С. 15-23.

 7. Глушко, В. Педагогічна рада у дитячому садку / В. Глушко // Дитячий садок. - 2008. - N 21/24. - С. 64-65.

 8. Долинна, О. Методична робота в системі дошкільної освіти / О. Долинна, А. Бурова // Дошкільне виховання. - 2008. - N 8. - С. 6-11.

 9. Духновська, О. Організація науково-методичної роботи у дошкільному закладі / О. Духновська // Дитячий садок. - 2010. - N 29/30. - С. 37-39.

 10. Карабаєва, І.І. Інтерактивні методи в роботі вихователя-методиста та практичного психолога / Ірина Іванівна Карабаєва // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 3. - С. 26-30.

 11. Корнєєва, О. Використання інтерактивних технологій у методичній роботі / О. Корнєєва // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 6. - С. 14-22.

 12. Корнєєва, О. Рейтинг як мотивація особистісного зростання педагога / О. Корнєєва // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 9. - С. 41-48.

 13. Крутій, К. Створення інформаційного поля методичного кабінету як структурного компонента освітнього простору / К. Крутій // Дошкільна освіта. - 2009. - N 1. - С. 40-44.

 14. Лінник, О. Сучасні інтерактивні технології методичної роботи з педагогічними кадрами / О. Лінник, А. Сазонова // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 8. - С. 21-28.

 15. Мартинюк, Н. Інтерактивна ділова гра / Н. Мартинюк // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 3. - С. 22-25.

 16. Медведько, І. Інтерактивні форми роботи з педагогами / Ірина Медведько // Палітра педагога. - 2010. - N 3. - С. 18-23.

 17. Методична робота в дошкільному навчальному закладі / Уклад. С.В. Ковальова. - Херсон: РІПО, 2009. - 83 с.

 18. Методична служба ДНЗ // БВДС. - 2009. - N 3. - С. 2-17.

 19. Низьковська, О. Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) набуло чинності / О. Низьковська // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 5. - С. 40-44.

 20. Нова програма - нові підходи до підготовки вихователів // Палітра педагога. - 2009. - N 5. - С. 6-10.

 21. Новицька, В. Експертиза діяльності методичного кабінету дошкільного закладу / Вікторія Новицька // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - № 10. - С. 11-17.

 22. Омельяненко, Н. Вихователь-методист: вимоги до посади / Н. Омельяненко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 1. - С. 20-25.

 23. Припура, І. Вихователь-методист ДНЗ - начальник штабу цивільної оборони / І. Припура // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 2. - С. 31-34.

 24. Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу: Наказ МОН України від 09.11.2010 р. № 1070 // Практика управління закладом освіти. - 2010. - № 11. - С. 99-102; Дитячий садок. Управління. - 2010. - N 4. – С. 15.

 25. Районна методична служба - основна ланка підвищення кваліфікації педагогічних кадрів // Дитячий садок. - 2008. - N 21/24.

 26. Савінова, Н. Картотека як необхідний інструмент організації методичного кабінету / Наталія Савінова // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 12. - С. 57-61.

 27. Савінова, Н. Алгоритм підготовки до педагогічної ради / Н. Савінова // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 2. - С. 28-30.

 28. Савінова, Н. Організація та планування діяльності методичної служби / Н. Савінова // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 1. - С. 26-28.

 29. Смольникова, Г. Особливості професійної підготовки вихователів-методистів ДНЗ у системі післядипломної освіти / Г. Смольникова // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2010. - N 2. - С. 6-9.

 30. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу: Наказ МОН України від 09.11.2010 р. № 1070 // Дитячий садок. Управління. - 2010. - N 4. - С. 16-18.

 31. Туженкова, Ю. Інтерактивні методи в роботі з педагогічними кадрами / Юлія Туженкова // Психолог дошкілля (Шк. світ). - 2010. - N 2. - С. 3-6.

 32. Цапко Л.Т. Інтерактивні форми методичної роботи з педагогами в ДНЗ / Л. Т. Цапко // БВДС. - 2009. - N 9. - С. 96.

 33. Чикало, О. Організація методичного кабінету в дошкільному закладі / О. Чикало // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 2. - С. 4-10.


4. Планування роботи дошкільного закладу


 1. Андрієтті, О. Оптимізація планування роботи педагогів за Базовою програмою / О. Андрієтті // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 2. - С. 11-27.

 2. Андрющенко, Т. Планування за Базовою програмою «Я у світі» / Т. Андрющенко // Дошкільне виховання. - 2009. - N 2. - С. 14-15.

 3. Анісімова, О. Особливості організація спостережень у природі з дітьми 5-го року життя: планування / Олена Анісімова // Методична скринька. - 2010. - N 3. - С. 8-11.

 4. Білецька, Л. Плануємо життєдіяльність дітей за Базовою програмою / Людмила Білецька, Олена Грунтюк // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 11. - С. 4-22.

 5. Галяпа, М. План роботи дошкільного закладу на рік / М. Галяпа // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 4. - С. 61-69.

 6. Губанова, Н. Нові форми планування / Н. Губанова, С. Макаренко, Я. Смирнова // Дошкільне виховання. - 2009. - N 9. - С. 5-8.

 7. Кіндрат, І. Тематичне планування зі схемами циклів / Інна Кіндрат // Дошкільне виховання. - 2010. - N 10. - С. 19-21.

 8. Ковальчук, Л. Блочно-тематичний принцип планування за новою Програмою / Л. Ковальчук, Н. Молибог // Палітра педагога. - 2009. - N 2. - С. 16-21.

 9. Курочка, Н. Плануємо роботу за Базовою програмою / Н. Курочка // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - N 8. - С. 6-11.

 10. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах: Лист МОН України від 03.07.2009 р. № 1/9-455 // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 8. - С. 99-101.

 11. Планування роботи вихователя ДНЗ за Базовою програмою «Я у Світі» / Уклад. Л. А. Швайка, О. А. Шевцова. - Х.: Вид. група «Основа», 2010. - 399с.: іл.

 12. Романюк, І. Плануємо роботу на рік / Ірина Романюк // Палітра педагога. - 2010. - N 4. - С. 16-20.

 13. Романюк, І. Річний план: сучасний підхід: Методичні рекомендації / Ірина Романюк // Дошкільне виховання. - 2010. - N 9. - С. 18-21.

 14. Харченко, А. Плануємо за новою програмою / А. Харченко // Дошкільне виховання. - 2009. - N 7. - С. 7-9.

 15. Чикало, О. Планування роботи ДНЗ / О. Чикало // Практика управління закладом освіти. - 2009. - N 5. - С. 5-16.

 16. Шавровська, В. Плануємо по-новому / В. Шавровська, Н. Шавровська // Дошкільне виховання. - 2009. - N 4. - С. 7-10.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

1. Організація роботи дошкільного навчального закладу iconРозділ І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 20 1 0 – 20 11 навчальний рік
Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України, Постановами Уряду,на задоволення освітніх запитів населення та...

1. Організація роботи дошкільного навчального закладу iconМ. Нетішин аналіз роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 „оленка” за 2010-2011 навчальний рік
...

1. Організація роботи дошкільного навчального закладу iconНавчально-тематичний план курсів заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Проблема. Використання управлінських та виховних технологій у практиці роботи заступника директора з виховної роботи загальноосвітнього...

1. Організація роботи дошкільного навчального закладу iconКрим Роботи "затверджено"
«Будівництво дошкільного закладу загального типу по вул. 60 років влксм-9-го Мая в м. Євпаторія»

1. Організація роботи дошкільного навчального закладу iconФормування еколого-валеологічної компетентності дошкільників засобами художньої діяльності
Затверджено рішенням педагогічної ради дошкільного навчального закладу №4 «Квітонька» від 22. 03. 2010 р протокол №12 (4)

1. Організація роботи дошкільного навчального закладу iconУправління освіти Херсонська міська рада Методичний кабінет при управлінні освіти 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 6, тел. (0552) 26-32-24, 49-00-60 Організація
Організація корекційно-відновлювальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

1. Організація роботи дошкільного навчального закладу iconПрограма наступності дошкільного навчального закладу «Мальвіна» І зош І-ІІІ ступенів №6 «Крок до школи»
Вступ до школи – особливий момент у житті дитини. Це новий етап у розвитку малюка: нові форми діяльності, новий стиль відношень з...

1. Організація роботи дошкільного навчального закладу iconвумовахмалокомплектногодошкільногонавчальногозакладу
Оркнутися сучасної сім’ї, лишити родину стороннім спостерігачем змін, що відбуваються у першій її ланці, не забезпечити її інтересів....

1. Організація роботи дошкільного навчального закладу iconКодекс спеціалістів із соціальної роботи україни
Всеукраїнська громадська організація Ліга соціальних працівників України; Благо­дійна організація Фонд соціальної роботи; Християнський...

1. Організація роботи дошкільного навчального закладу iconДоронюк Ігор Васильович – директор гімназії
Міністерство освіти І науки може скасувати зовнішнє незалежне оцінювання випускників найбільш об’єктивний критерій діяльності вчителя...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница