Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень
Скачать 197.01 Kb.
НазваниеБеляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень
Дата конвертации01.01.2013
Размер197.01 Kb.
ТипБюллетень
Список трудов кафедры природоохранной деятельности за 2008 г.

 1. Костенко В.К., Беляева А.Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень, М.: Изд-во МГГУ, №11,- 2006 .-С. 121-124.

 2. Костенко В.К., Астапова Г.В., Штагер О.А. Методы оценки эффективности эколого-экономической деятельности корпораций // Горный информационно-аналитический бюллетень, М.: Изд-во МГГУ, №10,- 2006 .-С. 167-172

 3. Костенко В.К.,Афанасьєв С.В., Алексієнко С.А. Спосіб кондиціонування шахтного повітря Пат. на винахід №82118 МПК E21 F1/00. E21 F3/00, Опубл. 11.03.2008, бюл. №5

 4. Костенко В.К., Т.В. Костенко Т.В., Є.Ю. Білогурова Є.Ю. Спосіб провітрювання шахти Патент на винахід №82122, МПК E21 F1/00. E21 F3/00, Опубл. 11.03.2008, бюл. №5

 5. Костенко В.К., О.В. Костенко О.В., Костенко Т.В. Спосіб одержання геотермальної енергії Патент на винахід №82121, МПК F24 J3/08, F 03 G 4/00, Опубл. 11.03.2008, бюл. №5

 6. Костенко В.К., Бокий А.Б., Шевченко Е.В. Влияние очистных работ на процесс выделения метана из породного массива Известия Донецкого горного института, 2007.-№2.- С 36-43.

 7. Костенко В.К., Венгеров И.Р. Математическая модель эксплуатационного режима шахтного геотермального теплообменника // Известия Донецкого горного института, 2007.-№2.- С 86-90.

 8. Костенко В.К., М.Г.Трікель, Л.А.Камбурова, Е.І.Піталенко, Л.В. Гетманець, О.Б. Бокій Спосіб підземної газифікації вугілля Патент на корисну модель №34083 МПК Е21В43/00 Опубл. 25.07. 2008, бюл. №14

 9. Костенко В.К., А.Г. Мнухін, B. А. Мнухін Пристрій для виробництва азотних добрів розрядно- імпульсним методом Патент на корисну модель №36301 МПК С05D 11/00 Опубл. 27.10. 2008, бюл. №20

 10. Костенко В.К., А.Б. Бокий, Е.В. Шевченко, Л.Г. Бордюгов Спосіб дегазації газовугільних родовищ Патент на корисну модель №36900 МПК С05D 11/00 Опубл. 10.11. 2008, бюл. №21

 11. Костенко В.К.,А.Б. Бокий, Е.В. Шевченко Л.Г., Бордюгов Спосіб каптажу метану вуглегазових родовищ Патент на корисну модель №37303 МПК Е21В 43/25 Опубл. 25.11. 2008, бюл. №22

 12. Костенко В.К., Завьялова Е.Л. Обоснование технологических параметров профилактики самонагревания угля в зонах геологических нарушений // XIII Miedzynarodowe Sympozjum “Geotechnika-Geotecnics 2008”, Czesc II: zagraniczna. Gliwice-Ustron, 14-18. 10. 2008, -243Str. ISBN; 83-9115515-2-2. –S. 118-126.

 13. Kostenko V.K., ShaforostovaM. Rational use of natural resuorces – a way to the decision of ecological, cosial and economic problems of coal-mining branch Zeszyty Naykowe Politechniki Slaskej, Seria Gornictwo, z. 286, Nr kol. 1798, 2008, P. 431-439.

 14. Артамонов В. М., Макарова Т. В. Обґрунтування використання технології закладки виробленого простору для запобігання зрушення поверхні // Наукове видання: «Тези V Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнології». – м. Житомир, 19–22 березня 2008 р. – С. 20…21.

 15. Артамонов В. М., Косінова О. О. Використання метану родовищ корисних копалин вугілля // Наукове видання: «Тези V Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнології». – м. Житомир, 19–22 березня 2008 р. – С. 22…23.

 16. Артамонов В. М., Кузик І. М., Козир Д. О. Прогнозування зміни параметрів породних відвалів вугільних шахт // Наукове видання: «Тези V Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнології». – м. Житомир, 19–22 березня 2008 р. – С. 24…25.

 17. Артамонов В. М., Камуз А. М. Забруднення басейну ріки Казенний Торець поверхнево-активними речовинами внаслідок діяльності АТЗТ «Веско» // Наукове видання: «Тези V Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнології». – м. Житомир, 19–22 березня 2008 р. – С. 26…27.

 18. Артамонов В. М., Камуз А. М. Оцінка стану водних ресурсів у зоні впливу підприємства, що застосовує поверхнево-активні речовини // Збірник Тез ІV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, 7–10 квітня 2008 р. – С. 186…187.

 19. Артамонов В. М., Кузик І. М., Козир Д. О. Визначення головних параметрів породних відвалів у реальних умовах // Збірник Тез ІV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, 7–10 квітня 2008 р. – С. 190…191.

 20. Артамонов В. М., Косінова О. О. Використання шахтного метану // Збірник Тез ІV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, 7–10 квітня 2008 р. – С. 194…195.

 21. Артамонов В. М., Макарова Т. В. Літологічні зміни товщі гірських порід при видобутку вугілля на прикладі шахти «Україна» // Збірник Тез ІV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, 7–10 квітня 2008 р. – С. 203…204.

 22. Артамонов В. М., Камуз А. М. Розробка природоохоронних заходів щодо зниження концентрації поверхнево-активних речовин у воді ріки Казенний Торець // Збірка доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів». – м. Донецьк, 15–17 квітня 2008 р. – Т. 2. – С. 102…103.

 23. Артамонов В. М., Косінова О. О. Особливості видобутку метану в умовах шахти імені О. О. Скочинського // Збірка доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів». – м. Донецьк, 15–17 квітня 2008 р. – Т. 2. – С. 74..75.

 24. Артамонов В. М., Кузик І. М., Макарова Т. В. Обґрунтування напрямків використання породи в умовах шахти «Україна» // Збірка доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів». – м. Донецьк, 15–17 квітня 2008 р. – Т. 2. – С. 94..95.

 25. Артамонов В. М., Камуз А. М. Проблема забруднення басейну Казенного Торця поверхнево-активними речовинами // Труды Международной научно-практической конференции «Современные проблемы охраны труда и аэрологии горных предприятий», посвященной к 90-летию проф. Б. И. Медведева. – Донецк, 15–16 января 2008 г.

 26. Артамонов В. М., Косінова О. О. Разработка и обоснование техологии использования метана в условиях ОП «Шахта им. А.А. Скочинского» // Труды Международной научно-практической конференции «Современные проблемы охраны труда и аэрологии горных предприятий», посвященной к 90-летию проф. Б. И. Медведева. – Донецк, 15–16 января 2008 г.

 27. Артамонов В. М., Камуз А. М. Вплив діяльності АТЗТ «Веско» на стан забруднення басейну ріки Казенний Торець поверхнево-активним речовинами // Проблемы экологии. – № 1–2. – Донецк: ДонНТУ, 2007. – С. 16...20.

 28. Артамонов В. М., Камуз А. М. Проблема забруднення рік Північного Донбасу поверхнево-активними речовинами // Вісті Донецького гірничого інституту. – № 1. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – С. 59...64.

 29. Артамонов В. М., Косінова О. О. Разработка и обоснование технологии использования метана в условиях ОП «Шахта имени А. А. Скочинского» // Вісті Донецького гірничого інституту. – № 1. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – С. 108..114.

 30. Артамонов В. М., Камуз А. М. Визначення напрямків охорони довкілля на кар’єрах // Збірка доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України». – Одеса, 17–18 квітня 2008 р. – С. 122...123.

 31. Артамонов В. М., Козир Д. О. Снижение негативного воздействия породных отвалов угольных шахт на окружающую природную среду // Збірка доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України». – Одеса, 17–18 квітня 2008 р. – С.131..132.

 32. Артамонов В. М., Косінова О. О. Вилучення шахтного метану покладу шахти імені О. О. Скочинського // Збірка доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України». – Одеса, 17–18 квітня 2008 р. – С. 138..139.

 33. Артамонов В. М., Макарова Т. В. Зведення штучних споруд при використанні шахтної породи як вторинного природного ресурсу // Збірка доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України». – Одеса, 17–18 квітня 2008 р. – С.180..181.

 34. Артамонов В. М., Косінова О. О. Техніко-економічне обґрунтування можливості видобутку метану в умовах шахти ім. О. О. Скочинського // Труды ІІ Международной научно-практической конференции «Геотехнологии и управление производством ХХІ века». – Донецк, 15–16 апреля 2008 г.

 35. Артамонов В. М., Макарова Т. В. Раціональне використання вторинного природного ресурсу (породи) в умовах шахти «Україна» // Труды ІІ Международной научно-практической конференции «Геотехнологии и управление производством ХХІ века». – Донецк, 15–16 апреля 2008 г.

 36. Артамонов В. М., Кузик І. М., Камуз А. М. Розробка положень проведення експрес-аналізу вмісту поверхнево-активних речовин у водах // Труды Международной научно-технической конференции «Новые технологии подземного строительства и добычи полезных ископаемых», посвященной 50-летию Донбасского государственного технического университета. – Алчевск, 11–13 апреля 2008 г.

 37. Артамонов В. М., Кузик І. М., Косінова О. О. Совершенствование технологии извлечения метана в условиях шахты имени А. А. Скочинского // Труды ІІ Международной научно-практической конференции «Геотехнологии и управление производством ХХІ века». – Донецк, 15–16 апреля 2008 г.

 38. Артамонов В. М., Камуз А. М. Екологічна альтернатива хімічним методам аналізу вмісту поверхнево-активних речовин у довкіллі // Молоді науковці – географічній науці : Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Я. Б. Олійника. – К. : Обрії, 2008. – Вип. IV. – С. 74–75.

 39. Артамонов В. М., Камуз А. М. Екологічна необхідність проведення експрес-аналізу вмісту поверхнево-активних речовин у довкіллі // Перша регіональна конференція «Комплексне використання надр» (ДонНТУ, м. Донецьк, 24 листопада 2008 р.). – Донецьк ДонНТУ, 2008.

 40. Артамонов В. М., Косінова О. О. Прогнозування викидів метану у довкілля з метою його використання // Перша регіональна конференція «Комплексне використання надр» (ДонНТУ, м. Донецьк, 24 листопада 2008 р.). – Донецьк ДонНТУ, 2008.

 41. Артамонов В. М., Макарова Т. В. Екологічні наслідки впровадження технології використання породи в умовах шахти "Україна" // Перша регіональна конференція «Комплексне використання надр» (ДонНТУ, м. Донецьк, 24 листопада 2008 р.). – Донецьк ДонНТУ, 2008.

 42. Артамонов В. М., Рудік К. А. Обоснование направлений использования шахтной породы // Перша регіональна конференція «Комплексне використання надр» (ДонНТУ, м. Донецьк, 24 листопада 2008 р.). – Донецьк ДонНТУ, 2008.

 43. Артамонов В. М., Сысоева Н. С. Обоснование направлений использования шахтного метана // Перша регіональна конференція «Комплексне використання надр» (ДонНТУ, м. Донецьк, 24 листопада 2008 р.). – Донецьк ДонНТУ, 2008.

 44. Артамонов В. М., Чудновец В. Л. Комплексное использование породы как вторичного сырьевого ресурса // Перша регіональна конференція «Комплексне використання надр» (ДонНТУ, м. Донецьк, 24 листопада 2008 р.). – Донецьк ДонНТУ, 2008.

 45. Артамонов В.Н., Кузык И.Н., Косинова Е.А. Совершенствование технологии извлечения метана в условиях шахты имени А.А. Сочинского // Новые технологии подземного строительства и добычи полезных ископаемых: Мат. Международной научно-технич. конф. Алчевск.11-13.04.08.-Алчевск,ДонГТУ,2008.С.178..183.

 46. Артамонов В.М.,Кузик І.М., Сідоров Г.В., Цехмістер Д.П. Видобуток списаних запасів вугілля для підвищення ефективності надрокористування. Уголь Украины. К. «Техніка»,2008,№8,.С.7-11.

 47. Артамонов В.М., Кузик І.М., Камуз А.М. Оформлення студентських робіт. Методичні вказівки для студентів та магістрів. Д.: ДонНТУ,2008,-49с.

 48. Физико-химические основы технологии деминерализации шахтных вод: Монография/[Гребенкин С.С., Костенко В.К., Матлак Е.С., Топчий С.Е., Выговская Д.Д., Омельченко Н.П., Беляева Е.Л., Гладкий К.Э., Поповский В.Н., Чубченко А.Н.]; под общ. ред. Костенко В.К. - Донецк: “ВИК”, 2008. – 287с. 18,0 усл-печ. Листов

 49. Физико-химические основы технологии осветления и обеззараживания шахтных вод: Монография/[Гребенкин С.С., Костенко В.К., Матлак Е.С., Колесникова В.В., Керкез С.Д., Топчий С.Е., Выговская Д.Д., Омельченко Н.П., Беляева Е.Л., Гладкий К.З., Поповский В.Н.. Зензеров В.И., Кобзарь Ю.И., Завьялова Е.Л.]; под общ. ред. Костенко В.К. – Донецк: “ВИК”, 2009, - 438с. 27,1 усл-печ. Листов

 50. Матлак Е.С., Цвиркунов К.А. (студ. гр. ЭГТ-08) Основные экологические и энергетические проблемы в угольной промышленности: приоритетные направления их решения.Проблеми екології. Загально державний науко-технічний журнал., №1-2, 2007 Донецьк (ВАКовское издание), ДонНТУ. 0,19 печ-листов. Доля участия: Матлак Е.С. – 90%, Цвиркунов К.А. – 10%

 51. Матлак Е.С., Плескач О.Н. (студентка ЭГТ-07) Экологизация инновационно-инвестионной деятельности угольных предприятий. 0,21 печ. Листов.язык – русский. Доля участия: Маталак Е.С. – 90%, Плескач О.Н. – 10%.

 52. Харченко М.Н. (студ. гр. ЭГТ-06), Матлак Е.С. К выбору метод очистки шахтных вод. Сборник научных трудов I-й региональной студенческой конференции – Донецк. «Проблемы комплексного использования недр». 24.01.2008г. – Донецк; ДонНТУ, 2008г. 0,08 – печ. Листов. язык – русский. Доля участия: Харченко М.Н. – 50%; Матлак Е.С. – 50%.

 53. Кирбаба А.М., Матлак Е.С. Возможные технические решения очистки шахтных вод от взвешенных веществ. Сборник научных трудов I-й региональной студенческой конференции «Прооблемы комплексного использования недр» в г. Донецке 24.11.20008 – Донецк, ДонНТУ, 2008г. 0,08 – печ. Листов. Язык - русский. Доля участия: Кирбаба А.М. – 50%, Маталак Е.С. – 50%.

 54. Бєляєва О.Л., Бєляєва Г.Є. Методи управління природоохоронною діяльністю в розвинених країнах, Проблеми екології/ Гол. Ред. Мінаєв О.А..- Донецьк: ДонНТУ, № 1-2.- 2007. – С 151- 155 (Не было учтено в 2007).

 55. Беляева Е.Л., Беляева А.Е. Екологический контроллинг - новейшая концепция повышения эффективности управления предприятияем. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 243: В4т. – Т.1 – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – 276 с. ( Всего 7стр).

 56. Беляева А.Е., Шкуматова В.И, Гребенюк Ю.Ю. Анализ эколого-экономических проблем Донецкого региона / Техніка та технологія харчових виробництв./Сбірник тез студ. наук. праць.(Технічна серія/ Голов. ред.А.А.Садєков.- Донецьк . –ДонНУЕТ, 2008. – вип.2 -300с.- с.30-32.

 57. Бєляєва О.Л., Іванова Ю.Б., (магістрант), Бєляєва Г.Є. (аспірант) Перспективи комплексного використання шахтних вод як ресурс промислового водопостачання Донбасу. /Проблеми екології/ Гол. Ред. Мінаєв О.А..- Донецьк: ДонНТУ, № 1-2.- 2008 (6стр).

 58. Десятова А.В., Мартинова К.А., Бондаренко М.К. Аналіз підприємства як істочника забруднення атмосфери. Сборник научных трудов I-й региональной студенческой конференции – Донецк. «Проблемы комплексного использования недр». 24.01.2008г. – Донецк; ДонНТУ, 2008г.

 59. Нелепа Е.Ю., Огарко Н.С., Выговская Д.Д. Возможные перспективы использования метана и меры предотвращения неорганизованного проникновения его на дневную поверхность и загрязнения окружающей среды. Проблеми екології. Загально державний науко-технічний журнал., №1-2, 2007 Донецьк (ВАКовское издание), ДонНТУ.-С. 100-104.

 60. Нелепа Е.Ю., Хатюшина Е.Н., Выговская Д.Д. Основные принципы оценки воздействия на окружающую среду ликвидируемых шахт и разработки планов управления окружающей средой. Сборник научных трудов I-й региональной студенческой конференции – Донецк. «Проблемы комплексного использования недр». 24.01.2008г. – Донецк; ДонНТУ, 2008г.

 61. Нелепа Е.Ю., Выговская Д.Д. Способы очистки шахтной воды. // Труды ІІ Международной научно-практической конференции «Геотехнологии и управление производством ХХІ века». – Донецк, 15–16 апреля 2008 г.

 62. Сюр Е.В., Ефимов В.Г. Использование шахтной породы для производства кирпича на горном предприятии. Материалы V Международной конференции студентов, магистров и аспирантов “Современные проблемы экологии и геотехнологий”, 19-22 марта 2008 г., Житомир: ЖДТУ, 2008.-С.77-78.

 63. Артюхова Н.И., Ефимов В.Г. Использование шахтной породы для строительства дорог. Материалы V Международной конференции студентов, магистров и аспирантов “Современные проблемы экологии и геотехнологий”, 19-22 марта 2008 г., Житомир: ЖДТУ, 2008.-С.79-80.

 64. Артюхова Н.И., Ефимов В.Г. Технология использования шахтной породы для строительства дорог. Сборник научных трудов I-й региональной студенческой конференции – Донецк. «Проблемы комплексного использования недр». 24.01.2008г. – Донецк; ДонНТУ, 2008г.

 65. Сюр Е.В., Ефимов В.Г.Применение шахтной породы для производства шлакоблока в условиях горного предприятия. Сборник научных трудов I-й региональной студенческой конференции – Донецк. «Проблемы комплексного использования недр». 24.01.2008г. – Донецк; ДонНТУ, 2008г.

 66. Коломоец А.И., Ефимов В.Г. Технология использования шахтной породы для закладки выработанного пространства. Сборник научных трудов I-й региональной студенческой конференции – Донецк. «Проблемы комплексного использования недр». 24.01.2008г. – Донецк; ДонНТУ, 2008г.

 67. Алексеева Т.С., Ефимов В.Г. Оценка возможности использования шахтной породы шахты «Кировская 17-17 бис» для строительства автомобильных дорог. Сборник научных трудов I-й региональной студенческой конференции – Донецк. «Проблемы комплексного использования недр». 24.01.2008г. – Донецк; ДонНТУ, 2008г.

 68. Ефимов В.Г., Сюр Е.В. К вопросу использования шахтной породы для производства стройматериалов // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Геотехнологии и управление производством ХХІ века». – Донецк, 15–16 апреля 2008 г.-с. 157-161.

 69. Коваленко Л.И. Доповідь на третій міжнародній науково-практичної конференції „Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальніх закладів ”, 11.11.2008 р., м. Донецьк.

 70. Коваленко Л.И. Доповідь на Першій регіональній конференції „Комплексне використання надр” (Донецьк, ДонНТУ, 24.11.2008).

 71. Колеснiкова В.В. Удосконалення технологiй пiдготовки схилiв породних вiдвалiв до озелення / Проблемы экологии. – Донецк: ДонНТУ, № 1-2. – 2007. – с. 41-46.

 72. Приходько С.Ю., Колеснiкова В.В. Можливостi сучасних ГІС/ДЗЗ –технологiй у сприяннi вирiшення проблем Донецького регiону / Проблемы экологии. – Донецк: ДонНТУ, № 1-2. – 2007. – с. 30-34.

 73. Романова В.Ю., Костенко В.К., Колеснікова В.В., Мартинова О.А. Основи екології / Навчальний посібник для студентів заочного відділення, Донецьк, ДонНТУ, 2008. – 208 с.

 74. Физико-химические основы технологии деминерализации шахтных вод: Монография / [Гребенкин С.С., Костенко В.К., Матлак Е.С., Колесникова В.В. и др.]; под общ.ред. Костенко В.К. – Донецк: «ВИК», 2008. – 287 с.

 75. Назимко В.В., Костенко В.К., Назимко О.І., Колеснікова В.В. Ґрунтознавство. Навчальний посібник для студентів екологічних спеціальностей, Донецьк, 2008. – 200 с.

 76. Дзюбюк Е., Колесникова В.В. Возможность комплексного использования отходов горнодобывающей промышленности // Сборник научных трудов I-й региональной студенческой конференции – Донецк. «Проблемы комплексного использования недр». 24.01.2008г. – Донецк; ДонНТУ, 2008г.
 1. Заика А., Колесникова В.В. Основные направления комплексного использования горной породы (отвальной массы) // Сборник научных трудов I-й региональной студенческой конференции – Донецк. «Проблемы комплексного использования недр». 24.01.2008г. – Донецк; ДонНТУ, 2008г.

 2. Заика Т., Колесникова В.В. Комплексная система управления рациональным использованием материальных ресурсов // Сборник научных трудов I-й региональной студенческой конференции – Донецк. «Проблемы комплексного использования недр». 24.01.2008г. – Донецк; ДонНТУ, 2008г.

 3. Артамонов В.М., Мартинова Е.А., Жуков С.П. Порівняльно-екологічна характеристика відвалів вугільних шахт Донецького та Червоноградського промислових районів. // Проблемы экологии. – № 2. – Донецк: ДонНТУ, 2008.

 4. Омельченко Н.П., Зотов Н.И., Сумароков А.П. Борьба с потерями воды в системах централизованного водоснабжения. Вісник ДонНАСА, випуск 2008-2, с.65-69.

 5. Ісаєва-Парцванія Н.В., Сердюк О.І. Комплексна переробка відпрацьованих свинцево-кис-лотних акумуляторів елек-трохімічним методом/ Современные проблемы гражданского стро-ительства, Макеевка, ДНАСА.- 2008.- №2, с.32-39.

 6. Деменкова Я.А., Сердюк А.И. Влияние крупности шлама на параметры электролиза при переработке акумуляторного лома. Зб. доповідей VII Між-народної наукової кон-ференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середо-вища та раціональне використання природ-них ресурсів»Т.1.-До-нецьк:ДонНТУ.-2008.-с.105-106.

 7. Деменкова Я.А., Сердюк О.І., Поліщук В.І. Переробка відпрацьованих свинцево-кислотних акуму-ляторів: оцінка ступеню розчинення шламу катодних пластин. Зб. тез доповідей Підсумкової науково-практичної конференції П туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та охорона навколишнього середовища».Донецьк: ДонНТУ. – 2008.-с.14.

 8. Исаева-Парцвания Н.В. Сердюк А.И. Элетрохимические техноло-гии переработки отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов. Переспективы использования. Екология и промышленность России. М.:Калвис 2008.- №9, с.18-19.

 9. Сердюк О.І., Ісаєва-Парцванія Н.В., Червонцева Н.М. Електрохімічна переробка свинцево-кислотних акуму-ляторів у водних розчинах електроліта: монографія.- Донецьк. ПБ «Браво».- 160с.

 10. Бесєдіна О.М., Назарова В.В., Сердюк О.І. Застосування нових технічних рішень в електрохімічній технології переробки свинцево-кислотних акумуляторів. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених і студентів «Сучасні проблеми фізики та хімії на транспорті і в будівництві». – Харків: ХНАДУ,2008.– с.37-38.

 11. Сердюк А.И., Исаева-Парцвания Н.В., Белоусова В.В. Проблемы утилизации шла-ма отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов. Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. – № 29. – Ч.1. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2008, с. 320-325.

 12. Назарова В.В., Сердюк О.І. Розробка нової технології переробки небезпечних відходів. Збірник доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні». – Макіївка – Слов’янськ, 2008. – с. 161-162.

 13. Назарова В.В., Сердюк А.И. Зависимость эффективности процесса переработки шлама отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов электрохимическим методом от способа подготовки активной массы и состава электролита. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: ЛНАУ, 2008.- №81.– с.406-411.

 14. Каракотіна Д.М., Назарова В.В., Сердюк О.І. Зв'язок викидів фторидів з поверхневим натягом електроліту для переробки ВСКА. Зб. тез доповідей і повідомлень VП міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених, асп. і студ., Макіївка, 2008 с..25.(тези).

 15. Жиліна О.В., Назарова В.В., Сердюк О.І. Токсикологічна оцінка електрохімічного методу переробки ВСКА. Зб. тез доповідей і повідомлень VП міжн. наук.-практ. конферен-ції молодих вчених, асп. і студ., Макіївка, 2008 с..22 (тези).

 16. Башевая Т.С., Сердюк А.И. Малоотходный способ утилизации отработанного сернокислого электролита аккумуляторных батарей. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. -.№29– Частина 1: Між регіональні проблеми екологічної безпеки. – Одеса: Зовнішреклам-сервіс, 2008.,– с.29 – 36.

 17. Stepanova E., Vynaryk V. Ecologically Limited Growth: Crossroads of the Regional Transitional Economics// Проблемы экологии. – Донецк:ДонНТУ. - 2007. - № 1-2. – сс.143-150.

 18. Степанова О.О. Екологічний контекст європейської інтеграції України: Матеріали Першої Української школи європейської інтеграції. – Київ, 2008р.

 19. Доклад на заходах Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти./ Укрансько Семінар «Можливості вдосконалення педагогічної майстерності викладачів в контексті Болонського процесу». Донецьк, Донецький державний університет державного управління, 14.02.2007.

 20. Доклад на заходах Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти./ Круглий стіл «Взаємодія університетів та підприємств: перспективи розвитку». Донецьк, Донецький національний технічний університет, 13.06.2008.

 21. Доклад на заходах Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти./ Круглий стіл «Стан та перспективи реформування українських ВНЗ відповідно до вимог кредитно-модульної системи». Донецьк, Донецький державний університет державного управління, 12 листопада 2008р.

 22. Шафоростова М.М. Організаційно-економічні інструменти ефективного надрокористування // Проблеми екології. – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – № 1,2. – С. 139-143. (ВАК)

 23. Шафоростова М.М., Мєдвєдєва О.М. Використання інструментів фінансового механізм управління природо-користуванням // Зб. наук. пр. ДонДУУ «Державні механізми управління природо-користуванням»: серія «Державне управління», т. 9, вип. 100. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С. 95-106. (ВАК)

 24. Шафоростова М.М. Економічні інструменти комплексного використання надр // Вісник Донецького гірничого інституту. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – № 1. – С. 83-86. (ВАК)

 25. Шафоростова М.Н., Бруяко І. О. Реклама та PR екологічно чистої продукції // Зб. доповідей міжнародного економічного форуму студентів та професіоналів «Виклики перехідної економіки: досвід України та Польщі» (18-20 травня 2007 р.). – К.: НаУКМА. – С. 54-57.

 26. Шафоростова М.Н., Баранник Е.А. Эколого-экономические аспекты деятельности ОАО «Рутченковский завод «Гормаш» // Зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції «Геотехнологии и управление производством XXI века» (16 апреля 2008). – Донецьк: ДонНТУ. – С.12-21.

 27. Шафоростова М.Н., Баранова Ю.О. Оцінка впливу діяльності ВАТ „СІЛУР” на довкілля // Зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції «Геотехнологии и управление производством XXI века» (16 апреля 2008). – Донецьк: ДонНТУ. – С. 21-29.

 28. Шафоростова М.Н., Абдулина Н.В., Филиппова М.В. Эколого-экономический подход к решению проблемы отходов на шахте «Заря» // Зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції «Геотехнологии и управление производством XXI века» (16 апреля 2008). – Донецьк: ДонНТУ. – С. 8-12.

 29. Шафоростова М.Н., Алексеева Т.С., Гузий С.В. Эколого-экономические аспекты деятельности АОЗТ «ВЕСКО» // Зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції «Геотехнологии и управление производством XXI века» (16 апреля 2008). – Донецьк: ДонНТУ. – С. 46-52.

 30. Шафоростова М.Н., Нелепа Е.Ю. Эколого-экономическое обоснование использования дегазационных установок для шахт Донбасса // Зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції «Геотехнологии и управление производством XXI века» (16 апреля 2008). – Донецьк: ДонНТУ. – С. 98-103.

 31. Шафоростова М.Н., Бруяко І. О. Статегічно-операційний маркетинг екологізації виробництва Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів «Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб’єктів господарювання» (24 квітня 2008). – Донецьк: ДонНТУ. – С. 156-160.

 32. Шафоростова М.Н., Баранник Е.А. Финансовые и организационно-экономические инструменты управления природопользованием // Зб. першої регіональної конференції «Комплексне використання надр» (24 листопада 2008). – Донецьк: ДонНТУ. – С. 78-80.

 33. Шафоростова М.М., Бруяко І.С. Розвиток функцій екологічного маркування // Зб. першої регіональної конференції «Комплексне використання надр» (24 листопада 2008). – Донецьк: ДонНТУ. – С. 83-86.

 34. Шафоростова М.Н., Алексеева И.А., Голодова А.Н. Оценка эколого-экономической деятельности шахты им. М.И. Калинина // Зб. першої регіональної конференції «Комплексне використання надр» (24 листопада 2008). – Донецьк: ДонНТУ. – С. 74-78.

 35. Шафоростова М.Н., Сысоева Н.С. Эколого-экономический анализ природопользования на шахте «Щегловская-Глубокая» // Зб. першої регіональної конференції «Комплексне використання надр» (24 листопада 2008). – Донецьк: ДонНТУ.

 36. Шафоростова М.Н., Чудновец В.Л. Эколого-экономическая оценка деятельности ГП «шахта им. М. Горького» // Зб. першої регіональної конференції «Комплексне використання надр» (24 листопада 2008). – Донецьк: ДонНТУ.

 37. Шафоростова М.Н., Василюкова И.О. Экологический маркетинг на примере коропорации AMWAY // Зб. першої регіональної конференції «Комплексне використання надр» (24 листопада 2008). – Донецьк: ДонНТУ. – С. 80-83.

 38. Шафоростова М.М., Шевченко О.В. Сучасний стан проблеми поводження з відходами металургії в Донецькій області // Зб. першої регіональної конференції «Комплексне використання надр» (24 листопада 2008). – Донецьк: ДонНТУ. – С. 66-70.

 39. Таранец Р.М., Приходько С.Ю. Исследование влияния внешних и внутренних сил на поведение горного массива Материалы 11-й международной конференции “Геоинформационные технологии в управлении территориальным развитием”, Ялта.- 2008.- c. 28-32.

 40. Приходько С.Ю.Исследование влияния коэффициента системности на динамику неравновесных процессов(на примере автоколебательных химических реакцыий типа Белоусова-Жаботинского) Материалы 11-й международной конференции “Геоинформационныфе технологии в управлении территориальным развитием”, Ялта.- 2008. –c. 41-44.

 41. Приходько С.Ю. Применение ГИС-технологий в системном анализе многокритериальных процессов различной природы Материалы I региональной конференции “Комплексное использование недр”, Донецк,2008. – c. 25-28.

 42. Приходько С.Ю. Оценка и управление рисками на предприятиях системы техногенного Донбасс Материалы I региональной конференции “Комплексное использование недр”, Донецк,2008.- c. 33-37.

 43. Приходько С.Ю. Применение новых технологий при анализе техногенных природно-промышленных систем Материалы IV Международной научно- практической конференции “Обеспечение экологической безопасности в чрезвычайных ситуациях”, Воронеж ,2008.- c. 22-24.

 44. Приходько С.Ю., А.П.Сердюк Перспективы применения ГИС-технологий в региональном управлении Донбасса Современные проблемы строительства, №11, Донецк.-2008.-С.23-29.

 45. Приходько С.Ю., Таранец Р.М., Привалов В.А. Оценка влияния внешних и внутренних сил на поведение горного массива Современные проблемы строительства, №11, Донецк.-2008.-С.41-47.

 46. Иваненко М.О., Сикач Р.А., Сквирский Р.А. Приходько С.Ю. Использование трубки Ранке для очистки газовых выбросов//Матеріали VII Міжнародної конференції аспірантів і студентів “Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”, Донецьк.-2008.-с.153-154.

 47. Резниченко А.С., Приходько С.Ю. Математическая модель горного массива, учитывающая влияние массовых сил на тектоническое поведение земной поверхности на примере Донецкого Бассейна//Матеріали VII Міжнародної конференції аспірантів і студентів “Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”, Донецьк.-2008.-с.252-253

 48. Краснов Г.В., Приходько С.Ю. Применение ГИС-технологий в решении экологических проблем//Матеріали VII Міжнародної конференції аспірантів і студентів “Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”, Донецьк.-2008.-с.254-255.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень iconБюллетень, М.: Изд-во мггу, №11,- 2006. С. 121-124
Костенко В. К., Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий

Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень iconРеферата выбирается по последней цифре номера зачетной книжки
Тема Предмет, методы и задачи экологических исследований для целей оценки воздействия горнорудных предприятий на окружающую среду:...

Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень iconОао «русал братский алюминиевый завод» оценка воздействия на окружающую среду часть 3
Резюме нетехнического характера по материалам предварительного варианта «Оценка воздействия на окружающую среду проекта модернизации...

Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень iconРуководство к выполнению контрольных работ по дисциплине «Оценка воздействия на окружающую природную с среду»
Введение в овос. Основные понятия и принципы экологи ческого обоснования планируемой деятельности. Критерии вредного воздействия...

Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень iconРуководство к выполнению контрольных работ по дисциплине «Оценка воздействия на окружающую природную с среду»
Введение в овос. Основные понятия и принципы экологи ческого обоснования планируемой деятельности. Критерии вредного воздействия...

Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень iconТехническое задание на выполнение работы: «Оценка воздействия на окружающую среду»
Ответы на замечания и предложения предоставленные кроэо «плотина» на техническое задание на выполнение работы: «Оценка воздействия...

Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень iconА. В. Федаш // Изв вузов. Горный журнал. 2011. №1, с. 4 11
Анализ состояния и направления совершенствования системы проектирования угледобывающих предприятий / А. В. Федаш // Изв вузов. Горный...

Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень iconИ архитектуры украины
Том Генеральный план с. Береговое г. Феодосия. Оценка воздействия на окружающую природную среду (овос) /чп карпенко С. А./ Лицензия...

Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень iconГосударство и религия в дагестане информационно-аналитический
Информационно-аналитический бюллетень №4 Комитета Правительства рд по делам религий

Беляева А. Е. Анализ воздействия угледобывающих предприятий Украины на окружающую среду // Горный информационно-аналитический бюллетень iconМетодические рекомендации по организации мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую среду в составе производственного
Правилами n 1836-93 от 29. 06. 1993 по добровольному участию Компаний промышленного сектора в схеме экологического управления и аудита...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница