3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
Скачать 324.17 Kb.
Название3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
страница8/9
Дата конвертации01.11.2012
Размер324.17 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Tantárgy neve: Teljesítményelektronika és szervorendszerek

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa56: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb57): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A választható tárgy keretében a hallgató elsajátítja a teljesítményelektronikai ismeretek alapjait, alkalmazás szintű ismeretekre tesz szert az eszközök összetett rendszerekbe történő integrálása érdekében. Jártasságot szerez a teljesítményelektronikai rendszerek modellezése területén. Gyakorlati jártasságra tesz szert a teljesítményelektronikai eszközök mérése és vizsgálata területén.

Tartalma: Teljesítményelektronikai ismeretek: teljesítményelektronikai félvezetők, AC/AC konverterek, AC/DC vezérelt és vezéreletlen átalakítók, DC/DC konverterek, szaggatók, DC/AC inverterek, statikus kapcsolók felépítése, jellemzői, paraméterei. Villamos szervo rendszerek: AC és DC villamos szervomotorok fajtái, működése és jellemzői (a léptetőmotorok és a BLDC motorok kiemelten). Villamos működtetésű aktuátorok villamos elemei: Szolenoidok tulajdonságai állandó és változó induktivitás esetén, arányos mágnesek. Elektrohidraulikus és elektromechanikus aktuátorok villamos elemei, blokkséma szerinti működése és tulajdonságai. Analóg és digitális teljesítményelektronikai erősítők. Elektromechanikus lineáris és forgó mozgású szervorendszerek. Teljesítményelektronikai rendszerek modellezése PSCAD és LTspice szoftverek segítségével. Teljesítményelektronikai áramkörök és villamos működtetésű szervorendszerek laboratóriumi mérése.


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Kovács E.: Teljesítményelektronika tanszéki online jegyzet.
  www.gepesz.uni-miskolc.hu/dokumentumok/GE-BMR_annot.doc.

 • Blága Cs.: Villamos szervomotorok tanszéki online jegyzet.
  www.gepesz.uni-miskolc.hu/oktatas/.../annotacio_.n.bsc_.vm_.doc.

 • Schmitt, I. Vincze Gy., Veszprémi K.: Villamos szervo-és robothajtások. Műegyetemi Kiadó, 1999, ISBN: 963-420-642-5.

 • M.H. Rashid: Power Electronics. Prentice Hall, 1993, ISBN: 0-13-334483-5.

 • W Sheperd, D.T.W Liang, L.N. Hulley: Power Electronics and Motion Control. Cambridge University Press, 1995, ISBN: 0-521-47813-8.

 • Auslander D.M, Kempf C.J.: Mechatronics-Mechanical System Interfacing. Prentice Hall, 1996, ISBN: 0-13-120338-x.

 • Venkataratnam K.: Special Electrical Machines. CRC Press, 2009, ISBN: 978-1-4398-0646-3.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács Ernő, tszv. egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):
Blága Csaba, egy. doc. PhD

Tantárgy neve: Kép- és beszédfeldolgozás

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa58: ea. / szem. / gyak. / és száma: 2/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb59): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Cél: A gépi látás műveleteinek és alkalmazásainak megismerése. Beszédinformációs rendszerek alkalmazása HMI rendszerekben.

Tartalom: Emberi látás, színlátás. A számítógépes képfeldolgozás eszközei. Színelmélet, színrendszerek. Műveletek a képtartományban. A gépi látás alapfogalmai, sztereo- és 3D látás. Geometriai transzformációk. Hisztogram műveletek. Konvolúció, medián szűrés. Kétdimenziós Fourier- és diszkrét koszinusz transzformáció, szűrés. Képtömörítés. Képmorfológiai műveletek. Alakzat felismerés, optikai karakterfelismerés. A hangképzés mechanizmusa, beszédhangok osztályozása. Hangtömörítés. Beszédszintézis. Beszédfelismerés. Audiovizuális beszédfeldolgozás.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio­gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Czap László, tszv. egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Objektumok és rendszerek optimálása

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa60: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb61): évközi feladat, koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincs

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A tantárgy során a hallgatók megismerik az optimális méretezés matematikai módszereit. Az egycélfüggvényes és többcélfüggvényes módszereket, különös tekintettel az evolúciós módszerekre, mint a genetikus algoritmus, a részecskecsoport módszer, a differenciális evolúció, stb.

Tartalma: Különféle egyszerű matematikai, kombinatórikai feladatok segítségével kerülnek bemutatásra a módszerek, majd egyszerű szerkezet és rendszertervezési feladatokon keresztül. Saját választott témában minden hallgató, illetve néhány fős csoport kidolgoz egy optimálási feladatot és bemutatja az eredményeket. A hallgatók ezáltal gyakorlatot szereznek az optimáló módszerek felhasználásával kapcsolatban.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Jármai K., Iványi M.: Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése. Bevezetés az acélszerkezetekkel kapcsolatos európai szabványokba és alkalmazásukba. Gazdász-Elasztik Kft., Miskolc, 2008,
  259 o., ISBN: 978-963-87738-4-59.

 • Farkas J., Jármai K.: Design and optimization of metal structures, Horwood Publishers. Chichester, UK, 2008, 328 p, ISBN: 978-1-904275-29-9.

 • Farkas J., & Jármai K.: Economic design of metal structures, Millpress Science Publisher. Rotterdam, 2003, 340 p, ISBN: 90 77017 99 2.

 • Jármai K., Iványi M.: Gazdaságos fémszerkezetek analízise és tervezése. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001, 226 p, ISBN: 963 420 674 3.

 • Farkas J., Jármai K.: Analysis and optimum design of metal structures, Balkema Publishers. Rotterdam, Brookfield, 1997, 347 p, ISBN: 90 5410 669 7.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Jármai Károly, egy. tan. DSc.

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Jelprocesszorok a kommunikációs rendszerekben

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa62: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb63): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Cél: A digitális jelfeldolgozás elméleti problémáinak, a legfontosabb jelfeldolgozási eljárásoknak és a legfontosabb alkalmazások megvalósításának bemutatása. A megoldási módszerek ismertetésével, a megoldások értelmezésével a villamosmérnök hallgatóknak elméleti alapokat biztosítani a telekommunikáció, multimédia területén további speciális ismeretek megszerzéséhez.

Tartalom: A digitális jelfeldolgozás előnyei, jellemzői, blokkvázlata, alapfogalmak. Mintavételezés, mintavételezett jelek leírása. Mintavételezési törvény. Szűrés, szűrők típusai. FIR és IIR szűrők. Jelek transzformációja a frekvencia tartományba. DFT, FFT, DCT algoritmusok. Jelek kódolása, dekódolása. Jelkódolási eljárások: PCM, DM, DPCM, ADPCM, ADM, APC, SBC. Hang kódolási, dekódolási eljárások: ablakolási módszerek, csatorna, homomorf kódolás, LPC, RELP, KLPC, CELP, VSELP. Video kódok: H261, JPEG, MPEG. Digitális jelprocesszorok felépítése, blokkvázlata, jellemzői. Fix és lebegőpontos architektúrák. Szoftver és hardver fejlesztői környezet. Szoftver szimulátorok, starter kitek, EVM modulok, emulátorok. Grafikus, vizualizációs fejlesztőeszközök. MATLAB alapú alkalmazásfejlesztés. FIR, IIR szűrők, jel transzformációk. (FFT, DFT) megvalósítása DSP-vel. Digitális jelprocesszorok fejlődési irányai.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Ádám T., Kane A., M. Borda, Serfőző P., Varga A.K.: Digitális jelprocesszorok és infokommunikációs alkalmazásaik. Miskolc, 2006. Kiadó: OBO Bt. Miskolc, Toronyalja u. 47. ISBN-10: 963-229-254-5, ISBN-13: 978-963-229-254-0.

 • Fodor Gy.: Jelek és rendszerek. Műegyetem Kiadó, 2006, ISBN: 963 420 869 X.

 • Chassaing R: DSP Applications using C and the TMS320C6x DSK. John Wiley & sons, Inc., 2002. ISBN: 0-471-20754-3.

Tantárgy felelőse: Kane Amadou, egy. doc. CSc (PhD)

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Varga Attila, egy. ts.
1 Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)

2 pl. évközi beszámoló

3 Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)

4 pl. évközi beszámoló

5


6 Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)

7 pl. évközi beszámoló

8 Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)

9 pl. évközi beszámoló

10 Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)

11 pl. évközi beszámoló

12 Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)

13 pl. évközi beszámoló

14 Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)

15 pl. évközi beszámoló

16
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott iconDoktori oktatási programok (tanterv, tanegységek megnevezése, kötelező, választható, óraszám, kreditérték, az értékelés módja)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница