Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6
Скачать 454.6 Kb.
НазваниеПрограма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6
страница3/4
Дата конвертации27.04.2013
Размер454.6 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ


Голова – проф. Павленко І.І.

Секретар – викл. Сторожук М.О.


1. Особливості створення нової техніки на основі механізмів паралельної кінематики.

проф. Павленко І.І.

2. Основні тенденції розвитку промислової робототехніки.

проф. Павленко І.І.

3. Основи визначення технологічної собівартості технологічної операції.

проф. Криськов О.Д.

4. Про динамічне проектування та п’ятивимірний масив оперативних даних.

проф. Криськов О.Д.


5. Силові навантаження кульково-гвинтових гідропідсилювачів рульового керування.

доц. Підгаєцький М.М.

6. Вплив конструктивних параметрів героторних передач на їх силові характеристики.

доц. Скібінський О.І.

7. Узагальнена методика дослідження динамічних властивостей верстатів-гексаподів.

доц. Скібінський О.І.

8. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення.

доц. Мажара В.А.

9. Особливості та ефективність використання двозахватних промислових роботів в металообробних комплексах.

доц. Мажара В.А.

10. Оптимізація процесів різання при зубофрезеруванні.

ас. Короп В.П.

11. Інженерна методика проектування верстатів-гексаподів.

доц. Валявський А.І.

12. Особливості структурно-модульної будови верстатів з паралельною кінематикою.

доц. Валявський А.І.

13. Аналіз силових навантажень технічної системи «захват-деталь» промислового робота.

викл. Сторожук М.О.

14. Дослідження силових параметрів призматичного захватного пристрою промислового роботу при роботі в умовах змінних навантажень

викл. Сторожук М.О.

15. Розширення технологічних можливостей постачальних пристроїв гравітаційного типу.

доц. Артюхов А.М.

16. Про систему ідентифікаторів в автоматизованому проектуванні РТП.

асп. Іваник І.М.

17. Можливі структури РТП фрикційного формоутворення.

асп. Іваник І.М.

18. Експериментальні динамічні дослідження захватного пристрою робота.

пров. фах. Годунко М.О., проф. Павленко І.І.

19. Функціональні характеристики захватних пристроїв.

пров. фах. Годунко М.О., проф. Павленко І.І.

20. Особливості виконання типових конструкцій верстатів з паралельною кінематикою.

асп. Дойч Д.Д., проф. Павленко І.І.


СЕКЦІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ


Голова – проф., д.т.н. Носуленко В.І.

Секретар – викл. Шмельов В.М.


1. Удосконалення технології розділових операцій з тоноколистового матеріалу.

ст. викл. Мірзак В.Я.

2. Дослідження технологічних можливостей процесів холодного об’ємного штампування із застосуванням активних сил тертя.

доц. Кришкін Б.Б.

3. Вплив контактного тертя на нерівномірність деформації металу при осадці осесиметричних тіл.

доц. Пукалов В.П.

4. Теоретичні передумови одержання і утримання в стовпі електричної дуги плазми високих енергетичних характеристик.

проф. Носуленко В.І.

5. Розмірна обробка дугою деталей із важкооброблюваних матеріалів без застосування електрода-інструмента.

проф. Боков В.М.

6. Генетично-модифіковані організми.

доц. Попова М.І.

7. Розмірна обробка електричною дугою твердосплавних прокатних валків.

викл. Сіса О.Ф.

8. Особливості фізичного механізму процесу РОД спряжених пар розділових штампів.

викл. Шмельов В.М.

9. Розмірна обробка електричною дугою листових деталей складного контуру.

асп. Гаращенко Ю.М.


СЕКЦІЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦтВА


Голова секції – проф., д.т.н. Сабірзянов Т.Г.

Секретар – асистент Конончук С.В.


1. Метод розрахунку потужності перемішування рідкого металу газами.

проф. Сабірзянов Т.Г.

2. Перспективи запровадження магнітодинамічної техніки на ВАТ “Гідросила”.

доц. Ломакін В.М.

3. Вплив концентрації кисню в дутті на повноту горіння коксу у вагранці.

асис. Конончук С.В.

4. Шляхи підвищення якості та екологічності ливарних процесів.

викл Засінець Г.М.

5. Технологическое применение льдогазгидратных капсул диоксида углерода.

викл. Скрипник О.В.


СЕКЦІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО


Голова – доц. Галико А.В.

Секретар – асистент Молокост Л.А.


1. Особливості будови латунних антифрикційних покрить, які утворені при натиранні стальних валів.

проф. Кропівний В.М.

2. Визначення динамічних параметрів руху заготовки на металорізальних верстатах оптичним методом.

доц. Кропівна А.В.

3. Особливості магнітної сепарації електропічних шлаків феронікелевого виробництва.

доц. Мошнягул В.В.

4. Аналіз результатів впровадження кредитно-модульної системи навчання.

доц. Галико А.В.

5. Газари – нанокомпозитні капілярнопористі матеріали. Виробництво та застосування для новітніх технічних об’єктів

доц. Висоцький О.С.

6. Особливості виготовлення деталей із композиційних матеріалів для роботи в агресивних середовищах.

доц. Надворний Б.Є., асис. Молокост Л.А.

7. Дослідження впливу термоциклування на структуру композиційного прокату.

доц. Надворний Б.Є., асис. Молокост Л.А.


СЕКЦІЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ТА СИСТЕМ


Голова секції – к.т.н., доц.. Ковришкін М.О.

Секретар – к.т.н., в.о. доц. Гречка А.І.


1. Сучасне інструментальне забезпечення процесу шевінгування черв‘ячних коліс

доц. Ковришкін М.О.

2. Нові методи обробки

проф. Пестунов В.М.

3. Нові силові вузли верстатів

проф. Пестунов В.М.

4. Граничні умови забезпечення процесу різання при зворотньому русі комбінованої протяжки

доц. Чернявський О.В., асп. Єрьомін П.М.

5. Властивості зносостійких покрить, нанесених на ріжучі інструменти із обмазок

доц. Стеценко О.С.

6. Залежність вихідних параметрів процесу обробки від динамічних властивостей технологічної оброблювальної системи при точінні

доц. Лисенко О.В.

7. Підвищення параметрів жорсткості технологічного обладнання з механізмами паралельної структури

доц. Кириченко А.М.

8. Нові конструкції шпиндельних підшипників і напрямки розвитку шпиндельних опор верстатів

доц. Бабич В.М.

9. Особливості розрахунку коефіцієнта ефективності пінольних механізмів для циліндричних пінолей ступінчатої форми

в.о. доц. Гречка А.І.

10. Дослідження мітчиків з корегованою різьбою по кроку та профілю

ст. викл. Ткаченко М.В.

11. Результати виготовлення та вимірювання черв‘ячних фрез для обробки черв‘ячних коліс

ас. Садченко О.І.

12. Критерії оптимізації поділення профілю черв‘ячних фрез для обробки черв‘ячних коліс

асп. Андреєв Ю.В.

13. Спосіб удосконалення зборних незатилованих черв‘ячних фрез для обробки черв‘ячних коліс

асп. Рудич М.Л.

14. Підвищення точності верстатного обладнання з комбінованою кінематикою на основі плоских механізмів паралельної структури

асп. Заїка С.М.

15. Аналіз конструкцій багатокоординатних верстатів з паралельною кінематикою

асп. Пономаренко О.В.

16. Формообразование профиля кулачка исходя из расстояния до плоского толкателя

инж. Шамровский М.А.

17. Аналіз методів формування покриттів на різальному інструменті

проф. Ляшенко Б.А., доц. Ковришкін М.О., асп. Шевченко О.В.

18. Вплав виду і геометрії покриття на зміцнення поверхні різального інструменту

проф. Ляшенко Б.А., доц. Ковришкін М.О., асп. Шевченко О.В.

СЕКЦІЯ АВТОМАТИКИ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


Голова – доц. Осадчий С.І.

Секретар – доц. Трушаков Д.В.


1. Дослідження впливу зміни вихідних сигналів об’єкта ЗСУ з кип’ячим шаром на структуру і параметри системи спостереження.

ас. Калита М.О., доц. Осадчий С.І.

2. Методологія максимізації якості процесу керування обробкою на стрічкопилковому верстаті.

ас. Березюк І.А., доц. Осадчий С.І.

3. Автоматизована система керування автономним енергопостачанням на основі вітрової та сонячної енергії.

ас. Голик О.П., доц. Жесан Р.В.

4. Ідентифікація параметрів гідротрансмісії зернозбирального комбайну за даними експериментальних випробувань.

ас. Віхрова М.С., доц. Дідик О.К.

5. Зменшення похибки вимірювання співвідношення руда/вода фільтруванням вхідних сигналів блока ідентифікації.

проф. Кондратець В.О., доц. Сербул О.М.

6. Теоретичне дослідження взаємодій стержневих перетворювачів з молольними тілами при роботі кульового млина.

проф. Кондратець В.О., асп. Карчевська М.О.

7. Обґрунтування параметрів структури блока ідентифікації співвідношення тверде/рідке по тиску пульпи.

проф. Кондратець В.О., асп. Мацуй А.М.

8. Розробка методу підвищення оперативності передачі даних в ТКН на основі динамічного управління процесом маршрутизації та перерозподілу канальних ресурсів.

доц. Смірнов О.А. , ас. Босько В.В.

9. Дозування сипких матеріалів шляхом прогнозування продуктивності потоку.

доц. Шалімов В.О.

10. Статика асинхронних електроприводів деревообробного фрезерувально-калібрувального верстата СФ-АСТРА-РК8.

доц. Єрмолаєв Ю.О., ас. Руденко Т.Г.

11. Статичні режими електроприводу головного руху неплавкого електроду верстата РОД.

доц. Єрмолаєв Ю.О., ас. Савеленко Г.В.

12. Капельне зрошення, як економічно обґрунтований і екологічно безпечний спосіб поливу.

доц. Єніна І.І.

13. Побудова математичної моделі системи автоматичного керування процесом молоковиведення.

доц. Версаль В.О.

14. Математична модель діагностики фізіологічного стану тварин.

асп. Версаль Ю.В., доц. Осадчий С.І.

15. Порівняльне оцінювання можливостей функціонування різних конфігурацій обчислювальних комплексів.

доц. Трушаков Д.В.

16. Функціональні можливості сучасного електропривода на підставі синхронних двигунів.

доц. Зозуля В.А.

17. Особливості застосування синхронних двигунів для лінійних переміщень у конструкціях з паралельною кінематикою.

доц. Зозуля В.А.

18. Експкртна оцінка якості роботи сівалок за допомогою узагальненої функції бажаності.

доц. Середа Л.І.

19. Аналіз якості стабілізації параметрів мікроклімату в теплиці блочного типу.

ас. Прокопенко Т.О.

20. Моделювання та аналіз роботи високочастотної індуктивної комірки для виміру електропровідності молока.

ас. Голік В.О., к.т.н., доц. Версаль В.О.

21. Обгрунтування системи діагностики і вимірювання параметрів висіву насіння висіваючого апарату точного висіву просапних культур.

доц. Татаров А.В.


СЕКЦІЯ ЕТС


Голова – к.т.н., доц. Переверзєв І.О.

Секретар – ас. Величко Т.В.


1. Парокомпресійний цикл теплового насосу з використанням P-h діаграми.

доц. Кравченко В.І.

2. Дослідження впливу ЧРЕ на якість електроенергії в мережах електропостачання.

доц. Гарасьова Н.Ю., ас. Величко Т.В.

3. Моделювання графіків електричних навантажень.

ас. Кубкін М.В.

4. Інструментальні методи прогнозування обледеніння дротів повітряних ліній електропередач.

ас. Козловський О.А.

5. Повышение пропускной способности связанного варианта электропередачи 750 кВ переменного тока.

доц. Свірідов А.П.

6. Проблеми нормування електроенергії на підприємствах з багато номенклатурним випуском продукції.

доц. Казанцев Ю.І, доц. Коновалов І.В.

7. Проблема дефектоскопії шихтованих магнітопроводів асинхронних машин.

доц. Серебренніков С.В., асп. Корогвін А.

8. Дослідження режимів роботи сількогосподарських споживачів при використанні багатозонних тарифів.

доц. Плєшков П.Г., ас. Савеленко І.В.

9. Аналіз енергетичного потенціалу Кіровоградської області та перспектив «зеленого тарифу».

доц. Серебренніков С.В., ас. Флакей І.В., Шевченко К.

10. Моделювання режимів електричних мереж в тренажерах диспетчерського персоналу.

доц. Переверзєв І.О.

11. Розрахунок критичного струму витоку для контролю секторних забруднень високовольтних ізоляторів.

ас. Сіріков О.І.

12. Діагностика стану поверхні опорних ізоляторів розподільчих пристроїв зовнішньої установки.

проф. Орлович А.Ю., доц. Котиш А.І. асп. Співак О.В.


СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ


Голова – к.т.н., доц. Лопатенко С.В.

Секретар – доц. Гайдукова С.М


1. Іонізійні процеси в дисперсних системах.

доц. Лопатенко С.В.

2. Електричні параметри зернових культур.

доц. Гайдукова С.М.

3. Помехоустойчивость и коэффициент разветвления ТТЛ и КМОП ЦИМС.

ст. викл. Ласун С.П.

4. Помехоустойчивость и коэффициент разветвления ТТЛ и КМОП ЦИМС.

ас. Солдатенков В.П.

5. Методика вибору частоти електромагнітного поля первинного перетворювача з П-подібним магніто проводом при його взаємодії з контрольованим феромагнітним зразком.

ст. викл. Мартинов В.В.


СЕКЦІЯ ПЗ


Голова – проф. Сидоренко В.В.

Секретар – ас. Дрєєв О.М.


1. Про неперервність математичної підготовки студентів напрямку “Комп'ютерна інженерія”

доц. Якименко Н.М.

2. Особливості алгоритмів паралельного виконання та їх пристосовність до сучасних багатоядерних систем

ас. Дрєєв О.М.

3. Атомарний синтаксичний аналіз математичних виразів та чисельне розв'язання нерівностей

ас. Дрєєва Г.М.

4. Застосування оптимального детектора з метою контролю роботи норії

викл. Минайленко Р.М.

5. Дослідження методів ідентифікації трафіку та керування мережевими ресурсами для підвищення оперативності передачі даних

доц. Смірнов О.А., ас. Мелешко Є.В.

6. Розробка методу оцінки середнього часу обслуговування інформаційних пакетів у телекомунікаційній мережі.

доц. Смірнов О.А., ас. Босько В.В.

7. Застосування теорії статистичних гіпотез для керування переміщенням робочого інструменту в верстаті розмірної обробки електричною дугою.

проф. Сидоренко В.В., Смірнова Н.В.

8. Програмне забезпечення для дослідження сигналів та обробки даних обчислювальних експериментів

проф. Сидоренко В.В., ас. Смірнова Н.В., доц. Смірнов В.В.

9. Особливості автоматизації процесу сушіння зернових та вибір системи керування за допомогою математичної моделі”

ас. Собінов О.Г.

10. Роль моделей та програмних емуляторів в процесі навчання студентів напрямку комп'ютерна інженерія

ас. Михайлов С.В.

11. Використання знань з предмету “обчислювані методи” у підготовці бакалаврів з системного програмування

ас. Циганенко О.М.

12. Огляд стану сучасної криптографії з відкритим ключем

ас. Коноплицька-Слободенюк О.К.

13. Способи автоматичного керування температурою процесу нанесення зміцнювальних композиційних покриттів на деталі машин

ас. Бісюк В.А.

14. Історія, структура та розвиток бот-нет мереж

ас. Коваленко О.В.

15. Моделювання процесу сушіння зернових матеріалів

ас. Собінов О.М.

16. Дослідження надійності інформаційних систем

ас. Доренський В.П.


1   2   3   4

Похожие:

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма ХLІV наукова конференція студентів та магістрантів університету секція бухгалтерського обліку 5
Розрахунки з дебіторами І кредиторами: фінансовий, податковий та юридичний аспекти

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconРозділ Основи організації бухгалтерського обліку Організація бухгалтерського обліку є система термінів та елементів обліку процесу розробки, спрямовані на
Праці управління бухгалтерського обліку персоналу комплекс науково обгрунтованих технічних І організаційних заходів, які забезпечують...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconКонкурс проводився у номінаціях: проза, поезія (секція літературної творчості), журналістика (секція журналістики)
Наукові роботи переможців Першого обласного конкурсу юних літераторів Черкащини

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 icon1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти
Зобов'язання підприємства. Капітал, його види І зміст за різними формами власності. Концепції бухгалтерського обліку та їх значення....

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПлан Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2)
При здійсненні контролю розрахунків з оплати праці ревізор керується законами України про оплату праці, про відпустки, ін­шими нормативними...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “менеджмент” для кваліфікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст” “
Управління І менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво І практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 icon9 семестр
Залежність постановки обліку цих операцій від норм митного, валютного І податкового права багато в чому сприяло виникненню нової...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства» форма навчання денна, заочна Вінниця 2010
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconРозділ Економічна суть та загальна характеристика витрат на виробництво
Найбільш важливе питання в системі бухгалтерського обліку є організація виробничого обліку І, перш за все, розрахунок витрат на виробництво...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconКонтракт на організацію І ведення бухгалтерського обліку у товаристві


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница