3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
Скачать 324.17 Kb.
Название3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
страница2/9
Дата конвертации01.11.2012
Размер324.17 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Tantárgy neve: Operációs rendszerek és hálózatok

Kreditszáma: 5

A tanóra típusa10: ea. / szem. / gyak. és száma: 3/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb11): évközi beszámoló és koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A tantárgy egyik célja a különböző alapképzési iskolákból jövő hallgatókban egységes fogalomrendszer kialakítása. A tárgy további célja olyan elméleti és gyakorlati alapismertek nyújtása, melyeket elsajátítva a hallgatók képesek lesznek számítógép rendszerek, hálózatok tervezésére, kialakítására és üzemeltetésére.

Tartalma: Operációs rendszer struktúrák. A processz (fonál) absztrakció és a kernel. Processz (fonál) ütemezés. Processzek közötti kommunikációs mechanizmusok. Szinkronizációs és kölcsönös kizárási mechanizmusok. Holtpont és kezelése. A virtuális memória modell. Lapozó rendszerek. Stack algoritmusok és a munkakészlet modell. Fájlrendszerek kialakítása. A virtuális és hálózati fájlrendszerek. A biztonság kérdései. Hálózattervezési alapismeretek, az OSI és TCP/IP hálózati modellek. Hálózatok kialakítása, topológiák, közegek és eszközök. Hálózatközi együttműködés. Címzési struktúrák, alhálózatok kialakításának szempontjai, forgalomirányítási stratégiák. Hálózatok üzemeltetése, hálózat-felügyeleti rendszerek. A hálózatbiztonság problematikája, alapvető hálózatbiztonságot növelő megoldások.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Kóczy A., Kondorossi K. szerk.: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben. Panem, 2000,
  552 o., ISBN: 963.545.250.0.

 • A.S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok. Panem, 2004, ISBN: 963 545 384 1.

 • Silberschatz, P.B. Galvin: Operating Systems Concepts. Addison-Wesley, 1994,
  ISBN: 0-321-26751-6.

 • Hosszú G.: Az Internetes kommunikáció informatikai alapjai. Novella, 2005, 640 o.,
  ISBN: 963 9442 51 8.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács Szilveszter, egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Korszerű irodalomkutatás és publikálás

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa12: ea. / szem. / gyak. és száma: 0/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb13): évközi feladat, gyj.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A tantárgy során a hallgatók megismerik az információ-feldolgozás különböző módszereit. Megismerkednek azzal, hogy mi a publikáció, hogyan épül fel.

Tartalma: A publikáció tartalmi és formai követelményeknei. Régebben és főként a napjainkban használatos kereső rendszerek, ezek jellemzői, használata, a témakiválasztás, a kulcsszavak, a keresési fogások részletei. A keresési módszerek bemutatása példákon keresztül. Saját választott témában minden hallgató keresést végez és az eredményt tanulmány formájában leadja, vagy előadás formájában elmondja. A hallgatók ezáltal gyakorlatot szereznek új műszaki témák gyors és hatékony keresésében.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • J. A. Momoh: Electric Power System Applications of Optimization, Second Edition, Taylor&Francis, 2008, ISBN 978-1-4200658-6-2, p. 602

 • Published 20th December 2008 by CRC Press – 602 pages

 • J. Battelle: The Search, How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed our Culture. Portfolio, New York, 2005. http://www.pandia.com/bookstore/.

 • On innovation in the search engine industry: John Battelle’s book The Search. http://www.pandia.com/sew/109-on-innovation-in-the-search-engine-industry-john-battelle%E2%80%99s-book-the-search.html.

 • E.N. Baylin and J. Gill: Effective Internet Search. http://www.searchhelpcenter.com/.

 • T. Calishain: Web Search Garage - a comprehensive introduction to Internet searching. http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0131471481/ref=nosim/pandiainternetse/.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Jármai Károly, egy. tan. DSc.

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa14: ea. / szem. / gyak. és száma: előadás, 0/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb15): gyj.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A kommunikáció alapjainak, tipológiájának megismerése. A kommunikáció korlátainak felismerése és leküzdésük.

Tartalma: A nem verbális kommunikáció szerepe, testbeszéd. Egyéni személyiségjegyek szerepe a kommunikációban. Johari ablak, az észlelés és folyamata, képességek és rátermettség, a tanulás. Prezentációs technika alapjai, felkészülés a prezentációra, kezdéstől a befejezésig. Tudományos dolgozat írása, vázlat, címadás, források és hivatkozások. A stílus, kommunikáció írásban, önéletrajz, pályázatok írása. Prezentációs eszközök Power Point használata, flipchart, írásvetítő.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Deák Cs.: Kommunikáció és prezentáció. Humán Telex Consulting kiadás. Budapest, 2003. Második javított kiadás 2005, ISBN: 963 212 441 3.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Deák Csaba egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Innováció menedzsment

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa16: ea. / szem. / gyak. és száma: előadás, 2/0/0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb17): gyj.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: Az innováció fogalmának, folyamatának, az innovációs folyamat szerkezetének és a jellegét befolyásoló tényezőknek azonosítása. A Kkv-ék működését támogató innovációs modellek megismerése.

Tartalma: Innováció és növekedés. Innovációs változások fokozatai. A K+F és a műszaki fejlesztés. Technológiai nyomás és a piaci szívás (push-pull hatás). Az innováció elterjedése: A diffúzió. A trigger effektus. Az innovációs stratégia: Az új termék. A termékfejlesztés orientáció. Empatikus fejlesztés. Terméktesztelési módszerek. Az uralkodó termék. A zöld termék. Az innovációs stratégia kialakítását támogató elemző, tervező módszerek: Alapozó vizsgálatok. Életciklus görbék elemzése. Az „S”- görbék. Termék / technológia portfolio. Az innovációs stratégia meghatározása: Alapstratégiák. Diverzifikálás és szegmentálás. Az innovációs stratégiák iparági sajátosságai. Stratégiai potenciálok. A stratégiaválasztást befolyásoló tényezők. Kockázati tőke: A kockázati tőke szerepe a vállalatfinanszírozásban. Kockázati tőke befektető kontra stratégiai befektető. Kockázati tőke társaságok. Kockázati tőkefinanszírozással foglalkozó pénzintézetek. Üzleti angyal - business angel. Fogoly alapok - captive funds. Vetőmag tőke - seed capital. Tudásmenedzselés: Tudás - tudás átalakítás. Tanulás - tanulási folyamatok. A tudás spirál. A tanuló szervezet. Tudástranszfer - tudásmenedzselés. Tudásmenedzselési stratégia. Tudásalapú vállalatok. A tudás mérése. A tudásáramoltatás hálózatának jellemzői.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Szakály D.: Innováció és tudás menedzselés. Egyetemi jegyzet, Miskolc, 2001, p. 1-495.
  ISBN: 963 661 452 0.

 • Iványi A.: Termékstratégia, gyártmánypolitika, műszaki fejlesztés. Műszaki K. 1984, 238 o.,
  ISBN: 9631058832.

 • Szántó B.: Innováció, a gazdaság fejlesztésének eszköze. Műszaki K. 1985, 264 o.,
  ISBN: 963-10-6671-1,

 • Dorogi J., Rott N.: Az innovációk rendszere és a vállalati fejlődés. KJK 1976, 351 o.,
  ISBN: 963-220-240-6.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szakály Dezső egy. doc. CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Környezetgazdaságtan

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa18: ea. / szem. / gyak. és száma: előadás, 1/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb19): gyj.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A tanultak alapján a hallgatók képesek lesznek egy szervezet környezet-gazdaságtani problémáit azonosítani, részben pedig meg is oldani azokat.

Tartalma: A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a környezeti gondolkodás fejlődésével, különös tekintettel az elmúlt 50 év eredményeire. A fenntartható fejlődés elvének szem előtt tartásával a tárgy keretében elsajátítják a környezeti és társadalmi problémák azonosításának, értékelésének és mérésének módszereit, továbbá a környezetközpontú menedzsment rendszerek alapjait.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Berényi L.: Környezetmenedzsment. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2009, 300 p.,
  ISBN: 978-963-661-896-4.

 • Kerekes S.: A környezetgazdaságtan alapjai. http://korny10.bke.hu/kornygazd/index.html.

 • Csutora M., Kerekes S.: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. KJK, 2005, 250 o.,
  ISBN: 9789632247427.

 • Szintay I.: Minőségmenedzsment III., Bíbor Kiadó, 2006, 2-3. sz., 49-64. p.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Berényi László egy. adj. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott iconDoktori oktatási programok (tanterv, tanegységek megnevezése, kötelező, választható, óraszám, kreditérték, az értékelés módja)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница