Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6
Скачать 454.6 Kb.
НазваниеПрограма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6
страница2/4
Дата конвертации27.04.2013
Размер454.6 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИТЦВА


Голова секції – проф. Семикіна М.В.

Секретар – асистент Нісфоян С.С.


1. Інноваційна праця в конкурентному середовищі.

проф. Семикіна М.В,

2. Самоменеджмент як фактор підвищення конкурентоспроможності особистості

доц. Глух В.М.

3. Проблеми осцінки ефективності використання коштів на оплату праці.

доц. Добріна А.Н.

4. Особливості організації виробнитцва на малих підприємствах

доц. Стародубцев В.В.

5. Сутність та завдання управління якістю у вищому навчальному закладі.

викл. Резніченко О.О.

6. Перспективи інноваційного розвитку підприємств Кіровоградщини.

доцент Сисоліна.

7. Колективні форми організації та оплати праці в умовах економічної кризи.

доц. Бондаренко Ю.Н.

8. Актуальні проблеми машинобудівних підприємств України.

ас. Василенко Л.П.

9. Соціально-економічні механізми активізації інноваційної діяльності працівників підприємств.

ас. Збаржевецька.

10. Оплата праці в бюджетних установах.

асп. Жеребченко Т.І.

11. Методико-демографічні аспекти збереження трудового потенціалу Кіровоградської області.

асп. Пустовіт М.В.

12. Чинники мотивації праці на переробних підприємствах АПК.

ст. викл. Вдовиченко Л.В.

13. Оцінка розвитку регіонального ринку праці та стану його сегментації.

асп. Коваленко Н.С.

14. Класифікація процесів енергетичного забезпечення промислового підприємства.

викл. Полтавець М.М.

15. Професійно-технічна освіта у регіоні: сучасний стан та прогноз розвитку.

ас. Орлова А.А.

16. Оцінка конкурентоспроможності продукції промислово-виробничого призначення.

доц. Журило І.В,

17. Методи аналізу стратегічних альтернатив.

доц. Харченко І.В.

18. Перспективи розвитку логістики в Україні.

ас. Яворська Т.А.

19. Інноваційна праця у вищих закладах освіти: оцінка та проблеми стимулювання.

викл. Матієнко С.С.


СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ


Голова секції – проф. Миценко І.М.

Секретар – ас. Скляренко О.К.


1. Україна в економічній доктрині країн ЄС та СНД.

проф. Миценко І М

2. ФАО у забезпеченні світової продовольчої безпеки.

доц. Стежко Н.В.

3. Теоретичні аспекти стратегічного управління персоналом в умовах глобалізації.

ст. викл. Романюк Л. М.:

4. Світова криза та Україна: регіональний аспект.

доц. Сухомлин М.О.

5. Роль організаційної культури у міжнародних бізнес–комунікаціях.

докторант Миценко В.І.

6. Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах інтеграції до світового господарства.

ас. Скляренко О. К.:

7. Альтернативні джерела енергії в системі енергетичної безпеки України.

ас. Турецька А. В.:

8. Розвиток електронного бізнесу в Україні в умовах побудови інформаційного суспільства.

фах. Дейкун С. І.

9. Трактовка объекта конкурентоспособности человеческого ресурса на рынке труда в современных условиях

проф. Миценко И.М., проф. Мирненко В.И., асп. Дьяченко О.В.


СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ


Голова – доц. Кирильчук В.Т.

Секретар – ст. викл. Римар С.П.


1. Особливості ідіостилістики Л.В.Костенко, Д.В.Павличка, В.А. Симоненка.

викл. Бабич Т.В.

2. Еволюція соціально - політичних ідентичностей у парадигмальній системі координат.

доц. Боднаров О.Г.

3. Легітимність політичної влади : її системи.

доц. Боднаров О.Г.

4. Особливості зміни об’єктів наукових теорій.

доц. Кирильчук В.Т.

5. Бідність, як проблема громадянського суспільства .

доц. Куликовський С.Б.

6. Імітація демократизації соціуму в Україні.

ст. викл. Куликовська Т.І.

7. Контент - аналіз семантичних конструктів суб’єктності студента.

к.п.н., доц. Півень М.І.

8. Проблема теоретичного аналізу поняття «суспільство.»

ст. викл. Римар С.П.

9. Ситуація постмодерну у філософії.

доц. Решетов О.О.

10. Проблеми цивілізованого націєтворення.

доц. Скловський І.З.

11. Свобода в контекстах постмодерністської філософії.

доц. Стежко З.В.

12. Природне і штучне в філософії техніки.

ст.викл.Линченко М.Д.

13. Внутрішня гармонія і психічне здоров’я людини.

доц. Карленко В.А.

СЕКЦІЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Голова – проф. Орлик В.М.

Секретар – ст. викл. Бондаренко О.В.


1. Актуальні проблеми методології сучасної історичної науки.

проф. Орлик В.М.

2. Світ стихії на поетичних координатах.

ст. викл. Бондаренко Г.С.

3. Історіографія фінансової діяльності органів міського самоврядування Новоросійських губерній (1785 – 1870 рр.)

доц. Бондаренко О.В.

4. Гуманітарна складова університетської науково-технічної освіти.

доц. Коломієць О.Б.

5. Смерть отамана Григорьєва.

доц. Штефан В.Л.

6. Конфлікт в етнокультурному вимірі.

доц. Боса Л.Г.

7. Ступені партикуляції особових займенників.

доц. Бондаренко Л.В.

8. Становлення та розвиток агрокліматології в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття у Наддніпрянській Україні.

викл. Головата О.О.

9. Структурно-організуюча роль заліза в міфологічних уявленнях східних слов’ян.

ст. викл. Тупчієнко М.П.

10. Громадянськість як педагогічна категорія (за результатами експериментального дослідження).

викладач Барабаш В.А.

11. Проблема народності літератури.

ст. лаб. Агура І.В.


СЕКЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МАШИН


Голова – проф. Аулін В.В.

Секретар – доц. Магопець С.О.


1. Фізико-технічні основи підвищення зносостійкості деталей сільськогосподарської техніки.

проф. Черновол М.І., проф. Аулін В.В.

2. Композиційні покриття: сучасний стан та перспективи застосування.

проф. Черновол М.І., доц. Магопець С.О.


3. Властивості композиційних покриттів отриманих електродуговим методом.

проф. Черновол М.І., доц. Магопець С.О.

4. Фізичні основи самоорганізації КМ і КП різних типів.

проф. Аулін В.В.

5. Конструктивно-технологічні методи підвищення несучої здатності зміцнюючих покриттів.

проф. Солових Є.К.

6. Закономірності тертя і зношування робочих органів ґрунтообробних машин.

проф. Аулін В.В., доц. Бобрицький В.М.

7. Вплив експлуатаційних факторів на знос внутрішньої поверхні пластинчато-роторного вакуумного насосу.

проф. Мажейка О.Й., доц. Маркович С.І., асп. Рябоволик Ю.В.

8. Побудова типологічної моделі поведінки пасажирів при виборі рухомого складу міського пасажирського транспорту різних типів.

проф. Аулін В.В., асп. Голуб Д.В.

9. Вплив технічного стану транспортних засобів на безпеку праці у сільськогосподарському виробництві.

проф. Аулін В.В., асп. Лівіцький О.М.

10. Порівняльна характеристика ефекту самозагострювання різальних елементів РОГМ зміцнених за різними варіантами.

проф. Аулін В.В., асп. Тихий А.А.

11. Зміна режимів тертя в основних сполученнях дизеля в процесі експлуатації.

проф. Аулін В.В., асп. Кузик О.В.

12. Шляхи підвищення параметра регулювання шестеренного насоса з регульованою подачею.

проф. Кулєшков Ю.В., доц. Руденко Т.В.

13. Підвищення технічного рівня шестеренного насоса шляхом підвищення його подачі.

проф. Кулєшков Ю.В., ас. Осін Р.А.

14. Підвищення коефіцієнта подачі шестеренного насоса шляхом вдосконалення параметрів його зубчатого зачеплення.

проф. Кулєшков Ю.В., ас. Матвієнко О.О.

15. Підвищення роботоздатності полімерних покриттів у вузлах тертя сільськогосподарських машин.

проф. Чабанний В.Я., доц. Соколенко І.М.

16. Дослідження структури і мікротвердості поверхневого шару цапф шестерен гідронасосів, оброблених ФАБВО.

проф. Кропівний В.М., доц. Шепеленко І.В.

17. Використання теорії сенситивів в прогнозуванні залишкового ресурсу дизелів транспортних засобів.

проф. Аулін В.В., асп. Лівіцький О.М., асп. Кузик О.В.

18. Спосіб прискорення процесу стендової обкатки двигунів внутрішнього згорання.

доц. Павлюк-Мороз В.А.

19. Підвищення надійності робочих органів ґрунтообробних машин реалізацією процесів самозагострювання їх різальних частин.

доц. Бобрицький В.М.

20. Переваги використання пневмотранспорту на зернових комбайнах.

доц. Мещишена Л.Г.

21. Розрахунок геометричних параметрів композиційних покриттів, що наносяться при контактному наварюванні.

доц. Василенко І.Ф.

22. Фізико-технічні основи припрацювання основних сполучень дизеля.

доц. Лисенко С.В.

23. Проблеми переведення турбодизельних двигунів на газове паливо.

доц. Магопець С.О., доц. Красота М.В., інж. Струк В.О.

24. Підвищення сейсмоактивності регіонів України: чутки чи реальність.

доц. Красота М.В., викл. Мезенцева О.М.

25. Вибір порошкових матеріалів для контактного наварювання порошків.

доц. Красота М.В., доц. Русских В.В.

26. Перспективи застосування в деталях машин КМ з властивостями самоорганізації.

доц. Дубовик В.О.

27. Оцінка впливу автомобільного транспорту на якість автомобільного середовища Кіровоградщини.

доц. Бевз О.В.

28. Порівняльна характеристика екологічної безпеки і економічної ефективності експлуатації мікроавтобусів на різних видах палива.

доц. Бевз О.В.

29. Повышение эксплуатационной надежности топливной аппаратуры дизелей.

проф. Соловых Е.К., доц. Катеринич С.Е.

30. Розробка заходів по збільшенню ресурсу навантажених вузлів сільськогосподарської техніки.

доц. Катеринич С.Є.

31. Визначення мінімальної міжосьової відстані роторів подрібнювача НПС-4,0 в залежності від заданих агротехнічних вимог.

ас. Труш М.М.

32. Регулювання пористості електродугових покриттів триботехнічного призначення.

доц. Маркович С.І.

33. Дослідження теплофізичних властивостей полімерних композитів, наповнених короткими волокнами.

ас. Крилов О.В.

34. Аналіз напруженого стану гільз циліндрів дизельних двигунів при їх відновленні методом термопластичного деформування.

доц. Капелюшний Ф.М., магістр Калита М.М.

35. Шляхи вирішення проблем експлуатації гідроприводів в умовах сільськогосподарського виробництва.

вик. Ковальчук Н.В.

36. Принципы управления температурно-силовыми параметрами электроконтактного припекания порошковых материалов.

доц. Лопата Л.А.

37. Восстановление и упрочнение деталей автомобильной техники активированной электродуговой металлизацией.

доц. Лопата В.Н., инж. Брусило Ю.В., инж. Довжук С.А.

38. Особенности нанесения протекторных покрытий на детали теплообменников ТЭЦ

проф. Ляшенко Б.А., доц. Лопата В.Н., асп. Шевченко О.В.

39. Управление качеством покрытий при электроконтактном припекании путем моделирования температурных полей.

проф. Корж В.М., доц. Лопата Л.А., ст. преп. Кожевникова Е.Е.

40. Методологія створення зносостійких порошкових покриттів механотермічними методами

проф. Корж В.М., ст. викл. Ніколайчук В.Я., Татаров А.В.

41. Оптимізація технології електроконтактного припікання порошкових покрить за комплексом характеристик міцності та зносостійкості.

доц. Лопата Л.А., ст. викл. Волков Ю.В., Мдзінарашвілі Г.Н.

42. Роль элетропластического эффекта при электроконтактном припекании порошковых материалов

доц. Лопата Л.А., доц. Красота М.В., соиск. Хомяковский Ю.Л.

43. Повышение надежности машин сельскохозяйственного производства за счет увеличения износостойкости трибосистем скольжения.

ст. преп. Кулыжский В.М., асп. Лузан Е.Р., асп. Яропуд В.Н.

44. Стан охорони праці механізаторів при підготовці с/г техніки до державного щорічного технічного огляду.

асп. Крисенко А.Ф., проф. Солових Є.К.


СЕКЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ, ДОРОЖНІХ МАШИН ТА БУДІВНИЦТВА


Голова – професор, к.т.н., Настоящий В.А.

Секретар – асистент Скриннік І.О.


1. Про можливість використання принципів біомеханіки при конструюванні гумової футерівки барабанних млинів.

проф. Настоящий В.А.


2. Розробка моделі барабанного млина з гумовою футерівкою на підставі універсальних принципів формоутворення.

проф. Настоящий В.А.

3. Вплив швидкості повітряного потоку на процес транспортування сипких кускових матеріалів у вібропневмотранспортних системах.

доц. Яцун В.В.

4. Підвищення ефективності роботи цементовоза – розподілювача ДС –72.

доц. Дворніченко А.П.

5. Вплив технічних параметрів ударного пристрою на величину контактного тиску при ущільненні ґрунту.

ст. викл. Ставенко В.А.

6. Щодо застосування валкових живильників на першій стадії подрібнення.

доц. Попов Г.А.

7. Визначення оптимальних характеристик вибухово імпульсного пристрою.

ст. викл. Алєксєєв Ю.І.

8. Комп'ютерне моделювання процесу зрівноваження швидкообертових тіл пасивними автобалансирами.

асист. Яцун В.В.

9. Огляд перспективних видів будівельних конструкцій.

асист. Дарієнко В.В.

10. Про ефективність застосування грунтоутримувачів в конструкціях робочого обладнання одноковшових екскаваторів.

доц. Карпушин С.О.

11. Дослідження факторів, що впливають на вибір швидкості повітряного потоку при обґрунтуванні великих громадських приміщень вентиляційним обладнанням.

асист. Сідей В.М.

12. Аналіз та тенденції розвитку робочих органів землерийних машин.

доц. Хачатурян С.Л.

13. Результати експериментальних досліджень впливу ударних навантажень на буферні гумові футеровки кульових млинів.

доц. Джирма С.О., проф. Настоящий В.А.

14. Аналіз організації зведення багатоповерхових будівель потоковим методом.

доц. Лізунков О.В.

15. Діагностування елементів гідроприводу одноковшових навантажувачів при прогнозуванні технічного стану.

доц. Лізунков О.В.

16. Механические и физические свойства современных отделочных материалов системы Ecophon Focus.

ас. Сриннік І.О.


СЕКЦІЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ


Голова – доц. Коваленко В.В.

Секретар – викл. Передерій В.К.


1. Аналіз напруженого стану деталей газорозподільчого механізму сучасних автомобільних двигунів.

доц. Чайковський О.Б.

2. Графоаналітичні методи в теорії напруженого стану елементів конструкцій.

доц. Чайковський О.Б.

3. Сучасні методи відновлення деталей машин, автомобілів, тракторів, с/г техніки.

викл. Довжук С.О., проф. Златопольський Ф.Й.

4. Розробка раціональної конструкції робочого органу ланцюгового траншеєкопача.

доц. Матвієнко О.О.

5. Підвищення якості деталей відновлених газотермічним напиленням з використанням ТЦО.

викл. Гончаренко М.В.

6. Нова конструкція прес-штемпелю пристрою пресування металевих волокон для заощадження методу гранул.

доц. Пукалов В.В.

7. Аналіз навантажувальної здатності зубчастих передач з різним профелем зубців.

доц. Невдаха Ю.А.

8. Сучасні методи розрахунку зубців на міцність по напруженням згину.

ст.викл. Маломуж Г.І.

9. Визначення області існування ВЗІД при обробці одного зубчастого колеса.

ст.викл. Хіоні В.З.

10. Дослідження напружено-деформованого стану елементів стальних канатів при їх витяжці з підкруткою.

викл. Дегтяр Б.А.

11. Розробка вимірювальних пристроїв для експериментального визначення опору грунта проколюванню.

викл. Передерій В.К.

12. Безтраншейний спосіб прокладання асбесто-цементних труб.

викл. Передерій В.К.

13. Методи складання диференціальних рівнянь руху обертових механічних систем.

проф. Філімоніхін Г.Б., доц. Гончаров В.В.

14. Експериментальне дослідження процессу складання роторів барабанно-дискової конструкції методом двох пробних складань із заміром биттів на призьмах.

проф. Філімоніхін Г.Б., асп. Невдаха А.Ю.

15. Енергетичні методи дослідження динаміки обертових систем.

проф. Філімоніхін Г.Б., асп. Філімоніхіна І.І.

16. Працездатність автобалансирів при зрівноваженні дисків ручних шліфувальних машин.

проф. Філімоніхін Г.Б., ас. Коваленко О.В.

17. Працездатність автобалансирів при зрівноваженні крильчаток осьових вентиляторів.

проф. Філімоніхін Г.Б., асп. Яцун В.В.

18. Усунення незрівноваженості та кута нутації тіла-носія маятниками (кулями).

асист. Пирогов В.В.

19. Дослідження руху частин добрива на поверхні шнека.

доц. Лушніков В.М.

20. Вплив мастильної композиції на енерго-силові параметри в операції витягування низьковуглецевої сталі при холодному штампуванні.

доц. Коваленко В.В.

21. Використання тривимірного моделювання в учбовому процесі на прикладі двигуна внутрішнього згоряння.

доц. Коваленко В.В.

22. Дослідження руху суміші “рідина-частинка”.

доц. Сазонова С.М.

23. Відновлення і зміцнення деталей транспортних засобів нанесеням зносотійких порошкових покриттів

проф. Златопольський Ф.Й, инж. Довжук С.А.

24. Управління іноваційними процесами на підприємствах харчової промисловості

проф. Златопольський Ф.Й, інж. Налбадьян С.В., Біляк Т.В.


1   2   3   4

Похожие:

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма ХLІV наукова конференція студентів та магістрантів університету секція бухгалтерського обліку 5
Розрахунки з дебіторами І кредиторами: фінансовий, податковий та юридичний аспекти

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconРозділ Основи організації бухгалтерського обліку Організація бухгалтерського обліку є система термінів та елементів обліку процесу розробки, спрямовані на
Праці управління бухгалтерського обліку персоналу комплекс науково обгрунтованих технічних І організаційних заходів, які забезпечують...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconКонкурс проводився у номінаціях: проза, поезія (секція літературної творчості), журналістика (секція журналістики)
Наукові роботи переможців Першого обласного конкурсу юних літераторів Черкащини

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 icon1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти
Зобов'язання підприємства. Капітал, його види І зміст за різними формами власності. Концепції бухгалтерського обліку та їх значення....

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПлан Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2)
При здійсненні контролю розрахунків з оплати праці ревізор керується законами України про оплату праці, про відпустки, ін­шими нормативними...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “менеджмент” для кваліфікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст” “
Управління І менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво І практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 icon9 семестр
Залежність постановки обліку цих операцій від норм митного, валютного І податкового права багато в чому сприяло виникненню нової...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства» форма навчання денна, заочна Вінниця 2010
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconРозділ Економічна суть та загальна характеристика витрат на виробництво
Найбільш важливе питання в системі бухгалтерського обліку є організація виробничого обліку І, перш за все, розрахунок витрат на виробництво...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconКонтракт на організацію І ведення бухгалтерського обліку у товаристві


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница