Ііі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары
НазваниеІіі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары
страница35/35
Дата конвертации07.11.2012
Размер4.82 Mb.
ТипДокументы
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Садыков С.Т.,- Казахский либерализм: начоло пути или продолжение ...................................


М±ќышева Т.Ќ.,- Сейтен Сауытбековтыњ «Аќазу» мен «С±њќар» єњгімелері туралы

ой т‰йінділер ....................................................................................................................................


Жоламанќызы Н.Б., - С±лтанбек Ќожахметовтыњ педагогикалыќ

м±ралары .........................................................................................................................................


Тлеубергенов Е.Т., Ќалиева А.Т.,- Характер взаимосвязи физического

развития с работоспособностью у школьников .........................................................................


ІІІ Халықаралық «Сейтен тағылымдары» (Кµкшетау 5 сєуір 2005 жыл)

ғылыми-практикалық конференциясыныњ аясында µткен оќушылар мен

студенттердіњ бірлескенмєжіліс-семинары материалдарыныњ

жинаѓы ...........................................................................................................................................


Байѓабылова Є.,- С.Сауытбековтыњ бата-тілектері,

µсиеттерініњ тєрбиелік мєні ............................................................. .............................................


Шагенова Ж.,- Студенттердіњ білімін арттырудаѓы

дєст‰рлі емес сабаќтардыњ мањызы ...............................................................................................


Ќ±рсабаева Ф.М., М±хамедрахим±лы А.Ќ., - Сейтен Сауытбековтыњ

єдеби-педагогикалыќ м±раларын оќу-тєрбие

‰рдістерінде пайдалану .................................................................................................................


Білісбаева Д.,- Сейтен Сауытбековтыњ «Аќазу арлан»

шыѓармасы бойынша .......................................................................................................................


Жанат±лы Ш.Ќ., Ќасымова Ж.Ж.,- Кµкшетау ќаласыныњ

экологиясы ........................................................................................................................................


Саѓындыќов-Ќайранбеков Н.Ж., Жанболатќызы Є.Ќ.,- Экология туралы ќысќаша

т‰сінік ................................................................................................................................................


Хаметова М., - Этнопедагогиканы ѓылыми-педагогикалыќ

т±рѓыда зерттеу .................................................................................................................................


Лепесбаева А.Т., - Ќазаќтыњ халыќтыќ педагогикасындаѓы

тєлім-тєрбие ерекшеліктері .............................................................................................................


Амантайќызы Н., Сейдазимова А.Д., - Біз –жастар, ±лттыќ тєрбиені µнеге

т±тамыз........................................................................................................


Тоќмаѓанбетов Ш., - Сейтен шыѓармаларындаѓы кµркемдік

ерекшеліктер ....................................................................................................................................


Ќошќарбаева М., - Ѓибрат – халыќ таѓылымы .............................................................................


Маштаева Г.К., - Бала тєрбиесіне ќойылатын

талап-тілектер ...................................................................................................................................


Жанбота Р., Ќабди±лы., - Ќазаќстандаѓы ауа, су, жер мен оныњ ќойнауын ќорѓауѓа

баѓытталѓан шаралар ......................................................................................................................


Сембаев Д., Ќабди±лы., - Ќоршаѓан ортаны ќорѓау туралы зањ ...............................................


Маженов С., Ќабди±лы Ќ. ,- Аќмола облысында ќоршаѓан ортаны ќорѓау ..............................


Сарм±ќанова Є., - Жоѓарѓы оќу орындарындаѓы жастардыњ аќпараттыќ

сауаттылыѓы ...................................................................................................................................

1 1) управление часто определяется через функции, осуществляемые управляющими. О количестве и содержании этих функций нет единого мнения. Однако обычно выделяют пять функций: управление – это 1) планирование, 2) организация, 3) набор кадров, 4) руководство, 5) контроль.

1 ГИС - гибкие информационные системы – А.К.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Похожие:

Ііі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары iconҒылыми-практикалық конференциясының материалдары
Сейтен Сауытбековтың 100 жылдық мерейтойына арналған Халықаралық «Сейтен тағылымдары»

Ііі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары icon№4 Сағынов оқулары Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері
Сағынов оқулары Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері, 28-29 маусым 2012 ж. 3 бөлімде. 2-бөлім/ Қр білім және...

Ііі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары iconХалықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
Кӛкшетау мемлекеттік университетінің 50 жылдық мерейтойына арналған шоқан

Ііі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары iconЕкі томдық халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 1-том
Оформление. Гоу впо «Омский isbn 978-5-7779-1125-4 государственный университет им. Ф. М. Достоевского», 2010

Ііі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары iconС. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті
Республикасының тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған vi-республикалық халықаралық ғылыми практикалық конференция

Ііі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары iconМинистерство образования и науки республики казахстан
...

Ііі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары iconХалықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары
Редакция алқасы: Сыдықов Е. Б.(жауапты редактор), Шаңбай Т.Қ., Әмірханов Қ. Ж., Дүйсенбаев С. Т.,Еспенбетов А. С., Молдажанова Ә....

Ііі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары iconХалықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 9-10 маусым 2011ж
Репродуктивное здоровье и гинекология. Проблемы и перспективы: Материалы международной научно-практической конференции. Reproductive...

Ііі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары iconМонография Павлодар 2012
Ж. Аймауытов атындағы этнопедагогика және білім берудің инновациялық технологиялары ғылыми-практикалық орталығы

Ііі халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары icon«Методическое обеспечение успешной деятельности школьников в образовательном пространстве школы»
«Мектеп білім кеңістігінде оқушылардың табысты қызметінің әдістемелік қамтамазыз ету» тақырып бойынша ғалыми оқушылар педагогикалық...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница