National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China
Скачать 251.55 Kb.
НазваниеNational Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China
страница4/5
Дата конвертации28.10.2012
Размер251.55 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
Partial melting characteristic during vacuum electron beam welding of AZ91D magnesium alloy

Yi Luo, Hong Ye, Changhua Du, Chuntian Li, Huibin Xu

School of Material Science and Engineering, Chongqing University of Technology, Chongqing 400050, China

E-mail:luoyi@cqut.edu.cn


E-P159

Study of Aluminum Coating Thermally Sprayed on AZ80 Magnesium Alloy

XU Hong-Yan*, ZHANG Zhi-Min, ZHANG Xing, LI Bao-Cheng

School of Materials Science and Engineering, North University of China, Shanxi Taiyuan, 030051, P.R.China

E-mail: xuhongyan@nuc.edu.cn


E-P160

Effects of Sr addition on the microstructure of AS31 alloy

Jixue Zhou, Yuansheng Yang, Shouqiu Tang, Changwen Tian

Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, China

New Materials Research Institute of Shandong Academy of Sciences, Jinan, China

E-mail:zhoujixue@yahoo.com.cn


E-P161

Grain refinement of magnesium alloy AZ31 by repeated cold rolling and annealing

X.P. Chen, R. Xiao, Q. Liu

College of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing 400030, China

E-mail: xpchen@cqu.edu.cn


E-P162

On the Properties of MgZnBi Alloy

WANG Ling, ZHAO Haofeng *, Zhang Lu,Yi Liang,Liu Meiling,Zhao Shuai,YAN Kai,XIE Aigeng

Amorphous and Advanced Composite Lab, Nanjing University of Information Science & Technology, Jiangsu, Nanjing 210044,China

Department of Materials, Nanjing University of Information Science & Technology, Jiangsu, Nanjing 210044,China

E-mail: wangl20052005@163.com


E-P163

Effect of Nd on the Properties of MgBi Alloy

ZHAO Haofeng *,WANG Ling,Zhang Lu1 Yi Liang,Liu Meiling, Zhao Shuai, YAN Kai ,XIE Aigeng ,

Amorphous and Advanced Composite Lab, Nanjing University of Information Science & Technology, Jiangsu, Nanjing 210044,China

Department of Materials, Nanjing University of Information Science & Technology, Jiangsu, Nanjing 210044,China

E-mail: neuhfz@163.com


E-P164

Effect of different technology conditions on hydrogen content of Mg-6Zn-0.5Y alloy

JIA Zheng,ZHANG Zhiqiang, LE Qichi,CUI Jianzhong

The Key Laboratory of Electromagnetic Processing of Materials, Ministry of Education, Northeastern University, Shenyang 110004,China

E-mail: jz140@163.com


E-P165

Effect of different mechanical processing on the microstructure and tensile properties of Mg-6Y-2Zn alloy

Binqing Shi, Rongshi Chen*, WeiKe

State Key laboratory for Corrosion and Protection, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016,P. R. China

E-mail: bqshi@imr.ac.cn


E-P166

Effect of Sn on microstructure and mechanical properties of Mg-14Li alloys

Hengmei Yin, Bin Jiang, Ruihong Li, Fusheng Pan

National engineering research center for magnesium alloys, Chongqing University, Chongqing, 400030, China

College of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing, 400030, China

E-mail: yinhengmei1986@gmail.com


E-P167

Development of Wrought Magnesium Alloys by an improved neural network model

LIU Bin, TANG Aiao*, PAN Fusheng, ZHANG Jing, PENG Jian, WANG JingFeng

College of Materials Science & Engineering, Chongqing University, Chongqing 400030, China;

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, Chongqing 400030, China

E-mail: 8240668@163.com


E-P168

Effects of Yttrium and Strontium Additions on the As-cast Microstructure of Mg-14Li-1Al Alloys

LI Ruihong,PAN Fusheng,JIANG Bin,YIN Hengmei

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing, 400044

College of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing, 400044

E-mail: liruihong1019@163.com


E-P169

Effect of Zn/Er ratio on microstructure and mechanical properties of the Mg-Zn-Er alloys

Li Shu-bo, Li Han, Li Jian-hui, Du Wen-bo

School of Materials Science and Engineer, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China

E-mail: lishubo@bjut.edu.cn


E-P170

Microstructure Evolution and Mechanical Properties of Hot-Extruded Mg-12Zn-1.5Er Alloy

Qingfeng Wang, Han Li, Shubo Li, Zhaohui Wang, Wenbo Du

School of Materials Science and Engineer, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China

E-mail: duwb@bjut.edu.cn


E-P171

Effects of the Boron Addition on the Hydriding/Dehydriding properties of Mg2Ni Hydrogen Storage Alloys

Yu’an Chen, Jiajing Lin, Liling Yang, Xia Tang

College of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing, 400044, P. R. China;

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, Chongqing, 400044, P. R. China

E-mail: chenyuan@cqu.edu.cn


E-P172

Study on the Homogenization Processes and the Mechanical Properties of Mg-Li-Al-RE Alloys

LIU Bin, ZHANG Minlin

Key Laboratory of Superlight Materials & Surface Technology, Ministry of Education, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China

E-mail: liubin1309@126.com


E-P173

Effect of Temperature and Heating Rate on Mechanical Properties of Magnesium Alloy

Quan Yuan, Bin Chen, Ji Luo

College of Resource and Environment Science, Chongqing University, Chongqing, P. R. China

E-mail: bchen@cqu.edu.cn


E-P174

Effect of Heating-rate on the Failure Temperature of Pre-loaded Magnesium Alloy

Ji Luo, Bin Chen, Quan Yuan

College of Resource and Environment Science, Chongqing University, Chongqing, P. R. China

E-mail: bchen@cqu.edu.cn


E-P175

On the phase composition and determinant Y Zn atom ratio of Mg-Zn-Zr-Y alloys

Luo Suqin, Tang Aitao, Pan Fusheng

College of Materials Science and Engineering, Chongqing University,Chongqing,400044,China

E-mail: lsq0923@tom.com


E-P176

A Constitutive Model of Casting Magnesium Alloy

Bin Chen, Quan Yuan, Ji Luo

College of Resource and Environment Science, Chongqing University, Chongqing, P. R. China

E-mail: bchen@cqu.edu.cn


E-P177

Study on corrocivity of HFC125 as shielding gas for Mg melt under high temperature

Guoqiang YOU, XinLing ZHANG, Siyuan LONG

College of Material Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing, China

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing, China

E-mail:ayou_cqu@yahoo.com.cn


E-P178

Effect of calcium and strontium on microstructures of AZ31 magnesium alloys

Zhuangqing ZHU,Fusheng PAN,Chong ZHAO,Yaobo HU

College of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044, P.R.China

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing 400044, P.R.China

E-mail: zhuzhuangqing@sina.cn


E-P179

Effect of ball milling on the dispersion of ultrafine YAl2 particles in YAl2-Mg mixture

X. Zhang,G. Q. Wu,Z. H. Ling,Z. Huang

School of Materials Science and Engineering, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100191, China

E-mail: nickyfalcon@126.com


E-P180

The Formation of Al-Si alloy Layer on Magnesium Substrate by Droplet Coating

XIE Kun, XIA Pengcheng, YUE Lijie, CAO Meiqing, SUN Jinquan, CUI Hongzhi, CHEN Yunbo

School of Materials Scinence and Engineering, Shandong University of Scince and Technology, Qingdao 266510, China;

State Key Laboratory of Advanced Forming Technology and Equipment, Advanced manufacture Technology Center, China Academy of Machinery Science & Technology, Beijing,100083, China

E-mail: xie.kun@126.com


E-P181

Effect of Cryogenic Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of AZ31 Magnesium Alloy

E-mail: lijiex1986@163.com


E-P182

Microstructures and Mechanical Properties of As-cast and Extruded Mg-2wt.%Zn alloy containing dilute content of Misch Metal

LE Qi-Chi, ZHANG Zhi-Qiang , CUI Jian-Zhong, Xie Yi

Key Lab of Electromagnetic Processing of Materials, Ministry of Education, Northeastern University; Shenyang, Liaoning 110004, P.R. China

E-mail: qichil@mail.neu.edu.cn


E-P183

Study of adhesion of Al-coating to magnesium alloy by hot- compression treatment

MENG Mu

E-mail: meng19831021@163.com


E-P184

Effects of ultrasonic treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-5Zn-2Er alloy

Wang Zhaohui , Wang Xudong , Zhao Yuxin , Du Wenbo

College of Materials Science and Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China

E-mail: awangzhaohui@bjut.edu.cn


E-P185

Mechanical properties and fracture behavior of Mg-7.1Gd- 4.6Y -1.3Nd-0.5Zr alloy

LI Yongjun, ZHANG Kui, LI Xinggang, MA Minglong, HE Lanqiang

State Key Laboratory of Non-ferrous Metals and Processes, General Research Institute for Non-ferrous Metals, Beijing 100088, China

E-mail: liyongjun8158@163.com


E-P186

Effects of Tool Parameters on Joining Characteristics during Friction Spot Joining of Mg-alloy Sheets

Hyung-Seop Shin*, Yoon-Chul Jung, Sung-Su Park and Kwang Choi

Department of Mechanical Design Engineering, Andong National University, Kyungbuk, 760-749, Korea

Steel Structure Research Laboratory, RIST, Hwasung 445-813, Korea

E-mail: hsshin@andong.ac.kr


E-P187

Microstructure and mechanical properties of investment casting Mg-9Zn-3Al (wt.%) alloy

Wei Xiao, Lei Gao, Rongshi Chen*, Zhongxing Zhao, Enhou Han

State Key Laboratory for Corrosion and Protection, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences Shenyang 110016, China;

College of Materials Science and Engineering, Shenyang Ligong University, Shenyang 110159 ,China

E-mail:address: rongshichen@yahoo.com


E-P188

Rolling of AZ31 Plate Blank Prepared by Casting-rolling

Jian Wang *, Bin Jiang, Guangjie Huang

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys,

Chongqing University, Chongqing 400030, P.R.China,

College of Materials Science and Engineering, Chongqing University,Chongqing 400030, P.R.China

E-mail: jiangbinrong@cqu.edu.cn


E-P189

Comparison of annealing on microstructure and anisotropy of magnesium alloy AZ31 sheets processed by three different routes

X.P. Chen, X.Y. Zhong, R. Xiao, G.J. Huang, Q. Liu

College of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing 400030, China

E-mail: xpchen@cqu.edu.cn


E-P190

Texture and phases analysis of AZ91D plate blank by twin-roll semi-solid rheo-rolling casting

Ting Li, Yong Liu, Xiangjie Yang, Hongmin Guo, Shangxu cheng

Department of Mechanical and Electronic Engineering, Nanchang University, Nanchang 330031, China

Department of Materials Science and Engineering, Nanchang University, Nanchang 330031, China

E-mail: www_liting@126.com


E-P191

Formation and Corrosion Protection of Samarium Conversion Coatings on AZ31 Magnesium Alloys

Lingjie Li, Xueping Zhang, Jinglei Lei, Dongxia Yan, Jianxin He, Jingfeng Wang, Fusheng Pan

Chongqing University, Chongqing, 400044 P.R.China

E-mail: jllei@cqu.edu.cn


E-P192

Study on Corrosion Evolution of AZ40 Magnesium Alloys Based on Image Recognition

Lingjie Li, Dongxia Yan, Jinglei Lei, Donghai He, Jingfeng Wang, Fusheng Pan

Chongqing University, Chongqing, 400044 P.R.China

E-mail: Jinglei Lei, email: jllei@cqu.edu.cn


E-P193

Enhancing the properties of AZ31 magnesium alloy thin sheet by optimizing rolling and heat-treatment

Qunjiao Wang, Min Xu,Cheng Li, Jingeng Chen, Jianzhong Cui

Key Lab of Electromagnetic Processing of Materials, Ministry of Education, Northeastern University, China

Key Laboratory for Anisotropy and Texture of Materials (Ministry of Education), School of Materials and Metallurgy, Northeastern University, China

E-mail: wang-qunjiao@epm.neu.edu.cn


E-P194

Structure and magnetic properties of MgFe2O4 nanoparticles prepared by the low-temperature solid-state reaction method

Jianrong Sun, Zhiguang Wang , Yuyu Wang , and Fashen Li

Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China

Key Laboratory for Magnetism and Magnetic Materials of the Ministry of Education, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China

E-mail: sunjr@impcas.ac.cn


E-P195

Effect of Ce Addition on Microstructure and Mechanical Properties of ZM21 Magnesium Alloys

Jian Peng, Shibo Fan, Chou zhou, Fusheng Pan

Chongqing University, Chongqing 400044, P.R.China

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, Chongqing 400044, P.R.China

Yin guang Magnesium Group, Shanxi 043800, P.R.China

E-mail: jpeng@cqu.edu.cn


E-P196

Microstructure Evolution and DRX Mechanisms in the Mg-2.0Zn-0.8Gd alloy during hot rolling process

Hong Yan, Shiwei Xu, Rongshi Chen*,Shigeharu Kamado, Enhou HAN

State Key Laboratory for Corrosion and Protections, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, 110016, China;

Department of Mechanical Engineering, Nagaoka University of Technology, Japan

E-mail: hyan@imr.ac.cn


E-P197

The externally solidified crystals in the High-pressure die cast AM60B magnesium alloy

Bai-Shu WANG, Shou-Mei XIONG*

State Key Laboratory of Automotive Safety and Energy, Department of Mechanical Engineering, Tsinghua University, Beijing, P.R. China, 100084;

Key Laboratory of Advanced Structural Materials,Ministry of Education,Department of Materials Science and Engineering, Changchun University of Technology, Changchun, P. R. China, 130012.

E-mail: baishu6933@163.com


E-P198
1   2   3   4   5

Похожие:

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China iconCurrent affiliations curators’ Professor, Metallurgical Engineering Site Director, nsf industry/University Cooperative Research Center for Friction Stir Processing

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China icon8-85 to present Center for Persons with Disabilities, Utah State University, Logan Utah. Staff member of a University Center for Excellence in Developmental Disabilities, Education, Research, and Services. Positions span a variety of responsibilities. Each is described below

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China iconNational Center for Environmental Research

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China iconThe National Center for Atmospheric Research

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China iconNational research center for coal and energy

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China iconNational research center for coal and energy

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China iconThere is no national science just as there is no national multiplication table; what is national is no longer science
А. Kozhevnikova, Assoc. Prof of the Department of English for Humanities (Samara State University), Member of Board of Experts for...

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China icon-
В. І. Вернадського, 4, Сімферополь, Крим, Україна, 95007; Crimean Society of Russian Culture, Crimean Center Research of Humanities,...

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China iconDr. B. R. Ambedkar Center for Biomedical Research University of Delhi, Delhi 110 007, India experience (Administrative, Academic and Research)

National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, China iconSami Shamoon Engineering College, Corrosion Research Center, Israel abstract


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница