Lista lucrărilor
Скачать 23.82 Kb.
НазваниеLista lucrărilor
Дата конвертации25.11.2012
Размер23.82 Kb.
ТипДокументы
Lista lucrărilor

ştiinţifice ŞI metodico-didactice

ale dlui / dnei _________________________________________________________________

numele, prenumele, gradul ştiinţific,

____________________________________________________________________________

funcţia care o deţine, instituţia în care activează

Lucrări ştiinţifice :


 • Articole în reviste de circulaţie internaţională ;

 • Articole în culegeri naţionale ;

 • Materiale ale comunicărilor ştiinţifice ;

 • Teze ale comunicărilor ştiinţifice ;

 • Brevete de invenţie ;

 • Alte lucrări ştiinţifice.Lucrări metodico-didactice :


 • Manuale ;

 • Compendii ;

 • Note de curs ;

 • Materiale şi teze ale conferinţelor metodice;

 • Alte lucrări metodico-didactice.Autor: ______________

semnătura


Secretar ştiinţific

al IIEN „D.Ghiţu”

____________ ____________ _______________

gradul ştiinţific(abreviat) semnătura numele, prenumeleŞtampila

Data


Notă:

 1. Responsabilitatea pentru veridicitatea celor expuse o poartă autorul şi secretarul ştiinţific.

 2. Semnăturile autorului şi a secretarului ştiinţific, precum şi ştampila, se aplică pe fiecare pagină a listei.

 3. Lucrările publicate în revistele ştiinţifice cu recenzenţi se subliniază şi se evidenţiază cu Bold .

 4. Se indică doar tipurile de publicaţii unde autorul are lucrări.Exemple:

Monografii

COZARI, T. Strategiile de reproducere a amfibienilor. Particularităţi evolutive ecologice şi etologice în ecosistemele naturale şi antropizate. Red. şt. I. TODERAŞ. Ch.: Ştiinţa, 2010. 286 p. ISBN 978-9975-67-648-9.

BOSTAN, I.V.; DULGHERU, V.; BOSTAN, V.; CIUPERCĂ, R. Antologia invenţiilor. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile: fundamente teoretice, concepte constructive, aspecte tehnologice, descrieri de invenţii. Ch.: Ed. Bons Offices, 2009. 456 p. ISBN 978-9975-63-078-4.

HAHN, H.; SIDORENKO, A.; TIGINYANU, I., eds. Nanoscale Phenomena: Fundamentals and Applications. Berlin: Springer-Verlag, 2009. 212 p. (NanoScience and Technology). ISBN 978-3-642-00707-1.

ГАРАЕВА, С.Н.; РЕДКОЗУБОВА, Г.В.; ПОСТОЛАТИ, Г.В. Аминокислоты в живом организме. К.: Б. и., 2009. 550 с. ISBN 978-9975-62-269-1.

Manuale, dicţionare

AŞEVSCHI, V. Ecologie acvatică: manual. Ch.: S. n., 2010. 216 p. ISBN 978-9975-4093-1-5.

PĂUN, E. Mic dicţionar de construcţii: rus-romвn. Ch.: S. n., 2010. 100 p. ISBN 978-9975-78-858-8.

MACARIŞIN, S.; SOCHIREAN, A.; MALCOCI, I. Teoria mecanismelor şi maşinilor: îndrumar de proiectare. Ch.: U.T.M., 2009. 194 p. ISBN 978-9975-45-124-6.

STRATULAT, P.; CEREMPEI, L.; CUCIERU, E.; ŢURCANU, T. Curs de lecţii la pediatrie. Ch.: Tipografia Sirius SRL, 2009. 387 p. ISBN 978-9975-9976-9-0.

ПЕРШКО, М.; ДЕМЬЯНИК, И. География окружающей среды: учеб. пособие. К.: Б. и., 2009. 112 с. ISBN 978-9975-72-282-7.

Contribuţii din monografii şi culegeri

COROBAN, V. Miracol poetic şi eroi exponenţiali în nuvelistica şi romanele lui Ion Druţă. In: Fenomenul artistic Ion Druţă. Resp. ed. M. DOLGAN. Ch.: „Tipografia Centrală", 2008. (Col. Academica; IV), p. 230-238.

EŞANU, A.; EŞANU, V. Nicolas de Spathaire et la civilisation occidentale (avвnt son etablissement en Russie). In: Impact de Vimprimerie et rayonnement intellectuel des Pays Roumains. Coord. E. SIUPIUR, Z. MIHAIL. Bucureşti: Ed. Biblioteca Bucureştilor, 2009, p. 111-122.

LOZOVANU, D.; FONOBEROVA, M. Optimal dynamic flows in neworks and algoritms for finding them. In: DEHMER, M.; EMMERT-STERB, F., eds. Analysis of Complex Networks: From biology to linguistics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009, p. 377-400.

TSUKERBLAT, B.; KLOKISHNER, S.; PALII, A. Jahn-Teller effect in molecular magnetism: an overview. In: KOPPEL, H.; YARKONY, D.R.; BARENTZEN, H., eds. The Jahn-Teller effect: Fundamentals and implications for physics and chemistry. Berlin: Springer, 2009. (Springer Series in Chemical Physics; vol. 97), p. 555-620.

...din materialele simpozioanelor, conferinţelor

MOGОLDEA, V.; BULIMAGA, C. Consideraţiuni privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu fenomenul schimbării climei. In: Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile: materialele conf. intern., Chişinău, 11-12 noiemb. 2009. Ch., 2009, p. 331-334.

KORETSKAYA, L.S.; KORNESKU, A.V.; KORETSKAYA, L.I. Health state in children survived after the Chernobyl NPP accident. In: The effects of low and very low doses of ionizing radiation on human healih and biotopes: 8th Lowrad Intern. Conf, Rio de Janeiro, Brazil, 28-30 sept. 2009. Rio de Janeiro, 2009, p. 78.

КУХАРУК, Е.С.; ЗАГАРОВСКИЙ, В.В. Деградация почвенного покрова и экологические проблемы. В: Эволюция почвенного покрова: история идей и методы, голоценовая эволюция, прогнозы: Труды V Междунар. конф., Пущино, 26-31 окт. 2009. Пущино, 2009, с. 277-279.

Articole din reviste naţionale

BĂRBUŢĂ, I. Categoria modalităţii în limba română. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2008, nr. 3-4, 58-70. ISSN 0236-3119.

COJAN, C; MUNTEANU, A. Dinamica populaţiilor şi particularităţile comportamentale de migraţie a păsărilor acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului inferior. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3, 102-111. ISSN 1857-064X.

MUKHIN, V.M.; SPIRIDONOV, Yu.Yu.; LUPASHCU, T.G. Detoxification of pesticides polluted soil by adsorption on activated carbons. Chemistry Journal of Moldova. 2009, 4(1), 72-74. ISSN 1857-1727.

Articole din reviste cu factor de impact

NIKA, D.L.; ZINCENCO, N.D.; POKATELOV, E.P. Engineering of thermal fluxes in phonon mismatched heterostructures. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2009, 4(1), 180-185. ISSN 1555-1318. doi:10.1166/jno.2009.1020.

ВЕРЕЩАГИН, Б.; КАЛЕСТРУ, Л.; МУНТЯНУ, Н.; БАКАЛ, С. Об энтомофауне как компоненте биоразнообразия в Республике Молдова. Mediul Ambiant. 2009, nr. 4, 5-8. ISSN 1810-9551.

РЕВЕНКО, М.Д.; БОУРОШ, П.Н.; ПАЛАМАРЧУК, О.В.; ЛИПКОВСКИЙ, Я.; ГДАНЕЦ, М.; СИМОНОВ, Ю.А. Синтез и строение комплексов железа(III) с новым лигандом на основе реактива Жирара Т. Журнал неорганической химии. 2009, 54(10), 1656-1664. ISSN 0044-457Х.

Brevete de invenţii

ŞARGAROVSCHI, V.; SUCMAN, N.; IUDIN, T.; DUCA, D.; STÂNGACI, E.; MACAEV, F. Compoziţie catalitică pentru reacţia Morita-Baylis-Hillman. Brevet de invenţie MD 4062. 2010-08-31.*

HĂBĂŞESCU, I.; CEREMPEI, V.; CHICU, B.; VASILEVSCHI, S.; LUNGU, G.; COBERNIC, V. Maşină de stropit cu recuperare. Brevet de invenţie MD 272. 2010-09-30.*

*data publicării (anul-luna-data).

Preprinturi

VULPE, N. Characterization of the weak foci and centers of quadratic systems via invariant theory. Barcelona, 2009. 40 p. (Preprint. Universitat Autonoma de Barcelona; nr. 20).

DRYUMA, V. On nonlinear equations associated with developable, ruled and minimal surfaces: preprint [online]. Submitted 4 Feb. 2010, 13 p. Disponibil: http://arxiv.org/abs/1002.0952vl.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Lista lucrărilor iconAnexa 1: Lista lucrărilor (isi) şi a citărilor grupate pe ani

Lista lucrărilor iconProf univ dr. Ciurchea Decebal Radu Lista lucrarilor stiintifice

Lista lucrărilor iconLista de Livros Estoque! Agosto 2010

Lista lucrărilor iconLista de duplicados de libros # 1-2005 recinto universitario de mayagüEZ

Lista lucrărilor iconLista publicatiilor echipei de cercetare in perioada 2008-2010-2011

Lista lucrărilor icon[En esta selección bibliográfica, se incluyen esencialmente libros ya que la lista de artículos es copiosa y puede consultarse en diversos sitios de Internet.]

Lista lucrărilor icon[En esta selección bibliográfica, se incluyen esencialmente libros ya que la lista de artículos es copiosa y puede consultarse en diversos sitios de Internet.]

Lista lucrărilor iconHaga un clic en las secciones debajo para guiar a diferentes áreas del documento Haga un clic en los enlaces. Usted será dirigido a un sitio o directorio web con la lista de materiales de este tema


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница