Робоча програма навчальної дисципліни
Скачать 266.46 Kb.
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни
страница1/4
Дата конвертации30.12.2012
Размер266.46 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра економічної і соціальної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 7.070502 – Економічна і соціальна географія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації__________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____Географічного .


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010


Рекреаційна географія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом

(назва дисципліни)

підготовки _6.040104 Географія, спеціальністю _____–___________. – _Львів_, 2010. – _15 с.


Розробники: Кузик Степан Петрович

канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії

Протокол № 16 від “ 14 ” червня 2010 р.


Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)


© Кузик С. П., 2010

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Рекреаційна географія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Вільного вибору

Модулів – 2

Напрям

6.040104 Географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


4-й
Курсова робота – відсутня

Семестр

Загальна кількість годин – 106

8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,0

самостійної роботи студента – 2,62

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


48 год.
Практичні, семінарські

16 год.
ЛабораторніСамостійна робота

42 год.
ІНДЗ: реферат

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,53
  1   2   3   4

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Символ І символізм в культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія, спеціальністю...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Політична регіоналістика: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки напряму...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія І методика журналістської творчості» («Аналітичні методи відтворення») для студентів...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Основи менеджменту. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом

Робоча програма навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету

Робоча програма навчальної дисципліни icon1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Менеджмент природоохоронних територій Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница