Науково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський
Скачать 139.66 Kb.
НазваниеНауково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський
Дата конвертации31.12.2012
Размер139.66 Kb.
ТипЗакон
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО НАПИСАННЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ДЛЯ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ


Організація, управління та економіка фармації


    1. Господарський кодекс України (№436-ІУ).

    2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (№2801-ХІІ).

    3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (№755-ІУ).

    4. Закон України «Про захист прав споживачів» (№1023-ХІІ; закон України «Про внсення змін до закону України «Про захист прав споживачів» №3161-ІУ).

    5. Закон України «Про лікарські засоби» (№123/96-ВР)

    6. Закон України «Про рекламу» (№270/96-ВР; закон України «Про внесення змін до закону України «Про рекламу» №1121-ІУ).

    7. Закон України «про ліцензування певних видів господарської діяльності» (№1775-ІІІ).

    8. Армстронг, Г. Маркетинг. Загальний курс: учеб. посібник. - 5-е вид-ня. / Г. Армстронг, Ф. Котлер; пер. з англ. – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. – 608 с.

    9. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Шерлока В.С. Основи менеджменту: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За ред. проф. М.В. Афанасьєва. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 484 с.

    10. Бєлєвцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку / М.І. Бєлєвцев, Л.В. Шестопалова – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

    11. Бутенко, Н.В. Маркетинг: підруч. – К.: Атака, 2006. – 300 с.

    12. В.А. Николаева. Комплексная автоматизация: вопрос выбора // Российские аптеки. – 2005. - № 11. – С. 16-19.

    13. Воронкова В.Г. Кадровый менеджмент: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 192 с.

    14. Гаркавенко, С.С. Маркетинг: підруч. – Київ: Лібра, 2004. – 712 с.

    15. Голубкова, Е.Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Изд-во «Финпресс», 2000. – 256 с.

    16. Господарський кодекс України (№436-ІУ).

    17. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 240 с.

    18. Громовик Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації: підручник / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицькі; за ред.. д-ра фарм. наук, проф. Б.П. Громовика. – К.: Медицина, 2008. – 752 с.

    19. Громовик, Б.П. Проектування рішень щодо управління асортиментом лікарських засобів за допомогою АВС- і ХYZ-аналізу / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька // Фармац. журн. – 2005. - № 1. – С. 10-15.

    20. Громовик, Б.П. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька – Вінниця, НОВА КНИГА, 2004 р. – 464 с.

    21. Документування у менеджменті: Підруч. / О.Г. Крічок, В.І. Корбутяк, В.К. Процюк та ін. – Київ: Центр навч. літератури, 2003. – 216 с.

    22. Ілляшенко, С.М. Маркетингова товарна політика: підруч. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 234 с.

    23. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнула – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

    24. Кодекс законів про працю України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 квіт. 2006 р.: (відповідає офіц. текстові). – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 104 с.

    25. Куценко, В.М. Маркетинговый менеджмент: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. – 184 с.

    26. Лисица, Н.М. Международный маркетинг: учеб. пособие. / Н.М. Лисица, В.Д. Рогожин, В.В. Юрченко – 2-е изд., стереотип. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 176 с.

    27. Международный маркетинг в фармации / З.Н. Мнушко, Н.В. Чмыхало, Н.М. Мусиенко и др. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2006. – 392 с.

    28. Мнушко З.М., Тутутченко О.В., Пестун І.В.. Методичне обгрунтування збалансованої системи показників для оцінки ефективності роботи аптечного підприємства // Фармац. журн. – 2006. - № 1. – С. 11-17.

    29. Мнушко З.Н., Евтушенко Е.Н., Дорохова Л.П.. Управление персоналом как составляющая успешной деятельности фирмы // Провизор. – 2001. - № 5. – С. 11-13.

    30. Мнушко З.Н., Пестун И.В. Кадровый менеджмент: принципы, задачи, направления, эффективность // Провизор. – 2004. - № 10. – С. 27-30.

    31. Мнушко, З.М. Вибір аптечним закладом постачальників за нечіткими оцінками параметрів обслуговування /З.М. Мнушко, С.А. Куценко, Л.П. Дорохова // Фармац. журн. – 2004. – № 5. – С. 9-13.

    32. Мнушко, З.М. Комплексна оцінка конкурентоспроможності фармацевтичного підприємства та шляхи її підвищення / З.М. Мнушко, Г.М. Лисак, Ж.М. Селих // Фармац. журн.-2002.-№5.-С.3-8.

    33. Мнушко, З.М. Маркетинговий аналіз сервісного обслуговування та додаткових послуг аптечних закладів / З.М. Мнушко, О.П. Абалова, І.В. Пестун // Вісник фармації. – 2006. - № 1 (45). – С. 41-47.

    34. Мнушко, З.М. Методика визначення ставлення кінцевих споживачів до лікарських засобів / З.М. Мнушко, І.П. Шевченко, А.Б. Ольховська // Фармац. журн. – 2006. - № 3. – С. 16-22.

    35. Мнушко, З.М. Методика визначення тяжіння аптечних закладів до оптових фармацевтичних фірм із застосуванням композиції нечітких бінарних відношень / З.М. Мнушко, Л.П. Дорохова, С.А. Куценко // Фармац. журн. – 2004. – № 3 – С. 28-32.

    36. Мнушко, З.М. Сегментація ринку споживання протигрибкових препаратів методом типологічного угрупування / З.М. Мнушко, І.В. Тіманюк, І.В. Пестун // Вісник фармації. – 2007. - № 4. – 50-54.

    37. Мнушко, З.Н. Изучение конкурентоспособности аптеки / З.Н. Мнушко, Н.А. Сафонова // Провизор.-2002.-№7.- С. 6-8.

    38. Мнушко, З.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. I. Менеджмент в фармации: Учеб. для студентов вузов / З.Н. Мнушко, Н.М. Дихтярева; Под ред. З.Н. Мнушко. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2007. – 360 с.

    39. Мнушко, З.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации: учеб. для студентов вузов. – 2-е изд. / З.Н. Мнушко, Н.М. Дихтярева; Под ред. З.Н. Мнушко. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2008. – 536 с

    40. Мнушко, З.Н. Методические подходы к изучению типового потребителя лекарственных средств / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун // Провизор.-№ 20.- 2000. С.13-15.

    41. Мнушко, З.Н. Сегментация потребителей лекарственных средств / З.Н. Мнушко, И.А. Грекова, И.В. Пестун // Провизор.- 2000.- №7.- С. 20-22.

    42. Опрацювання комерційної інформації у фармації з використанням комп’ютерних технологій: метод. рек. / З.М. Мнушко, О.В. Шуванова, Ю.Ю. Кєшишев, Д.М. Довганенко.- Х., НФАУ, 2000.- 24 с.

    43. Пестун, І.В. Маркетингове інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у фармації / І.В. Пестун, З.М. Мнушко, В.В. Преснякова // Фарм. Журн. – 2007. - № 1. – С. 9-14.

    44. Пестун, І.В. Формування асортименту лікарських засобів з урахуванням економічних чинників / І.В. Пестун, В.М. Толочко // Ліки України. – 2000. - № 4. – С. 10-13.

    45. Усенко В.А. Фармацевтический маркетинг. Мерчандайзинг // Провизор. – 2000. - № 7. – С. 17-19.

    46. Фармацевтический маркетинг / А.Ю. Юданов, Е.А. Вольская, А.А. Ишмухаметов, М.Н. Денисова – М.: ИИА «Ремедиум». – 2007. – 589 с.


Фармацевтична технологія


 1. Автоматы для изготовления лекарственных форм и фасовки (В.Д.Новиков, О.Л. Тютенков, Н.А.Филипин, Ж.И.Яковлева)– М.: Медицина, 1980 – 295с.

 2. Борисенко Ю.Б. УВ-1 - устройство для измерения влагосодержания фармацевтических продуктов // Тез.докл. Всесоюзн. науч. конф. “Основные направления работы по улучшению качества лекарственных средств”. - Харьков, 1983. - С. 18-20.

 3. Государственная Фармакопея СРСР. Вып 1 и 2. Х. 1 изд.- М.: Медицина,1987.- 45с

 4. Голубев Л.Г., Сажин Б.С., Валашок Е.Р. Сушка в Химико фармацевтической промышленности. – М.: Медицина, 1978. - 272с.

 5. Гендролис А.А. Глазные лекарственные формы в фармации. – М.: Медицина. 1988. – 256 с.

 6. Державна Фармакопея України / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”.- 1-е вид.- Харків: РІРЕГ, 2001.- 556 с.

 7. Давтян Л.Л. Полимерные материалы и медицинские пленки // Ліки України. – 50 с.

 8. Дисбиотические состояния человека, пути профилактики и лечения / Под ред. Шендерова Б.А. – Пермь, 1993.-51с.

 9. Жогло Ф., Возняк В., Попович В. та ін. Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм: Довідковий посібник //Львів,1996.–96 с.

 10. Загорій В.А., Дорошенко Т. Ю., Баула О. П. До питання якості допоміжних речовин, які використовуються у виробництві таблетованих лікарських форм // Фармац. журн. – 2000. - №4. - С. 15-20.

 11. Зарубежные лекарственные средства.Справочник /Губский Ю.И., Викторов А.П., Богданова Л.А.и др.//К.: Здоров`я, 1994. - 304 с.

 12. Искрицкий Г.В., Бугрим Н.А., Сафиулин Р.М. Изучение линейных размеров и формы частиц порошков // Фармация. - 1977. - № 5. - С. 16-20.

 13. К проблеме создания новых лекарственных форм. /Г.С. Башура, А.И. Тихонов, А.Г. Башура и др. // Фармаком. – 1995. - №1/2. – С. 9-21.

 14. Классен П.В., Гришаев И.Г., Шомин И.П. Гранулирование. – М.: Химия, 1991 – 238с.

 15. Лекарственные препараты зарубежных фирм в России: Справочник. -М.: Астра Фарм Сервис. - 2001. - 1536 с.

 16. Муштаев В.И., Ульянов В.М. Сушка дисперсных материалов. – М.: Химия, 1988 – 352с.

 17. Мушитаев В.И., Тимонин А.С., Лебедев В.Я. Конструирование и расчет аппаратов со взвешенным слоем. – М.: Химия, 1991 – 344с.

 18. Муравьев И.А. Технология лекарств. Изд. 3-е перераб. и доп. в 2-х томах: - М. Медицина, 1980, т. 1, 380 с.

 19. Надлежащая производственная практика лекарственных средств. / Под ред. Н.А. Ляпунова, В.А. Загория, В.П. Георгиевского, Е.П. Безуглой. // К.: Морион. - 2001. - 469 с.

 20. Новые лекарственные формы направленного действия и с регулирующим высвобождением лекарственных веществ. // Обзор. информ. Под ред. М.Т. Амошина. – М.: ВНИМИ. – 1987, 67 с.

 21. Оборудование и основы проектирования Химко-фармацевтических производств. Учебное пособие для студентов специальности “Технология фармацевтических препаратов” /В.И. Чуешов, Л.А. Мандрыка, П.Д. Пашнев, А.А. Сичкарь, А.Д.Щербина, С.Т. Шебанова, Л.М. Винник – Харьков: Изд-во НФАУ, 2001. – 205с.

 22. Оборудование по производству таблетированных лекарственных средств /ЦБНТИ. Минмедпром сост. Н.М.Рощин – М, 1986 вып. 8. 28с. (Обзорная информация. Химико-фармацевтическая промышленность).

 23. Плівки як лікарська форма / Р.С. Коритнюк, Л.Л. Давтян, О.Я. Коритнюк та ін. // Ліки України. – 2000, №1/2. С. 4-7.

 24. Промышленная технология лекарств /Под ред. Проф. В.И.Чуешова –Харьков: Изд-во УкрФА, 1999 Т1 – 558с; Т2. – 703с.

 25. Регистр лекарственных средств в России.Энциклопедия лекарств. /Под ред. Крылова Ю.Ф.// М., 2001. - 1438 с.

 26. Рощин Н.И. Псевдоожижение в производстве лекарств. – М.: Медицина. 1981 – 186с.

 27. Соколов В.Н., Яблокова М.А. Аппаратура микробиологической промышленности. Л.: Машиностроение. 1988 – 278с.

 28. Смирнов В.В., Сельнікова О.П., Думанський В.Д. та ін. Імунобіологічні препарати: Довідник.-К.: Моріон, 2001.-200 с.

 29. Тенцова А.И., Киселева Г.С.//Аптечное дело за рубежом. – 1969. - №3.- С.69-74.

 30. Тютенков О.Л., Филипин Н.А. Современный уровень оснащения производства лекарственных препаратов специальным технологическим оборудованием и основные направления разработок нового оборудования, ЦБНТИ МП Серия, “Химко-фармацевтическая промышленность”, Обзорная информация, 1991 вып.2-40с., вып.3-50с.

 31. Технология лекарственных аэрозольных форм /Башура Г.С., Яремчик А.А., Кошелев Ю.А., Башура А.Г., Миренков В.А. – Бийск, 1997. – 352 с.

 32. Технология лекарственных форм: Учебник в 2-х томах. под ред. Ивановой Л.А. – М.: Медицина, 1991, т. 2, 214 с.

 33. Технология и стандартизация лекарств // Сбор. н. труд. под ред. В.П. Георгиевского и Ф.А. Конева. – ООО «РИРЕГ», 1996. – 784 с.


Фармацевтичний аналіз


 1. Безуглый П.А., Болотов В.В., Гриценко И.С. и др. От субстанции к лекарству: Учеб. пособие //Под ред. Черных В.П. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 1244 с.

 2. Безуглий П.О., Грудько В.О., Леонова С.Г. та ін. Фармацевтичний аналіз. /За ред. П.О. Безуглого. – Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. – 240 с.

 3. Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., та ін. Фармацевтична хімія. /За заг. ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 560 с.

 4. Державна Фармакопея України /Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

 5. Державна Фармакопея України /Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – Доповнення 1. – 2004. – 520 с.

 6. Державна Фармакопея України /Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. –– Доповнення 2. – Харків: Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”, 2008. – 620 с.

 7. Державна Фармакопея України /Державне підприємство „Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”. — 1-е вид. — Доповнення 3. — Харків: Державне підприємство „Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, 2009. - 280 с.

 8. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 464 с.

 9. Фармацевтична хімія Навчальний посібник. /За загальною редакцією П.О. Безуглого. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2006. – 552 с.

 10. Арзамасцев А.П., Сенов П.Л. Стандартные образцы лекарственных веществ. //М.: Медицина, 1978.

 11. Архипова А.В., Коваленко Л.И., Кочерова А.Н. и др. Руководство к практическим занятиям по фармацевтической химии. //Под ред. П.Л. Сенова – М.: Медицина, 1978.

 12. Беликов В.Г., Вергейчик Е.Н., Годяцкий В.Е. и др. Лабораторные работы по фармацевтической химии. //Под ред. В.Г. Беликова. – М.: Высшая школа, 1989.

 13. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2 ч.: Ч. 1. Общая фармацевтическая химия; Ч. 2. Специальная фармацевтическая химия: Учебн. Пособие / 4-е изд., пепераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 624 с.

 14. Бушкова М.Н., Вайсман Г.А., Раппорт Л.И. и др. Анализ лекарств в условиях аптеки. – Киев: Здоровье, 1975.

 15. Волох Д.С., Максютина Н.П., Кириченко Л.А. и др. Справочник провизора-аналитика. //Под ред. Д.С. Волоха, Н.П. Максютиной – К.: Здоровье, 1989.

 16. Государственная фармакопея СССР ХI изд., Т. 1, 2. //М.: Медицина, 1987; 1990.

 17. Государственная фармакопея СССР Х изд. //М.: Медицина, 1968.

 18. Казицина Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК-, ЯМР-спектроскопии в органической химии. //М.: Высшая школа, 1971.

 19. Кирхер Ю. Тонкослойная хроматография. //М.: Мир, 1971.

 20. Крамаренко В.Ф., Попова В.И. Фотометрия в фармацевтическом анализе. //К.: Здоровье, 1972.

 21. Крешков А.П. Основы аналитической химии. //М.: Химия, 1987.

 22. Кудрин А.Н. Фармакология с основами патфизиологии. //М.: Медицина, 1977.

 23. Кулешова М.И., Гусева Л.Н., Савицкая О.К. и др. Пособие по химическому анализу лекарств. //Под ред. М.И. Кулешовой – М.: Медицина, 1974.

 24. Кулешова М.И. и др. Пособие по качественному анализу лекарств. //М.: Медицина, 1980.

 25. Максютина Н.П., Каган Ф.Е., Кириченко Л.А. и др. Методы анализа лекарств. //Киев: Здоровье, 1984.

 26. Машковский М.Д. Лекарственные средства. //Х.: «Торсинг», 1997, Т. 1, 2.

 27. Международная фармакопея III изд. //Женева.: ВОЗ, 1981; 1983, Т. 1, 2.

 28. Мелентьева Г.А. Фармацевтическая химия. //М.: Медицина, 1976, Т. 1, 2.

 29. Мелентьева Г.А., Цуркан А.А., Гулимова Т.Е. Анализ фармакопейных препаратов по функциональным группам. //Рязань, 1981, Ч. 1-4.

 30. Муравьева Л.А. Фармакогнозия. //М.: Медицина, 1991.

 31. Муравьев И.А. Технология лекарств. //М.: Медицина, 1981, Т. 1, 2.

 32. Перельман Я.М. Анализ лекарственных форм – Л. Медгиз., 1961.

 33. Племенков В.В. Введение в химию природных соединений. – Казань, 2001. – 376 с.

 34. Терней А. Современная органическая химия. //М.: Медицина, 1982, Т. 1, 2.

 35. Фармацевтическая химия: Учебн. пособие. //Под ред. А.П. Арзамасцева. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 640 c.

 36. Фармацевтичний журнал, Фармация, Фармаком, Химико-фармацевтический журнал, Провизор.

 37. Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. – 664 с.

 38. Черних В.П., Зіменковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія. //Х.: Вид-во „Основа”, 1993, Т. 1, 2, 3.

 39. Чероник Н.Д. Микро-, полумикрометоды органического функционального анализа. //М.: Химия, 1978.

 40. British Pharmacopoeia, 1999. – CD-ROM. – Vol. 3.0.

 41. Відповідні Закони України, накази, укази, постанови, листи, інструкції міністерств та відомств стосовно організації й забезпечення контролю якості лікарських засобів і виробів медичного призначення.


Фармакогнозія


 1. Максютина Н.П., Комиссаренко Н.Ф., Прокопенко А.П. Растительные лекарственные средства. — К.: Урожай, 1985. — 280 с.

 2. Ковалева Н.Г. Лекарственные растения. – М.: Медицина, 1971. - 350 с.

 3. Кузнецова Г.А. Природные кумарины и фурокумарины. – Л.: Наука, 1975. – 295 с.

 4. Малая Л.Т., Макаревич И.Ф., Ковганенко Н.В., Горб Ю.Г. Сердечные гликозиды. – Харьков: «Основа», 1996. – 464 с.

 5. Правила сбора и сушки лекарственных растений: Сборник инструкций. – М.: Медицина, 1985. – 328 с.

 6. Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. – Харків: “Прапор” Видавництво НФАУ, 2000. – 207 с.

 7. Муравьева Д.А. Фармакогнозия. – М.: Медицина, 1991. – 500 с.

 8. Державна Фармакопея України, 1-ше видання. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 c.

 9. Государственная фармакопея СССР. – 11-е изд. – М.: Медицина, 1987. – Вып.1; 1990. – Вып. 2.

 10. Лекарственное растительное сырье. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 296 с.

 11. Музичкина Р.А. Природные антрахиноны, биологические свойства и физико-химические характеристики. — М.: Фазис, 1998. — 864 с.

 12. Биологически активные вещества лекарственных растений / Георгиевский В.П., Комиссаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990. – 333 с.

 13. Кит С.М., Турчин И.С. Лекарственные растения в эндокринологии. – К.: Здоровье, 1986. - 80 с.

 14. Фармакогнозия. Атлас /под ред. Н.И. Гринкевич, Е.Я. Ладыгиной. - М.: Медицина, 1989.

 15. Дикорастущие и культивируемые растения, их диагностика и применение: Справочник / Под ред. Л. М. Городнянской.— Харьков: Б.и., 1991.— 428 с.

 16. Химический анализ лекарственных растений /под ред. Н.И. Гринкевич, Л.Н. Сафронич. – М.: Высш. шк., 1983.

 17. Палов М. Энциклопедия лекарственных растений: Пер. с нем.— М.: Мир, 1998.— 467 с.

 18. Періодичні видання: «Фармацевтичний журнал», «Фітотерапія. Часосис.», «Ліки», «Ліки України», «Провізор», «Фармаком», «Новая аптека», «Вісник фармації», «Аптека».

 19. Атлас лекарственных растений СССР. – М.: Медгиз, 1962.

 20. Государственный реестр лекарственных средств, разрешенных для применения в медицинской практике и к промишленному производству. – М., 1986.

 21. Ботанико-фармакогностический словарь: Справ. пособие / К.Ф. Блинова, Н.А. Борисова, Г.Б. Гортинский и др.; Под. ред. К.Ф. Блиновой, Г.П. Яковлева. — М.: Высш. шк., 1990. — 272 с.

 22. Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений: в 2-х т. – М.: Мир, 1986.

 23. Аксенов И., Николов С. Фармакогнозия.— София: Медицина и физкультура, 1988.— 455 с.

 24. Харборн Дж. Биохимия фенольных соединений. — М.: Мир, 1968. — 572 с.

 25. Запрометов М.Н. Основы биохимии фенольных соединений. – М.: Высш. шк., 1981.

 26. Кретович В.Л. Основы биохимии растений. – М.: Высш. шк., 1986.

 27. Кузнецова Г.А. Природные кумарины и фурокумарины. – Л.: Наука, 1967.

 28. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відповід. ред. А.М. Гродзінський. – Київ: Видав. “Укр. енциклопедія”, 1992.

 29. Справочник по заготовке лекарственных растений / Д.С. Ивашин, З.Ф. Катина, И.З. Рыбачук и др. — К.: Урожай, 1986. — 280 с.

 30. Яковлев Г.П., Блинова К.Ф. Ботанико-фармакогностический словарь. – М.: Высш. школа, 1991.

 31. Кретович В. Л. Биохимия растений.— М.: Высш. шк., 1986.— 503 с.Клінічна фармація


 1. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии / Л.В. Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова и др.; Под ред. И.М. Перцева. – Харьков: Мегаполис, 2002. – 784 с.

 2. Основы внутренних болезней: справочник / под ред. И.А. Зупанца. – Харьков: Прапор, 1999. – 82 с.

 3. Клиническая лабораторная диагностика: методы исследования: Учеб пособие для студентов спец. «Фармация», «Клиническая фармация», «Лабораторная диагностика» вузов / И.А. Зупанец, С.В. Мисюрева, В.В. Прописнова и др.; Под ред. И.А. Зупанца. – 3-е изд. перераб., доп. — Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 200 с.

 4. Клінічна фармакологія: підруч. для студ. внз: в 2 т. / С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва та ін.; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – Т. 1. – 348 с.

 5. Клінічна фармакологія: підруч. для студ. внз: в 2 т. / С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва та ін.; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – Т. 2. – 312 с.

 6. Клінічна фармакологія: підручник / Кол. авторів; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. К.: Медицина, 2008. – 768 с.

 7. Клиническая фармация: учеб.- метод. практикум: учеб. пособие для студ. 7.110201 “Фармация” и 7.110202 “ТПКС” вузов ІІІ-ІV уровней аккредит. / И.А. Зупанец, И.С. Чекман, С.Б. Попов и др.; под ред. И.А. Зупанца, И.С. Чекмана. – Харьков: Золотые страницы, 2009. – 152 с.

 8. Компендиум 2008 – лекарственные препараты / под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. – Киев: МОРИОН, 2008. – 2270 с.

 9. От субстанции к лекарству: учебное пособие / П.А. Безуглый, В.В. Болотов, И.С. Гриценко и др.; Под ред. В.П. Черных. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 1244 с

 10. ОТСТМ: ответственное самолечение / под ред. И.А. Зупанца, И.С. Чекмана. – 5 е изд., перераб. и доп. – Киев: Фармацевт Практик, 2008. – 352 с

 11. Фармацевтическая опека: атлас / И.А.Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др.; под ред. И.А. Зупанца, В.П. Черныха. 2-е изд. Перераб. – Киев: Фармацевт Практик, 2007. – 146 с.

 12. Фармацевтическая опека: курс лекций для провизоров и семейных врачей / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др.; под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца. – Харьков: Фармитэк, 2006. – 536 с.

 13. Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств / Под ред. И.М. Перцева, И.А. Зупанец. – Х.: Изд-во НФАУ, 1999. – В 2 т. – Т.1. – 464 с., Т.2. – 448 с.

 14. Клиническая фармакология: Учеб. / Под ред. В.Г. Кукеса. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 944 с.: ил.

 15. Латогуз И.К., Телегина Н.Д., Михалин М.А. Внутренние болезни (клиничес­кие­ лекции). – Харьков, 1994. – 584 c.

 16. Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. – СПб: Фолиант, 2002. – 202 с.

 17. Основи медичних знань та методи лікування за Девiдсоном. У 2-х томах / За ред. Кристофера Р.В. Едвардза, Iсна А.Д. Бавчера. – К.: УКСП «Кобза», 1993. – T.1 – 584c., T.2 – 652 c.

 18. Основы медицинских знаний. Введение в клинику внутренних болезней. Лекция для студентов спец. «Клиническая фармация»: Учеб. пособие для внеаудитор. работы студентов / И.А.Зупанец, Н.В.Бездетко, С.Б.Попов; Под ред. И.А.Зупанца. – Харьков: Изд-во НФАУ, 2001. – 24 с.

 19. Основы медицинских знаний. Гастроэнтерология. Лекция для студентов спец. «Клиническая фармация»: Учеб. пособие для внеаудитор. работы студентов / И.А. Зупанец, Н.В. Бездетко, С.Б. Попов и др.; Под ред. И.А. Зупанца. – Харьков: Изд-во НФАУ, 2001. – 36 с.

 20. Основы медицинских знаний. Гепатология. Лекция для студентов спец. «Клиническая фармация»: Учеб. пособие для внеаудитор. работы студентов / И.А. Зупанец, С.Б. Попов, Н.В. Бездетко, Е.Ф. Гринцов; Под ред. И.А. Зупанца. – Харьков: Изд-во НФАУ, 2001. – 36 с.

 21. Основы медицинских знаний. Кардиология: Лекция для студ. спец. «Клиническая фармация» / И.А. Зупанец, С.Б. Попов, Е.Ф. Гринцов и др.; Под ред. И.А. Зупанца. – Харьков: Изд-во НФАУ, Золотые страницы, 2002. – 36 с.

 22. Основы медицинских знаний. Нефрология: Лекция для студентов спец. «Клиническая фармация» / И.А. Зупанец, Н.В. Бездетко, С.Б. Попов, Е.Ф. Гринцов; Под ред. И.А. Зупанца. – Харьков: Изд-во НФАУ, 2002. – 44 с.

 23. Основы медицинских знаний. Пульмонология. Лекция для студентов спец. «Клиническая фармация»: Учеб. пособие для внеаудитор. работы студентов / И.А. Зупанец, Н.В. Бездетко, С.Б. Попов, Е.Ф. Гринцов; Под ред. И.А. Зупанца. – Харьков: Изд-во НФАУ, 2001. – 40 с.

 24. Основы медицинских знаний. Ревматология. Лекция для студентов спец. «Клиническая фармация»: Учеб. пособие для внеаудитор. работы студентов / И.А. Зупанец, С.Б. Попов, Н.В. Бездетко, Н.П. Безуглая; Под ред. И.А. Зупанца. – Харьков: Изд-во НФАУ, 2001. – 32 с.

 25. Передерий В.Г., Ткач С.М. Клинические лекции по внутренним болезням. – Киев, 1998. — Т. 1. – 512 с. — Т. 2. – 574 с.

 26. Пропедевтика внутренних болезней / Под ред. А.Л.Гребенева. — M.: Медицина, 2001. – 512 с.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Науково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський iconТематичний план науково-дослідних робіт комплексного наукового проекту «Державне управління та місцеве самоврядування» у Національній академії державного управління при Президентові України
Князєв В. М., д філос н., професор, кафедра філософії І методології державного управління

Науково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський icon1. Персонал організації як об'єкт управління
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...

Науково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...

Науково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський icon1. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління організації
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...

Науково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський iconМ. Г. Костюк методичнi вказiвки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу
Технологія І організація ремонтно-будівельних робіт” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання) напрям підготовки...

Науково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський iconПсихологія управління як наука
Ключові поняття: управління, менеджмент, керівник, менеджер, організація, людський фактор, персонал, психологія управління

Науково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський icon1. Соціальна політика як функція державного управління (Сутність соціальної політики, її роль І значення. Об’єкті й суб’єкти соціальної політики. Принципи побудови І реалізації соціальної політики)
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...

Науково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський iconОрганізація, планування та управління сільськогосподарським виробництвом навчальний посібник
Н. П. Гальченко. – Організація, планування та управління сільськогосподарським виробництвом. – Кременчук: кдпу, 2005. – с

Науково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський iconТематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2008 році Фізико-математичне та економічне відділення Секція фізики
Екологічні винаходи ХХ-ХХІ століть. Виготовлення моделі «Роторний корабель Флеттнера»

Науково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський iconЛекція Психологічні основи управлінських функцій менеджера Будь-яка організація, щоб досягти поставленої мети, потребує управління, що здатне забезпечити не лише її існування, а й розвиток.
Виділяють загальні (основні) та конкретні (специфічні) функції управління. Перші є універсальними – обов’язковими для будь-якого...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница