Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6
Скачать 454.6 Kb.
НазваниеПрограма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6
страница4/4
Дата конвертации27.04.2013
Размер454.6 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
СЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ


Голова – доц. Якименко С.М.

Секретар – доц. Кривоблоцька Л.М.


1. Розв’язання задачі Лайтхіла.

доц. Кривоблоцька Л.М.

2. Використання пасивних автобалансирів в якості демпферів кута нутації видкообертових супутників.

асист. Філімоніхіна І.І.

3. Дисипативний розігрів гумових віброізоляторів складної форми..

доц. Якименко С.М.

4. Розподіл вороху на струнному решеті.

доц. Личук М.В.

5. SEM-нумерації дерев 8-го порядку.

ас. Шатських Ю.О.

6. Рівняння руху системи складеної з незрівноваженого ротора, масивного корпусу і автобалансира.

доц. Гончаров В.В.

7. Задача розпадання марковських процесів.

доц. Гончарова С.Я.

8. Дослідження процесу розрізання стебла при роботі дискового очисника лап парових культиваторів.

доц. Гуцул В.І.

9. Жизнь и деятельность професора, доктора ф-м.н. Зыкова А.А.

асист. Петровська Т.В.

10. Задачі на максимум і мінімум в курсі фізики і математики.

асист. Кічанова Н.П.


СЕКЦІЯ ФІЗИКИ


Голова – доц. Воробєйчик В.Я.

Секретар – доц. Ковальчук В.І.


1. Крайовий резонанс в пружних циліндрах та дисках.

ст.викл. Якименко М.С.

2. Експериментальна перевірка параметрів магнітних систем для застосування у процесах відновлення деталей машин

доц. Ковальчук В.І.

3. Використання радіохвиль в сільському господарстві

доц. Воробєйчик В.Я.

4. Рух магнітних полів у конвективній зоні Сонця.

викл. Брайко П.Г.

5. Методика навчання оптики в умовах профільного навчання фізики..

асп. Кузьменко О.С.


СЕКЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ


Голова –. доц., к.т.н. Федунець А.Д.

Секретар – ст. викл. Рибакова Л.В


1. Інформаційні технології проблеми розвитку та шляхи її подолання.

доц. Федунець А.Д.

2. Моделювання залежності корисності від затрат.

доц. Кушнір. Г.А.

3. Знаходження оцінок параметрів математичного очікування при моментному та кумулянтному описі випадкової величини

доц. Кислун О.А.

4. Порівняльний аналіз сучасних СУБД та рекомендації щодо їх застосування.

доц. Марченко К.М.

5. Методи структурно-параметричної ідентифікації складних біотехнічних систем.

ст. вик. Рибакова Л.В.

6. Організація дистанційної освіти на основі системи «MOODLE»

ст.викл. Свяцький В.В.

7. Методика розрахунку топографічних показників якості деталей СГТ.

ас. Лисенко В.М..

8. Вплив інформаційного потоку на здоров’я людини.

ас. Свяцька Л.П.

9. Комп’ютерне моделювання.

ас. Пояркова Н.Г.

10. Знаходження оптимальних розв’язків стохастичних задач динамічного програмування засобами комп’ютерної техніки.

ас. Берневек Т.П.

11. Теоретичні та практичні аспекти виконання наказу МОЗ України №118 від 26.08.08 щодо впровадження програмного забезпечення, що вільно розповсюджується, підвищення якості та ефективності використання комп’ютерних програм у навчальних закладах та наукових установах.

доц. Оришака ОВ.


СЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ


Голова секції – проф. Сисолін П.В.

Секретар – ас. Дейкун В.А.


1. Теоретичні дослідження пневмомеханічних висівних апаратів просапних сівалок.

проф. Свірень М.О.

2. Аналіз конструкції робочих органів технічних засобів прямої сівби сільськогосподарських культур.

проф. Сало В.М., асп. Лузан О.Р.

3. Аналіз сучасних технологій сівби сільськогосподарських культур та їх технічне забезпечення.

проф. Сало В.М., проф. Шмат С.І., доц. Лузан П.Г.

4. Тенденції розвитку машин для вирощування с.г. культур.

проф. Сисолін П.В.

5. Результати випробувань енергозберігаючих технологій.

проф. Шмат С.І., асп. Колісник С.В.

6. Підвищення ефективності змішування кормів лопатевими мішалками для приготування збалансованих кормосумішок для великої рогатої худоби.

доц. Матвєєв К.Д., доц. Лузан П.Г., асист. Кісільов Р.В.

7. Удосконалення конструкції і обґрунтування параметрів живильно-розподільного пристрою пневмосепаруючого каналу ЗОМ.

доц. Васильковський М.І.

8. Перспективні напрямки розвитку зерноочисної техніки в Україні.

доц. Васильковський О.М.

9. Результати досліджень удосконалення пневмомеханічного висівного апарата.

доц. Амосов В.В.

10. Обгрунтування перспективних способів та засобів очищення зернових матеріалів.

доц. Лузан П.Г., асп. Колісник С.В.

11. Результати випробування удосконаленого пневмомеханічного дезінсектора.

доц. Онопа В.А.

12. Розробка зерносушарки з пульсуючою подачею теплового агента.

доц. Богатирьов Д.І.

13. Удосконалення конструкції пневмомеханічного висівного апарата з метою підвищення рівномірності вакууму у вакуумної камери.

доц. Косінов М.М.

14. Дослідження руху матеріалу по поверхні стрічки шнека в туковисівному апараті.

доц. Осипов І.М., асист. Сисоліна І.П.

15. Теоретичні дослідження параметрів та функціювання робочого органу для локального внесення гранульованих мінеральних добрив.

викл. Дейкун В.А.

16. Динаміка зміни профілю леза полозу сошника в грунті.

ст. викл. Мачок Ю.В.

17. Експериментальне визначення коефіцієнта сепарації струного решета.

асист. Мороз С.М.

18. Дослідження пневмомеханічного висівного апарату надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння.

асист. Солових І.К.

19. Урожайність як узагальнений критерій якості роботи сівалок.

асист. Анісімов О.В., доц. Середа Л.І.

20. Визначення якості сепарації зернових сумішей в похилому повітряному потоці методом Монте-Карло.

асист. Лещенко С.М.


21. Теоретичне обґрунтування процесу сепарації відцентрово- пневматичним сепаратором.

асист. Петренко Д.І.

22. Теоретичні дослідження процесу сепарації з використанням живильного пристрою для багаторівневого введення зернової суміші.

асист. Нестеренко О.В.

23. Особливості збирання та використання соломи та стебел польових культур як альтернативного палива.

асист. Гайденко О.М.

24. Дослідження сошника прямого посіву.

асист. Лісовий І.О.

25. Дослідження роботи удосконаленого сошника просапної сівалки.

здобув. Абрамова В.В.

26. Удосконалення машин бурякозбирального комплексу шляхом розробкаи нових типів очисників для доочистки головок коренеплодів.

проф. Середа Л.П., асист. Бабин І.А.


СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІї І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Голова – д.х.н., проф., Зіновік М.А.

Секретар – ст. вик.Мартиненко А.П.


1. Ряды относительной активности оксидов металлов – основа рациональных технологий переработки полиметаллического сырья.

проф.. Зіновік М.А.

2. Термодинамический метод прогнозирования зависимостей состав-свойство в системах оксидов со структуройш пинели.

ас. Зіновік О.В., проф. Зіновік М.А .

3. Використання ефективних мікроорганізмів для покращання стану забруднених грунтів.

доц. Медвєдєва О.В.

4. Особливості систем водопостачання промислових підприємств.

доц. Ткач А.А.

5. Дослідження ефективності алмазно-електрохімічної обробки твердих і магнітних сплавів шляхом модифікування складу електроліта.

доц. Пономаренко І.П.

6. Ліхеоіндикація радіаційного забруднення довкілля.

ст. викл. Мартиненко А.П.

7. До аналізу систематичної структури ліхенофлори Кіровоградщини.

ст. викл.Мартиненко В.Г.

8. Визначення деструктивної активності едафофауни в залежності від впливу лімітуючих екологічних факторів.

ст. викл. Кривошей Ю.І.

9. Екологічні заходи для комплексу обслуговування автомобілів в м. Кірово-граді.

ст. викл. Возна Н.Г.

10. Основні чинники, які зумовлюють життєдіяльність людини.

викл. Коваленко К.Г.

11. Організація та утримання зон санітарної охорони джерел водопостачання та водозабірних споруд.

викл. Тищенко Л.В.


12. Спосіб приготування рідкого біопалива для дизелів на основі рослинних олій.

викл. Гришина Е.О.

13. Теоретичні дослідження піскоуловлювання при дискретній подачі стічних вод.

ас. Матвієнко Т.О.

14. Сучасний концептуальний погляд на екологічне виховання підростаючого покоління.

ас. Резніченко В.П.

15. Дослідження завантажувальних пристроїв для сипких матеріалів з гравітаційними каналами.

доц. Оришака В.О.


СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА


Голова – доцент Мостіпан М.І.

Секретар – ас. Малаховська В.О.


1. Ефективність використання регуляторів росту при вирощуванні озимої пшениці в північному Степу України.

доц. Мостіпан М.І.

2. Коефіцієнт використання фосфорних добрив та грунту під багаторічними травами

ст.викл. Сало Л.В.

3. Причини низької ефективності хімізації землеробства.

проф., д.с.-г. наук Топольний Ф.П.

4. Профілактична ефективність препарату савейодим при маститах у корів.

доц. Манойленко С.В.

5. Застосування нових інсектицидів в понижених нормах для захисту ячменю і гороху від шкідників.

доц. Волошина Н.М.

6. Трудові доходи сільського населення Кіровоградщини.

ас. Малаховська В.О.


7. Економічна ефективність застосування бактеріальних добрив на сої в умовах північному Степу України.

викл. Трикіна Н.М.

8. Вплив регуляторів росту на ріст і розвиток томатів.

ас. Корнічева Г.І.

9. Ефективність препарату Реаком при вирощуванні цукрових буряків.

доц. Кулик Г.А.

10. Вплив способів обробітку грунту та систем удобрення на урожайність розлусної кукурудзи.

доц.Семеняка І.М.

11. Ефективність застосування гербіциду калібр на посівах ярого ячменю в умовах північному Степу України.

доц. Григор'єв М.І.

12. Ефективність застосування мікробних препаратів при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах північному Степу України.

доц. Григор'єва О.М.

13. Ефективність використання мінеральних добрив та бактеріальних препаратів у технології вирощування гороху вусатого типу в умовах північному Степу України.

викл. Іщенко В.А.

14. Ефективність застосування стимуляторів росту в посівах ярого ячменю в умовах північному Степу України.

асп. Григор'єва Т.М.

15. Продуктивність сої в сівозміні з різним її насиченням в умовах північного Степу України.

асп. Горшков Д.

16. Продуктивність одновидових та змішаних посівів хрестоцвітих культур залежно від норм азотного живлення в північному Степу України.

асп. Іскрук Д.


СЕКЦІЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА ГРАФІКИ


Голова – доц. Магопець О.С.

Секретар – доц. Ауліна Т.М.


1. Методи активного навчання в курсі нарисної геометрії.

доц. Магопець О.С., доц. Ауліна Т.М.

2. Деякі дослідницькі задачі побудови перспективи.

доц. Магопець О.С., ст. викл. Артеменко Д.Ю.

3. Про деякі особливості методики навчання побудови лінії перетину поверхонь.

доц. Магопець О.С., доц. Мартиненко С.А.

4. Тематика НДРС з нарисної геометрії.

доц. Ауліна Т.М., доц. Магопець О.С., ст. викл. Артеменко Д.Ю.

5. Можливості курсу нарисної геометрії і інженерної графіки у формуванні здібностей сучасного інженера.

доц. Мартиненко С.А., доц. Магопець О.С., доц. Ауліна Т.М.

6. Шляхи підвищення ефективності лекцій з нарисної геометрії.

доц. Ауліна Т.М., доц. Магопець О.С.

7. Висівний апарат без рухомих частин.

доц. Мартиненко С.А.

8. Аналіз роботи дискового ложе утворювача сошника просапної сівалки.

ст. викл. Артеменко Д.Ю.

9. Побудова математичної моделі взаємодії прикочую чого котка з еліптичним профілем і ґрунтового масиву.

ст. викл. Артеменко Д.Ю.

10. Деякі питання системного розвитку самостійної і творчої активності студентів.

ст. викл. Дранко М.В.

11. Система педагогічних умов і методів для комплексного розвитку самостійності та творчої активності студентів при вивченні графічних дисциплін.

ас. Новиков О.Г.


СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ


Голова секції – доц., к.філол.н. Шкот І.Л.

Секретар – доц., к.філол.н. Москаленко М.М.


1. Проблема активації навчального процесу вивчення іноземної мови в немовних ВНЗ.

доц. Щербина С.В.

2. Розходження систем понять в мовах.

доц. Москаленко М.М.

3. Апроксимація при викладанні іноземних мов.

доц. Шкот І.Л.

4. Психологічні та методичні аспекти мультілінгвального навчання іноземних мов.

викл. Бобришева О.К.

5. Методологічні аспекти аналізу навчання іноземних мов за напрямками спеціалізації в технічному вузі

викл. Гавриленко О.М.

6. Врахування психології пізнавальних процесів під час навчання іноземних мов.

викл. Головко І.О.

7. Самостійна робота студентів при навчанні їх іноземної мови професійного спрямування.

викл. Гребенюк В.О.

8. Зміни в мові – прогрес чи регрес?

викл. Гречихіна Н.В.

9. Обучение аудированию

викл. Підоренко В.В.

10. Особливості структур соціальної відповідальності.

викл. Сьомак А.В.

11. Письмо та писемне мовлення. Вимоги до базового рівня володіння письмом.

викл. Сухенко В.А.

12. Роль знань в розвитку наукових досліджень та новітніх технологій.

викл. Тимошенко Т.В.

13. Фактор індивідуалізації при СРС.

викл. Філіппова Л.В.

14. Значимість загальнокультурної компетентності для студентів ВТНЗ. Актуальність теми.

викл. Яковлєва М.Л.

15. Мовна ситуація у Великобританії.

викл. Штомпель Г.В.

16. Соціокультурний компонент змісту навчання іноземних мов.

ст. викл.Рацул А.В.

17. Вплив психокорекційних занять з англійської мови на становлення особистості студента.

викл. Висоцька О.С.


СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


Голова секції – доц. Ковальов В.О.

Секретар – ст. викл. Липчанська Л.М.


1. Олімпійська освіта. Проблеми і перспективи.

доц. Ковальов В.О.

2. Особливості організації роботи спортивних секцій у ВНЗ.

доц. Ковальов В.О.,

3. Вплив способу життя на здоров’я студентів.

ст. викл. Липчанська Л.М.

4. Спортивна діяльність чоловіків і жінок.

викл. Махно В.В.

5. Вплив природних сил на організм людини та гігієнічні чинники як засоби фізичного виховання.

викл. Савченко В.В.

6. Дозування кидкового навантаження в пітерській групі

викл. Бойко Ю.Ж.


СЕКЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 6

Секція фінансів 7

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ 9

СЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ 9

CЕКЦІЯ АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 10

СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАВА 11

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИТЦВА 12

СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 14

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ 14

СЕКЦІЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК 15

СЕКЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МАШИН 16

СЕКЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ, ДОРОЖНІХ МАШИН ТА БУДІВНИЦТВА 19

СЕКЦІЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ 20

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 22

СЕКЦІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ 23

СЕКЦІЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦтВА 24

СЕКЦІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 24

СЕКЦІЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ТА СИСТЕМ 25

СЕКЦІЯ АВТОМАТИКИ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 26

СЕКЦІЯ ЕТС 28

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 28

СЕКЦІЯ ПЗ 29

СЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 30

СЕКЦІЯ ФІЗИКИ 31

СЕКЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 31

СЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 32

СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІї І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 34

СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 35

СЕКЦІЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА ГРАФІКИ 36

СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 37

СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 38


1   2   3   4

Похожие:

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма ХLІV наукова конференція студентів та магістрантів університету секція бухгалтерського обліку 5
Розрахунки з дебіторами І кредиторами: фінансовий, податковий та юридичний аспекти

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconРозділ Основи організації бухгалтерського обліку Організація бухгалтерського обліку є система термінів та елементів обліку процесу розробки, спрямовані на
Праці управління бухгалтерського обліку персоналу комплекс науково обгрунтованих технічних І організаційних заходів, які забезпечують...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconКонкурс проводився у номінаціях: проза, поезія (секція літературної творчості), журналістика (секція журналістики)
Наукові роботи переможців Першого обласного конкурсу юних літераторів Черкащини

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 icon1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти
Зобов'язання підприємства. Капітал, його види І зміст за різними формами власності. Концепції бухгалтерського обліку та їх значення....

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПлан Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2)
При здійсненні контролю розрахунків з оплати праці ревізор керується законами України про оплату праці, про відпустки, ін­шими нормативними...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “менеджмент” для кваліфікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст” “
Управління І менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво І практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 icon9 семестр
Залежність постановки обліку цих операцій від норм митного, валютного І податкового права багато в чому сприяло виникненню нової...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconПрограма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства» форма навчання денна, заочна Вінниця 2010
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconРозділ Економічна суть та загальна характеристика витрат на виробництво
Найбільш важливе питання в системі бухгалтерського обліку є організація виробничого обліку І, перш за все, розрахунок витрат на виробництво...

Програма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6 iconКонтракт на організацію І ведення бухгалтерського обліку у товаристві


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница