3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
Скачать 324.17 Kb.
Название3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
страница6/9
Дата конвертации01.11.2012
Размер324.17 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Tantárgy neve: Logisztikai rendszerek irányítása és automatizálása

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa40: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb41): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A tárgy alapvető célja olyan elméleti és gyakorlati ismertek nyújtása, melyeket elsajátítva a hallgatók képesek lesznek automatizált logisztikai rendszerek tervezésére, kialakítására és üzemeltetésére. A tantárgy további célja a különböző alapképzési iskolákból érkezett hallgatókban egységes fogalomrendszer kialakítása.

Tartalma: Logisztikai rendszerek információs rendszereinek feladatai, az információ áramlással szemben támasztott követelményei. Jellegzetes automatizált logisztikai rendszerek, azok eszközrendszerei, fejlődési tendenciái. Robotizált anyagkezelési rendszerek struktúrája, alkalmazási példái és mobil robotos anyagáramlási rendszerek. A magas fokon automatizált, számítógéppel irányított logisztikai rendszerek irányítási stratégiái, algoritmusai és gyakorlati példái. Szimulációs módszerek alkalmazása automatizált, számítógéppel irányított rendszerek vizsgálatánál, tervezésénél. Automatizált logisztikai kontrolling rendszerek tervezési módszerei és alkalmazási példái.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Illés Béla, tszv. egy. tan. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):
Kovács György, egy. doc. PhD

Tantárgy neve: Ipari vezeték nélküli hálózatok

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa42: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb43): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Logisztikai rendszerek irányítása és automatizálása

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

A tantárgy célkitűzése: Bemutatni és megismertetni a hallgatókkal napjaink széleskörűen használt irányítástechnikában használatos vezetéknélküli adatátviteli technológiáit és fejlődési irányát.

Tartalma: Hagyományos kommunikációs technikák: A régi, még széles körben használt kommunikációs technikák és szabványok (RS-232, RS-422, RS-485; soros, aszinkron start-stop adatátvitel). Áramhurok (0-20mA, 4-20mA). Ipari hálózati rendszerek, architektúrák (OSI modell, TCP/IP). Vezeték nélküli rendszerek: Történeti áttekintés, átviteli „közegek”, technikák (ultrahang, fény, lézer, rádiófrekvencia) Architektúra, alkalmazástechnika, trend, szabványok. Gyártástechnikai alkalmazás: Nyílt hurkú alkalmazások, adatgyűjtés, termékkövetés. Vonalkód, színkód, RFID, trend, szabványok. Ember-gép kapcsolat: Vezérlés, távirányítás (HMI, SCADA, DCS) Adatátvitel biztonsági szempontjai. Kamerás rendszerek: Videókamerás alakfelismerés. Lézerszkenneres vezérlő, védelmi rendszerek. Automatikai, irányítástechnikai rendszerek: Adatgyűjtő rendszerek, fejlődés, szabványok. Általános feltételek. Mobiltechnikai elemek: IrDA, WLAN, WiFi, Bluetooth. Fejlődés, alkalmazástechnika, szabványok. Ipari vezeték nélküli szenzor technikák: Alkalmazási megoldások, trend, szabályozás GSM/GPRS, WLAN, ZigBee, ZigBee protocol stack. IEEE 802.15.4 szabvány fizikai és adatkapcsolati rétege. Ipari alkalmazás biztonsági kérdései: Szabályozás, szabványok, trend, gyakorlati példák, megoldások. A fejlődés irányai: Internetes távelérés, szenzortechnika.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • A.S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok (bármelyik angol vagy magyar kiadás). Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 2004, 939 o., ISBN: 963-545-384-1.

 • J. Park, S. Mackay, E. Wright: Practical Data Communications for Instrumentation and Control. Elsevier, 2003. ISBN: 07506 57979.

 • W. Stallings: Data and Computer Communications. 3rd edition, Macmillan, 1991,
  ISBN: 0-02-415454-7.

 • U.D. Black: Data Networks. Concepts, theory, and practice. Prentice-Hall, 1989,
  ISBN: 0-13-198599-X.

 • J.A. Gutiérrez, E.H. Callaway Jr., R.L. Barrett Jr.: Low -Rate Wireless Personal Area Networks, Enabling Wireless Sensors with IEEE 802.15.4. IEEE Press, 2003, ISBN: 0-7381-3557-7.

 • Lambert M.: Szenzorok. www.muszakikiadvanyok.hu/.../lambert_miklos_szenzorok.html.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szilassy László, vendégoktató, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Megújuló energiák

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa44: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb45): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: Az alternatív energiforáások és hasznosításuk megismerése.

Tartalma: A megújuló energiák történeti áttekintése. Energetikai alapfogalmak. A napenergia közvetlen hasznosítása. Elektromos áram termelése napenergia segítségével. A vizienergia hasznosítása. Szélenergia által történő elektromos áram termelés. A geotermikus energia fogalma. Geotermikus mezők, tároló-típusok. Készletbecslés. A földi hőáram. Áramlás és hőátvitel geotermikus kutakban. A geotermikus energia közvetlen hőhasznosítása. Villamos áram termelés geotermikus energiából. Energiatermelés forró száraz kőzetből. Kapcsolt hő és villamos áram termelés. Hőszivattyús energiatermelés. Környezeti hatások.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Bobok E., Tóth A.: Megújuló energiák. Egyetemi tankönyv, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005,
  217 p, ISBN: 963-661-671.

 • European Renewable Energy Council: Renewable Energy in Europe, Earthscan UK an USA, 2010, 206 p, ISBN: 978-1-84407-875-2.

 • Juhász Á. és trsi: Megújuló energiák. Sprinter Kiadó Csoport, 2009, 229 p,
  ISBN: 978-963-6469-29-7.

 • J.W. Lund: Geothermal Direct-Use Engineering and Design Guidebook. Geo-Heat center, Oregon Institute of Technology, 1998, 455 p, ISBN: 1-880228-00-9.

 • E. HuengesGeothermal Energy Systems: Exploration, Development, and Utilization. Wiley-VCH Verlag GmbH& Co., 2010, 287 p, ISBN: 978-3-527-40831-3.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Tóth Anikó Nóra, egy. adj. PhD.

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Vegyipari rendszerek folyamatirányítása

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa46: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb47): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Megújuló energiák

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A folyamatirányítás megvalósításának alapjai, matematikai leíró rendszerek megismerése.

Tartalma: A vegyipari folyamatok irányítás szerinti csoportosítása - folyamatos technológiák, batch rendszerek és kritikus rendszerek jellemzése. Vegyipari, gyógyszeripari és petrokémiai folyamatok integrált szemléletű tervezése hierarchikus és algoritmikus módszerekkel, a P&I alapú folyamatirányítás tervezésének leírása. Vegyipari üzemek energia ellátó rendszerének irányítása. Folyamatirányítás robbanásveszélyes övezetben, a különböző rendszerek minősítése, irányítás gyújtószikra-mentes környezetben. A nagy-megbízhatóságú, és különleges követelményeket kielégítő, nagy rendelkezésre állást biztosító folyamatirányítás jellemzése. Redundancia megvalósítási lehetőségek a folyamatirányításban. Irányítási stratégiák bemutatása. Hagyományos és terepi kommunikációra épülő folyamatirányító rendszerek jellemzése. Az intelligens műszerek felépítése és alkalmazása integrált folyamatirányítási rendszerekben. Gyári folyamatirányító programok bemutatása, az ipari informatikai rendszerek leírása. Működtető és karbantartást segítő szoftvercsomagok elemzése. A SCADA és DCS struktúrák használatának tervezése és alkalmazási példák bemutatása a különböző vegyipari folyamatokra. Migrációs megoldások és lehetőségek a vegyipari technológiákon.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • K.T. Erickson, J.L. Hedrick: Plant-Wide Process Control. April 1999, ISBN: 0-471-17835-7.

 • W.L. Luyben: Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers. Publisher: McGraw-Hill Companies; 2 Sub edition, August 1, 1989, ISBN-10: 0070391599.

 • M. Seal: Practical Process Control Publisher. Butterworth-Heinemann, June 26, 1998.

 • P.W. Murrill: Fundamentals of Process Control Theory. 3rd Edition with CD-ROM. Publisher: ISA, ISBN/ID: 978-1-55617-683-8.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Jónap Károly, tud. főm. oszt.vez. PhD.

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott iconDoktori oktatási programok (tanterv, tanegységek megnevezése, kötelező, választható, óraszám, kreditérték, az értékelés módja)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница