Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік
НазваниеЗвіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік
страница1/13
Дата конвертации01.01.2013
Размер1.34 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Звіт

Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

За 2011-2012 навчальний рік


м. Бориспіль, 2012

ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………………....1

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

 1. Кадрове забезпечення………………………………………………………….3

 2. Реалізація права громадян на освіту…………………………………………..9

 3. Матеріально-технічна та навчально-методична база……………………….16

 4. Безпечні умови перебування учнів у закладі………………………………..19

 5. Реалізація права на соціальний захист………………………………………24

 6. Моніторинг навчальних досягнень учнів……………………………………26

 7. Організація науково-методичної роботи…………………………………….40

 8. Виховна система………………………...…………………………………….64

 9. Психологічний супровід суб’єктів навчально-виховного процесу………82

10.Робота бібліотеки…………………………………………………………….89

11.Організація роботи з батьками…………………………………………….91

12.Матеріально-фінансове забезпечення……………………………………...98

13.Формування суспільного рейтингу закладу………………………………101

ВИСНОВОК…………………………………………………………………….106


ВСТУП


Сучасна парадигма освіти визначається такими координатами, які дозволяють самореалізуватися всім суб’єктам освітнього процесу, адаптуватися до соціуму, відчути себе невід’ємною частиною світової спільноти.

Основне завдання НВК «Гімназія «Перспектива», передусім, полягає в тому, щоб на практиці реалізувати ціннісні установки нової парадигми освіти, тобто допомогти відбутися всім суб’єктам освітнього процесу. Це стало можливим завдяки ефективно вибудованій навчально-виховній системі закладу, що визначає динаміку розвитку всього навчального закладу, дозволяє розвивати креативність, генерувати нові ідеї, мотивувати вчителів на вивчення і реалізацію інновацій, а учням – розкрити свій інтелектуальний і творчий потенціал, а в подальшому – сформувати життєву компетентність.

Позитивною тенденцією розвитку навчального закладу є те, що модернізовано зміст і форми навчально-виховної роботи гімназії, котрі визначаються наступними напрямками:

- нормативно-правовим, який визначає діяльність освітньої системи у форматі документів державного та локального рівнів;

- науковим, який є опорою при впровадженні провідних ідей психолого-педагогічної науки й ідей передового педагогічного досвіду;

- психологічного забезпечення, що є організаційним ядром усіх суб'єктів освітнього процесу;

- методичного забезпечення, яке направлене не тільки на вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, але й на становлення і розвиток педагогів з гнучким мисленням, удосконалення їхніх аналітичних здібностей і творчого потенціалу, вироблення дослідницького підходу до педагогічних явищ, готовності до використання інноваційних технологій та удосконалення традиційних методик;

- педагогічного забезпечення, що об'єднує наступні напрямки роботи: організацію олімпіадного руху, науково-дослідницьку діяльність учнів, розвиток інтелектуального потенціалу гімназистів;

- соціальної підтримки, що забезпечує адаптацію учнів у соціумі.

Поряд з позитивними тенденціями окреслюються перспективні

напрямки роботи, які мають бути втілені в майбутньому, а саме:

 • створення умов для неперервного вдосконалення фахової підготовки, професійної майстерності педагогів, їхнього творчого самовираження та самореалізації;

 • суцільна комп’ютеризація та вільний доступ до мережі Інтернет усіх суб’єктів навчально-виховного процесу;

 • апробація та освоєння перспективних педагогічних та сучасних інформаційних технологій;

 • науковий моніторинг навчальних досягнень учнів, вироблення відповідних рекомендацій щодо реалізації Державних стандартів загальної середньої освіти;

 • розроблення і видання навчально-методичних та навчально-наочних посібників, публікація методичних доробок учителів у фахових виданнях;

 • організація співпраці з гімназіями країн близького та далекого зарубіжжя, обмін учителями та учнями з метою вивчення культури, різних підходів до викладання навчального матеріалу;

 • залучення педагогів до експериментально-дослідної роботи;

 • ґрунтовне, всебічне висвітлення в засобах масової інформації змісту діяльності гімназії;

 • залучення батьків та представників громадськості до участі в розбудові освітньо-виховного простору закладу.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


 1. Кадрове забезпечення


Кадрова політика – один із найважливіших інструментів активної дії на всі процеси, що відбуваються в колективі Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня».

Для реалізації в повному обсязі конституційного права громадян на освіту, забезпечення виконання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, повноцінного виконання навчальних планів і програм на високому якісному рівні НВК повністю укомплектований висококваліфікованими керівними та педагогічними кадрами з усіх напрямів навчально-виховної діяльності.

Керівний склад закладу:

 • директор гімназії Черницька А.С. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель світової літератури, практичний психолог. Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», педагогічний стаж 31 рік;

 • заступники директора з навчально-виховної роботи:

Забіла Т.С. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель математики, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», педагогічний стаж 36 років;

Большакова С.Н. має вищу педагогічну освіту. За фахом – викладач географії, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», педагогічний стаж 29 років;

Бубряк С.А. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель англійської та іспанської мов, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», педагогічний стаж 22 роки;

Денисенко С.В. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель початкових класів, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «учитель-методист», педагогічний стаж 22 роки;

 • заступник директора з виховної роботи Клименко Н.І. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель фізичної культури та біології, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «учитель-методист», педагогічний стаж 20 років.

Педагогічний колектив НВК у своєму складі має 91 педагогічного працівника, з яких 90 мають вищу педагогічну освіту, що становить 99% від загальної кількості педагогічних працівників.

Якісний склад педагогічних працівників

Учителі, які мають кваліфікаційну категорію:

 • спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – 53 учителів (58 % від кількості вчителів закладу);

 • спеціаліст першої кваліфікаційної категорії – 18 учителів (20% від кількості вчителів закладу);

 • спеціаліст другої кваліфікаційної категорії – 10 учителів (11 %від кількості вчителів закладу);

 • спеціаліст – 10 учителів (11% від кількості вчителів закладу).

Учителів із педагогічними званнями:

 • «Учитель-методист» –23 ( 25 % від кількості вчителів закладу);

 • «Старший учитель» – 19 (21 % від кількості вчителів закладу).

Кандидатів педагогічних наук:

 • кандидат педагогічних наук – 1 учитель (Мозгова Л.А., вчитель української мови та літератури)

Ці дані свідчать про те, що рівень кваліфікації та досвідченості педагогічного колективу відповідає вимогам закладу нового типу.

Чисельний склад педагогічних кадрів:

Усього педагогічних працівників – 91.

З них:

- жінок – 86;

- чоловіків – 5;

- пенсіонерів – 13;

- сумісників – 2;

- мають вищу освіту – 90;

- середню спеціальну освіту – 1;

- незакінчену вищу освіту – 0;

- середню освіту – 0.

За стажем педагогічної роботи:

 • до 3 років – 4;

 • від 3 до 10 років – 9;

 • від 10 до 20 років – 26;

 • понад 20 років – 52.

Розподіл педагогічних працівників за віком:

- до 30 років – 8 учителів;

- 31-40 років – 28 учителів;

- 41-50 років – 3 учителя;

- 51-55 років – 11 учителів;

- понад 55 років – 13 учителів.

Мають нагороди:

- «Почесна грамота відділу освіти» – 22 педагоги;

- «Почесна грамота головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації» – 12 учителів;

- «Почесна грамота Київської обласної ради» – 2;

- «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України» – 16 педагогів;

- Нагрудний знак «В. Сухомлинський» – 1 учитель;

- Нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 18.

Педагогічне звання «старший учитель» мають такі педагоги:

Нікітіна Е.І., Науменко А.О., Заволока Л.М., Депешко О.В., Полуницька Л.М., Заєць Л.С., Сайко Т.В., Діхтіренко Т.П., Гречко В.О., Сіренко Н.М., Мелащенко О.М., Сорока Н.О., Євтушенко Л.В., Самородова Н.В., Кальченко С.І., Петрусь Л.О., Ярмак С.М., Хобта Л.В., Лісовська В.Б.

Педагогічне звання «учитель-методист» мають такі педагоги: Черницька А.С., Большакова С.Н., Забіла Т.С., Бубряк С.А., Клименко Н.І., Шукало С.І., Приходько Л.М., Богуш Н.М., Мозгова Л.А., Шалбанова Л.К., Дем’янчик К.Ф.,Терещенко О.М., Нестеренко Л,І., Жукова С.О., Хахуда С.В., Свінкова Л.А., Нагаєва Л.М., Бабенко Г.Я., Денисенко С.М. , Рисенко С.В., Дученко І.М., Денисенко С.В., Георгієва Н.В.

Середнє тижневе навчальне навантаження вчителя складає  18,1 години.Всі вчителі початкової школи мають тижневе навантаження 18 годин, вихователі ГПД – 30 годин.

У розрізі базових предметів укомплектованість педагогічними кадрами засвідчує наступне:

Таблиця 1.1.

Укомплектованість педагогічними кадрами за предметами

Предмет

Кількість учителів,

які викладають предмет

Середнє тижневе навантаження

вчителя

Українська мова та література

8

13

Світова література і російська мова

4

18

Математика 

7

21

Історія та правознавство 

4

15

Іноземні мови 

13

22

Фізика

2

19

Хімія

1

24

Біологія

3

18

Географія

2

18

Інформатика

3

17

Фізкультура

3

20

Трудове навчання

4

13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік iconДонецький навчально-виховний комплекс №119 донецької міської ради донецької області план роботи на 2011-2012 навчальний рік
Аналіз роботи Донецького навчально-виховного комплексу №119 за 2010-2011 навчальний рік та основні задачі на 2011-2012 навчальний...

Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа...

Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік iconЗвіт керівника Березанського навчально-виховного комплексу за 2011-2012 н р
Згідно законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою

Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік iconЗатверджено
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік

Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік iconАналітичний звіт психологічної служби Гребінківського району за 2011-2012 навчальний рік
...

Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік iconНи управління організації фундаментальних та прикладних досліджень звіт з наукової діяльності за 2011 рік Частина 1 Київ Видавництво наду 2012
Звіт з наукової діяльності за 2011 рік / За заг ред. К. О. Ващенка; Уклад.: С. В. Загороднюк, О. Л. Приходько, О. В. Шиманська. –...

Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік iconРекомендації з організації навчально-виховного процесу з математики в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2011-2012 навчальному році
Навч року не тільки мережею класів, різноманітністю робочих навчальних планів шкіл, потенційними можливостями педколективів, а й...

Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік iconВступ аналіз роботи школи за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012 – 2013 навчальний рік
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік iconПро організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/12 навчальному році
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році

Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік iconCвітлана Миколаївна Ганич Наталія Василівна Олійник заступник директора педагог – організатор, з виховної роботи вчитель хореографії Уманського навчально – виховного комплексу
Збірка містить сценарії для позакласної роботи з школярами та має на меті допомогти в організації шкільних заходів. Добірка сценаріїв...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница