1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти
Скачать 250.68 Kb.
Название1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти
страница1/3
Дата конвертации18.05.2013
Размер250.68 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

РОЗДІЛ 1. Основи бухгалтерського обліку

Тема 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти


Загальне поняття обліку. Види бухгалтерського обліку: фінансовий і управлінський. Активи підприємства, їх зміст і класифікація. Зобов'язання підприємства. Капітал, його види і зміст за різними формами власності. Концепції бухгалтерського обліку та їх значення. Концепція грошо­вого виміру (оцінки). Концепції відокремленого та діючого підприємства. Концепції обліку по вартості, консерватизму, реалізації, співвідношення та інші.

Тема 2. Метод бухгалтерського обліку


Метод бухгалтерського обліку як сукупність методичних і тех­нічних прийомів. Балансове рівняння та його модифікації. Бухгалтерський баланс. Фінансова (бухгалтерська) звітність. Взаємозв'язок балансу і звіт­ності із загальноприйнятими концепціями бухгалтерського обліку. Бухгалтерські рахунки, їх побудова та принципи записів. Класифікація і план рахунків. Принцип подвійного запису на бухгалтерських рахунках. Синтетичний та аналітичний облік.

Тема 3. Система бухгалтерського обліку


Бухгалтерський процес у цілому. Регістри бухгалтерського обліку. Традиційні та комп’ютерні облікові системи. Міжнародні та національні бухгалтерські стандарти. Основні нормативні документи бухгалтерського обліку в Україні. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

РОЗДІЛ 2. Фінансовий облік

Тема 4. Облік статутного капіталу (фонду)

Поняття та визначення статутного капіталу. Порядок формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. Облік статутного капіталу на державному та приватному підприємстві. Облік статутного капіталу в товариствах. Облік емісії та продажу акцій. Облік розрахунків з учасниками.


Тема 5. Облік необоротних активів

Визначення та класифікація необоротних активів. Основні засоби, їх класифікація та оцінка. Документування операцій з основними засобами. Облік надходження основних засобів. Амортизація і знос основних засобів. Облік ремонтів основних засобів. Облік вибуття основних засобів.Обік нематеріальних активів. Облік орендних операцій. Особливості обліку землі і родовищ корисних копалин.

Тема 6. Облік запасів


Визначення виробничих запасів та їх класифікація. Фактична собівартість запасів та її формування. Методи оцінки використання і залишків запасів. Облік запасів в місцях їх зберігання та в бухгалтерії. Синтетичний облік виробничих запасів. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Тема 7. Облік оплати праці і розрахунків з персоналом


Основи організації обліку праці. Форми і системи оплати праці. Заробітна плата: основна і додаткова. Облік персоналу, використання робочого часу і виконання норм виробітку. Нарахування заробітної плати. Утримання із заробітної плати. Соціальне страхування. Облік розрахунків з персоналом з оплати праці і соціального страхування. Облік відрахувань у позабюджетні фонди. Облік розрахунків з персоналом по іншим операціям.

Тема 8. Облік витрат підприємств


Витрати на виробництво, їх класифікація та групування з елементами. Облік матеріальних витрат. Облік витрат на оплату праці персоналу підприємств і відрахувань у позабюджетні фонди. Облік інших елементів витрат. Облік прямих витрат на виробництво. Облік витрат по обслуговуванню виробництва і управлінню. Облік витрат на освоєння виробництва нових видів продукції і втрат від браку. Облік допоміжних виробництв і незавершеного виробництва. Облік витрат обігу. Розмежування витрат обігу між звітними періодами.

Тема 9. Облік готової продукції, товарів та їх реалізації


Облік випуску готової продукції. Облік готово ї продукції в місцях зберігання і в бухгалтерії. Облік витрат по збуту, відвантаженню і реалізації продукції. Оцінка товарів. Порядок приймання і документального оформлення надходження товарів. Облік надходження товарів. Облік відвантаження товарів і оптового товарообороту. Облік реалізації товарів в роздріб. Ціноутворення і калькуляція в громадському харчуванні. Облік випуску та реалізації продукції і товарів в громадському харчуванні.

Тема 10. Облік грошових коштів, розрахунків і кредитних операцій

Облік готівки. Облік грошових коштів у банках. Облік розрахунків з підзвітними особами. Форми безготівкових розрахунків. Облік розрахунків по нетоварним операціям. Облік розрахунків з постачальниками і покупцями. Облік вексельного обороту. Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. Облік кредитних операцій. Облік короткострокових фінансових вкладень. Облік операцій з цінними паперами. Облік валютних цінностей і операцій. Звітність та декларування валютних цінностей.
  1   2   3

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти iconРозділ Основи організації бухгалтерського обліку Організація бухгалтерського обліку є система термінів та елементів обліку процесу розробки, спрямовані на
Праці управління бухгалтерського обліку персоналу комплекс науково обгрунтованих технічних І організаційних заходів, які забезпечують...

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти icon1. Основи побудови фінансового обліку
Принципи фінансового обліку. Концептуальна модель фінансового обліку. Методологія фінансового обліку. Організація І технологія фінансового...

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти icon«Цілі, суб’єкти І об’єкти, принципи фінансового моніторингу у сфері стримування відмивання нелегальних доходів»
Тема: «Цілі, суб’єкти І об’єкти, принципи фінансового моніторингу у сфері стримування відмивання нелегальних доходів»

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти iconПрограма секція бухгалтерського обліку 5 секція економіки праці та менеджменту 6
Організаційні аспекти формування внутрішніх регламентів стосовно процедури розподілу прибутку та її відображення в обліку

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти iconКурс лекцій з міжнародної економіки
Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних...

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти icon9 семестр
Залежність постановки обліку цих операцій від норм митного, валютного І податкового права багато в чому сприяло виникненню нової...

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти iconРозділ Економічна суть та загальна характеристика витрат на виробництво
Найбільш важливе питання в системі бухгалтерського обліку є організація виробничого обліку І, перш за все, розрахунок витрат на виробництво...

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти iconКонтракт на організацію І ведення бухгалтерського обліку у товаристві

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти iconПлан. Предмет, об’єкти, суб’єкти аналізу та його завдання 2
Отже, особливістю аналізу банківської діяльності є дослідження причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ І процесів, які прямо...

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти icon1. Соціальна політика як функція державного управління (Сутність соціальної політики, її роль І значення. Об’єкті й суб’єкти соціальної політики. Принципи побудови І реалізації соціальної політики)
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница