План-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами»
Скачать 145.06 Kb.
НазваниеПлан-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами»
Дата конвертации23.05.2013
Размер145.06 Kb.
ТипПлан-конспект

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД

"ІЛЛІЧІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ"
Погоджено на засіданні Узгоджено:

методичній комісії Методист ІВПУМТ

портових професій Смірнова Т. П.________

голова комісії :

Гапонова Н.В.__________


Методична розробка відкритого уроку


Тема уроку:

"Розрахунок і вибір оптимальної стратегії управління запасами".


Дисципліна:

"Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності"


Розробив:

викладач І-ої

кваліфікаційної категорії

Ткаченко Н. М.


Іллічівськ- 2011.


ЗМІСТ


 1. Рецензія

 2. Анотація

 3. План-конспект уроку

 4. Методичні рекомендації

 5. Література

 6. ДодаткиРЕЦЕНЗІЯ

На методичну розробку відкритого уроку

«Розрахунок і вибір оптимальної стратегії управління запасами» викладача І кваліфікаційної категорії Ткаченко Н. М.


Здійснювані в країні економічні перетворення передбачають розширення та поглиблення ринкових принципів господарювання на всіх рівнях регулювання та управління економікою. І тому широке застосування логістики в практиці господарської діяльності є актуальною.

Вивчення даної теми дозволяє дати майбутнім фахівцям-менеджерам теоретичні знання і сформувати у них практичні навички у створенні і застосуванні інформаційних технологій для вирішення задач управління та прийняття рішень в економічних системах.

Виклад нової теоретичної інформації ведеться безпосередньо при використанні мультимедійної дошки та електронного варіанту уроку, складеного самим викладачем. Електронний варіант ходу уроку за змістом відповідає всім вимогам для вивчення в повному обсязі інформації та має логічну структуру.

Хід уроку спрямований на формування в учнів професійних та інструментальних компетенцій, результатом яких є здатність і готовність проводити розрахунки, оцінювати результати практичних досліджень, аналізувати і синтезувати інформацію.

Даний урок є першим уроком у вивченні теми і основний акцент робиться на формування основних понять і їх закріплення в ході виконання вправ. Вчитель виділяє чітку структуру уроку, яка відповідає вимогам комбінованої форми.

На контрольно-оціночному етапі пропонується проведення тестового контролю. Матеріал завдань спрямований не тільки на перевірку знань і вмінь, але й сприяє подальшому використанню в ході вивчення теми.

Активне включення учнів в навчальний процес відбувається за рахунок правильно спланованого процесу цілепокладання та постановки проблемного питання.
       Основні методи навчання: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, частково-пошукові. Вибрані засоби навчання сприяють кращому сприйняттю і засвоєнню матеріалу.

На протязі всього уроку простежувалася чіткий зв'язок «вчитель-учень-вчитель», що створювало на уроці атмосферу комфорту як для учнів так і для вчителя.

Запропонований план уроку виконаний, всі завдання реалізовані. Учні показали досить високий рівень знань і умінь навчальної діяльності.

Наталя Миколаївна Ткаченко безсумнівно талановитий вчитель і заслуговує високої оцінки своєї праці.


Заст. Директора з НВР

ДНЗ ІВПУМТ


___________ Кирюхін В. М.


Голова методичної комісії

портових професій


___________ Гапонова Н. В.


АНОТАЦІЯ


Тема «Розрахунок іІ вибір оптимальної стратегії управління запасами » є актуальною і необхідною для вивчення.

Необхідність вивчення даної теми обумовлена такими об’єктивними факторами, як: значний обсяг накопиченої інформації, що потребує аналізу; висока складність соціально-економічних процесів; необхідність прогнозування і моделювання тенденцій розвитку соціально-економічних явищ; необхідність системної оцінки наслідків управлінських рішень; значна вартість, а часто й неможливість проведення практичних досліджень.

Вивчення даної теми сприяє формуванню загальної системи теоретичних та концептуальних уявлень про управління запасами підприємств, а також ряд практичних навичок і вмінь, що дозволяють учням згодом приймати високоефективні управлінські рішення стратегічних і поточних завдань, що виникають в бізнес-процесах.

Набуті знання в галузі управління запасами дозволять учням володіти теоретичними та практичними основами організації управління запасами на сучасному підприємстві, вміти проводити розрахунки необхідної товарно-матеріального запасу.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Тема програми: Автоматизація розрахунків із закупівлі та продажу товарів.

Тема уроку: Розрахунок і вибір оптимальної стратегії управління запасами

Мета уроку:

 • Сформувати у учнів знання про методи управління запасами з точки зору мінімізації витрат пов'язаних з утворенням запасу і його зберіганням (з використанням можливостей програми MS Excel); продовжувати формувати знання про структуру запису формул у табличному процесорі; формування науково - обґрунтованого світогляду; формування вмінь і навичок щодо застосування теоретичних знань на практиці

 • Продовжувати розвинення раціонального мислення; пізнавальної активності та самостійності; критичного, аналітичного та логічного мислення.

 • Виховувати повагу до праці, обраної професії; моральних якостей учнів як особистостей;

Тип уроку: урок вивчення та закріплення нових знань

Вид урока: дослідницька практична робота

Дидактичне забезпечення: презентація, роздатковий матеріал з основними формулами, картки перевірки знань

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, мультимедійна дошка, комп’ютер

Хід уроку

 1. Організаційна частина

 • Перевірка наявності учнів

 • Перевірка готовності до занять

 • Повідомлення теми розділу та уроку

 • Цільова установка, актуалізація знань

Цільова установка ґрунтується на поняттях, які учні отримали на уроках з дисципліни «Комерційна діяльність». Тому актуалізацію знань доречно проводити у рамках цільової установки. Актуалізація проводиться у вигляді питань. Правильні відповіді дублюються на мультимедійній дошці.

Упроваджуючи нові технології ведення торгівлі, основну увагу приділяють вирішенню проблем складського обліку. Частіше за все ми застосовуємо спеціалізовані торгові програми, в яких повною мірою реалізовані функції складського обліку. З однією з цих програм ви добре знайомі – це 1С бухгалтерія.

На основі накопичених в складській програмі відомостей про рух товарів бухгалтер фірми створює звіти. Ці звіти насамперед призначаються для розрахунку податкових відрахувань і ведення фінансових платежів своїм постачальникам і клієнтам. Звіти також дозволяють отримати уявлення про стан запасів. (пропонується учням задати питання – яку саме інформацію про запаси можна отримати із звітів програми 1С бухгалтерія)

Відповідь - який товар є на складі, скільки його прийшло і пішло зі складу, кому, за скільки і т.д.

Так, цієї інформації багато. Її досить, щоб вести складський облік. Але, велика кількість інформації про товар не означає, що проблеми управління запасами вирішені в тому обсязі, який забезпечує надійне управління торговельною системою. Прийняті рішення про товарні запаси у багатьох випадках носять інтуїтивний характер, а вивчення запасів ведеться за зведеною відомістю, яка створена складською програмою. Самі рішення ґрунтуються на думці керівника торгової фірми або його великодосвідчених співробітників. При зростанні обсягів торгівлі, появу конкурентів або при втраті кваліфікованих кадрів перед керівництвом виникають серйозні проблеми з аналізу товарних запасів та їх заповнення.

Для зміни ситуації, перш за все, потрібно поглянути на запас не як на інструмент вирішення проблем забезпечення виробничого процесу або запитів клієнтів, а як на самостійний об'єкт управління

Питання учням: Поняття запасу

У такому випадку дуже важлива відповідь на питання - яку роль відіграє запас в організації?

Відповідь учнів

Завдання управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на заданому інтервалі часу. Для забезпечення безперервного і ефективного функціонування практично будь-якої організації необхідне створення запасів.

У зв'язку з цим ми повинні визначитися з видами витрат по створенню і зберіганню запасів.

Відповідь учнів

Прослушать

Часто цілі, які ставить перед собою підприємство у сфері управління запасами, суперечать один одному. Так, з точки зору грошового обороту і фінансових ресурсів великі запаси «заморожують» певну суму, вилучаючи її на певний час з обігу. З точки зору маркетингу, велика кількість продукції на складі дає можливість швидко реагувати на великі замовлення, тому це вигідно. Для підприємств різного виду діяльності, наприклад, торгових або виробничих, управління запасами може означати різні речі - чи то це накопичення на складі і дистрибуція товарів (у торгового підприємства), чи то забезпечення запасів сировини і комплектуючих (у виробничого підприємства). Тому основне завдання управління запасами - знайти компроміс і управляти матеріальними потоками в інтересах бізнесу в цілому.

Завдання управління запасами є одними з найскладніших в математичному сенсі, які існують у сфері управління торгівлею. З'явившись під час другої світової війни як завдання управління поставками боєприпасів, вони потім знайшли своє місце в системах управлінням поставками готової продукції у великих промислових корпорацій. З розвитком обчислювальної техніки, створенням величезних систем розгалуженої роздрібної торгівлі на заході з'явилися моделі управління плануванням поставок. В даний час принципи побудови системи управління запасами добре вивчені. Клас завдань з управління запасами є досить специфічним як за різноманітністю постановки завдань, так і за методами їх вирішення. Тут успішно застосовуються методи лінійного та динамічного програмування, методи теорії масового обслуговування та багато інших.

На даному уроці ми визначимося з основними поняттями управління запасами, розглянемо прості методи математичного аналізу для вирішення задач управління запасами засобами програми Excel, розглянемо на прикладі методику управління запасами та самостійно проведемо розрахунки .

На даному етапі учням роздаються картки із завданням на повторення вводу формул та функцій в програмі Excel. Причому картки у двох екземплярах, один із котрих учні залишають собі. Сенс такої перевірки полягає в тому, що учням запропоновано записати мовою програми Excel формули, які будуть розглядатись при подальшому вивчені нової теми. Таким чином, учні будуть мати можливість самоперевірки.

 1. Формування нових знань

 • Виклад нової теоретичної інформації

Викладання нової теоретичної інформації розпочинається з основних понять теорії управління запасами. Розглядаються базові поняття: задача управління запасами, стратегія управління запасами, критерій ефективності, постановка задачі.

Слід розглянути основне рівняння управління запасами, щоб мати змогу обґрунтувати різноманітність методів рішення задач управління запасами, а також їх складність. Даний етап доцільно розглянути так як це є мотивацією для учнів у вивченні математики.

Пропонується ознайомитись з узагальненою моделлю управління запасами. Пояснюється, що дана модель застосовується у тих випадках, коли є постійний попит на товар. Разом з учнями перераховуються можливі варіанти таких випадків.

Спочатку звертається увага учнів на основні показники, їх позначення.

Для досконалого усвідомлення значення цих показників, що собою уявляє узагальнена модель, розглядається графік зміни товарів з плином часу.

Далі учні знайомляться з формулами, по котрим розраховуються оптимальні значення показників.

Для узагальненої моделі розглядаються різні варіанти: заборони дефіциту; заборона зберігання. Слід зазначити, що всі ці моделі розглядаються у випадку виробничого підприємства. Для невиробничої моделі розглядаються два варіанта: невиробнича модель і невиробнича модель, коли дефіцит заборонено.

До первинної перевірки засвоєння знань, вчитель відповідає на запитання учнів.

 • Первинна перевірка засвоєння знань

При первинній перевірці знань розглядається задача 1.

Меблева фабрика може випустити гарнітури 3000 шт на рік. Попит на продукцію 2000 од. на рік. Вартість одного гарнітура 5000 грн.

Якщо заявку на поставку гарнітура фабрика виконує з затримкою, то вона несе збитки 0,1% від вартості гарнітура за кожний прострочений день. Фабрика може зберігати свою готову продукцію, при цьому витрати складуть близько 20% середньої вартості продукції на рік. Витрати на відновлення потокової лінії виробництва 10000 грн. Визначити оптимальний розмір партії, цикл виробництва і відповісти на питання:

Чи є сенс допускати дефіцит і якщо є, то який його оптимальний обсяг?

Чи є сенс зберігати готову продукцію і якщо є, то який оптимальний обсяг запасу?


Презентація уроку створена таким чином, щоб учням було зрозуміло, як правильно записати математичну модель задачі. Розглядається кожне речення умови задачі та виявляються вхідні дані. Також визначаються дані, які слід визначити.

Коли математична модель зафіксована, визначаємось із стратегією розв’язання.

Учні за допомогою вчителя повинні прийти до висновку, що це виробнича модель, тому треба розглянути три варіанта: узагальнену модель, модель без дефіциту та модель коли зберігання заборонено. Щоб вибрати одну із цих моделей, необхідно спочатку розрахувати сумарні витрати по кожній із них, а потім згідно із постановкою задачі, обрати ту, у якої сумарні витрати найменші. За цією моделлю розрахувати основні оптимальні показники і відповісти на запитання.

На цьому кроці варто запитати у учнів, чи можемо ми розпочати проводити розрахунки? При підведенні підсумків слід зазначити учня, який дасть на це питання правильну відповідь.

Правильна відповідь – Ні. Тому, що слід враховувати, щоб всі використовувані у формулі числові величини були узгоджені по одиницях виміру.

Слід доцільно провести узгодження величин по одиницям виміру, щоб після узгодження ми не отримали дуже великі і дуже малі величини

Учням пропонується продивитись на мультимедійній дошці хід рішення задачі засобами Excel. На цьому кроці учні можуть перевірити свої відповіді по карткам, котрі залишились у них з актуалізації знань і виправити свої помилки, якщо вони були допущені.

Коли розраховані сумарні витрати по трьом моделям, учні роблять висновки і обирають модель для подальших розрахунків.

Після всіх розрахунків, учні роблять остаточний висновок та відповідають на питання задачі.

 • Первинне закріплення знань

Для закріплення знань учням пропонується задача 2.

Дилерська компанія має стабільний щомісячний попит на товар у кількості 240 штук. Товар закуповується у виробника за ціною 10 у.о. за штуку. Витрати на оформлення поставки та ін підготовчі операції становлять 45 у.о. Як часто організація повинна поповнювати запас товару, якщо витрати на зберігання 3% від вартості товару, а дефіцит на складі не допускається.

Як зміняться витрати, якщо допустити дефіцит за умови, що штраф складе 1% за кожен день затримки товару.

Учні визначаються, що застосувати необхідно невиробничу модель, будують математичну модель задачі, визначають дані, які слід розрахувати. Далі узгоджують числові величини по одиницях виміру.

Розрахунки проводять за комп’ютером.

 • Контроль і самоперевірка знань

Після проведення розрахунків, учні пропонується проаналізувати отримані данні. Умова задачі і числові данні поді брани таким чином, що для аналізу необхідні розуміння нової теми і логічне мислення.

Учневі, котрий правильно зробить висновки і їх обґрунтує, можна при підведенні підсумків поставити високу оцінку.


 1. Підведення підсумків

- Аналіз типових помилок.

- Виставляння і мотивація оцінок


 1. Видача домашнього завдання

Провести самостійно розрахунки задачі 1 та за отриманими даними, побудувати графік зміни товарів з плином часу.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Основна складність при вирішенні завдань по УЗ полягає в правильному визначенні вхідних параметрів задачі, оскільки не завжди в умові їх числові величини задаються в явному вигляді. При використанні формул моделі УЗ необхідно уважно стежити за тим, щоб всі використовувані у формулі числові величини були узгоджені по одиницях виміру.


Література

 1. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистика в науке и бизнесе. – К.: МОРИОН, 2002.

 2. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Невежин В.П., Кружилов С.И. Сборник задач по курсу «Экономико-математическое моделирование». – М.: ОАО «Издательский дом „Городец”», 2005.

 4. Просветов Г.И. Эконометрика: Задачи и решения: Учебно-методическое пособие. 4-е изд., доп. – М.: Издательство РДЛ, 2007.

 5. Економіко-математичні моделі та методи проектного менеджменту. Частина І. Статистичні моделі та методи / Укладач І.А.Сенча. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. – 104 с.

 6. Лабораторний практикум з дисципліни «Економіко-математичні моделі та методи проектного менеджменту» / Укладач І.А.Сенча. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 68 с.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

План-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами» iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька
Управління освіти Донецької міської ради, міський науково-методичний центр надсилає для використання під час проведення Першого уроку...

План-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами» iconРеалізація стратегії управління персоналом підприємства в кризових умовах господарювання
У статті розглянуто теоретико-методичні основи стратегічного управління персоналом підприємства. Розроблено практичні рекомендації...

План-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами» iconПлан-конспект уроку тема уроку
...

План-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами» iconПлан-конспект уроку з курсу «Українська література 10 клас» з теми «Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст»
Навчальна Ознайомити учнів з розвитком української поезії, прози, драматургії періоду дії зловісного Емського указу 1876 р

План-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами» iconПлан-конспект уроку з курсу «Географія 7 клас» з теми "Природні зони Північної Америки"

План-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами» iconТема уроку
Методична мета : Мультимедійний супровід уроку як форма активізації пізнавальної діяльності учнів

План-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами» iconПлан-конспект урока аннотация к уроку
Урок предназначен для учащихся 8 класса основной школы, базового уровня изучения предмета

План-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами» iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у старшій школі в 2012-2013 навчальному році черкаси 2012 ббк 74. 200 М 70 «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!»
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

План-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами» iconПлан-конспект урока «Строение вещества. Молекулы.»
Проверяет готовность учеников к уроку, оценивает уровень готовности. Сообщает тему урока

План-конспект уроку Методичні рекомендації Література Додатки рецензія на методичну розробку відкритого уроку «Розрахунок І вибір оптимальної стратегії управління запасами» iconПлан : Вступ. Розділ Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприє- мства
Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показни-ки,пропорції та темпи розширенного відтворення,є основною формоюреалізації...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница