3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
Скачать 324.17 Kb.
Название3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
страница3/9
Дата конвертации01.11.2012
Размер324.17 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Tantárgy neve: Projektmenedzsment

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa20: ea. / szem. / gyak. és száma: előadás, 2/0/0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb21): gyj.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A projektmenedzsment helyének és szerepének elhelyezése a szervezetek működésében. A projektmenedzsment eszköztárának megismerése.

Tartalma: A projektmenedzsment funkciói. Projektteljesítési stratégiák. A projektvezetés eszköztára. A tervezési folyamat során alkalmazható eszköztár. A szervezés és ellenőrzés során alkalmazható eszköztár. A kockázatkezelés során alkalmazható eszköztár. A projektek stratégiai illeszkedésének biztosítása. A projektsiker mérése, értelmezése. Humán erőforrás kezelés a projektmenedzsmentben. Kommunikáció projektkörnyezetben. Konfliktuskezelés és megoldás a projektekben. Motiváció projektkörnyezetben. Nemzetközi projektek menedzselése.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Görög M.: A projektvezetés mestersége. Aula Kiadó, 2003. Bp., 75. o.

 • Dobák M., Veresné Somosi M.: Szervezet és Vezetés. MKK 2011, (megjelenés alatt).

 • Aggteleki-Bajna: Projekttervezés. Közdok, 1995.

 • K. Verma: Human Resource Skills for the Prokjekt Manager. Projekt Management Institute, 1995.

 • Papp O.: Projektmenedzsment. BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1995.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Veresné Somosi Mariann, egy. doc. CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Jelek és rendszerek elmélete

Kreditszáma: 5

A tanóra típusa22: ea. / szem. / gyak. és száma: 3/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb23): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

A tantárgy célja a diszkrét idejű és a folytonos idejű jelek, lineáris és invariáns rendszerek és hálózatok alaptörvényeinek megfogalmazása, módszerek bemutatása a rendszereket leíró egyenletek megoldására az időtartományban, a frekvencia-tartományban és a komplex frekvenciatartományban, a megoldás értelmezése.

Tartalma: Determinisztikus és sztochasztikus jelek elmélete. Jelek és rendszerek frekvencia- és időtartománybeli leírása. Folytonos és diszkrét idejű rendszerek analízise az idő, a frekvencia és a komplex frekvenciatartományban. Állapotváltozós leírás. Folytonos és diszkrét idejű Fourier transzformáció, DFT, FFT. Laplace és Z transzformáció. Stabilitás vizsgálat. Nemlineáris rendszerek analízise. Véges (FIR) és végtelen impulzusválaszú (IIR) digitális szűrők. Szűrőapproximációk, digitális szűrők tervezése. Rezgésmérés, rezgésjelek elemzése. Cepstrum transzformáció. Mintavételes rendszerek, szabályozás. Lényegkiemelés, a döntéselmélet alapjai.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Fodor Gy.: Jelek, rendszerek és hálózatok I. II., Műegyetemi Kiadó, Bp., 867 o.,
  ISBN: 963-420-552-6.

 • Kuczmann M.: Jelek es rendszerek. HEFOP-os SZIE elektronikus jegyzet.

 • S.A. Tretter: Introduction to Discrete Time Signal Processing. John Wiley & Sons. New York, 1976.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Czap László, tszv. egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Méréselmélet és mérőrendszerek

Kreditszáma: 5

A tanóra típusa24: ea. / szem. / gyak. és száma: 3/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb25): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

A tantárgy célja intelligens mérőrendszerek és mérési módszerek elméletének megismerése, a hardver felépítés tervezési lépéseinek és gyakorlatának elsajátítása, on-line-és off-line mérésvezérlő szoftverek fejlesztési ismereteinek megszerzése.

Tartalma: Méréselmélet, mérőrendszerek modellezése, mérési eljárások tervezése, optimalizálása. Jel- és rendszermodellek. Folytonos és diszkrét jelek kezelése, sztochasztikus jelek analizálása. Mérési adatfeldolgozás matematikai módszereinek alkalmazása, véletlen hibák becslési módszerinek szimulációs tervezése. Statisztikai, regressziós, empirikus sűrűségfüggvény, hibák halmozódását kezelő adatfeldolgozó szoftverek fejlesztése méréstechnikai alkalmazásokra. Mért jelek feldolgozása idő- és frekvencia tartományban. Spektrum analizátor fejlesztése. Digitális filterezés elmélete és gyakorlati alkalmazása. Intelligens mérőrendszerek: Mérőrendszerek hardver felépítésének tervezése, érzékelők elmélete és gyakorlati alkalmazása, analóg jelkondicionálók tervezése. Mérésadatgyűjtő rendszerek tervezése. Mintavételezési módszerek és adatfeldolgozási módszerek közötti kapcsolódások, függőségek elemzése. Mérési folyamatok on-line vezérlésének módszerei. On-line mérőrendszerek időzítési és alarm módszereinek szimulációja és fejlesztése. Alarm technikák megbízhatóságának kiértékelése, hibakezelés módszerei.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Ajánlott irodalom:

 • Schnell L.: Jelek és rendszerek méréstechnikája. Műszaki Könyvkiadó, 1985, ISBN: 963-105-617-1.

 • E.O. Doebelin: Measurement Systems. McGRAW-HILL, 1990, ISBN: 0-07-017338-9.

 • J.G. Webster: The Measurement, Instrumentation and Sensors. CRC Press LLC, 1999,
  ISBN: 3-540-64830-5.

 • J.G. Webster: Electrical measurement, Signal Processing and Displays. CRC Press LLC, 2004,
  ISBN: 0-8493-1733-9.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Váradiné Szarka Angéla, egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Villamos modellezés és szimuláció

Kreditszáma: 5

A tanóra típusa26: ea. / szem. / gyak. és száma: 3/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb27): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

A tárgy célja: Nemlineáris villamos rendszerek matematikai alapú modellezése és szimulációja, matematikai programcsomagok alkalmazásának gyakorlása kiválasztott mintapéldákon és önálló feladatokon keresztül. A tárgy betekintést nyújt a mesterséges intelligencia módszerek alkalmazásába, a nemlineáris modellezésbe (elsősorban is a neurális hálózatok elektrotechnikai alkalmazásába) valamint áttekintést nyújt a végeselemes módszerek alkalmazásából villamos szakterületen.

Főbb tématerületek: Matlab és Scilab szoftverek funkciói és alkalmazásuk villamos problémák megoldására, a Simulink és a Scico használata. Nemlineáris villamos rendszerek modellalkotása szervomotorok, meghajtásuk és behúzómágnesek példáján keresztül. A modellek validálása méréssel. Inverz problémák megoldása a villamos modellezés területén. Bevezetés a neurális hálózatok alkalmazásába villamos motorok és aktuátorok mintapéldák alapján. Toolboxok használata. Végeselemes módszerek alkalmazása mágneses problémák megoldására, a Flux3D programcsomag alkalmazásával.

Kompetenciák: Alkalmasság villamosmérnöki problémák megoldására Matlab és/vagy Scilab programcsomagok alkalmazásával. Egyszerűbb villamos nemlineáris rendszerek neurális hálózattal történő modellezésének és a végeselemes módszerek alkalmazásának ismerete.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Matlab kézikönyvek.

 • Scilab online elérhető kézikönyv.

 • Fodor Gy.: Jelek és rendszerek. Műegyetemi Kiadó, 2006, ISBN: 963-420-869-X.

 • Klee H.: Simulation of Dynamic Systems with MATLAB and Simulink. CRC Press, 2007,
  ISBN: 978-1-400-44188.

 • Woods R.L. and Lawrence K.L.: Modeling and simulation of dynamic systems. 2nd ed. Prentice-Hall, 1997, ISBN: 10: 0133373797.

 • Soumitro Banerjee Dynamics for Engineers. John Wiley & Sons Ltd, 2005,
  ISBN-13: 978-0-470-86843-0.

 • Tsoukalas L.H, Uhrig R.E.: Fuzzy and Neural Approaches in Engineering. John Wiley & Sons Ltd, 1997, ISBN: 0-471-16003-2.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Blága Csaba, egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):
Kovács Ernő, egy. doc. PhD

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott iconDoktori oktatási programok (tanterv, tanegységek megnevezése, kötelező, választható, óraszám, kreditérték, az értékelés módja)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница