3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
Скачать 324.17 Kb.
Название3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
страница7/9
Дата конвертации01.11.2012
Размер324.17 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Tantárgy neve: Virtuális és távolról vezérelhető műszerezés

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa48: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb49): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

A tárgy célja a hallgatók mérőrendszer-integrátori képességének fejlesztése, elsősorban célszoftver ismereteik bővítése annak érdekében, hogy a 2. félévben induló projekt munkában az itt megismert szoftver eszközökkel hatékony és eredményes méréstechnikai alkalmazás-fejlesztésre legyenek képesek.

Tartalma: Számítógéppel vezérelt műszerek és mérőrendszerek adatkommunikációs protokolljainak megismerése, alkalmazási sajátosságok bemutatása. Mérőrendszerek vezérlő szoftvereinek fejlesztése, programozási technikák tanulmányozása. Analóg be- és kimeneti egységek, digitális be- és kimeneti egységek, számláló/időzítő egységek jellemzői és alkalmazása a méréstechnikában. Triggerelési eljárások alkalmazása. Mintavételezett jelek analízise idő- és frekvenciatartományban. A kurzus egyben felkészítést biztosít a LabView CLAD vizsgára.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Ajánlott irodalom:

 • Váradiné Szarka A.: Számítógépes mérések. On-line jegyzet. www.uni-miskolc.hu/~elkvsza.

 • G.W. Johnson: LabView, Graphical Programming. McGraw-Hill, Inc, 1994, ISBN: 0-07-032692-4.

 • T.T. Lang: Computerized Instrumentation. John Wiley &Sons Ltd., England 1991, pp.1051-1063,
  ISBN: 978-85-99141-03-8.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Váradiné Szarka Angéla, egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Teszt és diagnosztika

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa50: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/2

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb51): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Virtuális és távolról vezérelhető műszerezés

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: Projekt alapú, csoportban végzett gyakorlati foglalkozás, amely felkészíti a hallgatókat a team-munkára.

Tartalma: Ipari mérőrendszerek, elektronikai gyártás tesztelési módszerei. MDA, ICT, Flying probe, AOI, AXI, peremfigyeléses teszt módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazása, eszközei. Tesztfolyamatok fejlesztésének módszerei. Tesztmódszerek alkalmazása a fejlesztési és gyártási folyamatokban. Számítógépes hálózatok kialakítása és felhasználása a mérésadatgyűjtésben. Távolról vezérelhető rendszerek elmélete és gyakorlata, alkalmazási lehetőségek és megvalósítások elemzése. A hallgatók a kurzus végén képesek Ethernet hálózaton vezérelhető rendszerek hardver kialakítására, ilyen rendszer integrálására és egyszerű vezérlő szoftvereinek fejlesztésére.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • O'Connor, Patrick DT: Test Engineering. JohnWiley & Sons Ltd., 2001, 268 pp,
  ISBN: 0 471 49882 3.

 • DM. Considine: Process/Industrial Instruments & Control Handbook. McGraw-Hill, 1993, 972 o.,
  ISBN: 0-07-012445-0.

 • Seippel RG.: Transducers, Sensors, and Detectors. Prentice-Hall Inc., 1983, pp. 387-390,
  ISBN: 978-973-667-260-6 21.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Váradiné Szarka Angéla, egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Elektronikai tervezés és konstrukció

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa52: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb53): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A hallgató rendelkezik -elsősorban is az ipari- elektronikai berendezések konstrukciós kialakítására vonatkozó ismeretekkel, megismeri a berendezésekre vonatkozó alapvető megbízhatósági, elektromágneses zavarvédelmi elveket, előírásokat és szabványokat. A konstrukción túl jártasságot szerez a számítógépes elektronikai (OrCAD) tervezőrendszerek alkalmazása területén elsősorban is az hangfrekvenciás és a középfrekvenciás tartományban az ipari elektronikához kötődő analóg és vegyes üzemmódú áramkörök tervezése területén.

Tartalma: Konstrukciós ismeretek: ipari elektronikai berendezések vázrendszerei, elemei, a vázrendszerekkel szemben támasztott követelmények. IP védettségi előírások. Elektronikai berendezések melegedése és hűtése. Megbízhatóság fogalma és a nagymegbízhatóságra való tervezés alapelvei. Elektromágneses zavarvédelem alapvető kérdései, a vezetett és sugárzott zavarások és hatásuk csökkentése, a berendezések emissziója és immunitása. A berendezések villamos biztonságtechnikai előírásai, villamos biztonságtechnikai alapmérések. Elektronikus tervezőrendszerek (EDA) ismerete: a tervezés folyamata, főbb funkciós elemek. Áramkörtervezés OrCAD program segítségével. Áramkörök szerkesztése, dokumentálása, CAM dokumentumok, alkatrész generálás. SPICE modell és felépítése, A/D szimuláció psice modell alapján, áramkörök analízise idő és frekvencia tartományban, zaj, tolerancia érzékenység, stb. vizsgálata. Fejlett szimulációs technika alkalmazása, a szimuláció optimalizálása. Nyomtatott-áramkör (NYÁK) tervezése manuális és autorouter technikákkal. A hagyományos Layout plus és az új koncepciójú Allegro modul alkalmazása, a tervezés folyamata, ellenőrzés, a megtervezett NYÁK gyártási előkészítése. Az ECO használata. Az elsajátított tananyag önálló alkalmazását egy -a félév során kiadandó- önálló tervezési feladat elvégzése és a félév végén történő bemutatása segítségével ellenőrizzük.


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • OrCAD 16.2 Felhasználói leírások: pdf formátumban.

 • Tanszéki online jegyzet: www.uni-miskolc.hu/elkke.

 • D. Jansen: Electronic Design Automation Handbook. Kluwer, 2003, ISBN: 1-4020-7502-2.

 • H. Zumbahlen: Linear Circuit design Handbook. Newnes, 2008, ISBN: 978-0-7506-870-4.

 • M.I. Montrose: EMC and the Printed Circuit Board. IEEE Press, 1999, ISBN: 0-7803-4703-X.

 • T. Williams: EMC for Product Designers. Newnes, 1996, ISBN: 0-7506-2466-3.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács Ernő, tszv. egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Intelligens számítási módszerek

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa54: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb55): évközi beszámoló, koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A tárgy elsődleges célja az intelligens számítási módszerek (Soft Computing) témakörébe eső fuzzy logikai rendszerek, valamint az ezekre épülő kombinált neurális, genetikus és megerősítő tanulási módszerek alapjainak ismertetése.

Tartalma: A tárgy összefoglalja a fuzzy halmazok és logika alapfogalmait, tárgyalja a fuzzy műveletek tulajdonságait, kitér a különböző t-norma és s-norma családokra. Ismerteti a fuzzy mértékeket, különös tekintettel a posszibilitási mértékek tulajdonságaira. A fuzzy relációk a relációk vetülete és hengeres kiterjesztése fogalmai után bevezeti a Zadeh-féle CRI irányítási algoritmust, majd a Mamdanitól származó vetületi algoritmust. A klasszikus fuzzy irányítási algoritmusok tárgyalását követően kitér néhány hiányos ismeretanyag alapján is dönteni képes fuzzy interpolációs közelítő becslési módszerre. Alkalmazáspéldaként a viselkedésalapú (hierarchikus fuzzy) irányítási struktúrákat taglalja. A továbbiakban a mesterséges neurális hálózatok alapjainak rövid ismertetését követően néhány kombinált neuro-fuzzy rendszer kerül bemutatásra. A tantárgy érinti még az egyszerű genetikus algoritmusokat, valamint a megerősítő tanulási módszereket, illetve azok folytonos állapotú fuzzy kiterjesztését. A gyakorlatok során a különböző intelligens számítási algoritmusok és módszerek bemutatásával párhuzamosan azok néhány lehetséges alkalmazáspéldája is ismertetésre kerül.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Kóczy T. L. és Tikk D.: Fuzzy rendszerek. Typotex Kiadó, 2000, ISBN: 963-9132-55-1.

 • M. Negnevitsky: Artificial Intelligence: a guide to intelligent systems. Addision Wesley, 2002,
  ISBN: 0-201-71159-1.

 • J.S.R. Jang, C.T. Sun, E. Mizutani: Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice Hall, 1997,
  ISBN: 0-13-261066-3.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács Szilveszter, egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott iconDoktori oktatási programok (tanterv, tanegységek megnevezése, kötelező, választható, óraszám, kreditérték, az értékelés módja)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница