Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6
Скачать 454.6 Kb.
НазваниеПрограма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6
страница1/4
Дата конвертации27.04.2013
Размер454.6 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4ХLІ наукова конференція
викладачів, аспірантів
та співробітників університетуПрограмаСЕКЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 6

Секція фінансів 7

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ 9

СЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ 9

CЕКЦІЯ АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 10

СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАВА 11

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИТЦВА 12

СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 14

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ 14

СЕКЦІЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК 15

СЕКЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МАШИН 16

СЕКЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ, ДОРОЖНІХ МАШИН ТА БУДІВНИЦТВА 19

СЕКЦІЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ 20

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 22

СЕКЦІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ 23

СЕКЦІЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦтВА 24

СЕКЦІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 24

СЕКЦІЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ТА СИСТЕМ 25

СЕКЦІЯ АВТОМАТИКИ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 26

СЕКЦІЯ ЕТС 28

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 28

СЕКЦІЯ ПЗ 29

СЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 30

СЕКЦІЯ ФІЗИКИ 31

СЕКЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 31

СЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 32

СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІї І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 34

СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 35

СЕКЦІЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА ГРАФІКИ 36

СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 37

СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 38СЕКЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Голова – доц. Пальчук О.В.

Секретар – доц. Кононенко Л.В.


1. Розвиток об’єктів бухгалтерського обліку

доц. Пальчук О.В.

2. Проблеми формування облікової моделі аграрних кооперативів

доц. Савченко В.М.

3. Організаційні аспекти формування внутрішніх регламентів стосовно процедури розподілу прибутку та її відображення в обліку

доц. Кононенко Л.В.

4. Особливості формування облікової політики бюджетних установ

доц. Смірнова І.В.

5. Особливості формування облікової політики підприємств ресторанного господарства малого бізнесу

ст. викл. Смірнова Н.В.

6. Облікова політика як складова системи управління процесами господарської діяльності

ст. викл. Рузмайкіна І.В.

7. Особливості облікової політики в корпораціях

ас. Сімова Л.О.

8. Моделювання в обліку інноваційних процесів

ас. Савченко О.С.

9. Інформаційне забезпечення формування механізму виробництва екологічно чистої продукції

ас. Олійник А.А.

10. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану в рамках бухгалтерського обліку

доц. Гай О.М.

11. Проблемні аспекти обліку та контролю дотацій молокопереробних підприємств

ас. Кузьмін Є.С.

12. Концепції обліку фермерського капіталу

ас. Іванченко В.

13. Галузевий аспект формування облікової політики в частині виробничих запасів

ас. Виноградська Т.В.

14. Інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання виробничого капіталу в сільському господарстві.

доц. Крячко В.Г.


СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


Голова – доц. Малаховський Ю.В.

Секретар – ас. Корнічева О.В.


1. Сучасний стан розвитку економіки України: поліпшення темпів та пропорцій

проф. Фільштейн Л.М.

2. Система підготовки кадрів для національної економіки України

доц. Левченко О.М.

3. Економіко-математичне моделювання соціально-економічного розвитку регіонів

доц. Малаховський Ю.В.

4. Формування сприятливого інвестиційного клімату у регіоні

доц. Костромін Г.Т.

5. Нормування праці у матеріальному виробництві

доц. Мороз В.Є.

6. Бізнес-інкубатори в формуванні інноваційної підприємницької інфраструктури

доц. Немченко А.Б.

7. Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості продукції промислового підприємства

доц. Немченко Т.Б.

8. Креативні технології в системі управління персоналом

доц. Сочинська-Сибірцева І.М.

9. Психолого-педагогічні компетенції викладача вищої школи в єдиному освітньо-інформаційному середовищі.

доц. Липчанський В.О.

10. Організація інноваційного навчально-виховного процесу у ВНЗ України

доц. Сибірцев В.В.

11. Конкуренція в бізнесі.

доц. Чернишова А.О.

12. Економічна оцінка зайнятості населення України в умовах кризи

к.е.н. Глевацька Н.М.

13. Впровадження нових форм оплати праці в контексті стимулювання професійного розвитку працівників

доц. Левченко А.О.

14. Концепція проектного циклу

ст. викл. Журавльов В.М.

15. Кадрове забезпечення освітньо-наукової сфери Кіровоградської області: стан та перспективи

доц. Сторожук О.В.


16. Сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями на регіональному рівні

ас. Заярнюк О.В.

17. Ефективність механізму формування, розподілу та використання інвестиційних ресурсів у відтворенні основного капіталу машинобудівних підприємств

ас. Корнєєва Т.С.

18. Нематеріальні чинники мотивації праці та їх роль у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні

викл. Макаренко С.С.

19. Удосконалення механізму преміювання в умовах промислового підприємства

к.е.н. Баранов В.В.

20. Активізація соціальних заходів в умовах нестабільного розвитку підприємства

ас. Вербіцька Т.В.

21. Економічні підходи до оцінювання ефективності професійного розвитку кадрів

ас. Ткачук О.В.

22. Соціально-економічна захищеність працівників аварійно-рятувальної служби

ас. Півень А.О.

23. Типізація та кваліметрія культури керівництва як елемент системи управління промисловим підприємством

Ас. Корнічева О.В.

24. Соціальне партнерство як фактор розвитку найманих працівників в умовах конкурентного середовища.

ас. Ситник О.Ю.

25. Інноваційна зайнятість у малому підприємництві

ас. Хачатурян О.С.

26. Особливості планування участі служб підприємства в роботі по удосконаленню нормування праці

викл. Дудатій Л.М.


Секція фінансів


Голова – проф. Пальчевич Г.Т.

Секретар – ас. Попова С. П.


1. Фінансові аспекти розвитку економіки знань.

проф. Пальчевич Г.Т.

2. Формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва.

доц. Міокова Г.І.

3. Оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні: проблеми та необхідність реформування.

доц. Загреба І.Л.

4. Напрямки вдосконалення системи місцевого оподаткування в Україні.

доц. Шалімов В.В.

5. Вплив митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на розвиток економіки.

доц. Попов В.М.

6. Проблеми та перспективи розвитку фінансового планування в бюджетних установах.

доц. Кравченко В.П.

7. Проблеми мікрокредитування суб’єктів підприємницької діяльності в Україні та шляхи їх вирішення.

доц. Подплєтній В.В.

8. Оптимізація структури капіталу підприємства.

ст. викл. – Іщенко Н.А.

9. Страховий ринок в Україні: стан, проблеми розвитку.

доц. Семенович Т.А.

10. Проблеми фінансування сільських регіонів.

викл. Фільштейн Л.М.

11. Шляхи зміцнення та оптимізації доходів місцевих бюджетів.

ас. Попова С.П.

12. Форми фінансової підтримки житлово-комунальної сфери.

ас. Кареліна О.Ю.

13. Управління фінансовою санацією підприємств харчової промисловості.

ас. Москаленко В.М.

14. Формування фінансових ресурсів підприємств автомобільного транспорту.

ас. Руденко М.І.

15. Фінансові аспекти розвитку інноваційного потенціалу підприємства.

ас. Уличний В.І.

16. Фінансове забезпечення розвиту малого бізнесу в Україні.

ас. Фрунза С.А.

17. Фінансова сонація підприємств: сучасні проблеми та шляхи вирішення.

доц. Котенко Т.М.

18. Стан та проблеми державного регулювання ринку фінансових послуг.

доц. Котенко Т.М.

19. Фінансові посередники грошового ринку: проблеми діяльності та напрямки розвитку.

викл. Гаврилова Н.В.

20. Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну привабливість Кіровоградської області.

ас. Ридзевська О.В.

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ


Голова – д. ф.-м.н., проф. Гамалій В.Ф.

Секретар – доц. Вишневська В.А.


1. Динамічне програмування в задачах оптимізації розподілу ресурсів.

проф. Гамалій В.Ф., ас.Якорева М.В.


2. Основні напрямки забезпечення продовольчої безпеки Кіровоградщини.

доц. Сотніков В.С.

3. Ризик ліквідності та його моделювання.

доц. Вишневська В.А.

4. Впровадження ЕRР–системи управління підприємством BAAN IV як відповідь на виклики фінансово-економічної кризи.

ас. Ніколаєв І.В.

5. Конструювання психодіагностичних тестів: традиційні математичні моделі і алгоритми.

ас. Макаренко Л.М.

6. Продуктивність моделі міжгалузевого балансу України.

ас. Дмитришин Б.В.

7. Підходи до визначення і впровадження антикризової програми підприємства.

ас. Загреба М.М.

8. Мережні системи керування базами даних.

ас. Левошко Г.В.

9. Система раціоналізації робочого місця 5S , як інструмент ощадливості.

ас. Ропай Н.В.


СЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ


Голова – доц. Романчук С.А.

Секретар – доц. Коваль Л.А.


1. Підходи до маркетингової орієнтації підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання.

проф.Гамалій В.Ф.

2. Маркетинг на ринку освітніх послуг.

проф. Кравчук А.Ф.

3. Вимоги і очікування українських підприємств до спеціалістів з маркетингу.

доц. Романчук С.А.

4. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

доц. Коваль Л.А.

5. Роль електронної комерції в умовах економічного спаду.

ст. викл. Кущ Н.П.

6. Рекламні стратегії.

ас. Фабрика І.В.

7. Застосування методів соціоніки у моделюванні малих виробничих структур.

ас. Бойко С.В.


CЕКЦІЯ АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ


Голова – доц., к.е.н. Шалімова Н.С.

Секретар – доц., к.е.н. Пугаченко О.Б.


1. Формування теоретичних основ аудиту.

проф. Давидов Г.М.

2. Облік, контроль та аналіз інвестиційної діяльності.

проф. Бондар М.І.

3. Методи податкового планування та умови, що забезпечують його альтернативність.

доц. Лисенко А.М.

4. Проблеми забезпечення незалежності аудиторів: вітчизняний та міжнародний аспекти.

доц. Шалімова Н.С.

5. Проблеми реформування земельних відносин.

доц. Малахова В.М.

6. Взаємодія уповноважених органів державної виконавчої влади по забезпеченню дотримання податкового законодавства.

доц. Магопець О.А.

7. Облік і контроль непрямих витрат.

доц. Давидов Ю.Г.

8. Мотивація праці персоналу малих підприємств.

доц. Решетов В.О.

9. Проблеми ціноутворення в житлово-комунальному господарстві в кризовий період.

доц. Головченко О.О.

10. Система національного фінансового контролю в Україні.

ст.викл. Мартинюк І.В.

11. Аудит у комп’ютерному середовищі.

доц. Пугаченко О.Б.

12. Особливості аудиту підприємств торгівлі.

доц. Назарова Г.Б.

13. Сучасні інформаційні системи і технології управління підприємством.

доц. Шелковникова О.В.

14. Організація і методика аудиту оподаткування і звітності.

доц. Фоміна Т.В.

15. Розробка методології спільного (партнерського) фінансування у рамках реалізації проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. Пропозиції враховані при підготовці мікро проектів громад Бобринецького, Гайворонського, Маловисківського, Ново миргородського, Новоукраїнського, Олександрійського, Петрівського, Світловодського районів Кіровоградської області”.

доц. Головченко Н.Ю.

16. Організація і методика контролю бюджетних установ.

доц. Сорокіна А.І.

17. Організація та методологія проведення аудиту фінансового стану підприємства.

ас. Невдаха Н.А.

18. Особливості проведення державного аудиту в умовах економічної кризи.

ас. Гніденко Н.А.

19. Основні засади побудови фінансової структури підприємства.

ас. Черновол О.М.

20. Методика проведення аудиту в кредитних спілках.

ас. Постна Ю.В.

21. Організація і методика операційного аудиту як виду завдань з надання впевненості.

ас. Андрощук І.І.


СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАВА


Голова – доц. Рубан В.М.

Секретар – асистент Рябая Г.К.


1. Відтворення і перерозподіл економічних ресурсів в умовах світової фінансової економічної кризи.

доц. Тарнавський М.П.

2. Діалектика економічного і морального.

доц. Пихтін В.Я.

3. Ефективність інвестицій в людський капітал в економіці, заснований на знаннях.

доц. Рубан В.М.

4. Від «креативної економіки» до «креативного суспільства».

доц. Ревчун Б.Г.

5. Проблеми зайнятості сільської молоді.

ст. викл. Решитько Т.В.

6. Дія економічних законів в межах теорії людського потенціалу

викл. Яковенко Р.В.

7. Проблеми зайнятості людей в Україні за умов загальносвітової кризи.

викл. Куліш Н.В.

8. Акціонерна власність в Україні.

ас. Рябая Г.К.

9. Проблеми економічного регулювання природокористування на регіональному рівні.

ас. Мірзак Т.П.

10. Забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу Кіровоградського регіону.

ас. Пустовіт М.В.

11. Аналіз законодавства про вибори депутатів до органів місцевого самоврядування.

ст. викл. Головінський М.Г.

12. Бюрократичний інтелект на службі у губернських закладах П пол. ХУШ в.

ст. викл. Лукашевич О.А.

13. Історія політехнічної освіти в центральній Україні на початку
ХХ століття.

в.о. доц. Бондарчук Ю.П.

14. Правові основи звільнення працівника за вчинення аморального поступку.

ст. викл. Синенко В.О.


  1   2   3   4

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма ХLІV наукова конференція студентів та магістрантів університету секція бухгалтерського обліку 5
Розрахунки з дебіторами І кредиторами: фінансовий, податковий та юридичний аспекти

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconРозділ Основи організації бухгалтерського обліку Організація бухгалтерського обліку є система термінів та елементів обліку процесу розробки, спрямовані на
Праці управління бухгалтерського обліку персоналу комплекс науково обгрунтованих технічних І організаційних заходів, які забезпечують...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconКонкурс проводився у номінаціях: проза, поезія (секція літературної творчості), журналістика (секція журналістики)
Наукові роботи переможців Першого обласного конкурсу юних літераторів Черкащини

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 icon1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти
Зобов'язання підприємства. Капітал, його види І зміст за різними формами власності. Концепції бухгалтерського обліку та їх значення....

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПлан Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2)
При здійсненні контролю розрахунків з оплати праці ревізор керується законами України про оплату праці, про відпустки, ін­шими нормативними...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “менеджмент” для кваліфікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст” “
Управління І менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво І практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 icon9 семестр
Залежність постановки обліку цих операцій від норм митного, валютного І податкового права багато в чому сприяло виникненню нової...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства» форма навчання денна, заочна Вінниця 2010
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconРозділ Економічна суть та загальна характеристика витрат на виробництво
Найбільш важливе питання в системі бухгалтерського обліку є організація виробничого обліку І, перш за все, розрахунок витрат на виробництво...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconКонтракт на організацію І ведення бухгалтерського обліку у товаристві


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница