3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
Скачать 324.17 Kb.
Название3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
страница5/9
Дата конвертации01.11.2012
Размер324.17 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Tantárgy neve: Elosztott irányítási rendszerek

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa34: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb35): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: Az adatgyűjtés, a szabályozás, az adatarchiválás, a megjelenítés, és a távoli elérés megvalósításának lehetőségeinek megismerése különböző rendszerekben. Az intelligens érzékelők-beavatkozók és az ipari környezet kommunikációs rendszerekkel szembeni követelményeinek, a szabványos megoldások kialakításának elsajátítása.

Tartalma: A különböző irányítási rendszerek csoportosítása, jellemzői. Az irányítási rendszer elemeinek jellemzése, az intelligens rendszerek felépítése. Az intelligens érzékelők-beavatkozók hardver-szoftver architektúrája. Az intelligens terepi eszközök számítógépes egységeinek bemutatása. A digitális elemek és eszközök összekapcsolására alkalmas kommunikációs rendszerek szabványai, a vezérelt adatátvitel módszerei, érzékelő-hálózatok felépítése, vezetékes és rádiós hálózatok. A szabványos jeltartományú „hagyományos” felépítésű analóg jelkezelésű, és az intelligens érzékelők, távadók és beavatkozók jellemzőinek összehasonlítása. A zavarások hatásai és kiküszöbölésének módszerei. Az irányítási hálózat struktúrája, a RIO egységek felépítése. Az irányítási hálózat csatlakoztatása a terepi és a felső szintű rendszerekhez. Az irányítási hálózat feladatainak jellemzése. Alapvető vezérléstechnikai megoldások megismertetése, a sorrendi vezérlés megvalósítása. A szabályozás megvalósítása, matematikai leíró rendszerek. A szabályozó rendszerek diagnosztikai lehetőségeinek bemutatása. A szabályozókörök minősítésére és fejlesztésére szolgáló szoftverek megismerése. Folyamatirányító rendszerek felépítése, jellemzői. Az elosztott folyamatirányító rendszerek architektúrájának ismertetése, a SCADA és DCS struktúrák használatának tervezése és alkalmazási példák bemutatása a különböző vegyipari folyamatokra. A terepi szabályozás megvalósítása intelligens eszközökkel.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • F. Zhao, L. Guibas: Information Processing in Sensor Networks. Palo Alto, 2003, pp. 223-238.

 • S. Russell, P. Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben. Panem Kiadó, Budapest, 1999, 1206 o., ISBN: 9789635454112.

 • G.C. Barney: Intelligent Instrumentation. Prentice Hall, 1985, ISBN: 0134689437 4.

 • J. Berge: Fieldbuses for Process Control: Engineering, Operation and Maintenance. Published: ISA 2002, ISBN: 1-55617-760-7.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Jónap Károly, tud. főm. PhD.

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Valósidejű diszkrét folyamatirányító rendszerek

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa36: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb37): évközi zárthelyi, évközi feladatok, koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a termelési folyamatok valósidejű irányítására szolgáló számítógépes alkalmazási rendszereket, főként azok folyamatmodellezési, információtechnológiai, integrálhatósági, funkcionális és kezelhetőségi tulajdonságai szempontjából. A tárgy két nagyobb részterület megismertetését célozza, ezek a műhelyszintű gyártásirányítás és a programozható gyártásautomatizálás.

Az elsajátítandó ismeretanyag: Gyártórendszerek típusai, struktúrája. A számítógépes gyártás (CAM) fogalma. Az operatív gyártásirányítás definíciója, feladata, funkciói, erőforrásai, referencia modellje. Gyártásirányító rendszerek felépítése. A folyamat-automatizálás fejlődése 1900-tól napjainkig. Munkahelyi vezérlők (PLC, CNC, ROC, MMC) és azok integrálása. Műhelyszintű gyártásirányítás. Gyártócellák vezérlése. A gyártásirányítás helye a termelésinformatikai alkalmazási rendszerek között. A valósidejű gyártásirányítás céljai. Irányítási feladatok. Rövid távú termelésütemezés. Gyártás előkészítés. A job-ok és erőforrások státuszának fogalma, nyomon követése. A valósidejű termelési folyamat minősítése. Optimális folyamatok, optimális irányítás. Multi-kritériumos optimálási elvek. Döntési modellek. Döntéstámogatás. Ütemezés-elmélet. Előidejű és valósidejű ütemezés. Ütemezési modellek. Feladatmegoldó technikák. Heurisztika, keresés, korlátozás programozás. Flow shop, Job shop és speciális feladatok. Aggregált és hibrid ütemezés. Alternatívák kezelése. Beágyazott hozzárendelés. MES funkciók megvalósításai. ERP, CAD/CAPP és user kapcsolatok, interfészek. Rendelés menedzsment. Erőforrás menedzsment. Raktár-kezelési (IC) modellek és politikák. anyag- és szerszámellátó (TMS) rendszerek. Bizonytalanság kezelés. Cockpit Task Management. „Behavior és situation” alapú irányítás. Alkalmazási rendszerek fejlesztése. MES struktúrák, komponensek. Fejlesztési környezet építése. Osztott rendszerek. Ipari hálózati környezet. MES rendszerek minősége, tesztelése, konfigurálása, üzemeltetése. IT szabványok. Nemzetközi szabványok és referenciák. Alkalmazási példák. Esettanulmányok. A MES alkalmazások biztonsági kérdései.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Hornyák O.: Számítógépes gyártásirányítás. Előadásvázlat, kézirat, Miskolc, 2005. compaq.iit.uni-miskolc.hu/oktatas/lib/exe/fetch.php?id.

 • Erdélyi F., Szabó G.: Programozható logikai vezérlők (PLC). Oktatási segédlet, Miskolc, 1993.

 • Tóth T.: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998, 248p.

 • Tóth T., Hornyák O., Buza Á.: A számítógépes termeléstervezés alapjai. Elektronikus formában terjesztett jegyzet, HEFOP 3.3.1-ME-IAK 4.1.

 • Dorf C.R., Kusiak A.: Handbook of Design, Manufacturing and Automation. J. Wiley & Sons Inc. New York, 1994, 1042. p, ISBN: 9780471552185.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Hornyák Olivér, egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Zárt rendszerű, ciklikus ipari folyamatok irányítása

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa ea. / szem. / gyak. és száma 38: 2/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb39): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Valósidejű diszkrét folyamatirányító rendszerek

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A hallgató a tárgy kreditértékének megszerzésével képes legyen átlátni egy bonyolult gyártási folyamatot annak automatizálási szintjén is. Megismeri az alakadási technológiákat azok jellegzetességeivel együtt. Fizikálisan is kezébe kapja az egyes szenzorelemeket, majd képes szabályozási hurkot építeni. A hallgató képessé válik zárt rendszerű ipari folyamatok üzemviteléről információt szerezni, valamint ismeri és érti a szabályozási műveleteket minimálisan három adott technológia esetén. A hallgató felügyelet mellett ugyan, de laboratóriumi körülmények között KM 80 gépen fröccsöntéssel, zárt ciklusban ipari terméket gyárt, a gyártási folyamatot irányítja, a gyártási optimálását különböző kritériumokra elvégzi.

Tartalma: A tananyag elméleti és gyakorlati ismeretekre osztható. A gyakorlat mindig az elméleti ismeretátadást követi a technológiai laboratóriumban. Az elméleti részben táblánál, az egyes zárt ciklusú ipari folyamatok bemutatásra kerülnek. Az elméleti és gyakorlati órákon minimálisan három ipari folyamat (sajtolás, szárítás, fröccsöntés) gépei automatikai elemeinek bemutatása történik meg. Az előadás tananyaga: A fröccsöntés technológiája és zárt ciklusú jellemzői. A meleg sajtolás ipari folyamatának ismertetése előadási, a szenzorika bemutatása elméleti és gyakorlati tananyag. A ciklikusan üzemelő alapanyag szárítók üzemvitele. Az irányítási folyamat nagyenergiájú jele a szabályozási hurkon belül. Az érzékelők konstrukciós kivitele és az általuk szolgáltatott szabványos tartományú jelek. Az érzékelők dinamikája. A szabályozási hiba eredete és jellemzői. A gyakorlati órákon az egyes ipari technológiák üzemvitelének gyakorlati bemutatása és egyes automatikai jellemzők mérése történik. A fröccsöntés, mint zárt ciklusú ipari folyamat részletesen a berendezés mellett ismételten bemutatásra kerül. A kézi szabályozás lehetőségei és a grafikus kijelzés jelentősége. A berendezés programozása és a kézi üzemmódban kiadható beavatkozó jelek generálása. Mintavételes szabályozások a fröccsöntésben. A jelek szűrése átlagoló szűrőkkel. Analóg és digitális átalakítók fizikai megjelenése az ipari berendezésekben. A hallgató AD konverter használatával mér, Dewetron adatgyűjtővel ellenőrzi a beavatkozás jellegét és eredményét.


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Bánhídi-Gyurica-Oláh: Automatika mérnököknek. Nemzeti tankönyvkiadó Zrt., 2001,
  ISBN: 9789631923223.

 • Csáki F., Bars R.: Automatika. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1983, 702 o.,
  ISBN: 963-17-6891-0.

 • Helm L.: A szabályozástechnika kézikönyve. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1990, 1199 o.,
  ISBN: 963-10-7558-3.

Tantárgy felelőse: Czél György, egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k),gyakorlatvezető: -
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott iconDoktori oktatási programok (tanterv, tanegységek megnevezése, kötelező, választható, óraszám, kreditérték, az értékelés módja)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница