3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
Скачать 324.17 Kb.
Название3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
страница4/9
Дата конвертации01.11.2012
Размер324.17 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Tantárgy neve: Beágyazott rendszerek

Kreditszáma: 5

A tanóra típusa28: ea. / szem. / gyak. és száma: 3/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb29): évközi beszámoló, gyj.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

A tantárgy célja bemutatni a beágyazott rendszerek tervezési platformját képező rendszerelemeket, kibővíteni az alapvető általános szoftveres ismereteket a beágyazott rendszerek szoftvertervezési ismeretekkel (esemény és idővezérelt programozás, tervezési minták, szoftverarchitektúrák, modell alapú szoftverfejlesztés).

Tartalma: A beágyazott rendszerek felépítése, rendszerkomponensek; A beágyazott rendszerek ki-bemeneti eszközei, analóg jelkondicionálás; adatfeldolgozó eszközök: mikrovezérlők, mikroprocesszorok, FPGA áramkörök, jelfeldolgozó processzorok; Az eszközök összehasonlítása és az optimális megoldás és rendszerbe integrálás szempontjai; A beágyazott rendszerek kommunikációs eszközei és a kommunikációs rendszerek felépítésének ismertetése. Hardver-szoftver együttes tervezés; Szoftverrendszerek fejlesztési folyamata, a beágyazott rendszerek szoftverarchitektúrái; Beágyazott operációs rendszerek alkalmazási kérdései; A modell alapú szoftverfejlesztés alapfogalmainak bemutatása; Rendszertesztelés.

Kialakítandó kompetenciák: Az Automatizálási és Kommunikáció-technológiai Tanszék folyamatosan hangsúlyt fektetett a beágyazott rendszerek oktatására és kutatására. A tématerületet felölelő alapismereteket pedig digitális technika, jelfeldolgozás, ipari kommunikáció, konfigurálható rendszerek, mikrovezérlők, beágyazott rendszerek I. tárgyak keretében oktatja a tanszék. A megszerzendő kompetenciák is ezekhez a témakörökhöz kapcsolódnak: hardver-szoftver együttes tervezés módszertana; az analóg és digitális jelfeldolgozás elmélete; tervezésük módszertana; elosztott, valós-idejű, beágyazott rendszerek és hálózati eszközeik rendszertechnikája; a verifikálás, hitelesítés (validálás), tesztelés és a diagnosztika módszertana; beágyazott rendszerek szoftvertechnológiája.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Labrosse J.J et all: Embedded Software know it all. Newnes, 2008, pp. 770,
  ISBN: 978-07506-8582-5.

 • Labrosse J.J: MicroC/OS-II The real-time kernel. CMP Books, 2002, pp. 606, ISBN: 1-57820-103-9.

 • Scott H., Andree D. ed.: Reconfigurable Computing The Theory and Practice of FPGA-Based Computation. Elsvier, 2008, pp. 945, ISBN: 978-0-12-370522-8.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Vásárhelyi József, egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Ipari kommunikációs rendszerek tervezése

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa30: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb31): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: Az átviteltechnika alapjainak, közegeinek jellemzése. Az ipari kommunikációs rendszerekkel szemben támasztott követelmények, kódolási technikák: forráskódolás, illesztő kódolás megismerése.

Tartalma: Jelkódolási megoldások, szinkronizáció. Hibavédelmi kódolás: CRC, BCH, R-S kódok. Hálózati topológiák, architektúrák, az ISO/OSI modell. Közeghozzáférési technikák. Protokollok és diagnosztikai módszerek, eszközök. Forrás/cél, ill. előállító/felhasználó típusú hálózatok jellemzése. Folyamatirányítás orientált hálózatok: Foundation Fieldbus, PROFIBUs dp, pa, hart. A User réteg szoftver elemei: hálózat és rendszertervezés. Rb-s terekbeni használat feltételei. Biztonságkritikus rendszerekben használható hálózati megoldások: Profisafe, SAFETYBUS, Járműipari (CAN), és épületautomatizálási (EIB) hálózatok, Érzékelő/beavatkozó hálózatok, ASI. Ipari Ethernet alapú hálózatok jellemzői: teljes duplex átvitel, gyűrű, ill. redundáns gyűrű topológia, switch-ek alkalmazása. A real-time Ethernet (RTE) követelmény rendszere. Nagy pontosságú szinkronizálás. Az EtherCAT, PowerLink, PROFInet rendszer. Rendszerintegrációs megoldások OPC szerverrel. Ipari kommunikációs rendszerek biztonsági és titkosítási módszerei. Hálózat menedzselési módszerek, az SNMP. Vezeték nélküli ipari hálózatok jellemzése: frekvencia sávok, DSSS és FHSS átviteli technikák. Modulációs eljárások: ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, OFDM. WLAN (WIFI) és WPAN (Bluetooth, ZigBee, IrDA) kommunikáció. Hálózat tervezési szempontok és módszerek. Ipari WSN hálózatok: OneWireless, Wireless HART, iwlan, Önszervező, öngyógyító energia optimalizáló és routing algoritmusok. RFID alapú ipari kommunikációs rendszerek. Jeladó (tag), olvasó, middleware. Aktív, passzív eszközök. Informatikai ütközéselkerülő módszerek. Visszaverődéses és rádió kommunikáció. A GPRS alapú átvitel eszközei, programozása. Vezetékes és vezeték nélküli ipari kommunikációs hálózatok méréstechnikája, diagnosztikája.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Ajtonyi I.: Ipari kommunikációs rendszerek I., AUT-INFO Kiadó Miskolc, 2008. december, 431 p,
  ISBN: 978-963-06-5813-3, ISSN: 1789-5456.

 • Ajtonyi I.: Ipari kommunikációs rendszerek III., AUT-INFO Kiadó Miskolc, 2010. április, 351 p,
  ISBN: 978-963-06-8988-5, ISSN: 1789-5456.

 • Ajtonyi I.: Ipari kommunikációs rendszerek IV., (megjelenés alatt).R. Zurawski: The Industrial Communication Technology. Taylor & Francis, 2005,
  ISBN: 08493 3077 7.

 • S. Rackley: Wireless Networking Technology. ISBN: 0-7506-6788-5.

 • Ajtonyi I.: Automatizálási és kommunikációs rendszerek. Miskolc, MEK, 2003, 527 p,
  ISBN: 963 661 546 2.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ajtonyi István, egy. tan. CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):
Trohák Attila, egy. ts.

Tantárgy neve: Irányítási rendszerek tervezése

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa32: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb33): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: Az irányítási rendszerek felépítésének, jeleinek, készülékeinek és különböző generációinak megismerése. Statikus és dinamikus tulajdonságok, környezeti hatások, és azok csökkentésének módjai.

Tartalma: Valós idejű rendszerek. Ütemezés: prioritásos szoftver struktúrák, ütemezési algoritmusok, ütemezhetőségi analízis. Óraszinkronizálás: az idő kezelése elosztott rendszerekben. PLC alapú folyamatirányítási architektúrák: kétszintű, háromszintű, többszintű. PLC programozási nyelvek: ST, LAD, FBD, IL, SFC. Analóg és digitális érzékelők és beavatkozók illesztése a PLC-hez. Batch folyamatok irányítása PLC-vel, receptúra programozás. Frekvenciaváltós hajtások és szervók működtetése PLC-vel. Sorrendi lefutó vezérlések tervezése PLC-vel és Szabályozási funkciók. A PLC helye és szerepe a gyártásautomatizálási rendszerekben. PLC-k szerepe a rugalmas gyártórendszerekben és a CÍM-ben. A folyamatirányítás és a termelésirányítás kapcsolata, a MES és az ERP rendszerszintű funkciói. A komponens alapú automatizálás (CBA) PROFInet rendszerrel. Az ember-gép kapcsolat hw. és sw. eszközei: SCADA, HMI. A SCADA hétrétegű OSI modellje és a rétegek funkciói. Folyamatvizualizálás, archiválás, trend analízis CITECT SCADA szoftverrel. Web alapú irányítás, vizualizálás és integráció. A fuzzy irányítás Mamdami és Sugeno modellel. Fuzzifikálási és defuzzifikálási módszerek. A fuzzy következtető rendszer. Tanuló neuro-fuzzy automaták. Fuzzy automatika programozása fordított inga működtetéséhez SIEMENS PLC-vel. Biztonságkritikus rendszerek alapfogalmai. Az ALARP háromszög. A biztonsággal kapcsolatos valószínűségi modellek és számítások. A HAZOP vizsgálati módszer. A rendszerek biztonsági analízisének módszerei: hibafa módszer, Markov modellek és mátrixok. Biztonság növelő módszerek: diagnosztika és redundancia. MOON biztonsági architektúrák. Szeparált és kombinált biztonsági rendszer architektúrák. A biztonsági szoftver készítés módszerei. Verifikáció és validáció „V” modell alapján. Az IEC 61508/511, ill. az IEC 62061 és ISO 13849-1 szabványok szerinti rendszer tervezés és validálás. Folyamatműszerezési ismeretek, P & ID tervek. Hőmérsékletérzékelők, Áramlásérzékelők. Út- és szöghelyzet-érzékelők. Erő-, tömeg-, nyomaték és gyorsulásérzékelők. Optikai érzékelők. Nyomás, nyo-más-különbség villamos kimenetű jelű érzékelői. Analóg működésű és kimenő jelű távadók. Digitális terepbuszra illesztett „intelligens” távadók. Matematikai műveleteket végző jelfel-dolgozók. A terepi működtetés feltételei, környezeti hatások. Távadók felépítése, jellemzői, működési elvei. Analóg és digitális távadók. Villamos végrehajtó szervek. Pneumatikus vég-rehajtó szervek általános szerkezeti és működési elve. Helyzetbeállítók, analóg és digitális helyzetbeállítók, paraméterezés, konfigurálás. Beavatkozó szervek. A szelepek szerkezete, jelleggörbéi. A szelep villamos analógiája és szabályozástechnikai értelmezése.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Ajtonyi I., Gyuricza I.: Programozható irányító berendezések, hálózatok és rendszerek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2002, 499 p, ISBN: 963 16 1897 8.

 • Ajtonyi I.: PLC és SCADA-HMI rendszerek I., Alcím: PLC programozás az IEC 61131-3 szabvány szerint. AUT-INFO Kiadó Miskolc, 2007. október, 290 p, ISBN: 978-963-06-3165-5.

 • Ajtonyi I.: PLC és SCADA-HMI rendszerek II.  Ipari kommunikációs rendszerek II., Miskolc, AUT-INFO Kiadó, 2008. május, 408 p, ISBN: 978-963-661-833-9, ISSN: 1789-5456.

 • Ajtonyi I.: PLC és SCADA-HMI rendszerek III., AUT-INFO Kiadó Miskolc, 2008. október,
  304 p, ISBN: 978-963-06-5774-7, ISSN: 1789-5456.

 • Ajtonyi I., Trohák A.: Biztonsági irányítások. (Megjelenés alatt).

 • K.H. John, M. Tiegelkamp: IEC61131-3: Programming Industrial Automation Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York, 1995.

 • D. Macdonald: Industrial Safety, Risk Assesment and Shutdown Systems. Newness, 2004.
  ISBN: 0750658045.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ajtonyi István, egy. tan. CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott iconDoktori oktatási programok (tanterv, tanegységek megnevezése, kötelező, választható, óraszám, kreditérték, az értékelés módja)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница