Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки»
НазваниеПрограма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки»
страница1/7
Дата конвертации03.12.2012
Размер0.91 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Програма вступних випробувань до РДГУ

за напрямом 0203 «Гуманітарні науки»

на здобуття спеціальності 06.020302 «Історія»


Рівне – 2012

Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до РДГУ за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття спеціальності 06.020302 «Історія». – Рівне: РДГУ, 2012. – 74 с.


Пропонований методичний посібник має на меті допомогти абітурієнтам у засвоєнні та систематизації програмного матеріалу при підготовці до вступного екзамену з історії України. У посібнику подано програму дисципліни для абітурієнтів. До змістовної частини введені основні хронологічні дати з української історії, наведені зразки типових тестових завдань за різними рівнями складності.


Схвалено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри історії України РДГУ, протокол №_____ від________________2012 р.


Відповідальний за випуск : Шеретюк В.М., декан історико-соціологічного факультету,

кандидат історичних наук, доцент.


© Галуха Л.

© Давидюк Р.

© Десятничук І.

© Шеретюк В.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Мета курсу обумовлена цілями навчання історії, які передбачають розвиток історичного мислення, розуміння історичного процесу, виховання у молоді державно-патріотичних почуттів, загальнолюдських цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократії, підготовку молоді до свідомої активної участі в суспільному житті.

Завдання курсу мають сприяти розвитку історичної свідомості, розумінню проблем, що стоять перед державою і світовою цивілізацією, осмисленню ролі особи в історії, розвитку системного мислення, вихованню національної свідомості і гідності, утвердженню ідеалів гуманізму, демократії, добра та справедливості, толерантному ставленню до інших народів, розвитку творчого мислення, розкриттю та розвитку здібностей. У програмі увага зосереджена на тих подіях, які мають найбільше значення для осмислення сьогодення та прогнозування змін у майбутньому. Теми охоплюють необхідний навчальний матеріал, на основі якого здійснюється розвиток історичного мислення. У програмі визначено основні поняття, основні положення та уміння.

Основні уміння:

  • аналізувати й узагальнювати історичний матеріал, порівнювати, оцінювати, пояснювати історичні факти на основі здобутих знань;

  • розглядати суспільні явища в розвитку і конкретно-історичних умовах;

  • давати характеристику історичним особам, розкривати внутрішні мотиви їхніх дій;

  • співставляти історичні події, процеси з періодами, орієнтуватись у науковій періодизації історії;

  • визначати помилки та прояви упередженості в міркуваннях, критично ставитись до тендеційної інформації.

ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Тема. Первіснообщинний лад на території України

Першоначала людського життя на території сучасної України. Палеоліт. Мезоліт. Неоліт.

Виникнення скотарства і землеробства. Трипільська культура. Мідь, бронза, залізо. Індо-арійці. Індо-іранці. Кіммерійці. Державні утворення неслов’янських народів на землях України.


Тема. Східні слов'яни в IV-IX ст.

Історичні джерела про слов’ян. Гіпотези та теорії їх походження. Господарство та суспільний лад східних слов’ян, їх вірування. Антське царство та його політичне становище в ІV–VІ ст. н.е. "Велике переселення народів". Державні утворення східних слов’ян на землях сучасної України у ІІІ–VІІ ст. Союзи слов'янських племен у VІ–ІХ ст. Міста.


Тема. Київська Русь та її місце в історії України і людства

Джерела вивчення історії Київської Русі. Виникнення,становлення та основні етапи розвитку Київської Русі. Теорії походження Давньоруської держави. Соціально-економічний розвиток Київської держави в X – на початку ХІІІ ст. Політична система Київської держави. "Руська правда". Зовнішня політика Київської держави в X – на початку ХІІІ ст. Історичне значення Київської держави.


Тема. Розпад Київської Русі та боротьба з монголо-татарською навалою

Причини розпаду Русі. Становище князівств Середнього Подніпров’я: Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського.

Битва на р. Калці. Навали Батия. Боротьба Русі проти монголо-татарських орд та її світове значення. Оцінка монголо-татарського завоювання українських земель в роботах істориків.


Тема. Культура давньоруської-української держави

Перші згадки про письмо у слов'ян. Проблема походження кирилиці і глаголиці в історичній літературі.

Освіта. Наукові знання. Поширення книг. Літописання. Література. Народний епос. Архітектура. Живопис, фрески, мозаїка. Художнє ремесло. Музика.

Роль християнства у розвитку культури Київської Русі.
  1   2   3   4   5   6   7

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» iconРобоча програма навчальної дисципліни
...

Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»
В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам...

Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» iconПрограма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до гсвоу мону «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної...

Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» iconПрограма вступних випробувань до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
«Автомобільний транспорт», спеціальність 07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»

Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення

Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення

Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “Туризм” для кваліфікаційного рівня “Бакалавр” «Технології туристичної діяльності»
Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу

Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» iconВступ. Завдання І перспективи розвитку електропостачання. Особливості сучасних систем електропостачання. Проблеми енергозабезпечення України
Програма призначена для вступних випробувань бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница