Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект "Наукова книга")
Скачать 81.58 Kb.
НазваниеБ. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект "Наукова книга")
Дата конвертации23.04.2013
Размер81.58 Kb.
ТипКнига
Список №7(2009)/List №7(2009)

Нові видання, що пропонуються для книгообміну (1.07.2009)

New accessions offered for book exchange (1.07.2009)

В Фізико-математичні науки

1. Боголюбов, Николай Николаевич.

Труды по теории плазмы/ Б.Е.Патон (пред. науч.-ред. совета); НАН Украины. Ин-т теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова .- К.: Наукова думка, 2008 .- 256c.: рис., табл.- (Проект "Наукова книга")

ISBN 978-966-00-0784-0


2. Динамічна дифракція X-променів у багатошарових структурах: монографія/ О.М.Єфанов, В.П.Кладько, В.Ф.Мачулін, В.Б.Молодкін; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова .- К.: Наукова думка, 2008 .- 224c.- (Проект "Наукова книга")

Бібліогр.: с. 207-220

ISBN 978-966-00-0910-0


3. Долинский, Анатолий Андреевич.

Тепломассообмен и гидродинамика в парожидкостных дисперсных средах. Теплофизические основы дискретно-импульсного ввода энергии/ А.А.Долинский, Г.К.Иваницкий; НАН Украины. Ин-т технической теплофизики .- К.: Наукова думка, 2008 .- 382с.: рис.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: с. 350-378

ISBN 978-966-00-0773-4


4. Коломиец, Владимир Михайлович.

Ядерная ферми-жидкость/ НАН Украины. Ин-т ядерных исследований.- К.: Наукова думка, 2009 .- 415с.- (Проект "Наукова книга")

ISBN 978-966-00-1015-Х


5. Рощупкин, Сергей Павлович.

Резонансные и когерентные эффекты квантовой электродинамики в световом поле: монография/ С.П.Рощупкин, А.И.Ворошило; НАН Украины. Ин-т прикладной физики .- К.: Наукова думка, 2008 .- 399c.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: с. 387-394

ISBN 978-966-00-0809-0


6. Самойленко, Анатолій Михайлович.

Якісний та асимптотичний аналіз диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями: [монографія]/ А.М.Самойленко, О.М.Станжицький; НАН України. Ін-т математики, Проект "Наукова книга" .- К.: Наукова думка, 2009 .- 335с.

Бібліогр.: с. 319-330

ISBN 978-966-00-09*10-0


7. Тюрин, Юрий Николаевич.

Плазменные упрочняющие технологии: монография/ Ю.Н.Тюрин, М.Л.Жадкевич; НАН Украины. Ин-т электросварки им. Е.О.Патона .- К.: Наукова думка, 2008 .- 216c.: рис.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: с. 199-212

ISBN 978-966-00-0935-6


8. Чапля, Євген Ярославович

Чернуха, Ольга Юріївна.

Математичне моделювання дифузійних процесів у випадкових і регулярних структурах/ НАН України. Ін-т прикладних проблем механіки і математики, Проект "Наукова книга" .- К.: Наукова думка, 2009 .- 301с.

ISBN 978-966-00-0970-4


Г Хімічні науки


9. Нанохімія. Наносистеми. Наноматеріали: монографія/ С.В.Волков, Є.П.Ковальчук, В.М.Огенко, О.В.Решетняк; НАН України. Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка .- К.: Наукова думка, 2008 .- 424с.: рис.- (Проект "Наукова книга")

Бібліогр.: с. 389-418

ISBN 978-966-0820-1

Д Науки про Землю


10. Александров, Борис Георгиевич.

Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного моря: [монография]/ НАН Украины, Одесский филиал Ин-та биологии южных морей им. А.О.Ковалевского .- К.: Наукова думка, 2008 .- 344с.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: 303-341

ISBN 978-966-00-0800-7


11. Бойченко, Світлана Григорівна.

Напівемпіричні моделі та сценарії глобальних і регіональних змін клімату: монографія/ В.М.Волощук (ред.); НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна .- К.: Наукова думка, 2008 .- 309с.- (Проект "Наукова книга")

Бібліогр.: с. 284-301

ISBN 978-966-00-0796-3


12. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой: монография/ Н.П.Щербак (отв. ред.); НАН Украины. Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П.Семененко .- К.: Наукова думка, 2008 .- 240c.: рис.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: с. 230-236

ISBN 978-966-00-0885-6


13. Зайцев, Ювеналій Петрович.

Чорноморські береги України/ НАН України. Ін-т біології південних морів ім. О.О.Ковалевського. Одеський філіал .- К.: Академперіодика, 2008 .- 242с.: іл.

Бібліогр.: с. 235-236

ISBN 978-966-360-094-9


14. Лукинов, Вячеслав Владимирович.

Тектоника метаноугольных месторождений Донбасса: [монография]/ В.В.Лукинов, Л.И.Пимоненко; НАН Украины, Ин-т геотехнической механики им. Н.С.Полякова .- К.: Наукова думка, 2008 .- 352с.: рис.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: с. 337-349

ISBN 978-966-00-0825-2


15. Національний атлас України/ Л.Г.Руденко (голов. ред. Нац. атласу України); Б.Є.Патон (голова ред. кол.); НАН України. Ін-т географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру .- К.: Державне науково-виробниче підприємство "Картографія", 2007 .- 435с.: іл., карти

ISBN 978-966-475-0*67-4


16. Національний атлас України. Тексти і легенди карт. Додатковий том / Л.Г.Руденко (голов. ред. Нац. атласу України); Б.Є.Патон (голова ред. кол.); НАН України. Ін-т географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру .- К.: Державне науково-виробниче підприємство "Картографія", 2007 .- 828с.

ISBN 978-966-475-280-7


17. Національний атлас України[Електронна версія] / Л.Г.Руденко (голов. ред. Нац. атласу України); Б.Є.Патон (голова ред. кол.); НАН України. Ін-т географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру .- К.:Тов ”Інтелектуальні системи ГЕО", 2007

18. Фізичне моделювання електромагнітних полів у геологічному середовищі/ В.М.Кобзова, С.А.Дещиця, Б.Т.Ладанівський, І.П.Мороз; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. Карпатське відділення .- К.: Наукова думка, 2008 .- 168с.: рис.- (Проект "Наукова книга")

Бібліогр.: с. 157-163

ISBN 978-966-00-0965-8

Е Біологічні науки


19. Khaustov A. A.

Mites of the family Scutacaridae of Eastern Palaearctic.- K.: Akademperiodyka, 2008.- 290c.


20. Гула, Н.М., Маргітич, В.М.

Жирні кислоти та їх похідні при патологічних станах.- К.: Наукова думка, 2009 .- 335c.

ISBN 978-966-00-0985-2

21. Зайченко, Александр Максимович.

Макроциклические трихотеценовые микотоксины/ А.М.Зайченко, Е.В.Андриенко, Е.С.Цыганенко; НАН Украины. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного .- К.: Наукова думка, 2008 .- 248c.: ил., табл.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: с. 220-245

ISBN 978-966-00-0808-3

Доп. тит. л. на англ. яз.


22. Олександр Вікторович Топачевський. Минуле задля майбутнього/ А.О.Топачевський (упоряд.); Д.М.Гродзинський та ін. (ред.); НАН України .- К.: Академперіодика, 2009 .- 250c.

ISBN 978-966-360-109-0


23. Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи/ Д.М.Гродзинський, М.І.Гуща, О.П.Дмитрієв та ін.; Д.М.Гродзинський (ред.); НАН України. Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії .- К.: Наукова думка, 2008 .- 374c.: рис., табл.- (Проект "Наукова книга")

Бібліогр.: с. 335-369

ISBN 978-966-00-0741-3

З Енергетика. Радіоелектроніка.


24. Квазиоптические твердотельные резонаторы: [монография]/ А.Я.Кириченко, Ю.В.Прокопенко, Ю.Ф.Филиппов, Н.Т.Черпак; НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова .- К.: Наукова думка, 2008 .- 287с.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: 270-286

ISBN 978-966-00-0945-3


25. Сергиенко, Иван Васильевич.

Системный анализ многокомпонентных распределенных систем: [монография]/ И.В.Сергиенко, В.С.Дейнека; НАН Украины. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова, Проект "Наукова книга" .- К.: Наукова думка, 2009 .- 639с.

Библиогр.: с. 623-630

ISBN 978-966-00-09*75-5


26. Щерба, Анатолий Андреевич.

Высоковольтные электроразрядные компактные системы: [монография]/ А.А.Щерба, К.В.Дубовенко; НАН Украины, Ин-т электродинамики .- К.: Наукова думка, 2008 .- 270 с.: рис.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: с. 242-266

ISBN 978-966-00-0819-9

К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування


27. Жучков, Сергей Михайлович.

Оптимизация расхода энергии при непрерывной сортовой прокатке: [монография]/ С.М.Жучков, А.П.Лохматов, Л.В.Кулаков; НАН Украины. Ин-т черной металлургии им. З.И.Некрасова .- К.: Наукова думка, 2008 .- 192с.: рис., табл.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: с. 185-189

ISBN 978-966-00-0915-1


28. Хорунов, Виктор Федорович.

Основы пайки тонкостенных конструкций из высоколегированных сталей/ НАН Украины, Ин-т электросварки им. Е.О.Патона .- К.: Наукова думка, 2008 .- 238с.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: 232-237

ISBN 978-966-00-0802-1

Р Охорона здоров'я.Медичні науки


29. Ісаак Михайлович Трахтенберг/ Н.П.Данкевич, І.В.Губар (уклад. покажчиків); Ю.І.Кундієв, М.М.Коршун (авт. вступ. ст.) .- К.: Наукова думка, 2008 .- 111c.- (Біобібліографія вчених України/ НАН України)

ISBN 978-966-00-0950-Х

Т Історія. Історичні науки


30. В ім'я майбутнього нації: Док. і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам-емігрантам у 1920-2000 роках/ В.Сергійчук (упоряд., вступ. ст.); Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Центр українознавства та ін. .- К., 2005 .- 920с.

ISBN 966-7060-82-9


31. Керам, Курт Вильгельм.

Боги, гробниці та вчені: роман про археологію .- Л.: Артклас, 2008 .- 574с.: ил.

ISBN 978-966-97000-1-8


32. Сергійчук, Володимир.

Історія КоДУС-у .- К.: ПП Сергійчук М.І., 2008 .- 388с.

ISBN 978-996-2911-18-3


33. Чухліб, Тарас Васильович.

Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи .- К.: Наш час, 2008 .- 263с.- (Невідома Україна)

Бібліогр.: с.252-262

ISBN 978-966-1530-11-8

ISBN 966-8174-12-7 (серія)

У Економіка. Економічні науки


34. Лисиченко, Георгій Віталійович.

Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління/ Г.В.Лисиченко, Ю.Л.Забулонов, Г.А.Хміль; НАН України, Ін-т геохімії навколишнього середовища .- К.: Наукова думка, 2008 .- 542с.- (Проект "Наукова книга")

Бібліогр.: с. 520-537

ISBN 978-966-00-0798-7

Ф Політика.Політичні науки


35. Гаман, В. П.

І один в ЦК воїн. Роман. В політиці друзів не буває: Роман.- К.: Логос,2005.-480с.

ISBN 996-581-551-2

36. Рудич, Феликс Михайлович.

Много ли власти нужно власти? Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы: монография/ НАН Украины. Ин-т политических и этнонациональных исследований им. И.Ф.Кураса .- К.: Наукова думка, 2009 .- 303с.- (Проект "Наукова книга")

Библиогр.: с. 277-288


ISBN 978-966-00-0852-X

Ш Філологічні науки. Художня література


37. Мовчан, Павло М..

Вибрані твори: поезія/ О.Хоменко (післям.) .- К.: Просвіта, 2008 .- 536с.- (Бібліотека Шевченківського комітету)

ISBN 978-01-0320-4 (серія)

ISBN 978-966-2133-21-9


38. Словники України, версія 3.2 [Електронний ресурс]: словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія/ В.А.Широков, О.Г.Рабулець, І.В.Шевченко та ін.; НАН України. Український мовно-інформаційний фонд .- [К.]: Український мовно-інформаційний фонд: Довіра, 2008.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)- (абв...)

Альтернативна назва: Інтегрована лексикографічна система "Словники України", версія 3.2

ISBN 966-507-201-3 (видавництво "Довіра")

Мінімальні систем. вимоги: Апаратні - Персональний комп'ютер на базі процесора Intel Pentium-II/300, 64Mb RAM, CD-ROM, 60 Mb вільного дискового простору. Прогр. забезп. - NET Framework 2.0


39. Супронюк, Оксана Константиновна.

Литературная среда раннего Гоголя/ А.С.Онищенко (отв. ред.); НАН Украины, Национальная библиотека Украины им. В.И.Вернадского, Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом) РАН .- К.: Академпериодика, 2009 .- 177с.

Библиогр.: с. 160-168

ISBN 978-966-360-113-7


40. Супронюк, Оксана Константиновна.

Н.В.Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии: биобиблиограф. словарь/ НАН Украины, Национальная библиотека Украины им. В.И.Вернадского .- К.: Академпериодика, 2009 .- 252с.

ISBN 978-966-360-115-1


41. Український орфографічний словник: близько 174 000 сл./ В.В.Чумак та ін. (уклад.); В.Г.Скляренко (ред.); НАН України. Український мовно-інформаційний фонд, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні .- 8-е вид., перероб. і доп. .- К.: Довіра, 2008 .- 997с.- (Словники України)

ISBN 978-966-507-250-8


42. Чугай, Микола.

Не втрачені ілюзії Віктора Гамана: книга-есе про письменника, який повернувся з політики в літературу .- К.: Логос, 2007 .- 264с.: фотоіл.

ISBN 966-581-808-2

Щ Мистецтво. Мистецтвознавство


43. Богдан Ступка: митець і людина/ М.Лабінський (авт.-упоряд.); М.Шудря (ред., пер. російськомовних текстів) .- К.: Книга, 2008 .- 240с.: фотогр.- (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету")

ISBN 978-966-8341-60-5


44. Сидор-Гібелінда, Олег.

Українці на Венеційській бієнале: сто років присутності .- К.: Наш час, 2008 .- 303с.- (Невідома Україна)

Бібліогр.: с.292-301

ISBN 978-966-1530-12-5

ISBN 966-8174-12-7 (серія)


45. Якутович, Сергій Георгійович.

Незавершений проект: альбом/ М.В.Матіос (передмов.) .- К.: Грамота, 2008 .- 312 с.: іл.- (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету")

ISBN 978-966-349-174-5

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект \"Наукова книга\") iconСписок №3 (20 1 0) / List №3 (20 1 0) Видання, що пропонуються для книгообміну (оновлено 17. 02. 2010)
Труды по теории плазмы/ Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова...

Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект \"Наукова книга\") iconНеорганическое материаловедение. Том Основы науки о материалах / Под ред. Г. Г. Гнесина и В. В. Скорохода. Киев: Наукова Думка, 2008. 1151с

Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект \"Наукова книга\") iconСписок рекомендованной литературы Физика твердого тела: Энциклопедический словарь /Гл ред. В. Г. Барьяхтар, зам глав ред. В. Л. Винецкий. Т. 1, Киев: Наукова думка, 1998
Физика твердого тела: Энциклопедический словарь /Гл ред. В. Г. Барьяхтар, зам глав ред. В. Л. Винецкий. Т. 1, Киев: Наукова думка,...

Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект \"Наукова книга\") iconБюллетень №1 общий отдел
Исследования Украины в Антарктике / [В. П. Рыбачук [и др.]; отв ред. П. Ф. Гожик]; Нац науч антарк центр, нан украины, Ин-т геол...

Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект \"Наукова книга\") iconИстория
Дубровина, Л. А. История о Казанском царстве : (Казанский летописец) : списки и классификация текстов / Любовь Андреевна Дубровина;...

Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект \"Наукова книга\") iconБюллетень новых поступлений в отдел политической и социальной литературы
Акимов Д. И. Социальный маркетинг/ Д. И. Акимов. – Киев: Наукова думка, 2008. – 144 с. (3 экз.)

Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект \"Наукова книга\") iconНаукова б I бл I отека бюлетень №9 h ових надходжень л I тератури у верес ні 2010 року
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : Науч практ и теор сб. Вип. 7 / Пред. Междунар...

Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект \"Наукова книга\") iconЛитература бисько Н. А., Дудка И. А. Биология и культивирование грибов рода Вешенка Киев: Наукова думка, 1987. 147 с
Бисько Н. А., Дудка И. А. Биология и культивирование грибов рода Вешенка Киев: Наукова думка, 1987. 147 с

Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект \"Наукова книга\") iconЛекція книг В. І. Крекотня
Балканистика в Украинской сср: Библиографический указатель1917-1980 /Димчева-Вирчева Д. и др. – К.: Наукова думка, 1983. – 238с

Б. Е. Патон (пред науч ред совета); нан украины. Ин-т теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова. К.: Наукова думка, 2008. 256c.: рис., табл. (Проект \"Наукова книга\") iconБазалук О. А. Разумное вещество. К.: Наукова думка, 2000. 367 с. [2-фБудущ-1Базалик z nscan-3] 695000 213 str russe 16-03-2006
...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница