Виноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1)
НазваниеВиноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1)
страница1/17
Дата конвертации30.12.2012
Размер2.45 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК


ННЦ „ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА

ім. В.Є. ТАЇРОВА”


ВИНОГРАДАРСТВО

І ВИНОРОБСТВО


Міжвідомчий

тематичний

науковий

збірник


46 (1)


Одеса

2009

УДК 634.83

В 51


Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: ННЦ „ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”, 2009. – Випуск 46 (1). - 106 с.


У збірнику висвітлено актуальні проблеми виноградного розсадництва та шляхи їх вирішення: історія розвитку та етапи становлення виноградного розсадництва, агротехнологічні прийоми створення та ведення маточних та промислових насаджень винограду, перспективні прийоми технології виробництва, вирощування садивного матеріалу вищих селекційних категорій та засоби прискореного розмноження винограду.

Матеріали збірника адресовано науковим працівникам, аспірантам, магістрантам та студентам сільськогосподарських вищих наукових закладів, спеціалістам виноградарських господарств виноградно-виноробної галузі АПК.

Редакційна колегія:


Власов В.В. – канд. с.-г. наук, директор ННЦ „ІВіВ ім. В.Є. Таїрова” (голова редколегії);

Шевченко І.В. доктор с.-г. наук (заступник голови);

Джабурія Л.В. канд. техн. наук, вчений секретар;

Мулюкіна Н.А. – канд. біол. наук, зав. лабораторією мікробіології;

Григоришен А.І. – канд. с.-г. наук, зав. відділом виноробства;

Постоян Т.Г. – канд. пед. наук, зав. відділом наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій (відповідальний секретар ради);

Савін М.А. – канд. техн. наук, зав. відділом механізації виноградарства;

Слюсаренко О.М. – доктор біол. наук, директор Ботанічного саду ОНУ ім. І.І.Мечнікова;

Тулаєва М.І. – канд. біол. наук, зав. відділом селекції та сортовивчення;

Хілько В.Ф. - доктор с.-г. наук, зав. лабораторією клонової селекції.

Хреновськов Е.І. – доктор с.-г. наук, зав. кафедрою виноградарства і виноробства ОДАУ;

Шерер В.О. – доктор с.-г. наук, головний наук. співробітник відділу розмноження;

Кобець В.Б. – зав лаб. економіки.


Відповідальний за випуск – заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, Шевченко І.В.


© ННЦ „ІВіВ ім. В.Є. Таїрова” УААН, 2009


Основні дати життя і діяльності

Олександра Герасимовича Мішуренка


16 червня 1908 р.

Народився в с. Єрмаковка Любашівського району Одеської області

1922 р.

Закінчив Анан’ївську профтехшколу

1926 - 1930 рр.

Навчався в Одеському сільськогосподарському інституті


1930 р.

Технік-виноградар відділу агротехніки Українського науково-дослідного інституту ім. В.Є. Таїрова МСГ УРСР

1930 - 1936 рр.

Асистент, фахівець - виноградар відділу фізіології Укр.НДІВіВ ім. В.Є. Таїрова


1940 р.

Захистив кандидатську дисертацію за темою: „Зимостойкость виноградной лозы и защита виноградных кустов от зимних повреждений в условиях УРСР”

1936 - 1941 рр.

Зав. лабораторією фізіології УкрНДІВіВ ім. В.Є. Таїрова

1941 - 1944 рр.Працює на сільськогосподарських роботах на окупованих територіях

1944 - 1951 рр.

В.о. директора, завідуючий відділом фізіології, заступник директора з наукової роботи УкрНДІВіВ ім. В.Є.Таїрова

1951 - 1954 рр.

Завідуючий відділом фізіології УкрНДІВіВ ім. В.Є.Таїрова

1954 -1955 рр.

Завідуючий відділом виноградарства УкрНДІВіВ

ім. В.Є.Таїрова

1958 р.

Нагороджений медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг." та "За трудовую доблесть"1960 р.

Захистив докторську дисертацію за темою: „Теория и практика выращивания привитого виноградного посадочного материала Украинской ССР”


28 квітня1965 р.

Присуджено вчене звання професора за спеціальністю "Виноградарство"

1955 – 1972 рр.

Заступник директора з наукової роботи УкрНДІВіВ

ім. В.Є.Таїрова


1972 р.


Професор кафедри техніки і технології виноробного та консервного виробництва Одеської філії інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів МХП УРСР


10.12.1986 р.

Олександр Герасимович Мішуренко пішов із життя. Поховано на Другому християнському кладовищі

м. Одеси.УДК 634.8:92

В.А. Шерер

Национальный научный центр

«Институт виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова»,

Украина


А. Г. МИШУРЕНКО – ОСНОВАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ВИНОГРАДНОГО ПИТОМНИКОВОДСТВА

Становление и развитие отечественного виноградного питомниководства неразрывно

связано с именем Александра Герасимовича Мишуренка. Ученик и последователь профессора Г.А. Боровикова, который разработал теорию и практику производства и выращивания привитых саженцев винограда в Украине, впоследствии ставшей общепризнанной в республиках бывшего Советского государства и за его пределами.

Мишуренко Александр Герасимович родился 16 июня 1908 года в с. Ермаковка Любашовского района Одесской области. В 1922 году закончил 3-классную сельскую школу, потом профтехшколу г.Ананьева. Работал рабочим-смазочником на мельнице. В 1926 г. переехал в Одессу, работал рабочим и одновременно готовился к поступлению в институт. Поступил в Одесский сельскохозяйственный институт, который закончил его в 1930 г. получив специальность агронома-организатора.

Будучи студентом, А.Г. Мишуренко в 1928 - 1929 гг. проходил производственную практику на Винодельческой станции. Работал поденным рабочим на опытных виноградниках и коллекционных насаждениях и уже тогда решил посвятить себя исследовательской работе в области виноградарства. Поэтому, после окончания Одесского сельскохозяйственного института в 1930 г. Александр Герасимович устроился на работу в Винодельческой станции. Молодой специалист работал вначале техником-виноградарем в отделе агротехники, которым руководил Сергей Алексеевич Мельник (впоследствии доктор с/х наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ), затем ассистентом и специалистом отдела физиологии, которой заведовал профессор Георгий Андреевич Боровиков. Эти ученые оказали большое влияние на молодого специалиста, привили любовь к исследовательской работе, постоянно оказывали помощь в его дальнейшей научной деятельности.

А.Г.Мишуренко в 30-х годах ХХ ст. проводил исследования корневой системы виноградной лозы в различных природных районах Украины при разной предпосадочной обработке почвы; в зависимости от густоты посадки; в зависимости от формировки виноградных кустов и разных сортов подвоев. Он показал, что основная масса корней при мелкой предпосадочной вспашке (до 35 см) располагается на глубине до 20-30 см, а при глубокой перевальной вспашке (до 70 см) – на глубине от 20 до 60 см. При предпосадочной обработке почвы ленточным перевалом и ямками корни за пределы обработанной почвы проходят, главным образом, в пахотном горизонте. Обобщенные в комплексной работе совместно с В.Д. Корнейчуком, Н.П.Науменко и А.Л. Подражанским, эти исследования послужили обоснованием для применения глубокой предпосадочной обработки почвы. Такая подготовка почвы, практически, повсеместно применяется и сегодня.

Исследование корневой системы разных подвойных сортов показали, что мощность развития корней и глубина их проникновения в почву зависят, главным образом, от плотности почвы и ее предпосадочной обработки, и разные сорта по-разному реагируют на плотность почвы. А.Г. Мишу-ренко убедительно показал, что мощность развития корневой системы тесно связана с развитием надземной части куста и накоплением многолетней древесины.Ученый установил еще одну очень важную закономерность, а именно: более загущенные посадки при развитии густой сетки корней в засушливых условиях юга Украины лучше используют влагу и питательные вещества почвы.

В середине 40-х годов ХХ ст. Александр Герасимович начинает исследование зимостойкости виноградной лозы. Для методически правильной постановки исследований устойчивости виноградной лозы к низким зимним температурам, ученый был командирован в Москву, в институт физиологии растений Академии наук и Всесоюзный институт растениеводства (г. Ленинград). В то время это были признанные центры по изучению зимо- и морозоустойчивости растений. Там он изучил различные методики и методологические подходы, технологию лабораторных и полевых исследований, ознакомился с необходимым оборудованием. Вернувшись, ученый развернул интенсивные исследования устойчивости различных сортов винограда к морозу в лабораторных и полевых условиях. Впервые в виноградарстве использовалось промораживание органов виноградного куста в холодильнике и было разработано на этой основе методику сравнительного определения устойчивости, проведено масштабные обследования повреждений виноградников зимой в различных регионах Украины. В результате, А.Г. Мишуренко установил, что морозоустойчивость корней на протяжении зимы резко меняется и у различных видов и сортов винограда различная: корни выдерживают морозы от -50 С до -110 С. Эти исследования, результаты которых используются и сегодня, решили вопрос глубины посадки саженцев и подбор подвоев для разных природных зон Украины.

В годы выполнения работы, практически, все виноградники Северного и Северо-западного Причерноморья были укрывными. А.Г. Мишуренко показал, что в этих регионах при изменчивых температурах зимнего периода и мелкой укрывке виноградных лоз в увлажненной почве, глазки потеряют закаленное состояние и повреждаются при незначительных снижениях температуры. Поэтому, ученый рекомендовал европейские сорта винограда в условиях Украины закрывать более толстым слоем земли, не менее 25-30 см. Выполненные им исследования легли в основу успешно защищенной в 1940 г. кандидатской диссертации.

В эти же годы, в лаборатории физиологии (А.Г. Мишуренко был назначен заведующим лабораторией в 1936 г.) под его руководством начаты исследования культуры маточников подвоя и привоя винограда. Были подобраны сорта подвоев, изучен их аффинитет к основным сортам привоя. А.Г.Мишуренко провел ряд исследований, направленных на разработку системы ведения маточников подвоя: установление нагрузки кустов подвоя зелеными побегами, влияние операций с зелеными частями куста в условиях юга Украины на выход и качество черенков. А.Г. Мишуренко изучил водный режим виноградной школки и установил, что в условиях юга Украины орошать виноградную школку необходимо так, чтобы на южных суглинистых черноземах влажность почвы не падала ниже 60-70 % НВ.

С началом Великой Отечественной войны, в 1941 г. А.Г. Мишуренко принимает участие в обороне Одессы в составе войск МПВО, затем, в последние дни обороны г. Одессы вместе с войсковыми частями эвакуируется в Крым и далее на Северный Кавказ. Вернувшись в Одессу, после освобождения, А.Г. Мишуренко был назначен исполняющим обязанности директора института, а затем заместителем директора по научной работе и заведующим отделом физиологии.

Начались трудные годы восстановления виноградарства после второй мировой войны. Экспедиционные обследования юга Украины, оценка состояния виноградников позволили наметить пути и объемы закладки новых виноградников, ремонта и реконструкции старых насаждений. Под руководством и при непосредственном участии А.Г.Мишуренка проводятся обследования насаждений маточников подвоя и разрабатываются рекомендации по их восстановлению. В то время это являлось основным звеном, без которого невозможно было начинать восстановление виноградников. В 1945 г. А.Г. Мишуренко, по поручению МСХ Украины, направляется в Грузию для заготовки и отправки в Украину черенков подвоя и привитых саженцев. Потребовалось огромное количество посадочного материала винограда для новых площадей и реконструкции старых. Организация этих и других работ легла на плечи А.Г. Мишуренка-заместителя директора института по науке, а А.Г. Мишуренко - ученый вплотную занялся разработкой технологии выращивания привитых саженцев. Этой проблеме ученый посвятил всю дальнейшую жизнь. В смутные для сельскохозяйственной науки 50-е годы ХХ ст. Александр Герасимович был освобожден от должности заместителя директора по научной работе «за ошибки, допущенные в работе отдела агротехники», где «слабо использовались методы мичуринской биологии».

В мае 1955 г. А.Г. Мишуренко был восстановлен в должности заместителя директора по научной работе. В этот период началось бурное развитие виноградарства на юге Украины, что поставило перед коллективом института ряд неотложных задач. В плане личного творчества А.Г. Мишуренко интенсивно разрабатывает технологию производства привитых саженцев, успешно защищает докторскую диссертацию, его утверждают в звании профессора. Как итог выполненной исследовательской работы в 1959 г. была подготовлена и издана монография «Виноградный питомник», которая в последствии выдержала четыре переиздания и сегодня является настольной книгой виноградарей - питомниководов.

Злободневные научные разработки, выполняемые А.Г.Мишуренком, в определенной мере, удовлетворяли запросы производства, решали задачи того времени и носили в основном, прикладной характер. Но, ученый понимал, что для дальнейшего успешного развития виноградного питомниководства, как одного из направлений сельскохозяйственной науки, необходимо создать структурное подразделение, которое координировало бы исследования, определяло стратегию и тактику в разработке технологии выращивания саженцев на современном уровне и на перспективу. В начале 1966 г. стараниями ученого в институте был создан отдел питомниководства, который возглавил ученик Александра Герасимовича, к.с.-х.н. Н.И.Нагорный. Разрозненные исследования были объединены единой тематикой, согласованной методикой. И результаты не замедлили сказаться, институт стал центром науки о виноградном питомниководстве в СССР и далеко за его пределами. Вскоре руководство отделом было возложено на доктора с.-х. наук А.Г. Мишуренка - признанного лидера в области виноградного питомниководства.

Началось укрепление материально-технической базы отдела питомниководства. В 60-х гг. ХХ ст., была построена новая прививочная мастерская со стратификационными камерами, подвальными хранилищами, оборудованными холодильными камерами и другими службами.

Все увеличивающиеся масштабы производства саженцев при резко сокращающихся трудовых ресурсах вызывали необходимость механизации и автоматизации процессов питомниководства. Работы и в этом направлении проводились интенсивно. Уже к средине 70-х гг. ХХ ст. был разработан комплекс машин для калибровки, нарезки, ослепления и прививки. Практически, все машины работали в полуавтоматическом режиме. Активное участие в таких разработках принимал А.Г. Мишуренко.

В области технологии производства прививок и выращивания саженцев тоже получили существенные результаты. Были определены оптимальные режимы стратификации и закаливания прививок, предложена технология стратификации прививок на слое воды, отработана технология выращивания прививок в школке, решены вопросы агротехники маточников подвоя и привоя. Итоги этих исследований обобщены в диссертациях Н.И. Нагорного, Е.П. Нагорной, Е.Г. Подгорного, М.М. Красюка и других, научным руководителем которых был А.Г. Мишуренко.

Коммуникабельный, подвижный, доступный в общении, Александр Герасимович Мишуренко не только руководил научными разработками и их внедрением, но и сам посещал виноградарские хозяйства, где знал всех и где все знали его. Институт активно работал над укреплением контактов по вопросам виноградного питомниководства с зарубежными коллегами виноградарских стран (Болгария, Румыния, Венгрия). Ученые виноградари этих стран были частыми гостями и стажировщиками в институте. А.Г.Мишуренко был первым ученым виноградарем, которого пригласили в ФРГ для доклада о состоянии виноградного питомниководства в СССР.

Одновременно с решением технологических вопросов виноградного питомниководства, А.Г. Мишуренко в начале 70-х годов ХХ ст. инициирует и организует масштабные комплексные исследования морозоустойчивости винограда. В новых условиях, при изменении технологии выращивания винограда (начаты широкие испытания культуры на высоких штамбах), с появлением новых, более устойчивых к морозу сортов потребовались уточнения зон укрывной и неукрывной культуры. Эти комплексные исследования с участием агрометеорологов, агротехников, физиологов, агрохимиков, механизаторов были успешно выполнены. Полученные результаты актуальны и сегодня.

Требования руководства страны наращивать темпы производства привитых саженцев часто приводили к принятию дирекцией института поспешных решений, без должного научного обоснования и производственной проверки. Это не соответствовало убеждениям ученого старой таировской школы, каким был А.Г. Мишуренко. Возникающие на этой почве конфликты с дирекцией института привели к тому, что в мае 1972 г. А.Г. Мишуренко перешел на преподавательскую работу в Одесский филиал Института повышения квалификации работников пищевой промышленности, где щедро делился богатым опытом и знаниями со специалистами - виноградарями. Этот шаг был трудным для человека, проработавшего всю жизнь и вложившего свои научные знания в развитие института, создавшего в институте отечественную научную школу виноградарей - питомниководов. Несмотря на пошатнувшееся здоровье, А.Г. Мишуренко оставался таким же активным и деятельным, использовал малейшую возможность, чтобы посетить виноградарские хозяйства или родственные учреждения, всегда старался быть в курсе событий в виноградарстве и питомниководстве. А.Г. Мишуренко умер в декабре 1986 г., будучи в очередной командировке в г. Ташкенте.

Прошло более двух десятилетий после ухода из жизни А.Г. Мишуренка. И все эти годы ученые и практики виноградари - питомниководы постоянно обращаются к трудам ученого, черпают из них знания, идеи, развивают их в новох условиях, дополняют новыми решениями. И это является лучшей памятью ученому.


УДК 634.84:632.42:631.537

Л.А. Баранец

Национальный научный центр

«Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова»,

Украина

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Виноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1) iconМ І кроб І олог І ямолока
В-39 Мікрофлора молока від хворих на субклінічні мастити корів / А. М. Головко, С. О. Гужвинська, В. Я. Вечтомов [та ін.] // Ветеринарна...

Виноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1) iconМіжвідомчий тематичний науковий збірник Випуск 36 Випуск присвячено 140-річчю від дня народження академіка М. Ф. Іванова Нова Каховка «пиел» 2011
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова». Протокол №6 від 14 липня 2011 р

Виноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1) iconЛитвин В., Наумовець А., Онищенко О., та ін
Українсько-македонський науковий збірник: Збірник/ Ред кол.: Литвин В., Наумовець А., Онищенко О., та ін. К.: Нан укр., 2006. 430...

Виноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1) iconАвторефератів -100 назв
Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. – К. Нан укр. Нац б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 306 с

Виноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1) iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. – К.: Нан укр. Нац б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 444 с

Виноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1) iconАвторефератів 150, журналів 90
Українсько-македонський науковий збірник = Ukrainian-macedonian scientific collection. Вип. 5 / Ред кол.: В. Литвин, Б. Ристовський,...

Виноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1) iconЗбірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією кандидата наук з державного управління Валентина Михайловича Петрика Київ 2005
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...

Виноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1) iconНого процесу науково-методичний збірник ( Випуск ХLІХ ) Слов’янськ 2009 isbn 5-7763-4577-4
Г. 94 Гуманізація навчально–виховного процесу : Збірник наукових праць. – Вип

Виноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1) iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: бдпу, 2008. – 276...

Виноградарство І виноробство міжвідомчий тематичний науковий збірник 46 (1) iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2009. – 272...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница